Archív článkov

Posolstvo 378

18.03.2012 16:00

Posolstvo 378

18.03.2012 - 16:00 hod

— Prídem v oblakoch, obklopený všetkými anjelmi a svätými v nebi —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, moje deti musia vedieť, že dôvodom toho, prečo je svet duchovne prázdny, je to, že už viac nepozná rozdiel medzi správnym a nesprávnym.

 

Pretože bez môjho svetla, ktoré napĺňa každú dušu vrátane hriešnikov, by svet prestal existovať.

 

Je to moje svetlo, ktoré udržuje svet nažive.

 

Mnoho mojich nasledovníkov, ktorí sa v jednote so mnou zasvätili utrpeniu, taktiež pomáha udržiavať toto svetlo nažive.

 

Krátko pred tým, ako sa vrátim, zmizne na dobu troch dní moje svetlo vo svete.

 

To sa stane na samom konci a nesmie to byť zamieňané s Varovaním.

 

Bude to počas tých troch dní, kedy zavládne nárek a škrípanie zubami a ľudia sa budú plaziť v snahe nájsť moje svetlo aj napriek tomu, že Ma odmietali.

 

Bude to čas pravdy.

 

Moji nasledovníci sa nemusia obávať týchto troch dní, lebo aj keď si nemusíte byť vedomí mojej prítomnosti, Ja budem s vami.

 

Potom sa po týchto troch dňoch vrátim na zem presne takým istým spôsobom, akým som vystúpil na nebesia.

 

Prídem v oblakoch, obklopený všetkými anjelmi a svätými v nebi, vo veľkej sláve.

 

Aký nádherný a radostný bude tento deň, keď prídem, aby som panoval nad zemou v súlade s vôľou môjho Otca.

 

Nikto nebude mať žiadne pochybnosti o tom, že som to Ja.

 

Nebudú mať ani žiadne pochybnosti o svojej budúcnosti.

 

Bude to ten deň, kedy prídem, aby som súdil.

 

Rozdelím môj ľud na tých, ktorí Ma milujú a na tých, ktorí Ma nenávidia.

 

Tí, ktorí Ma odmietli a ktorí zvelebovali všetky zlé veci, budú vyhostení do večných plameňov pekla.

 

Zvyšok pôjde a spolu so vzkriesenými spravodlivými bude so Mnou žiť v raji.

 

Toto je cieľ, na ktorý sa musí tešiť každá duša, keď opäť prídem, ako som vám sľúbil.

 

Kresťanom hovorím toto.

 

Vedzte, že táto veľkolepá a nádherná udalosť sa čoskoro stane.

 

Vaša generácia bude svedkom môjho slávneho návratu.

 

Nikdy neodhalím ten deň, pretože ho pozná len môj Otec, no môžem vás uistiť, že čas pre môj Druhý príchod je blízko.

 

Mojim vysväteným služobníkom hovorím, že je vašou povinnosťou, aby ste pripravili mojich ľudí – tie duše, za ktoré nesiete zodpovednosť – tak, aby boli zaznamenaní do Knihy života.

 

Naliehavo vás prosím, aby ste silou komunikácie a modlitby tvrdo pracovali a pripravili tak svet na môj Druhý príchod.

 

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Vykupiteľ celého ľudstva

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 379

20.03.2012 20:30

Posolstvo 379

20.03.2012 - 20:30 hod

Modlite sa za pápeža Benedikta XVI., ktorý je v nebezpečenstve, že bude vyhnaný z Ríma

 

Moje dieťa, nastalo ticho, ktoré sa podobá pokoju pred búrkou, zatiaľ čo katolícka Cirkev už čoskoro upadne do krízy.

 

Vyzývam všetky moje deti, kdekoľvek sú, aby sa modlili za pápeža Benedikta XVI., ktorý je v nebezpečenstve, že bude vyhnaný z Ríma.

 

On, najvyšší vysvätený predstaviteľ katolíckej Cirkvi, je nenávidený v mnohých kruhoch vo vnútri Vatikánu.

 

Zákerné sprisahanie, ktoré bolo naplánované pred viac ako rokom, sa už čoskoro zviditeľní celému svetu.

 

Modlite, modlite, modlite sa za všetkých vysvätených služobníkov v katolíckej Cirkvi, ktorí budú prenasledovaní kvôli veľkému rozkolu vo vnútri Cirkvi, ku ktorému už zakrátko dôjde.

 

Celý svet sa stane svedkom veľkého rozkolu i keď sa hneď nebude zdať, že tomu tak je.

 

Falošný pápež už čaká, aby sa zviditeľnil svetu.

 

Deti, nenechajte sa oklamať, lebo on nebude mať poverenie od Boha.

 

Kľúče od Ríma boli vrátené späť môjmu Otcovi, Bohu Najvyššiemu, ktorý bude vládnuť z nebies.

 

Veľká zodpovednosť bude ležať na pleciach všetkých tých kňazov, biskupov a kardinálov, ktorí vrúcne milujú môjho Syna.

 

Budú potrebovať veľa odvahy a Božskej sily, aby viedli duše smerom k novému raju.

 

Každé úsilie týchto Bohu zasvätených služobníkov, pripraviť duše na Druhý príchod môjho milovaného Syna, narazí na odpor druhej, temnej strany.

 

Naliehavo prosím všetky moje deti, aby sa modlili za silu, ktorú budú potrebovať, keďže antikrist a jeho spoločník, falošný prorok, vystúpia do popredia.

 

Musíte ma, vašu Matku Spásy, prosiť o modlitby, aby sa tak zabezpečilo, že katolícka Cirkev bude zachránená a pravé slovo (učenie) môjho Syna bude zachované.

 

Pravda o prísľube návratu môjho Syna vo veľkej sláve bude pozmenená.

 

Vám, mojim drahým deťom, bude podsunutá séria neprávd v očakávaní, že ich prijmete a budete ich uctievať vo svätom mene môjho Syna.

 

V rámci Modlitebnej kampane (38) sa musíte počas celého budúceho mesiaca každý jeden deň modliť moju modlitbu "Za záchranu katolíckej Cirkvi", aby sa zaistilo, že Bohu zasvätení kňazi sa nestanú obeťou zlovestného klamu, ktorý plánuje falošný prorok a jeho nasledovníci:

 

 

"Ó, blahoslavená Matka Spásy, prosíme ťa, oroduj v týchto ťažkých časoch za katolícku Cirkev a nášho milovaného pápeža Benedikta XVI., aby sa zmiernilo jeho utrpenie.

 

Prosíme ťa, Matka Spásy, prikry svojim svätým plášťom vysvätených Božích služobníkov, aby sa im dostalo milostí byť silnými, vernými a statočnými počas skúšok, ktorým budú vystavení.

 

Oroduj taktiež za to, aby sa postarali o svoje stádo v súlade s pravým učením katolíckej Cirkvi. Ó, svätá Božia Matka, udeľ nám, tvojmu zvyšku Cirkvi na zemi, dar schopnosti viesť, aby sme tak mohli pomáhať privádzať duše do kráľovstva tvojho Syna.

 

Prosíme ťa, Matka Spásy, udržuj podvodníka ďaleko od nasledovníkov tvojho Syna, aby tak vo svojom úsilí uchrániť si svoje duše boli schopní vojsť bránami nového raja na zemi. Amen."

 

 

Choďte, deti a modlite sa za obnovu Cirkvi a za bezpečnosť tých Bohu zasvätených služobníkov, ktorí budú trpieť pre svoju vieru pod nadvládou falošného proroka.

 

 

Mária, Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 380

20.03.2012 21:20

Posolstvo 380

20.03.2012 - 21:20 hod

— Čas rozkolu v Cirkvi je už takmer tu a vy sa musíte teraz pripraviť —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, v túto chvíľu túžim vziať do svojho náručia všetkých mojich prívržencov a nasledovníkov, kdekoľvek sa nachádzajú.

 

Deti, potrebujem vašu útechu.

 

Potrebujem, aby ste Ma potešili v mojom utrpení, keď prelievam slzy kvôli mojej Cirkvi na zemi.

 

Niektorí z mojich Bohu zasvätených služobníkov zašli až tak ďaleko, že mnohí neveria v môj Druhý príchod.

 

Tí kňazi, biskupi a kardináli, ktorí veria, sú vytláčaní do ústrania a prinútení mlčať.

 

Ako len plačem kvôli týmto mojim úbohým drahým nasledovníkom, ktorí zasvätili svoje životy Mne a šíreniu môjho učenia ľudstvu.

 

Už čoskoro si budú musieť dávať pozor na to, čo hovoria o mojom svätom slove, pretože budú donútení verejne hlásať učenie luhára, ktorého duša nepochádza zo svetla.

 

Zjednoťte sa, moje deti, moji milovaní kňazi a všetci tí, ktorí Ma teraz milujete a pomôžte Mi zachraňovať duše.

 

Aby ste tak urobili, nesmiete premárniť už ani chvíľu. Musíte ostatným hovoriť o veľkolepej sláve, ktorá leží pred každým jedným z vás pri mojom Druhom príchode.

 

Táto veľkolepá a slávnostná udalosť bude tým okamihom, keď sa konečne zjednotíte so Mnou, vaším predrahým Ježišom, ktorý vás všetkých tak nesmierne miluje.

 

Vy, moji milovaní nasledovníci, musíte sa mať neustále na pozore.

 

Budete pokúšaní, aby ste Ma opustili, aby ste zavrhli moje pravé učenie a bude na vás vyvíjaný nátlak, aby ste vzdávali poctu a prejavovali poslušnosť vlkovi v rúchu baránka.

 

Tak mnoho úbohých duší nielenže padne za obeť čaru falošného pápeža – toho falošného proroka, ktorý bol predpovedaný tak dávno – ale nechá vás uveriť, že má moc od Boha.

 

Deti, čas rozkolu v Cirkvi je už takmer tu a vy sa musíte teraz pripraviť.

 

Spojte sa v jedno.

 

Držte sa jeden druhého.

 

Ochraňujte jeden druhého a modlite sa za tých, ktorí sa vydajú zlou cestou a budú sa klaňať falošnému prorokovi.

 

Je potrebné, aby ste sa veľa modlili, no keď budete robiť tak, ako vám hovorím, môžete zachrániť duše.

 

Vy, moji drahí nasledovníci, budete tvoriť zvyšok Cirkvi na zemi a budete vedení tými statočnými vysvätenými služobníkmi, ktorí rozpoznajú falošného proroka takého, akým on je.

 

Nemajte strach, pretože obdarím milosťami múdrosti, pokoja a schopnosti rozlišovania každého jedného z vás, kto Ma o to bude prosiť skrze túto modlitbu:

 

"Ó, Ježišu, pomôž mi, aby som vždy rozpoznal pravdu tvojho svätého slova a zostal verný tvojmu učeniu nehľadiac na to, ako veľmi bude na mňa vyvíjaný nátlak, aby som Ťa zaprel."

 

Všetci teraz povstaňte a buďte statoční, pretože Ja vás nikdy neopustím.

 

Budem s vami kráčať tŕnistou cestou a bezpečne vás viesť k bránam nového raja.

 

Všetko, čo máte urobiť, je úplne Mi dôverovať.

 

 

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 381

21.03.2012 20:30

Posolstvo 381

21.03.2012 - 20:30 hod

— Povedz ľuďom, že teraz je všetko v mojich najsvätejších rukách —

 

Prichádzam tento večer k tebe, moja vrúcne milovaná dcéra, aby som oznámil ľudstvu, že teraz je všetko v mojich najsvätejších rukách.

 

Poukazujem na plány, vypracované globálnymi skupinami, ktoré chcú mať pod kontrolou vašu menu, váš zdravotný systém a vašu suverenitu.

 

Kontrola nad vami im nebude dovolená a ruka môjho Otca dopadne rýchlo, pokiaľ by sa pokúsili vám ublížiť.

 

Všetci veriaci, ktorí majú ochrannú pečať môjho Večného Otca, pečať živého Boha, neutrpia žiadnu ujmu.

 

Z tohto dôvodu, dcéra moja, musíš zabezpečiť, aby čo najviac Božích detí získalo k tomuto (k týmto posolstvám - pozn. prekl.) okamžitý prístup v každom kúte sveta.

 

Vaše modlitby, deti, boli veľmi mocné a obzvlášť modlitby tých, ktorí sa denne modlíte moje modlitby z modlitebnej kampane, môj ruženec Božieho milosrdenstva a svätý ruženec.

 

Už oddialili a zabránili atómovej vojne, zachránili milióny duší od plameňov pekla, ako aj zabránili mnohým zemetraseniam.

 

Nikdy nezabudnite, že sú to vaše modlitby, ktoré sú najsilnejšou zbraňou proti zlu.

 

Vaša láska ku Mne, Ježišovi Kristovi, sa rozšírila vďaka vašej vernosti ku Mne.

 

Vy, deti, ste moji stúpenci moderných časov a teraz vám bola daná právomoc a dar Ducha Svätého, aby ste šírili moje najsvätejšie slovo.

 

Na to, aby ste dostali moc Ducha Svätého, musíte poprosiť o moju pomoc, aby ste tak vždy hovorili pravdu, keď hlásate moje sväté slovo.

 

Dostávate teraz modlitbu: "Na pomoc pripraviť všetky duše na nový raj" v rámci Modlitebnej kampane (39), aby ste mohli kráčať medzi všetkými Božími deťmi a pomohli im pripraviť si svoje duše na nový raj a na môj Druhý príchod.

 

 

"Ó, Ježišu, môj milovaný Spasiteľ, prosím ťa, prikry ma svojím Duchom Svätým, aby som mohol s autoritou hlásať tvoje najsvätejšie slovo a pripravil tak všetky Božie deti na tvoj Druhý príchod.

 

Úpenlivo ťa, Pane Ježišu, prosím o všetky potrebné milosti, aby som mohol osloviť všetky náboženstvá, vierovyznania a národnosti všade tam, kam pôjdem.

 

Pomôž mi hovoriť tvojimi ústami, utešovať úbohé duše tvojimi perami a milovať všetky duše osobitou Božou láskou, ktorá sa vylieva z tvojho najsvätejšieho srdca.

 

Pomôž mi zachrániť duše, ktoré sú tak blízke tvojmu srdcu a dovoľ mi utešovať Ťa, drahý Ježišu, keď stratené duše aj naďalej odmietajú tvoje milosrdenstvo.

 

Ježišu, bez Teba nie som nič ale s tvojou veľkorysou pomocou budem bojovať v tvojom mene, aby som pomohol zachrániť celé ľudstvo. Amen."

 

 

Moja armáda, ktorá povstala z týchto mojich svätých posolstiev, už dosiahla počet sedemsto tisíc duší.

 

Pomôžte Mi obrátiť viacej Božích detí tak, aby sa v čase súdu ani jedna duša nestratila v prospech satana.

 

Deti, zachovám vás pri sile vo všetkom vašom konaní pre Mňa.

 

Milujem ťa, môj drahý zvyšok Cirkvi.

 

 

Váš milovaný Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 382

22.03.2012 23:00

Posolstvo 382

22.03.2012 - 23:00 hod

— Odpor proti môjmu Druhému príchodu bude prudký —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, teraz sa moja bolesť stala tvojou v úplnej jednote so Mnou. A hoci to bude pre teba veľmi ťažké, prinesie ti to veľa radosti a mnohé nové milosti.

 

Teraz ťa obdarujem schopnosťou vedieť čítať v dušiach. Udeľujem ti tento osobitý dar z dvoch dôvodov. Prvým je poskytnúť ti ochranu, ktorú potrebuješ, keď sa začneš stretávať s niektorými mojimi nasledovníkmi.

 

Druhým je obrátenie tých zatvrdených sŕdc, ktorým budeš čeliť, keď budú spochybňovať moje najsvätejšie slovo.

 

Musíš prijať toto nové utrpenie, ktoré zakúšaš a vedz, že sa zintenzívňuje kvôli pribúdajúcemu zlu vo svete.

 

Ty, dcéra moja a mnohé moje iné vyvolené duše, všetci teraz zažívate v rovnakom čase utrpenie dvojakého druhu, telesné a duševné.

 

Je to v dôsledku utrpenia, ktoré v týchto dňoch zaživa aj môj najsvätejší vikár (pápež), keď bude čeliť svojej najväčšej skúške.

 

Prijmi môj kalich, dcéra moja, a vy, ktorí vďaka týmto posolstvám prijímate moje sväté slovo, vedzte, že vaša šľachetnosť ducha zachraňuje každým dňom milióny duší.

 

Ani minúta vášho utrpenia nevychádza nazmar.

 

Uvedomujem si, deti moje, že keď si beriete na seba môj kríž a nasledujete Ma, budete v dôsledku toho trpieť.

 

Ale vedzte, že tým, že to robíte, Mi pomáhate zachraňovať veľkú časť ľudstva. Budete Mi tiež nápomocní v mojom panovaní na zemi, keď bude vyhnaný podvodník a na zemi vyvstane môj nový raj.

 

Tiež si buďte vedomí toho, že vy, ktorí so Mnou trpíte pri nasledovaní mojej cesty do raja, pôjdete tou istou cestou na Golgotu, akou som šiel Ja po prvý krát.

 

Dnešní kresťania sa môžu domnievať, že ak by som po druhý krát znova prišiel, tak by sa už nikdy viac so Mnou nezaobchádzalo s takou ukrutnosťou. No sú na omyle.

 

Odpor proti môjmu Druhému príchodu bude prudký.

 

Moje sväté slovo bude - a už aj je - zosmiešňované a spochybňované.

 

Moje deti, predovšetkým tie s neoblomnou a pevnou vierou, nedokážu pochopiť, že väčšina ľudí navonok odmietne mojich prorokov práve tak, ako to bolo v minulosti.

 

Moje slovo, ktoré v tomto čase dostávate, sa už v mnohých kruhoch mojej Cirkvi ignoruje a odmieta práve tak, ako to bolo zo strany farizejov počas môjho pôsobenia na zemi.

 

Pravda môjho učenia, ktoré sa nikdy nezmenilo, sa bude považovať za lož.

 

Prečo to tak je? Poviem vám to – pretože ich tak mnoho prekrútilo pravdu môjho učenia do takej miery, že už neveria v smrteľný hriech.

 

Toľkí sa rozhodli ignorovať pravdu, obsiahnutú vo svätej Biblii.

 

Prečo napríklad popierate existenciu 1000 rokov nového neba a zeme?

 

Toto odhalenie je veľmi konkrétne a pravda je daná tak, aby ju všetci videli.

 

A predsa sa moje slovo spochybňuje.

 

Kniha Zjavenia, práve tak ako proroctvá, obsiahnuté v Knihe Daniela, vám bola daná len sčasti. Mnohí z vás sú v rozpakoch.

 

Je to však preto, lebo ich obsah, odhalený obom týmto prorokom, bol uzavretý a ukrytý až do konca časov.

 

Len Ja, Ježiš Kristus, Baránok Boží, mám právo odhaliť ich obsah ľudstvu.

 

Ako môžete mať právo vedieť všetko o mojom Druhom príchode, keď poznáte len časť? Keď ešte nebolo všetko odhalené?

 

Musíte počúvať moje sväté slovo, pretože ho dostávate na spásu vašich duší.

 

Ak by ste aj naďalej popierali moje slovo potom, čo sa Varovanie uskutoční - keď bude pokračovať odhaľovanie týchto posolstiev svetu - budete vinní z odmietnutia mojej milosrdnej ruky.

 

Nezáleží na tom, ako veľmi vo Mňa veríte alebo tvrdíte, že Ma poznáte; dopustíte sa hriechu tým, že Ma zapriete. Ako takí budete pre Mňa stratení a nebudete hodní toho, aby ste vošli bránami raja.

 

Je to môj záväzok, daný vám z čistej lásky a zľutovania, že sa teraz snažím pripraviť vás na koniec časov.

 

Prosím, neodmietnite Ma tento druhý raz, keď prichádzam, aby som zachránil ľudstvo od večného zatratenia a ponúkol vám kľúče k večnej spáse.

 

Pretože vás milujem, musím byť neoblomný a viesť vás k pravde.

 

Nečakajte až do dňa môjho súdu, aby ste našli pravdu.

 

Poďte so Mnou teraz a pomôžte Mi zachrániť duše celého ľudstva.

 

 

Váš učiteľ a Vykupiteľ

Ježiš Kristus

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 383

24.03.2012 11:45

Posolstvo 383

24.03.2012 - 11:45 hod

— Nemáte veľa času, než prídem, aby som súdil —

 

Prichádzam dnes k tebe, moja vrúcne milovaná dcéra, aby som informoval svet o mojom veľkom milosrdenstve.

 

Tiež si želám informovať svet o mojej spravodlivosti.

 

Deti, nemáte veľa času, než prídem, aby som súdil.

 

Je to práve toto časové obdobie medzi dneškom a mojim Súdnym dňom, ktorý nastane pri mojom Druhom príchode, ktoré musíte využiť rozumne na prípravu vašich duší.

 

Ako váš Božský Spasiteľ mám povinnosť, aby som vás viedol, usmerňoval a odhaľoval vám cesty, pomocou ktorých môžete zabezpečiť, že budete schopní vojsť do môjho raja.

 

Neodmietajte mojich prorokov. Týka sa to predovšetkým mojich Bohu zasvätených služobníkov (duchovenstva).

 

Musíte Ma s pokorou a čistotou duše poprosiť o zoslanie Ducha Svätého na získanie schopnosti rozlišovania.

 

Keď to urobíte, odhalím vám pravdu môjho najsvätejšieho slova, ktoré teraz dostávate cez túto prorokyňu.

 

Potom bude vašou povinnosťou zabezpečiť, aby všetky tie duše, ktoré vo vás hľadajú vedenie, dostali pomoc pri príprave svojich duší na môj Druhý príchod.

 

Nikdy nemajte strach vysloviť vetu "Druhý príchod Krista", pretože mnohí z môjho stáda nevedia, čo to znamená.

 

Tak málo z nich bolo poučených o tejto veľkej a slávnej udalosti alebo o dôležitosti prípravy svojich duší tak, aby boli v stave milosti.

 

Nikdy nemajte strach kázať o existencii očistca alebo pekla. Je to na vašej zodpovednosti povedať mojim ľuďom pravdu.

 

Hľadajte vo Mne vedenie skrze túto modlitbu: "Modlitba duchovenstva za prípravu duší na Druhý príchod" v rámci Modlitebnej kampane (40):

 

 

"Ó, môj Ježišu, som len pokorný služobník a potrebujem Ťa, aby si ma viedol tak, aby som mohol pripraviť duše na tvoj slávny Druhý príchod.

 

Pomôž mi obrátiť duše a pripraviť ich podľa tvojej svätej vôle tak, aby boli hodné vojsť bránami nového neba a novej zeme, ktoré si zasľúbil celému ľudstvu skrze tvoju smrť na kríži.

 

Udeľ mi potrebné milosti, aby som mohol oznamovať tvoje slovo hladujúcim dušiam a nikdy nezanedbával svoje povinnosti voči tebe, drahý Ježišu, ktorému som sa zaviazal vernosťou svojimi svätými sľubmi. Amen."

 

 

Teraz choď, môj Bohu zasvätený služobník a prijmi úlohu, pre ktorú si bol vyvolený.

 

Výzva pripraviť duše na môj Druhý príchod je najväčšia zo všetkých v tvojom úrade a ty ju musíš prijať s láskou a radosťou vo svojom srdci.

 

Prijmi tiež dar, že si ako vysvätený služobník bol vyvolený na konci týchto časov, keď sa ako nové nebo a nová zem vynorí môj nový raj.

 

Ste požehnaní, že žijete v týchto časoch.

 

No na každom kroku vašej cesty – keď budete pomáhať zachraňovať moje duše na zemi – podstúpite trýzeň a prekážky, ktoré vám spôsobí podvodník a všetci tí, ktorých on bude zvádzať, aby odvrátili svoje srdcia odo Mňa, vášho Božského Spasiteľa.

 

Nikdy sa nevzdaj svojho posvätného poslania a vedz, že Ja, tvoj Ježiš, ťa budem sprevádzať na každom kroku tejto cesty.

 

 

Váš milovaný Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 384

25.03.2012 15:30

Posolstvo 384

25.03.2012 - 15:30 hod

— Dokonca ani Varovanie neobráti všetkých neveriacich —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, naliehavo dnes žiadam všetkých mojich milovaných nasledovníkov, aby zasvätili svoj čas modlitbe za tých, ktorí neveria vo Mňa, Ježiša Krista, ani vo večnú spásu.

 

Tieto duše sú blízke môjmu srdcu a sú to práve ony, ktoré potrebujú byť obrátené, aby tak mohli byť zachránené ako prvé.

 

Tí, ktorí sú slepí, nemôžu vidieť, že ich život nekončí na zemi.

 

Mnohí nepripúšťajú, že budú existovať naveky.

 

Tieto duše Ma hlboko zraňujú a pociťujem hrôzu, keď vidím, ako si v tomto živote na zemi ničia život vo svojich dušiach.

 

Dokonca ani Varovanie neobráti mnohých z tých, ktorí prehlasujú, že sú ateisti.

 

Ich jedinou záchranou sú modlitby a utrpenie obetných duší.

 

Naliehavo vás prosím, modlite sa v rámci Modlitebnej kampane (41) za tieto duše túto modlitbu "Za duše neveriacich":

 

 

"Ó, môj Ježišu, pomôž svojim úbohým deťom, ktoré sú slepé voči tvojmu prísľubu spásy.

 

Úpenlivo Ťa prosím, otvor pomocou mojich modlitieb a utrpenia oči neveriacich tak, aby uvideli tvoju nežnú lásku a vrhli sa na ochranu do tvojho svätého náručia.

 

Pomôž im, aby uvideli pravdu a hľadali odpustenie za všetky svoje hriechy tak, aby mohli byť spasení a boli ako prví, ktorí vojdu bránami nového raja.

 

Modlím sa za tieto úbohé duše, vrátane mužov, žien a deti a naliehavo ťa prosím, aby si im odpustil ich hriechy. Amen."

 

 

Teraz choď, moja drahá armáda a zameraj sa na moje úbohé stratené deti. Pomôžte Mi, vášmu Ježišovi, zachrániť ich duše.

 

 

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 385

27.03.2012 18:00

Posolstvo 385

27.03.2012 - 18:00 hod

Požiadaj moje deti, aby sa jeden deň na Veľký piatok postili a tak odvrátili jednu svet. menu

 

Moje dieťa, tvoje utrpenie spolu s inými vyvolenými dušami zosilnie počas veľkonočného týždňa.

 

Je to týždeň, kedy bude podvodník spôsobovať bolesť toľkým Božím deťom, koľkým mu to len bude možne pomocou vojny, prenasledovania a násilia.

 

Je to v tomto čase, kedy on spôsobuje práve také veľké utrpenie, aké podstúpil môj Syn počas svojho umučenia na kríži.

 

Moje dieťa, musíš povedať všetkým tým, ktorí všade povzbudzovali duše k modlitbe môjho svätého ruženca každý piatok až do Veľkej noci, že som tým veľmi potešená.

 

Všetkým tým zachraňovaným dušiam – spolu s utrpením ich vlastných národov – sa pomáha týmito pobožnosťami.

 

Teraz v čase veľkého utrpenia pociťuje viac ľudí všade vo svete lásku môjho Syna.

 

On zmierňuje ich bolesť osobitými milosťami a upokojuje ich duše mocou Ducha Svätého.

 

Deti, vaše modlitby, ktoré sú s toľkou láskou predkladané v nebesiach, sú počuté.

 

Musíte vždy hľadať pomoc môjho Syna a môjho Večného Otca. Každá jedna modlitba, akokoľvek malá, je počutá a vypočutá v súlade s vôľou Boha Najvyššieho.

 

Moje dieťa, popros moje deti, aby sa jeden deň na Veľký piatok postili a tak odvrátili zavedenie jednej svetovej meny.

 

Urobiť tak môžu vaše modlitby a post.

 

Akonáhle sa budete počas vášho pôstu modliť túto modlitbu, môj Večný Otec zabráni týmto ľuďom spôsobiť vám ujmu, ktorú plánujú tak, aby vás mohli ovládať.

 

Tí istí ľudia chcú odstrániť kresťanstvo a preto je dôležité, aby ste vašimi osobitými modlitbami zabránili, aby sa tak stalo.

 

Toto je modlitba "Daru pôstu na zabránenie jednej svetovej meny" v rámci Modlitebnej kampane (42):

 

 

"Ó, Najvyšší Bože, ponúkam ti môj dar pôstu, aby si ukončil zovretie zla vo svete, ktoré plánuje v mojej krajine spôsobiť hlad, vrátane hladu po chlebe života.

 

Prijmi moje utrpenie a vypočuj moje prosby za iné národy, aby si ich uchránil od utrpenia, ktoré plánuje Antikrist.

 

Drahý Pane, uchráň nás od tejto zloby a ochraňuj našu vieru tak, aby sme ťa mohli uctievať v slobode, potrebnej na milovanie a velebenie teba naveky a navždy. Amen."

 

 

Moje dieťa, jeden deň pôstu na Veľký piatok prinesie národom značnú slobodu od Zlého a tých, ktorí nasledujú jeho zlovestné túžby mať pod kontrolou financie všetkých národov.

 

 

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

Božia Matka

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 386

29.03.2012 13:15

Posolstvo 386

29.03.2012 - 13:15 hod

— Ježiš odhaľuje podrobnosti svojho ukrižovania —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, môj čas, kedy vo zvýšenej miere budem trpieť, nastane, keď sa bude pripomínať moje umučenie na kríži.

 

Nikto nechápe rozsah môjho utrpenia počas môjho ukrižovania alebo spôsob, akým som bol bičovaný.

 

Najhoršie bolo moje bičovanie. Bol som brutálne zbitý desiatimi mužmi a každý centimeter môjho tela bol rozsekaný.

 

Mäso na mojom chrbte bolo vytrhané a bolo vidieť moje lopatky.

 

Sotva som sa mohol udržať na nohách a jedno oko som mal rozmliaždené a podliate krvou.

 

Mohol som vidieť len mojim ľavým okom.

 

V čase, keď Ma predviedli pred Poncia Piláta a nasadili Mi tŕňovú korunu na moju hlavu, som sa sotva mohol postaviť (na nohy).

 

Potom Ma predtým, než Mi cez hlavu prevliekli krátke purpurové rúcho, vyzliekli do naha a následne Mi do pravej ruky vložili palmovú ratolesť.

 

Každý tŕň bol taký ostrý ako ihla. Jeden z týchto tŕňov prepichol tiež moje pravé oko, takže som bol sotva schopný niečo vidieť.

 

Stratil som toľko krvi, že som zvracal a mal som taký závrat, že keď som začal môj výstup na Golgotu, nemohol som udržať kríž.

 

Spadol som toľkokrát, že to trvalo hodiny, než som dorazil na vrchol kopca.

 

Bol som bičovaný a šľahaný na každom úseku cesty.

 

Moje telo bolo celé zakrvavené a pokryté silnou vrstvou potu, ktorý spôsobovalo spaľujúce slnko.

 

Niekoľkokrát som zamdlel.

 

Mnohé z toho bolo bolestivé a mučivé, no najhroznejšia zo všetkého bola nenávisť, ktorú ku Mne pozdĺž cesty prejavovali nielen dospelí ale aj malé deti, ktoré do Mňa kopali, pretože nasledovali príklad svojich rodičov.

 

Krik, ktorý vychádzal z ich úst a nenávisť neboli ničím v porovnaní so strachom, ktorý zo Mňa mali.

 

Pretože za tým všetkým bolo to, že si ešte stále neboli istí, či som v skutočnosti bol alebo nebol Mesiášom, ktorého tak dlho očakávali.

 

Preto bolo jednoduchšie Ma nenávidieť a odsúdiť, než Ma prijať, pretože by to znamenalo, že by museli zmeniť svoje spôsoby.

 

Mojim najtrýznivejším okamihom bolo, keď som ležal na zemi na svojom boku, opätovne dostávajúc kopance do chrbta, a zazrel som moju milovanú matku, ako sa na Mňa díva.

 

Mala zlomené srdce a musela byť podopieraná dvoma mojimi učeníkmi.

 

Mohol som ju vidieť len mojim jedným zvyšným okom a nebol som schopný hľadieť na jej muky.

 

Posmešky, výkriky a hulákanie davu stoviek ľudí bolo cítiť zo zeme, na ktorej som ležal a vyžadovalo si to šesťsto vojakov, aby organizovali a dohliadali na moje ukrižovanie ako i ukrižovanie ďalších šiestich.*

 

Bol som hlavným cieľom ich pozornosti a ostatní netrpeli toľko ako Ja.

 

Keď moje zápästia na úrovni mojich palcov boli pribíjané na kríž, nemohol som viac cítiť.

 

Moje telo bolo tak dobité a pomliaždené, že som upadol do šoku.

 

Moje ramená boli vykĺbené a moje ruky boli vytrhnuté z kĺbových jamiek.

 

Najhoršiu fyzickú ujmu utrpelo moje telo predtým, ako som bol pribitý na kríž.

 

Nekričal som.

 

Neprotestoval som.

 

Len som šeptal.

 

Toto rozzúrilo mojich katov, ktorí sa dožadovali reakcie na uspokojenie svojich vášní.

 

Vôbec som sa nimi nezapodieval, pretože keby som to bol urobil, tak by to znamenalo, že by som sa bol musel zapodievať so Satanom a jeho démonmi, ktorí zamorili ich duše.

 

To je dôvod, prečo mali takú veľkú nenávisť voči Mne.

 

Visel som na kríži päť hodín.**

 

Bolo spaľujúce slnko bez mrakov, ktoré by pomohli zmierniť pálenie mojej kože.

 

Keď som naposledy vydýchol, môj Otec zoslal čierne mračná ako aj hromy a blesky.

 

Búrka, ktorá nastala, mala takú desivú silu a prihnala sa tak náhle, že v tej chvíli moji diváci nezostali na pochybách o tom, že som naozaj bol Spasiteľom, ktorého zoslal Boh Otec.

 

Toto ti, dcéra moja, odhaľujem ako dar, ktorí ti dávam ako odmenu za nesmierny čin utrpenia, ktorý si Mi ponúkla.

 

Odkáž mojim deťom, že neľutujem moje umučenie na kríži.

 

Čo vo Mne naozaj vyvoláva ľútosť je to, že sa na moju obetu zabudlo a toľkí popierajú, že sa moje ukrižovanie uskutočnilo.

 

Mnohí nemajú žiadnu predstavu o tom, čo som musel vytrpieť, pretože mnohí z mojich apoštolov neboli svedkami môjho výstupu na Golgotu.

 

Čo Ma dnes zraňuje je to, že Ma stále toľkí odmietajú.

 

Moja prosba na vás, mojich nasledovníkov je – nedovoľte, aby moje ukrižovanie vyšlo nazmar.

 

Zomrel som za všetky hriechy vrátane tých, ktoré sú páchané dnes.

 

Chcem a musím zachrániť práve tých, ktorí Ma dnes odmietajú.

 

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

 

 

____________________________________

 

* Ježiš hovorí o počte šiestich, ktorí boli v ten deň takisto ukrižovaní, z toho jeden po Ježišovej pravej a druhý po jeho ľavej strane, ostatní pravdepodobne na miestach, ktoré neležali bezprostredne v blízkosti Ježiša).

** Ježiš hovorí o celkovom čase na kríži od okamihu svojho ukrižovania až po vzatie jeho mŕtveho tela z kríža (smrteľná agónia nášho Pána trvala podľa sv. Písma ca. 3 hodiny a ďalšie ca. 2 hodiny viselo jeho bezvládne mŕtve telo na kríži, až pokým nebolo sňaté z kríža).

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 387

30.03.2012 15:00

Posolstvo 387

30.03.2012 - 15:00 hod

— Naliehavo vás prosím, aby ste Ma znova nekrižovali —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, je dôležité, aby všetky Božie deti pochopili, prečo som zomrel – aby som zachránil svet od večného zatratenia.

 

Satan, ktorý od pádu Adama a Evy vládol v srdciach ľudí, bol presvedčený, že úspešne ukradol duše.

 

Väčšina ľudí by neprijala Božie Slovo, hlavne nie prikázania, ktoré im dal Mojžiš.

 

Potom som bol poslaný, aby som zaistil, že ľudstvo dostalo pravdu v nádeji, že ju svet príjme a navráti sa späť k Otcovi.

 

Aj keď mnohí prijali moje najsvätejšie Slovo, väčšina Ma odmietla prijať za Mesiáša.

 

Pravdou je, že by nikoho neprijali, vrátane prorokov, pretože boli spokojní s tým, že žili v hriechu, v ktorom boli polapené ich duše.

 

Keby Ma boli prijali, tak by som bol vládol na zemi a celé ľudstvo by sa tešilo z večnej spásy.

 

Namiesto toho som bol odmietnutý.

 

Židia, môj vlastný národ, Mnou pohrdli.

 

Farizeji sa na Mňa dívali zvrchu, no napriek tomu Ma jednoducho nemohli ignorovať, keď počuli moje sväté Slovo.

 

Je to tak preto, lebo moje Slovo v ich dušiach zapálilo svetlo, ktorého sa dokázali len ťažko zbaviť.

 

Takto sa ku Mne neustále vracali – znova a znova – aby Mi kládli otázky.

 

To isté platí aj dnes. Tí z vás, ktorí prehlasujú, že odmietajú moje Slovo, ktoré bolo hovorené cez mojich prorokov, nedokážu jednoducho odísť preč.

 

Napriek vašim tvrdeniam o ich odmietaní prichádzate neustále späť, znova a znova.

 

Časom prijmete moje Slovo, ktorým k vám dnes hovorím.

 

Nesmiete spraviť tú istú chybu, ktorej sa dopustili tí, ktorí Ma nielenže odmietli, ale Ma aj ukrižovali.

 

Naliehavo vás prosím, aby ste Ma znova nekrižovali.

 

Dovoľte Mi, aby som vás viedol ku spáse tým, že Ma budete teraz počúvať, keď na vás volám z nebies, aby som vás pripravil na spásu a môj Nový raj.

 

 

Váš milujúci Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 388

30.03.2012 23:45

Posolstvo 388

30.03.2012 - 23:45 hod

Som prostredníčka; mojím prostredníctvom prinesiem vaše modlitby pred môjho predrahého Syna

 

Musíš vedieť, moje dieťa, že tak, ako sa posolstvá môjho Syna tebe menia a odhaľujú minulé aj budúce udalosti, tak budeš aj ty vystavená väčším útokom.

 

Sväté slovo môjho Syna budú vždy zavrhovať tí, ktorí Ho odmietajú počúvať.

 

Ľudské mienky nie sú dôležité.

 

Oznámenia môjho Syna svetu v tomto čase sú príliš dôležité, než aby si tým, ktorí sú proti týmto posolstvám, dovolila zdržiavať a odvádzať ťa od tejto práce.

 

Teraz je čas na pokorné rozjímanie o umučení môjho Syna na kríži.

 

Moje deti si musia uctiť obetu, ktorú priniesol pre celé ľudstvo tým, že počas Veľkého týždňa* Mu prinesú svoju vlastnú osobnú obetu.

 

Modlite, modlite, modlite sa, deti, za mier vo svete.

 

Takisto sa modlite za ochranu pápeža v týchto časoch prudkého odporu voči katolíckej Cirkvi.

 

Modlitba, pokora a jednoduchá oddanosť môjmu Synovi je pre vás nevyhnutná na to, aby ste sa priblížili srdcu môjho Syna.

 

Ja som prostredníčka. Mojím prostredníctvom prinesiem vaše modlitby pred môjho drahého Syna.

 

Mojím prostredníctvom vám pomôžem, aby ste Ho viacej milovali a poskytli Mu útechu, ktorú potrebuje v tomto čase, keď si svet pripomína Jeho smrť na kríži.

 

 

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

  

  

  

_________________________________

* Veľký týždeň (resp. Svätý týždeň) je medzi kvetnou a veľkonočnou nedeľou.

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 389

31.03.2012 11:00

Posolstvo 389

31.03.2012 - 11:00 hod

— Svetu budú predstavené moje nové zázraky —

 

Moja najdrahšia, milovaná dcéra, v celom tvojom utrpení musíš zostať statočná a nesmieš dovoliť strachu, aby sa vkradol do tvojho srdca.

 

Vo vernom spojení so Mnou sa tvoje utrpenie prelína s týždňom, v ktorom si pripomínate moju smrť na kríži.

 

To nie je náhoda, pretože utrpenie, ktoré ty a iné takéto vyvolené duše zažívate počas tohto týždňa, zachránia milióny duší od pekelných plameňov.

 

Práve tak, ako som Ja kvôli spáse ľudstva od večného zatratenia znášal bolesť, mučenie a smrť, tak aj obetné duše prinášajú záchranu pre iné duše, aby im bol udelený dar večného života.

 

Nezáleží na tom, aké ťažké a desivé je toto utrpenie; vždy pamätajte na to, aký dar to pre ľudstvo predstavuje.

 

Deti, prosím, aby ste rozjímali nad mojim umučením na kríži, keď sa začne Veľký týždeň.*

 

Nielen o utrpení, ale aj o dare slobody, ktorý som ponúkol celému ľudstvu.

 

Ani jedna duša, vrátane ukrutných a zatvrdených hriešnikov, ktorí sú pod vplyvom satana, nebude vylúčená z môjho milosrdenstva.

 

Je to milosrdenstvo, ktoré bolo umožnené vďaka daru môjho milovaného Otca, ktorý On dal svetu.

 

On priniesol najväčšiu obetu zo všetkých obiet tým, že poslal Mňa, svojho jediného Syna.

 

Táto obeta, ktorá je dôkazom jeho horúcej lásky ku všetkým jeho deťom znamená, že je možné raz a navždy zničiť satana.

 

Vzhľadom na to, že môj Otec daroval ľudstvu slobodnú vôľu, bude mať každý človek voľbu.

 

Buď budete s mojím Otcom, alebo proti Nemu.

 

Buď si vyberiete raj večného života alebo hrôzy pekla.

 

Satan, ktorého dni sú už takmer na konci, sa nebude nečinne prizerať, kým sa svetu predstavia moje nové zázraky.

 

On zaútočí nielen na tie temné duše, aby sa ich pokúsil vtiahnuť do ešte väčšej temnoty bližšie k svojmu panstvu, ale jeho cieľom sa stanú zbožní kresťania.

 

Zázraky, o ktorých hovorím, predstavujú predovšetkým moju komunikáciu tvojím prostredníctvom, dcéra moja. Môj hlas je počuť a obrátenie sa znásobuje.

 

Prostredníctvom týchto posolstiev si teraz uplatňujem nárok na milióny duší.

 

Ďalšie zázraky vrátane nádherného daru môjho milosrdenstva prinesiem svetu krátko po tom, ako sa uskutoční Varovanie.

 

Po prvý raz každý jeden muž, žena a dieťa dostane dôkaz o tom, že existuje nielen Boh Otec, ale že tiež existujem aj Ja, Ježiš Kristus, jeho jediný Syn.

 

To znamená, že všetky tieto náboženstvá, vrátane židovského - môjho vyvoleného národa, z ktorého som vzišiel, si uvedomia pravdu.

 

Tento zázrak celosvetového obrátenia rozzúri satana, ktorý sa dokonca ani v tomto štádiu nevzdá. Pre tie úbohé duše, ktoré sú už aj tak v strašnom hriechu, bude veľmi ťažké, aby sa od neho odpútali.

 

Ostatné zázraky budú zahŕňať globálne javy, spojené s ekologickými divmi, ktoré budú mojím Otcom v jeho veľkej láske dané jeho dvom svedkom – kresťanom a židom.

 

Týmto dvom náboženstvám bude daná sila, keď budú prenasledované.

 

Ich nepriatelia budú trpieť, pretože na nich uvalia strašný trest.

 

A potom sa uskutoční môj Druhý príchod, najväčší zázrak od môjho zmŕtvychvstania.

 

Toto bude deň, keď prídem, aby som súdil živých i mŕtvych.

 

Je to deň, keď prídem zhromaždiť moju rodinu, aby sme boli jedno.

 

To bude začiatok môjho panovania, kedy nebo a zem splynú v jedno na tisíc rokov.

 

V tomto čase budú všetci žiť podľa Božej vôle môjho Otca.

 

 

Váš milovaný Ježiš

  

  

  

_________________________________

* Veľký týždeň je medzi kvetnou nedeľou a veľkonočnou nedeľou, kedy bol vzkriesený náš Pán Ježiš Kristus. Kvetná nedeľa (latinsky Palmare resp. Dominica in palmis) je označenie pre šiestu a súčasne poslednú nedeľu štyridsať dní trvajúceho pôstneho obdobia, ktorá otvára Svätý resp. Veľký týždeň. Kvetná nedeľa pripomína slávnostný príchod Ježiša do Jeruzalema a nesie sa v znamení palmovej ratolesti.

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 390

02.04.2012 15:30

Posolstvo 390

02.04.2012 - 15:30 hod

— Nech sa ku Mne modlia za dar rozlišovania —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, teraz si musíš odpočinúť, pretože útoky tých, ktorí nie sú schopní prijať moje pravdivé Slovo, budú pokračovať.

 

Nemáš právo, aby si obhajovala moje Slovo, ale teraz ti nariaďujem, aby si sa nezaoberala tými, ktorí spochybňujú moje Slovo, pretože to nie je tvojou úlohou.

 

Dcéra moja, bez ohľadu na to, aké lákavé je dokazovať pravosť môjho najsvätejšieho slova pre ľudstvo v týchto časoch, nesmieš to robiť.

 

Nikdy som nereagoval na mojich katov počas môjho ukrižovania. Nesmiete sa pokúšať odpovedať tým, ktorí si želajú prenasledovať Ma kvôli mojim posolstvám.

 

Nie si to ty, dcéra moja, kto je príčinou ich hnevu – Ja som to.

 

Ja môžem svetu len povedať, ako sa (treba) pripraviť na môj Druhý príchod, (avšak) nútiť ich nemôžem.

 

Takéto posmešky si nevšímaj. Mnohí z nich sú úprimné duše, ktoré cítia potrebu klásť otázky. Ale nie je ti dovolené, aby si tak konala. Nech sa ku Mne modlia za dar rozlišovania. Len Ja mám zodpovednosť za ich duše. Dokonca ani vtedy, keď ponúkaš utrpenie za spásu duší, to stále nie je tvoja zodpovednosť.

 

Tak choď a povedz tým, ktorí sú na pochybách, že som to bol Ja, kto bol môjmu apoštolovi Tomášovi zoči-voči tvárou, keď som pred ním stál po mojom zmŕtvychvstaní. Až po tom, ako sa dotkol mojich rán, celkom uveril.

 

Žiaľ mnohým dušiam vo svete nie je dožičené, aby boli takto zvýhodnené.

 

Musia vedieť, že času je málo na to, aby si pripravili svoje duše. Je to ich vlastná slobodná voľba, či na moje volanie odpovedia, alebo nie.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 391

03.04.2012 20:00

Posolstvo 391

03.04.2012 - 20:00 hod

Duše, ktoré sú v temnote, môžu byť zachránené len cez modlitby príhovoru

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, toto je časové obdobie medzi terajškom a Varovaním a prajem si, aby tomu moji nasledovníci rozumeli.

 

Na záchranu duší, ktoré si sami nemôžu pomôcť, sú potrebné vaše vytrvalé modlitby. Mnohé z týchto duší neprežijú Varovanie, takže je dôležité, aby ony a všetky ostatné duše, ktoré sú v stave smrteľného hriechu, boli zachránené Božím zásahom.

 

Vaše prosebné modlitby za spásu ich duší sú potrebné práve teraz. Toto musí byť pre vás prvoradé teraz počas Veľkého týždňa, lebo keď budete prosiť môjho milovaného Otca v mojom svätom mene za spásu takýchto hriešnikov, vaše modlitby budú vypočuté.

 

Toto je modlitba Modlitbovej kampane (43) "Za záchranu duší počas Varovania":

 

 

"Ó, Bože, Všemohúci Otče, v mene tvojho milovaného Syna Ježiša Krista a na pamiatku jeho smrti na kríži, ktorou nás vykúpil z našich hriechov, Ťa úpenlivo prosím, zachráň duše, ktoré sa nemôžu samy zachrániť a ktoré môžu počas Varovania zomrieť v smrteľnom hriechu.

 

Pre uzmierenie skrze utrpenie tvojho milovaného Syna Ťa naliehavo prosím, odpusť tým, ktorí nedokážu hľadať vykúpenie, pretože nebudú žiť dosť dlho na to, aby mohli prosiť Ježiša, tvojho Syna, o milosrdenstvo oslobodenia od hriechov. Amen."

 

 

Modlite sa za všetkých hriešnikov. Mojim najväčším prianím je zachrániť celé ľudstvo.

 

Len cez modlitby príhovoru môžu byť zachránené tie duše, ktoré sú v temnote.

 

 

Váš milovaný

Ježiš Kristus

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 392

04.04.2012 01:00

Posolstvo 392

04.04.2012 - 01:00 hod

Prosím, vzývajte moje milosrdenstvo a začnite moju Novénu na Veľký piatok

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, čas, kedy svet bude rozjímať o mojej smrti na kríži, je už takmer tu.

 

Toto je čas v priebehu roku 2012, kedy naliehavo potrebujem vaše modlitby za tých, ktorí Ma nepoznajú a za tých, ktorí o Mne nevedia.

 

Je na vás, moji milovaní nasledovníci, aby ste Mi pomohli zachraňovať tie úbohé duše, ktoré potrebujem privádzať blízko k môjmu srdcu, aby som ich mohol pripraviť na môj Nový raj.

 

Deti, potrebujem vás, aby ste sa modlili môj ruženec Božieho milosrdenstva a začali sa modliť deväťdňovú Novénu k Božiemu milosrdenstvu počnúc Veľkým piatkom.

 

Je dôležité, aby čo najviac z vás dokončilo túto Novénu za iné duše. Udelím vám veľké milosti a vďaka tomu vás nikdy neopustím. Zachránim vašu dušu, keď predo Mňa predstúpite v deň (posledného) Súdu.

 

Nikdy vás nesmie unavovať modliť sa za spásu iných duší. Vy ste moja armáda a pomocou milostí, ktoré vám dávam, budete so Mnou spolupracovať, aby sa pred mojim Druhým príchodom očistila zem od hriechu.

 

Nie pre každého z vás je ľahké modliť sa. Najlepší spôsob je zjednotiť sa so Mnou v mojom bolestnom umučení a rozjímať o mojom utrpení, predovšetkým o mojej smrteľnej agónii v Getsemanskej záhrade. Moje veľké milosrdenstvo je vtedy najmocnejšie. Bolo to práve pre hriešnikov, vrátane tých pohanov, ktorí ešte nikdy nedostali príležitosť Ma spoznať a pre ktorých som najviac trpel.

 

Tí, ktorí Ma milujete, vedzte toto: čím viac a dokonalejšie Mi dôverujete, tým silnejšie je moje milosrdenstvo. Tým viac môžem odpustiť. Moje milosrdenstvo je také mocné, že môže vymazať hriechy celého ľudstva.

 

Tí, ktorí vo Mňa veria a dôverujú Mi, môžu dosiahnuť veľkú svätosť tým, že pomoc pri spáse duší svojich bratov a sestier dajú na prvé miesto. Robia tak zo svojej lásky ku Mne, lebo vedia, že Mi to prináša veľkú útechu.

 

Vy, moji čistí a spravodliví nasledovníci, ktorí Ma tak veľmi milujete, vedzte, že je to vďaka šľachetnosti vášho srdca, že môžem zachraňovať hriešnikov.

 

Musíte chápať, že sú to práve hriešnici, kvôli ktorým som zomrel a sú tými, po ktorých najviac zo všetkých prahnem. Hriešnikom preukazujem veľké zľutovanie.

 

Ale vy, moji nasledovníci, ktorí ste tiež hriešnici, Mi musíte úplne dôverovať. Cez túto dôveru vám udelím množstvo zvláštnych milostí.

 

Čím viac budete prosiť o moju pomoc, tým viac dostanete. Je to preto, lebo medzi vami a Mnou pretrváva puto a tak Mi môžete pomáhať zachraňovať iné duše, aby sa neutopili v zúfalstve a beznádeji.

 

Pamätajte na silu mojej Novény (deviatnika) k Božiemu milosrdenstvu a na množstvo duší, ktoré pre Mňa zachránite v tomto roku.

 

 

Váš milovaný Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 393

05.04.2012 08:00

Posolstvo 393

05.04.2012 - 08:00 hod

Veľký piatok je dňom, kedy si želám, a hlavne tento rok, aby sa pripomínal pre jeho pravý význam

 

Veľký piatok je dňom, kedy si želám, a hlavne tento rok, aby sa pripomínal pre jeho pravý význam.

 

Môj Otec Ma poslal do sveta a obetoval Ma ako výkupné za záchranu sveta z pekelného ohňa.

 

Prišiel som vám, deti, slúžiť, nie vás odsúdiť. Moja smrť bola zvláštnou milosťou bez akéhokoľvek záväzku z vašej strany, než len prijať ruku milosrdenstva, ktorú vám podal môj Večný Otec.

 

Tento dar bol ponúknutý, aby umožnil ľudstvu dostať dar uzmierenia tak, aby bolo schopné vstúpiť do kráľovstva môjho Otca.

 

Skôr, než som bol ukrižovaný, som sa zúčastnil veľmi dôležitej obetnej večere Paschy* s mojimi apoštolmi v tú noc pred mojou smrťou na kríži.

 

Táto Posledná večera predstavuje ďalší mimoriadny dar. Tento dar slávenia Svätej Eucharistie je sviatosťou lásky, poskytujúcou vám jedinečný dar, v ktorom Ma skutočne môžete prijať vo svätom prijímaní.

 

Moja skutočná prítomnosť, obsiahnutá vo svätej Eucharistii počas slávenia svätej omše, poskytuje v dnešnom svete obzvlášť vzácne milosti tým, ktorí sú v stave posväcujúcej milosti, ktorí Ma milujú a ktorí Ma prijímajú.

 

Moju prítomnosť môžete pociťovať spôsobom, ktorý bude posilňovať vašu vieru, ak uznávate moju naozajstnú prítomnosť vo svätej Eucharistii.

 

Keď popierate moju prítomnosť vo svätej Eucharistii, odmietate jeden z najvýznamnejších darov, ktorý som zanechal, keď som prišiel na zem, aby som odčinil vaše hriechy.

 

Zomrel som, aby som vás spasil a toto samo o sebe je veľkým darom.

 

Zanechal som vám však veľmi významný dar, v ktorom Ma môžete prijímať rozumom, telom i duchom.

 

Uznávajte moju prítomnosť a vaša duša sa mi stane bližšou v skutočnom zjednotení so Mnou.

 

Prijmite Ma.

Nevzdávajte sa Ma.

Nezapierajte Ma.

 

Verte bez akýchkoľvek pochybností vo svojich srdciach, pretože vďaka láske Boha Otca vám boli udelené tieto dary.

 

Premýšľajte teraz o skutočnej pravde môjho učenia.

 

Neprijímajte moje ukrižovanie bez toho, aby ste prijímali aj tieto dary, ktoré vám boli tiež ponúknuté pri mojej poslednej večeri. Ak tak neurobíte, bude vaša duša hladovať po pokrme života.

 

 

Váš milovaný Ježiš

Vykupiteľ ľudstva

 

 

 

____________________________________

 

* Pascha je najväčší židovský sviatok, pamiatka oslobodenia Izraelitov z egyptského zajatia. Hebrejský názov Chag ha-Pesach pripomína, že Boh "prekročil" domy Izraelitov, ušetril ich a zachránil pred anjelom smrti (Exodus 12, 23 – 27). Iný názov pre sviatok je Korban Pesach, ktorý zvýrazňuje obeť veľkonočného Baránka (Exodus 12, 3.43). Baránok je prvopaschálnou obetou, jeho krv ochránila Izraelitov od záhuby. Je to sviatok, známy tiež ako Chag ha mazot (sviatok nekvasených chlebov). Keď Izraeliti utekali z Egypta, vtedy si ľud vzal cesto ešte pred jeho vykysnutím (Exodus 12, 27). Na tento sviatok sa jedia macesy – nekvasené chleby.

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 394

06.04.2012 22:20

Posolstvo 394

06.04.2012 - 22:20 hod

Veľká noc je časom, kedy je vhodné náležitým spôsobom uvažovať nad moj. smrťou na kríži

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako Ma utešuješ v čase môjho zármutku. Ako Mi dávaš lásku a útechu, po ktorých tak túžim (dostávať ich) od duší. Ó, keby sa všetky duše zjednotili a prepojili svoje srdcia s mojim, potom by bola Božia svätá rodina kompletná. Len vtedy, keď budú zachránené všetky duše, bude zadosťučinené Božej vôli môjho Otca.

 

Veľká noc je časom, kedy je vhodné náležitým spôsobom uvažovať nad mojou smrťou na kríži a kedy je moje vzkriesenie z mŕtvych plne vyznávané kvôli slobode, ktorú prináša ľudstvu.

 

Moje zmŕtvychvstanie znamená, že všetci z vás, ktorí ma milujú a hlásajú moje sväté Slovo, môžu byť tiež vzkriesení z mŕtvych. Všetci tí, ktorí zomreli v stave milosti a tešia sa priazni môjho Otca, budú takisto slávne vzkriesení v deň, kedy prídem, aby som súdil. Pripoja sa k tým, ktorí sú nažive nielen v tele, ale aj v duchu Pána a ktorí budú odmenení večným životom.

 

Mnoho ľudí nechápe moje zasľúbenie. Všetci tí, ktorých mená sú obsiahnuté v Knihe života, povstanú telom, duchom a dušou, oslobodení od telesného rozkladu a v úplnej jednote so Mnou. Všetci títo vyvolení budú žiť v súlade s Božou vôľou môjho Otca.

 

Počas môjho nádherného panovania na zemi budete žiť tisíc rokov v láske, mieri a harmónií. Pripojíte sa v sláve prvého vzkriesenia z mŕtvych (Zjav. 20, 5 - 6) k tým dušiam – vrátane vašej milovanej rodiny a priateľov – ktoré sú považované byť hodné toho, aby vošli do môjho Nového raja na zemi.

 

To je život, o ktorí sa musíte všetci snažiť. No nemajte pochybnosti, pretože tie úbohé duše, ktoré nemôžu prijať pravdu o mojej existencii alebo o mojom prísľube, že budem súdiť živých i mŕtvych, si budú trhať svoje vlasy, keď budú tvárou v tvár strašnému osudu, ktorý ich očakáva, keď im bude odhalená pravda.

 

Vám, ktorí ste veriaci, hovorím – musíte byť takisto opatrní. Mnohí z vás, ktorí Ma nemilujete dostatočne alebo Ma považujete za samozrejmosť, robíte chybu v presvedčení, že moje milosrdenstvo nechá bez povšimnutia hriechy, pri ktorých nemáte žiadne výčitky svedomia. Moje milosrdenstvo je nesmierne. Mojimi milosťami chcem zahrnúť každého hriešnika. No sú tu tí, ktorí sú samoľúbi vo falošnej domnienke, že ich znalosť môjho učenia je postačujúca na to, aby boli zachránení. Sú ľahostajní k mojej láske. Chýba im láskavé srdce, majúc málo pokory vo svojich dušiach a sú presvedčení, že niektoré hriechy nevyžadujú pokánie. Takéto uvažovanie je nebezpečné a spôsobuje, že sa takéto duše ešte viac odo Mňa vzďaľujú.

 

Niet jediného hriechu, ktorý by bol taký malý, aby mohol byť ignorovaný. Rozhrešenie môže byť udelené len vtedy, keď sa kajáte. Len vtedy sa môžete kajať, keď ste zbavení pýchy a máte pokorné srdce.

 

Deti moje, radujte sa počas tejto Veľkej noci, pretože práve tak, ako vám moja smrť na kríži poskytla dar spásy, bolo to moje vzkriesenie z mŕtvych, ktoré vám takisto poskytlo večný život, ktorý bol tak dávno plánovaný mojim Večným Otcom.

 

Je toho veľa, na čo sa máte tešiť, pretože večný život, ktorý vám bol prisľúbený, znamená práve to – večný život v tele, v duchu a v duši.

 

Je dôležité, aby ste sa snažili o tento nový život a pripravili si svoje duše.

 

Satan a jeho démoni vynaložia všetko úsilie na to, aby vás presvedčili, že večný život v mojom Novom raji neexistuje a môj Druhý príchod je lžou. Kňazi, predstavitelia duchovenstva a zbožní kresťania sa stanú ich prvým cieľom. Modlite, modlite, modlite sa k môjmu Večnému Otcovi, aby vás ochránil mojou vzácnou krvou tak, aby ani jeden z vás sa neodklonil od pravdy.

 

 

Váš milujúci Ježiš Kristus

Vykupiteľ ľudstva

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 395

07.04.2012 10:00

Posolstvo 395

07.04.2012 - 10:00 hod

Ja som Cirkev - Cirkev bola založená Mnou a nikdy nemôže zaniknúť

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, v katolíckej Cirkvi sa započal rozkol, o ktorom som hovoril.

 

Moje učenie, ktoré sa nikdy nezmenilo od vtedy, ako sa Knihou zjavenia zavŕšilo moje Sväté písmo, je teraz spochybňované.

 

Po stáročia existovalo množstvo pochybností, názorov a teologických vyhodnocovaní môjho svätého Slova.

 

Mnohí učení muži spochybňovali pokyny a náuky, ktoré som odovzdal ľudstvu.

 

Niektoré z mojich učení boli vyčlenené, analyzované, hľadali sa nové výklady a (až) potom boli prijaté.

 

Napriek tomu to nebolo potrebné, pretože pravda bola človeku daná cez prorokov, ktorí prišli predo Mnou a potom cezo Mňa počas môjho času na zemi.

 

Pravda sa nikdy nezmenila. Pravda je jednoduchá.

 

Ostatné informácie, ktoré nie sú obsiahnuté v Svätom písme, boli svetu dané skrze vyvolené duše ako dar len z jediného dôvodu – aby vám pomohli rozjímať o mojej obeti za ľudstvo a ukázali a pripomenuli vám lásku, ktorú vo svojom srdci prechovávam ku všetkým Božím deťom.

 

Akékoľvek Božie zjavenia, ktoré svet dostáva dnes, vám majú pomôcť v príprave na večný život.

 

Moje učenie, uctievané svätou katolíckou a apoštolskou Cirkvou, bude teraz napádané ako prvé z mnohých požiadaviek, ktoré budú viesť k rozdeleniu Cirkvi.

 

Budú zavedené nové zákony, aby vyhovovali moderným názorom a to takým spôsobom, že budú príjemné pre tých, ktorí s pýchou vo svojich srdciach pociťujú skôr potrebu ľudstvo uspokojovať ako prejavovať poslušnosť voči učeniu Cirkvi.

 

Ja som Cirkev. Cirkev bola založená Mnou a nikdy nemôže zaniknúť.

 

Mnohí vo vnútri ako aj zvonka Cirkvi sa pokúsia zboriť jej štruktúru.

 

Modlite sa, aby môj svätý vikár - pápež Benedikt XVI. - zostal silný uprostred odporu, ktorému teraz čelí.

 

Je to zámerný pokus tých, ktorí sú prepojení na Falošného proroka s cieľom vytvoriť novú Cirkev.

 

Títo ľstiví ľudia vás nechajú uveriť, že sa bude jednať o tú istú Cirkev, ale tak tomu nemôže byť.

 

Ako Ma môže s novými zákonmi a prekrútenými verziami pravdy reprezentovať moja Cirkev, ktorú som dal svetu?

 

To nemôže. To je dôvod, prečo bude môj Otec riadiť svoju Cirkev – pravých oddaných veriacich – z nebies.

 

Ponechá si kľúče až do (môjho) Druhého príchodu, keď z popola povstane Nový Jeruzalem – jediná pravá katolícka Cirkev, aby si ju naspäť vyžiadali všetky Božie deti všetkých náboženstiev a vierovyznaní ako jedinú.

 

Takýmto spôsobom to bolo zamýšľané – v úplnej a konečnej jednote v Novej ére mieru na zemi.

 

 

Váš milujúci Ježíš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 396

08.04.2012 15:30

Posolstvo 396

08.04.2012 - 15:30 hod

Nebo a zem sa spoja - jedno nebude existovať bez druhého

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, čas môjho panovania na zemi sa približuje a ľudstvu nezostáva tak veľa času na to, aby sa chopilo môjho milosrdenstva a konalo pokánie.

 

Preto je dôležité, aby moja Cirkev pripravila svoje stádo na večný život a využila každú príležitosť na vyzývanie k sviatosti zmierenia.

 

Toto je dôležité obdobie roka a vy sa musíte obrátiť na Mňa, vášho Ježiša, a modliť sa za milosti, ktoré zabezpečia vám, mojim nasledovníkom, že budete mať silu presvedčivosti, aby ste šírili pravdu o mojom Druhom príchode.

 

Utrpenie ľudstva ako aj môjho Večného Otca a Mňa, jeho milovaného Syna, prichádza konečne ku koncu.

 

Satanova vláda na zemi zanikne a Ja prevezmem môj právoplatný trón.

 

A hoci moja vláda vo vnútri mojej Cirkvi znamenala, že môj Duch bol prítomný, aby ponúkol veľké milosti dušiam, ktoré toho boli hodné, môže sa vôľa môjho Otca konečne naplniť až vtedy, keď bude spútaný Satan.

 

Nikto v skutočnosti nechápe, čo je večný život.

 

Nikto úplne nechápe, čo sa stane pri mojom Druhom príchode.

 

Žiaden človek nemôže kvôli obmedzenosti ľudského chápania poznať moje plány, týkajúce sa zhromaždenia mojich dvanástich národov na zemi.

 

Toľkí sú presvedčení, že môj Druhý príchod znamená koniec sveta.

 

Môže to predstavovať koniec časov, ako ich poznáte, no je to len začiatok nádhernej budúcnosti, ktorú pre všetky svoje deti naplánoval môj Večný Otec.

 

Nebo a zem sa spoja.

 

Jedno nebude existovať bez druhého. Spravodliví budú žiť v mojom Novom raji a všetkého bude v hojnosti.

 

Toľká nádhera nemôže byť nikdy opísaná v ľudských pojmoch. Každá duša, ktorá zdedí právo byť súčasťou môjho kráľovstva, bude pociťovať veľký pokoj a radosť.

 

Láme Mi to srdce, deti, keď pri mojej zmienke ohľadne konca časov vidím strach vo vašich očiach.

 

Namiesto toho vás prosím, aby ste dôverovali mojej veľkej láske k vám všetkým a vedzte, že môj prísľub znamená, že u Mňa budete skutočne doma, naveky zbavení vašich starostí.

 

Nový raj, ktorý sľubujem, má byť ľudstvu odhalený veľmi skoro.

 

Nemárnite ani jeden okamih tým, že budete mať strach. Radujte sa. Tešte sa na vašu budúcnosť.

 

Úplne Mi dôverujte, pretože vás až príliš milujem na to, aby som vás niekedy sklamal.

 

Modlite sa za pokoru srdca všetkých mojich detí tak, aby prijali kľúče od raja.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 397

09.04.2012 10:00

Posolstvo 397

09.04.2012 - 10:00 hod

— Éra mieru, o ktorej som hovorila vo Fatime, sa dostala do zabudnutia —

 

Moje dieťa, svet sa chystá prejsť záverečnými zmenami, zatiaľ čo sa boj o duše zosilňuje.

 

Satan chce uškodiť katolíckej Cirkvi a ja, Božia Matka, budem vtiahnutá do rozkolu v Cirkvi.

 

Moja úloha spoluvykupiteľky, prostredníčky a orodovnice nebude prijatá časťou katolíckej Cirkvi.

 

Čo sa týka úlohy, ktorú mám mať pri spáse duší, tak nie som prijímaná v mnohých kruhoch.

 

Môj úbohý Syn je tak zronený kvôli spôsobu, akým som ja, Božia Matka, bola odmietnutá.

 

Moja úloha ako tej, ktorá zničí hada, nie je pochopená.

 

Bola som požehnaná milosťami a mocou, aby som porazila a zničila satana.

 

On, Zlý (satan) má mnohých nasledovníkov vo vnútri katolíckej Cirkvi, ktorí sa chcú postaviť proti moci, ktorá mi bola udelená Bohom Najvyšším.

 

Éra mieru, o ktorej som hovorila vo Fatime, sa dostala do zabudnutia.

 

Táto éra mieru nastane po Druhom príchode môjho Syna a potrvá tisíc rokov.

 

K tomu dôjde vtedy, keď sa nebo a zem spoja v jeden nádherný Nový raj.

 

Vďaka viere mojich detí a ich oddanosti ku mne, ich milovanej Matke, vojde veľa duší do Nového raja.

 

Satan sa teraz usilovne snaží presvedčiť členov katolíckej Cirkvi, že to tak nemá byť.

 

Popiera sa moja úloha Matky spásy a spoluvykupiteľky, pracujúcej po boku môjho milovaného Syna pri ohlasovaní (jeho) Druhého príchodu.

 

Modlite sa, deti, aby tie duše, ktoré sa vo vnútri katolíckej Cirkvi stali obeťami podvodníka, neodviedli (ostatné) moje deti od okamihu ich spásy.

 

Modlite sa, aby pápež Benedikt mohol zastaviť toto zlo, ktoré odvšadiaľ preniká do katolíckej Cirkvi.

 

Deti, nikdy sa nevzdávajte vo vašom boji, keď sa staviate za pravdu.

 

Prísľub môjho Syna, že sa vráti, aby priviedol ľudstvo do večného života v raji, sa chystá naplniť. On však bude na každom kroku tejto cesty narážať na odpor tých duší, ktoré dovolili satanovmu klamu odvrátiť od Neho (Ježiša) svoj zrak.

 

Vernosť k môjmu Synovi vo vnútri Cirkvi sa bude vytrácať.

 

Moja úloha spoluvykupiteľky, prostredníčky a orodovnice nebude prijímaná.

 

Modlite sa, aby kňazi môjho Syna zostali neochvejní a hájili pravdu.

 

 

Vaša milovaná Matka

Božia Matka

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 398

10.04.2012 20:45

Posolstvo 398

10.04.2012 - 20:45 hod

— Môj čas, aby som rozdrvila hada, sa blíži —

 

Som vaša milovaná Matka, Kráľovná zeme. Som nepoškvrnené počatie, Panna Mária, Matka Ježiša, ktorý sa stal telom.

 

Moje dieťa, je blízko čas, kedy bude triumfovať moje nepoškvrnené srdce.

 

Môj čas, aby som rozdrvila hada, sa blíži. Avšak až do dňa, kedy budú Satan a jeho démoni vyvrhnutí do pustatiny, bude na zemi prepukávať ešte veľa chaosu.

 

Pre tých, ktorí veria v môjho Syna, to bude čas múk. Budú ťahaní katolíckou Cirkvou do dvoch rozličných smerov.

 

Jedna polovica bude z povinnosti veriť, že je potrebné nasledovať Falošného proroka, pápeža, ktorý nastúpi po pápežovi Benediktovi XVI.

 

On, Šelma, je odetý ako baránok, no nie je od môjho Otca - Boha Najvyššieho - a bude miasť úbohé duše vrátane kňazov, biskupov a kardinálov.

 

Mnohí ho budú nasledovať a uveria mu, že ho poslal Boh, aby vládol nad jeho Cirkvou na zemi.

 

Nanešťastie budú mnohé duše nasledovať jeho učenie, ktoré bude urážkou môjho Otca.

 

Iní, naplnení Duchom Svätým a obdarení vďaka pokore svojich duší milosťami rozlišovania, budú ihneď vedieť, že v Cirkvi v Ríme sedí podvodník.

 

Tento nový falošný pápež už kuje plány – dokonca ešte predtým, ako vystúpi na trón Petrovho stolca – aby odsúdil učenie môjho Syna. Potom zneváži mňa – blahoslavenú Božiu Matku – a zosmiešni moju úlohu spoluvykupiteľky.

 

Moje dieťa, tvoja úloha bude ešte ťažšia ako predtým, pretože mnoho mojich detí je zmätených. Urážky, ktorým každý deň čelíš a muky, ktoré v mene môjho Syna znášaš, budú pribúdať.

 

Nikdy sa neobávaj povedať svetu pravdu, moje dieťa.

 

Následkom telesného a duševného utrpenia, ktoré v mene môjho Syna prijímaš, aby si zachraňovala duše, sa stávaš odolnejšou.

 

Bude vynaložené každé úsilie, predovšetkým zo strany jednej frakcie v katolíckej Cirkvi, aby moje posolstvá, ktoré dostávaš, boli zavrhnuté.

 

Tvoja poslušnosť a vernosť ku mne a môjmu milovanému Synovi bude skúšaná ako nikdy predtým. To ťa môže primäť k tomu, že sa stiahneš do ústrania, no pokiaľ by sa to stalo, nebude to dlho trvať.

 

Modli sa, moje dieťa, za všetky Božie deti, ktoré sú bez vlastnej viny vťahované do záverečného boja o duše.

 

Toto všetko sa musí stať, pretože je to zaznamenané v Knihe môjho Otca.

 

Všetci anjeli v nebi ťa ochraňujú, moje dieťa, v tejto tak trochu osamelej misii.

 

Vždy maj na pamäti, aká dôležitá je modlitba.

 

Modlite, modlite, modlite sa, pretože bez modlitby, predovšetkým bez modlenia sa môjho svätého ruženca, vás satan môže odviesť od svätého Slova môjho drahého Syna.

 

Nezabúdajte aj na dôležitosť pôstu, pretože on drží podvodníka v šachu.

 

Bez pravidelnej modlitby, moje deti, to bude pre vás ťažké, aby ste zotrvali v blízkosti môjho Syna.

 

Nikdy sa deti neobávajte budúcnosti, pretože pokiaľ zostanete v blízkosti môjho Syna, budete ochraňované a dostanete potrebné milosti, aby ste svoje duše a duše vašich rodín pripravili na novú éru mieru a pokoja, ktorá bola tak dávno predpovedaná.

 

 

Vaša milovaná Matka

Kráľovná zeme

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 399

11.04.2012 21:20

Posolstvo 399

11.04.2012 - 21:20 hod

Nenávisť voči tebe vzrastie; budú ti nahovárať, že toto dielo pochádza od satana

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, čím to je, že občas spochybňuješ milosti, ktoré som ti udelil?

 

Milosť vedieť čítať v dušiach si dostala na to, aby si bola schopná rozpoznať úmysly tých úbohých duší, ktoré sa pokúsia zdiskreditovať moje sväté Slovo.

 

Tento dar ti umožní, aby si pociťovala súcit k takýmto dušiam a pomohla im nájsť pravú cestu k večnému životu a oslobodiť ich duše od súženia, ktoré znášajú.

 

Tento dar ti tiež umožní odhaliť falošných prorokov.

 

Ihneď budeš vedieť, kto prichádza v mojom mene a kto neprichádza.

 

Spočiatku budeš cítiť strašne skľučujúci pocit strachu, pretože rozpoznáš, ako satan pracuje. Budeš okamžite vedieť, keď bude prítomný v iných.

 

Keď ťa bude prostredníctvom iných napádať, budeš mať pocit, ako keby si bola kopnutá do brucha.

 

Budeš pociťovať nevoľnosť, keď sa ocitneš tvárou v tvár s niekym, ktorého duša bola ukradnutá satanom a budeš sa chvieť a pociťovať závrat.

 

Budeš však k týmto dušiam hovoriť mojimi slovami a so silou, ktorá ti nebude pripadať ako tvoja vlastná.

 

Mnohí, ktorí s čistými dušami k tebe prídu, pocítia svetlo a moju prítomnosť, ako vibruje ich telami.

 

Máloktorí s čistým srdcom a hlbokou láskou ku Mne nebudú schopní zareagovať na môjho Ducha Svätého, ktorý zaplavil tvoju dušu.

 

Moja dcéra, toto je teraz ťažká fáza tvojej misie.

 

Nenávisť voči tebe vzrastie.

 

Budú ti nahovárať, že toto dielo pochádza od satana.

 

Nevieš, ako satan – podvodník pracuje? Keď je hovorené moje Slovo, nepresvečuje on vtedy dobré duše, že to nepochádza odo Mňa?

 

Pokúša sa presvedčiť ostatných – pomocou ich strachu z neho – že charakterové vlastnosti, ktoré sú s ním spájané, sú prítomné v iných.

 

Vyvoláva pochybnosti a stiesnenosť v dušiach skrze klam, zapríčiňujúc tým ich slepotu voči pravde a zabraňujúc im, aby odo Mňa dostali milosti, ktorými som zamýšľal posvätiť ich duše.

 

Tí, na ktorých útočí najviac sú tí, ktorí sú Mi najbližšie.

 

To zahŕňa nielen vizionárov a prorokov, ale práve tie duše, ktoré potrebujem, aby Mi pomohli vytvoriť moju armádu.

 

Táto armáda porazí satana. On to vie a nikdy sa nevzdá svojho ťaženia za dušami.

 

Majte však na pamäti nasledovné – satan nemá tú silu, ktorú mám Ja. On nemôže poraziť Najsvätejšiu Trojicu. Je bezmocný voči mojej Matke, ktorej bolo dané právo na jeho zničenie. On sa jej obáva.

 

Všetkým tým, ktorí spochybňujú moje Slovo, dávané cez tieto posolstvá, hovorím – prosím, poproste moju milovanú Matku, aby vás priviedla bližšie k môjmu svätému srdcu.

 

Proste ju, aby vás prikryla jej svätým plášťom a poskytla vám tak potrebnú ochranu pred Zlým.

 

Nezabúdajte, že satan je plný nenávisti.

 

Keď vo svojom srdci pocítite nenávisť akéhokoľvek druhu, obzvlášť voči mojim posvätným poslom, tak vedzte, že vás k hriechu pokúšal satan.

 

V tom prípade Ma musíte prosiť o milosti, aby som vás posilnil.

 

Nezabúdajte, že sa nikdy nikomu z vás neotočím chrbtom, vrátane tých z vás, ktorí nenávidíte mojich poslov a vrátane tých duší, ktoré Ma odmietajú.

 

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 400

12.04.2012 11:27

Posolstvo 400

12.04.2012 - 11:27 hod

Budúci pápež môže byť zvolený členmi katolíckej Cirkvi, avšak bude Falošným prorokom

 

Moja najdrahšia dcéra, ešte stále Ma veľa ľudí vo svete odmieta a má to čo do činenia s verejnou mienkou.

 

Tak mnoho temna zostúpilo na všetky Božie deti, že len veľmi málo z nich má odvahu verejne ohlasovať moje Slovo.

 

Veriaci sa obávajú verbálneho útoku a zlomyseľného posmechu, ktorý by museli znášať, keby otvorene hovorili o mojom Slove.

 

Dokonca ani oddaní stúpenci nemajú odvahu postaviť sa a bojovať proti zlým zákonom, zavedeným v ich krajinách, ktoré sú v rozpore so Slovom môjho Otca.

 

Kňazi sa hanbia verejne postaviť za pravdu môjho učenia zo strachu, že nimi bude pohŕdané.

 

Pre hanbu, ktorú musia kvôli ohavným hriechom poniektorých z ich vlastných radov znášať, to teraz viac ako kedykoľvek predtým považujú za nemožné, aby bol počutý ich hlas.

 

Keď sa niektorý statočný vysvätený služobník rozhodne povstať a obhajovať pravdu môjho učenia, tak ukrutne trpí. Je obviňovaný z nedostatku tolerancie, nedostatku súcitu, nedostatku lásky a nedostatočnej úcty k ľudským právam.

 

Vidíte, deti, že s pravdou môjho učenia, vyslovenou mojimi Bohu zasvätenými služobníkmi, sa zaobchádza ako so lžou.

 

Namiesto toho sú za pravdu predkladané lži – tie prekrútené verzie pravdy, obsiahnuté vo Svätom písme.

 

Satan získal tak mnoho duší, vrátane vodcov mojej vlastnej Cirkvi, čo viedlo k tomu, že mnohým nevinným ľuďom padne ťažko, aby zachovávali vernosť mojej svätej vôli.

 

Ako som bol opustený a odsunutý stranou, aby sa väčšine umožnilo prijať klamstvá, ktoré boli vštepené do myslí mojich Bohu zasvätených služobníkov.

 

Tieto ohavné lži sú šírené ďaleko nad tento rámec.

 

Pravda môjho Svätého písma, obsiahnutá v Knihe zjavenia, bola vysvetlená mnohými mojimi Cirkvami. Je tak veľa variantov, z ktorých všetky sa zakladajú na ľudskom výklade.

 

Môj milovaný pápež Benedikt XVI. je posledný pravý pápež na tejto zemi.

 

Peter – Riman je môj Peter, pravý apoštol, ktorý bude vládnuť mojej Cirkvi z Nebies pod vedením môjho Večného Otca. Potom, keď prídem, aby som sa pri mojom Druhom príchode ujal panstva, bude on vládnuť nad všetkými Božími deťmi, keď sa všetky náboženstvá stanú jednou svätou katolíckou a apoštolskou Cirkvou.

 

Ja hovorím len pravdu, dcéra moja.

 

Musím vás varovať, že sa teraz objaví mnoho nových samozvaných prorokov, ktorí budú protirečiť môjmu svätému Slovu, ktoré dostávaš ty, pravý prorok konca času.

 

Najprv presvedčia veriacich, že ich slová pochádzajú odo Mňa.

 

Budú starostlivo vyberať svoje slová a ich význam bude nejasný a trocha mätúci. Mnohí si nebudú všímať tieto nedostatky a príjmu ich posolstvá, pretože sa budú zdať byť v súlade so Svätým písmom.

 

Útok začne potom, ako bude zvedených mnoho duší.

 

Oni boli vyslaní, dcéra moja, aby Božie deti pripravili prijať budúceho pápeža, ktorý príde po mojom milovanom vikárovi pápežovi Benediktovi. Tento pápež môže byť zvolený členmi katolíckej Cirkvi, avšak on bude Falošným prorokom.

 

Jeho voličmi sú vlci v baránkovom rúchu a príslušníci tajnej zlovestnej slobodomurárskej skupiny, vedenej Satanom.

 

Toto je spôsob, ako sa Satan pokúsi zničiť moju Cirkev.

 

Žiaľ tento Falošný prorok si získa mnoho prívržencov. Tí, ktorí sa mu postavia na odpor, budú prenasledovaní.

 

Deti jednajte, pokiaľ sa vám dá. Odsúďte klamstvá, ktoré vám budú predkladať tí, ktorí sa vás pokúsia presvedčiť o pravosti Falošného proroka.

 

Buďte silní. Stojte verne pri Mne, vašom Ježišovi. Nikdy nespochybňujte moje sväté Slovo.

 

Kniha zjavenia predstavuje pravdivé Božie Slovo. Neklame vás.

 

Nie všetky tajomstvá v nej obsiahnuté sú vám doposiaľ známe. Všetky ich odhalím prostredníctvom Márie Božieho Milosrdenstva, aj keď pravda bude prudko napádaná a prehlásená za kacírstvo.

 

Nezabúdajte na jedno dôležité ponaučenie: Vtedy, keď som bol na zemi pri mojom prvom príchode, bolo moje Slovo považované za blud (herézu).

 

Veriaci, vrátane mojich Bohu zasvätených služobníkov, ktorí predstavujú moju Cirkev na zemi, budú moje Slovom, ktoré teraz dostávate, tiež považovať za takéto pri mojom Druhom príchode.

 

Satan obetuje mnoho duší, aby ukojil svoju konečnú túžbu spôsobiť čo možno najväčšie súženie.

 

Buďte si istí, že to bude katolícka Cirkev, Mnou založená a odovzdaná pod velenie môjmu milovanému apoštolovi Petrovi, ktorá bude na konci časov trpieť najviac.

 

Majte sa vždy na pozore.

 

Prosím modlite sa túto modlitbu "Za silu na obranu mojej viery proti Falošnému prorokovi" v rámci Modlitebnej kampane (44) :

 

 

"Drahý Ježišu, daj mi silu, aby som sa upriamil na tvoje učenie a vždy hlásal tvoje sväté Slovo.

 

Nikdy nedovoľ, aby som upadol do pokušenia uctievať Falošného proroka, ktorý sa pokúsi vydávať sa za teba.

 

Daj, aby moja láska k tebe zostala silná.

 

Udeľ mi milosť daru rozlišovania, aby som nikdy nepoprel pravdu, obsiahnutú vo svätej Biblii bez ohľadu na to, koľko klamstiev sa mi predloží, aby ma primäli odvrátiť sa od tvojho pravého Slova. Amen. "

 

Pravda je zapísaná vo Svätom písme.

 

Kniha zjavenia neodhaľuje všetko, pretože Ja, baránok Boží, prichádzam až teraz, aby som pred zrakmi celého sveta otvoril knihu.

 

Akýkoľvek ľudský výklad ohľadne tisíc rokov je nedôveryhodný.

 

Musíte dôverovať len Božiemu Slovu.

 

 

Váš milujúci Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 401

14.04.2012 15:27

Posolstvo 401

14.04.2012 - 15:27 hod

- Toľké lží, ktoré popierajú existenciu pekla, privedú kresťanov k pádu -

 

Moja najdrahšia dcéra, musíš si uvedomiť, že aj keď sa tvoje telesné utrpenie naďalej prehlbuje bez ohľadu na to, aké je to ťažké, že je podobné tomu, čo pociťujem Ja.

 

Tvoje utrpenie odráža len zlomok môjho vlastného utrpenia.

 

V spojení so Mnou budeš vedieť, že za každou bolesťou a vnútornou temnotou duše, ktoré zakúsiš, budeš spoznávať utrpenie, ktoré pre hriechy ľudstva zažívam Ja.

 

Mnohí ľudia sa mylne domnievajú, že moje utrpenia sa začalo a skončilo na kríži.

 

Moje utrpenie neskončí skôr, ako všetky Božie deti nebudú zjednotené v láske a harmónii v Novom raji môjho Otca, kde nebude existovať žiadny hriech.

 

Stále som nenávidený bez ohľadu na to, koľko sa o mojej existencii povedalo ľudstvu.

 

Aj keď Ma veriaci prijímajú, tolerujú moje učenie len vtedy, keď zodpovedá ich vlastným potrebám.

 

Mnohí jednajú s inými s láskou a vľúdnosťou, no len vtedy, pokiaľ tí, ktorým tento dar ponúkajú, pristúpia na ich vlastné presvedčenia.

 

Napríklad mnohí odsúdia hriešnikov, zatiaľčo by im mali preukazovať láskavosť a modliť sa za nich. Namiesto toho musia ísť príkladom.

 

Niektorí zahrnú iných opovrhovaním namiesto toho, aby preukazovali lásku, ktorá sa od nich ako kresťanov očakáva.

 

Nikdy neodsudzujte iných, aj keď s nimi nesúhlasíte, pretože na to nemáte právo. Nikto, iba Boh má právo, aby súdil iných.

 

A hoci Mi mnohí veriaci aj naďalej prejavujú úctu, deje sa tak (len) na základe ich vlastných požiadaviek.

 

Niektorí budú pociťovať potrebu odlíšiť sa od svojich bratov a sestier, aby svetu ukázali, akí sú zbehlí v duchovných veciach. Potom použijú svoj vlastný výklad toho, čo moje milosrdenstvo skutočne znamená.

 

Koľkokrát ste počuli, že Boh je vždy milosrdný? Keďže On miluje každého, je natoľko milosrdný, že by ich nikdy neodsúdil?

 

Že by nikdy neposlal dušu do pekla?

 

No to je lož. Toľké lží, ktoré popierajú existenciu pekla, privedú kresťanov k pádu.

 

Ľudia sa sami odsudzujú do pekla. Ja ich tam nedávam. Vyberajú si ho tým, že sa odmietajú odvrátiť od smrteľného hriechu.

 

Ani nehľadajú odpustenie, ani neprejavujú ľútosť. Je nebezpečné takto zmýšľať a je povinnosťou všetkých kresťanov, aby ostatných varovali pred nebezpečenstvom pekla.

 

Toľkí, vrátane tých, ktorí svojim deťom odopierajú sviatosť krstu, hovoria tak, ako keby už hriech nič nezavážil.

 

Presvedčenie o tom, že každý hriech bude odpustený, je nesprávne.

 

Každý hriech môže byť odpustený nezávisle od toho, aký čierny ten hriech je, ale iba vtedy, keď sa hriešnik snaží o odpustenie.

 

Teraz k vám hovorím z nebies, aby som všetky Božie deti pripravil na môj Druhý príchod a čo nachádzam?

 

Hovorím k vám spoza väzenského múru a z cely, do ktorej ste Ma uvrhli, pretože odmietate uveriť, že by som k vám mohol hovoriť týmto spôsobom.

 

Ó, ako ma len urážate.

 

Tým, ktorí strávili svoje životy tým, že sa Mi odovzdali a ktorí sú oboznámení s mojim Svätým písmom, ale teraz Ma odmietajú, hovorím toto:

 

Skutočnosť, že Ma teraz odmietate, vás zanechá vo veľkom trápení a žiali, keď vám bude odhalená pravda. Pretože potom si uvedomíte, koľko duší ste odsunuli stranou, keď som od vás potreboval pomoc na ich záchranu.

 

Ako Ma privádzate k slzám sklamaním nad vašou slepotou, spôsobenou nedostatkom vašej pokory.

 

Spochybňujete moje sväté Slovo, zatiaľ čo by ste ho mali prijať, chopiť sa ho, pretože ste topiace sa duše s nedostatkom šľachetnosti srdca.

 

Prosím vás, odpovedzte na moje volanie.

 

 

Váš milujúci Ježiš

Vykupiteľ ľudstva

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 402

15.04.2012 19:16

Posolstvo 402

15.04.2012 - 19:16 hod

Môj zvyšok Cirkvi. Dvaja svedkovia, na ktorých sa odkazuje v Knihe zjavenia

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, uvedomujem si, že niektoré z týchto posolstiev ti nedávajú zmysel, ale musíš Mi dôverovať a vedieť, že musím odhaliť obsah Knihy zjavenia, aby duše vedeli, čo majú v týchto časoch očakávať.

 

Tí, ktorí majú slabú vieru ale prijímajú moje Slovo, ktoré dostávate prostredníctvom tohto proroka, vedzte, že vaša pokora a túžba, ktoré sa zrodili z čistej lásky ku Mne, vás priviedli bližšie k môjmu Najsvätejšiemu srdcu.

 

Vy ste zvyšok mojej Cirkvi. Vy ste Cirkev, o ktorej sa hovorí v Knihe zjavenia.

 

Vy ste plod ženy, ktorá porodila mužského potomka a ktorá bola zahnaná do púšte* (Zjav 12, 1-6), kde budete izolovaní a predsa zjednotení ako jeden, aby ste verejne ohlasovali moje sväté Slovo a kázali pravé Evanjeliá.

 

Tá žena dala zrod mojej pravej Cirkvi, môjmu vernému stádu, ktoré nebude zvedené Falošným prorokom.

 

Vy, moja Cirkev, budete vyhnaní do púšte na 1260 dní, kde nájdete útulok** (Zjav 12, 14). Ale darom Ducha Svätého budete živení plodmi mojej lásky.

 

Verní príslušníci mojich kresťanských Cirkví vrátane mojich Bohu zasvätených služobníkov a tých z mojich nasledovníkov budú tými, ktorí odmietnu Falošného proroka a ktorí budú musieť držať moju Cirkev pohromade.

 

Budete Ma musieť uctievať potajomky, pretože svätá omša sa pod vládou Falošného proroka zmení na nepoznanie.

 

Vy ste moji praví nasledovníci a všetky milosti neba sú vylievané na vaše vzácne duše.

 

Ako vás, deti, milujem a ako zmierňujete moje utrpenie. Ale koľko bolesti je v mojom srdci kvôli tým mojim nasledovníkom, ktorí Ma odmietnu počúvať.

 

Budú Falošným prorokom vtiahnutí do siete, do temnoty, a Ja ich nemôžem zachrániť.

 

Z vlastnej vôle Ma uderia do tváre.

 

Zvyšok mojej Cirkvi bude musieť šíriť Slovo medzi moje ostatné deti vrátane tie, ktoré Ma vôbec nepoznajú.

 

Vy, môj zvyšok Cirkvi, budete musieť hlásať moje proroctvá a moje sväté Slovo tým, ktorí nie sú kresťania alebo nepoznajú Desatoro Božích prikázaní.

 

Vašim poslaním bude zaistiť, aby sa Svätá Biblia čítala a bola pochopená.

 

Bude na vás, aby ste informovali svet o plnom význame pečatí, obsiahnutých v Knihe zjavenia, ktoré odhalím Márii Božieho Milosrdenstva.

 

 

Dvaja svedkovia v Knihe zjavenia

 

Vy, moji nasledovníci, ste jeden z Dvoch svedkov, na ktorých odkazuje Kniha zjavenia a ktorí budú ochraňovaní z Nebies*** (Zjav 11, 3).

 

Moje Slovo, dávané vám, zvyšku mojej Cirkvi, môže byť ako mŕtvola odhodené stranou, no moje Slovo nikdy nezanikne.

 

Židia budú druhým z tých dvoch svedkov.

 

Dve lampy sú moje kresťanské Cirkvi, tradičná pravá Cirkev a tí moji nasledovníci, ktorí budú Falošným prorokom zahnaní do ústrania.

 

Dva olivovníky predstavujú starý Jeruzalem – Izrael a nový Izrael**** (Zjav 11, 4).

 

Židia konečne spoznajú, že Ja som Mesiáš a ich kázanie pravdy bude tiež zamietnuté a zavrhnuté Falošným prorokom a Antikristom, aby sa rozložilo ako mŕtvola. Opäť táto vyvolená (židovská) rasa nezanikne.

 

Obaja sa budú cítiť porazení ale tak tomu nebude, pretože spolu so všetkými ostatnými náboženstvami vytvoríte jednu novú pravú Cirkev – Nový Jeruzalem, ktorý povstane z popola.

 

Prežijete strašnú zlovestnú monarchiu, ktorá vyvstane spod dvojitého vodcovstva Falošného proroka a Antikrista, z ktorých obaja budú uvrhnutí do ohnivého jazera, ktorým je peklo.

 

Toto prenasledovanie nebude dlho trvať a dostanete veľkú silu a ochranu.

 

Dostanete pomoc a spomedzi vás vzídu mnohí vodcovia, aby vás previedli týmto obdobím.

 

Mnohí z vás sa stanú svätými v mojom Novom raji a potom, ako Mi pomôžete znovuobnoviť moju zvyšnú Cirkev na zemi, budete so Mnou vládnuť v Novom nebi a na Novej zemi, ktoré sa objavia pri mojom Druhom príchode.

 

Tým, ktorí nie sú so Mnou, bude poskytnutý veľmi krátky čas, aby sa rozhodli.

 

Buď budete za Falošného proroka a proti Mne alebo budete za Mňa.

 

Rozhodnete sa pre to prvé a podvodník ukradne vašu dušu. Znie to síce tvrdo, ale je to pravda.

 

Všetky Božie deti dostanú počas Varovania dôkaz mojej prítomnosti.

 

Modlite sa, aby ste prijali pravdu, lebo som to Ja, váš milovaný Ježiš, kto k vám volá z neba, aby ste otvorili svoje oči tak, aby ste boli schopní vidieť a počuť; aby ste mohli počuť skôr, než bude príliš neskoro.

 

 

Váš Božský Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

 

 

____________________________________________________________

 

Odkazy v texte na Zjavenie apoštola Jána z Nového Zákona svätej Biblie:

 

* Zjavenie apoštola Jána, kapitola 12, odstavec 1 až 6:

Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť. A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi: Veľký ohnivý drak; mal sedem hláv a desať rohov a na hlavách sedem diadémov; jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí. I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili tisícdvestošesťdesiat dní.

 

** Zjavenie apoštola Jána, kapitola 12, odstavec 14:

Ale žena dostala dve krídla veľkého orla, aby mohla odletieť na púšť na svoje miesto, kde ju budú živiť čas a časy a pol času ďaleko od hada.

[Čas a časy a pol času --> rok a dva roky a pol roka (3,5 roka). Možný výklad zmyslu slova "čas" - pozn. prekl.].

 

*** Zjavenie apoštola Jána, kapitola 11, odstavec 3:

Ale pošlem svojich dvoch svedkov a oblečení do vrecoviny budú prorokovať tisícdvestošesťdesiat dní.

 

**** Zjavenie apoštola Jána, kapitola 11, odstavec 4:

Oni sú dva olivovníky a dva svietniky, čo stoja pred Pánom zeme.

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 403

16.04.2012 18:00

Posolstvo 403

16.04.2012 - 18:00 hod

Ja, váš milovaný Ježiš, by som nikdy nemohol uškodiť mojej vlastnej Cirkvi

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, volám na všetky Božie deti a ubezpečujem vás, že Ja, váš milujúci Ježiš, by som nikdy nemohol uškodiť mojej vlastnej Cirkvi.

 

Avšak nebudem stáť v ústraní a nečinne sa prizerať rozkladu mojej Cirkvi rukou istej sekty, ktorá nemá právo, aby vo Svätej stolici zohrávala úlohu.

 

Pretože to je presne to, čo sa pokúša urobiť Falošný prorok a podvodníci, ktorí zbožňujú satana. Chcú priviesť k pádu katolícku Cirkev a roztrhať ju na kusy.

 

Moje deti, toto je spôsob, akým sa v záverečnej vzbure postaví satan proti Bohu, stvoriteľovi všetkých vecí.

 

Už sto rokov sa uskutočňuje tento zlovestný zámer na zničenie mojej Cirkvi, pričom od roku 1967 sa zosilnil.

 

Mnoho podvodníkov, ktorí sú členmi tejto zlovestnej sekty, ktorá uctieva satana, vstúpili do kňazských seminárov, aby vo Vatikáne získali pozície.

 

Ich moc, aj keď ju Boh Otec dopustil, bola až doposiaľ obmedzená. To sa zmení, ako sa približuje koniec časov.

 

Táto zlovestná sekta vynaloží všetko úsilie na to, aby zabezpečila, že bude zvolený nový, kto nahradí môjho svätého vikára pápeža Benedikta XVI.

 

Všetci tí, ktorí poznajú moje učenie, uvidia zmeny v slávení svätej omše.

 

Budú zavedené nové svetské zákony, ktoré budú urážkou mojej smrti na kríži.

 

Mnohí moji oddaní nasledovníci to uvidia a budú sa cítiť dotknutí. Ich názory budú odmietané a mnohé sviatosti sa prestanú udeľovať.

 

To je dôvod, prečo je treba mnoho príprav.

 

Tým katolíkom, ktorí budú dotknutí a pobúrení, hovorím – prosím nezabúdajte, že Ja som tu.

 

Volajte Ma, vášho milovaného Ježiša, a vedzte, že sa nesmiete báť verejne hlásať pravdu môjho učenia.

 

Nesmiete sa báť otočiť sa chrbtom ku kacírstvu.

 

Budem vás viesť a ochraňovať na vašej ceste a budete vedení mocou Ducha Svätého.

 

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 404

17.04.2012 16:30

Posolstvo 404

17.04.2012 - 16:30 hod

Moje posolstvá sú pre všetky náboženstvá a vierovyznania vrátane pre tých, ktorí neveria

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, vedz, že moje posolstvá, dávané tebe, sú určené celému svetu.

 

Sú dávané pre všetky náboženstvá a vierovyznania vrátané pre tých, ktorí neveria v existenciu Boha, Večného Otca, Stvoriteľa celého sveta.

 

Deti, pretože vám bola daná pravda o Trojjedinom Bohu, Najsvätejšej Trojici, tvorenej Otcom, Synom a Duchom Svätým, musíte vedieť, že máte zodpovednosť ohlasovať moje sväté Slovo do celého sveta.

 

Či už veríte alebo nie, že cez tieto posolstvá k vám hovorím Ja, musíte pomôcť tým úbohým dušiam, ktoré potrebujú moju ochranu, aby mohli byť spasené.

 

Mnohí sa pýtajú, prečo sa tieto posolstvá toľkokrát zmieňujú o satanovi. Moja odpoveď je nasledovná.

 

Satan a jeho padlí anjeli sa potulujú po zemi, hľadajúc ľudské bytosti, ktoré by zamorili.

 

Útočia na ne cez zmysly, nabádajúc ich najmä k páchaniu hriechov tela.

 

Do ich myslí im vnukajú myšlienky tak, aby sa dopúšťali ohavností, ktoré urážajú môjho Otca. V prípade duší, ktoré sú už v hriechu, môžu posadnúť telo. Keď sa to stane, potom tieto úbohé posadnuté duše okolo seba vytvárajú spúšť.

 

Ak sú v pozíciách moci, môžu spôsobovať hroznú nespravodlivosť medzi tými, nad ktorými majú moc.

 

Budú zavádzať zákony, ktoré budú protirečiť Desatoru Božích prikázaní, ustanovených Bohom Otcom.

 

V ostatných prípadoch budú v ľudských životoch spôsobovať veľké utrpenie.

 

Negativita je spôsobovaná Satanom a jeho démonmi. Tá nepochádza od Boha.

 

Od Boha môže prísť len pokoj a láska.

 

Všetkým tým, ktorí chcú svoje životy zbaviť od negatívnych myšlienok a pocitov, hovorím: všetko, čo potrebujú, je ich oddanosť ku Mne, k ich milovanému Ježišovi Kristovi.

 

Stačí modlitba, jednoduchý rozhovor. Požiadajte Ma svojimi vlastnými slovami o pomoc.

 

Vyrieknite to zo srdca a Ja okamžite odpoviem a pomôžem vám, aby ste sa dostali bližšie k môjmu Najsvätejšiemu srdcu.

 

Deti, prosím, dovoľte Mi, aby som sa držal blízko vás a poskytol vám útechu, po ktorej tak túžite vo svete plnom nešťastia, nespravodlivosti, krutosti a nenávisti.

 

Ja som vaše záchranné lano. Len Ja vám môžem pomôcť. Prosím, volajte na Mňa v tejto Modlitebnej kampani (45):

 

 

"Ó, Ježišu, viem o tebe veľmi málo, ale prosím ťa, aby si mi pomohol otvoriť moje srdce a nechal ťa vôjsť do mojej duše tak, aby si ma mohol uzdraviť, utešiť a naplniť svojim pokojom.

 

Pomôž mi cítiť radosť z víťazstva nad všetkými negatívnymi myšlienkami a nauč ma chápať, ako ti mám spôsobovať radosť tak, aby som mohol vojsť do tvojho Nového raja, kde s tebou môžem žiť životom lásky, radosti a nádhery naveky a navždy. Amen."

 

 

Všetkých vás, drahé deti, milujem bez ohľadu na to, akého ste vierovyznania, bez ohľadu na to, ako veľa ste zhrešili, spôsobiac tak bolesť či ujmu iným.

 

Len Ja môžem zmeniť spôsob, akým žijete.

 

Jediný spôsob, ako sa oslobodiť z problematického života, ktorý vediete je, že na Mňa zavoláte, aby som vám mohol pomôcť.

 

 

Váš milujúci Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 405

19.04.2012 20:00

Posolstvo 405

19.04.2012 - 20:00 hod

Nikdy neprofitujte nepoctivým spôsobom nad inými, ani v obchode, politike alebo v inej oblasti života

 

Moja najdrahšia dcéra, chcem, aby si všetkým mojim nasledovníkom povedala, že ich modlitby sú počuté a že dôsledkom toho sa mnohé zlé udalosti zmierňujú.

 

Tiež si prajem, dcéra moja, aby bolo známe, že som vďaka tvojmu utrpeniu bol schopný zachrániť štyri milióny duší.

 

Moje milosrdenstvo bolo vyliate na tieto Božie deti, ktoré sú v dnešnom svete doposiaľ na žive.

 

Iné obety prinášajú tí moji nasledovníci, ktorí Mi pomocou modlitby a pôstu pomáhajú zachraňovať ľudí od strašného osudu.

 

Vaša sila, láska, oddanosť a vytrvalosť znamenajú, že satanova moc sa oslabuje.

 

Znamená to tiež úbytok moci globálnej skupiny NWO (Nového svetového poriadku).

 

Musíte vedieť, že modlitba oslabuje zlo vo svete.

 

Čím viac sa modlíte, tým menšiu moc si satan udržiava.

 

Nikdy nepodceňujte modlitby a utrpenie ani jedinej osoby, pretože to prináša veľkú úľavu tým, ktorí by inak čelili pekelným ohňom.

 

Vami pociťovaná láska, deti, daná vám pri narodení ako prirodzený dar, je čistá.

 

Málokedy vstupuje do vášho života nenávisť skôr, ako dosiahnete rozumový vek.

 

Deti pod touto vekovou hranicou sú nevinné, čisté a pokorné v mojich očiach a vidia veci jednoduchým a nekomplikovaným spôsobom. Je to pravá láska, ktorú sa musíte snažiť znovuzískať vo vašich životoch.

 

Keď v jednoduchosti nazeráte na život, uctievate Otca, Stvoriteľa všetkých vecí a zachovávate jeho prikázania, potom sa opäť stanete podobní dieťaťu.

 

Stanete sa čistí, láskaví, jednoduchého srdca a zbavení od zloby. Potom dostanete silu Ducha Svätého, čím sa vaša viera stane neotrasiteľnou.

 

Budete ako dieťa, no bude vám daná výzbroj bojovníka, ozajstného a ctihodného príslušníka Božej armády.

 

V pravý čas budete so Mnou vládnuť bok po boku v Novom raji.

 

Zachovávajte jednoduchú lásku k iným. Nikdy neponúkajte lásku pod podmienkou, že vám za protislužbu niečo poskytne.

 

Ponúknite namiesto toho lásku bez akýchkoľvek podmienok. Ponúknite iným lásku ako Boží dar.

 

Dívajte sa na každého, koho vo svojom živote stretnete, Božími očami.

 

Každý človek bol stvorený Bohom. Každého na svet priniesla Božia láska.

 

Aj keď sa niektoré duše narodili s ťažkým krížom, ktorý musia niesť, Boh ich s láskou uvádza do sveta.

 

Milujte sa navzájom - aj napriek vzájomným chybám - ku cti môjho Otca.

 

Objavujte každú tvár a dívajte sa na ňu tak, ako by ste túto osobu videli Božími očami.

 

Až potom bude pre vás jednoduchšie, aby ste sa zdržali odsudzovania iných.

 

Snažte sa v každom nájsť to dobré a to najlepšie. Prejavujte si navzájom lásku a dobrotu.

 

Nikdy neprofitujte nepoctivým spôsobom nad inými, ani v obchode, politike alebo v inej oblasti života.

 

Keď narazíte na zlo, prítomné v iných, usilovne sa modlite za ich duše a ponúknite Mne, vášmu Ježišovi, malú symbolickú obetu na odčinenie za ich hriechy.

 

Neveľkým utrpením, prinášaním malých obiet za duše iných a modlitbou sa môže zmierniť dopad budúceho predpovedaného prenasledovania.

 

Keď tak urobíte, potom sa v prívale milostí môže milosrdenstvo môjho Otca vyliať na svet.

 

Modlite, modlite, modlite sa, aby vaše modlitby pomohli náležite pripraviť ľudstvo skôr, ako sa udeje Varovanie, aby tak čo najmenej duší bolo zatratených ešte predtým, ako im bude daná príležitosť Ma uvidieť, keď im ponúknem môj veľký dar lásky, milosrdenstva a zmierenia.

 

 

Váš milujúci Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 406

20.04.2012 15:45

Posolstvo 406

20.04.2012 - 15:45 hod

Dokonca aj tí, ktorí páchajú hrozné hriechy, sú milovaní Bohom Otcom

 

Moja najdrahšia dcéra, je potrebné, aby sa mojim deťom hovorilo o intenzívnej láske, ktorú vo svojom Svätom srdci prechovávam ku každému dieťaťu, narodenému na tejto zemi.

 

Dokonca aj tí, ktorí páchajú hrozné hriechy, sú milovaní Bohom Otcom.

 

Každý z vás je Božie dieťa.

 

Z tohto dôvodu vás satan a jeho démoni zneužívajú, mučia a zraňujú.

 

Pre tých zatvrdilých hriešnikov, členov Satanovej armády, ktorí vedia, že Boh existuje, ale ktorí sa rozhodli zbožňovať beštiu, nech si uvedomia toto.

 

Bez ohľadu na to, ako veľmi uctievate satana, pamätajte si, že on vás nemá rád.

 

On vás nenávidí a zničí vás.

 

Jeho sľuby, že vám ponúkne raj ako na zemi tak i mimo nej, sú prázdne lži.

 

Veľmi skoro dostanete dôkaz mojej lásky k vám. Vo vašom srdci nebude pochybností, že Ja, váš milujúci Ježíš, vás chcem objať, odpustiť vám a priniesť vám večný pokoj, lásku, radosť a šťastie v mojom Novom kráľovstve, Novom raji.

 

Nikdy sa nebojte otočiť chrbtom životu, ktorý vediete, kde sú vašimi modlami všetky tie pomyselné dary ako je bohatstvo, sex a ďalšie materiálne pôžitky, ponúkané vám Satanom, ktorého vláda na tejto zemi sa čoskoro skončí.

 

Len Ja, váš milovaný Ježiš, vás môžem zachrániť.

 

Moje milosrdenstvo je také veľké, že vám odpustím čokoľvek, keď prejavíte ľútosť. Poponáhľajte sa teraz prísť ku Mne.

 

Nepremárnite ani jednu sekundu, lebo je v stávke vaše budúce šťastie.

 

Sľubujem vám večný život, pokoj, lásku, radosť a nádherný raj, kde budete milovaní, ctení a kde vám nič nebude chýbať.

 

Ak teraz nedokážete prijať ruku môjho Milosrdenstva, tak potom, keď nadíde posledný deň, dostanete ešte jednu príležitosť, aby ste Ma poprosili o milosrdenstvo.

 

Keď tento deň nastane, tak si mnohí z vás uvedomíte chybu, ktorú ste urobili.

 

Aj tak vás ešte vždy vezmem do náručia ako dávno stratené a nesmierne milované Božie dieťa nezávisle od toho, ako moc ste si vytrpeli z rúk satana.

 

Jediné, čo musíte spraviť, je zavolať Ma a poprosiť Ma o moje milosrdenstvo.

 

Ak ste v tomto čase zapletení do siete lží a zloby, z ktorej nemôžete uniknúť, potom vás žiadam, aby ste Ma volali modlením sa tejto modlitby "Za moje vyslobodenie z okov satana" v rámci Modlitebnej kampane (46):

 

 

"Ó, Ježišu, som stratený. Som zmätený a cítim sa ako väzeň, chytený do siete, z ktorej niet úniku.

 

Dôverujem ti Ježišu, že mi prídeš na pomoc a oslobodíš ma z okov satana a jeho démonov.

 

Pomôž mi, lebo som stratený. Potrebujem tvoju lásku, aby mi dodala silu veriť v teba a dôverovať ti tak, aby som sa mohol zachrániť z tohto zla a aby mi bolo ukázané svetlo tak, aby som konečne našiel pokoj, lásku a šťastie. Amen."

 

 

Váš milujúci Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 407

21.04.2012 16:00

Posolstvo 407

21.04.2012 - 16:00 hod

— Miliardy duši - nie milióny - sa obrátia —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, musím poskytnúť útechu všetkým tým, ktorí sa týchto posolstiev môžu obávať.

 

Dovoľte Mi, aby som všetkých vás, mojich vrúcne milovaných nasledovníkov, upokojil uistením o mojom veľkom milosrdenstve pre celé ľudstvo.

 

Vďaka modlitbám – z ktorých boli všetky v súlade s Božím načasovaním môjho Večného Otca počuté a vypočuté – mojich drahých nasledovníkov, boli úspešne započaté mnohé obrátenia.

 

Nikdy sa nevzdávajte nádeje. Vy ste nosným pilierom mojej misie na zemi, aby ste Mi pomáhali pri záchrane celého ľudstva. Ako takí budete znášať bolesť za hriechy iných.

 

Nikdy nepredpokladajte, že hriechy iných môžu zatieniť svetlo Najvyššieho Boha do tej miery, že by tým bolo všetko stratené.

 

Už veľmi skoro sa všetci stanú svedkami Božej slávy skrze moje Božie milosrdenstvo, ktoré sa zjaví počas Varovania.

 

Miliardy duší – nie milióny – sa obrátia. To spôsobí oslabenie satanovej moci, keď mocne povstane Božia armáda, aby porazila beštiu.

 

Celé ľudstvo čoskoro spozná pravdu svojej existencie. Bude to bodom obratu pre Božie deti, ktoré sa zjednotia v príprave na novú éru mieru, kde už nebude existovať žiaden hriech.

 

Modlitba je dôležitá, pretože Boh Otec dal každému človeku na tejto zemi v čase jeho narodenia dar slobodnej vôle. Z tohto dôvodu chce – aj keď Má moc urobiť čokoľvek, čo si praje – aby k nemu jeho deti prišli zo svojej vlastnej slobodnej vôle.

 

Boh Otec nechce nútiť svoje deti, aby ho milovali.

 

K tomu musí dôjsť prirodzeným spôsobom. Ale ako môžete milovať niekoho, koho nepoznáte?

 

Toto je problém dnešného sveta. Len máloktorí poznajú Boha Otca. Len máloktorí poznajú Mňa, jeho milovaného Syna, Ježiša Krista.

 

Vy, moji nasledovníci, musíte používať modlitbu tak, aby môj Otec mohol udeliť mimoriadne dary tým dušiam, ktoré sú v temnote.

 

Potom sa im ukáže jeho nádherné svetlo a budú zachránení.

 

Prostredníctvom vášho daru modlitby použije Boh Otec Boží zásah, aby tých, ktorí ho nepoznajú alebo nevedia, že existuje, priviedol bližšie k svojmu srdcu.

 

Avšak mnohé duše, ktoré skutočne vedia o mojom Otcovi a ktoré sa mu (napriek tomu) vedome otočia chrbtom, budú čeliť strašným trestom.

 

Bude im poskytnutá každá príležitosť, no aj tak odmietnu Boha.

 

Na tie duše, ktoré páchajú ohavné činy, vyskytujúce sa bežne v istých častiach sveta, budú zoslané tresty vo forme zemetrasení.

 

Globálne skupiny, ktoré budú pokračovať v ničení krajín, nad ktorými majú kontrolu, budú zastavené a tvrdo potrestané rukou môjho Otca.

 

Opäť sú potrebné vaše modlitby na zmiernenie takýchto hriechov a následných trestov.

 

Treba o niečo viacej času na prípravu na moje Božie milosrdenstvo, aby sa (ešte) viacej dušiam umožnilo pripraviť sa na túto veľkolepú udalosť.

 

Je dôležité, že väčšina ľudstva môže byť zachránená a že všetky duše, vrátane tých najzatvrdilejších hriešnikov, dostanú šancu, aby sa znovu zjednotili s Bohom.

 

Je to moje najväčšie želanie, že budem v Novom raji panovať nad väčšinou ľudstva.

 

Vaše modlitby mi pomôžu naplniť moju veľkú túžbu, aby sme sa všetci mohli stať jednou rodinou v láske a jednote na veky a navždy.

 

 

Váš milujúci Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 408

22.04.2012 10:00

Posolstvo 408

22.04.2012 - 10:00 hod

Keď sa vám časy zdajú byť ťažké a bolestné, deti, vždy volajte ku mne

 

Moje dieťa, môj Syn je taký šťastný z toho, ako jeho milovaná armáda poslúcha jeho sväté želanie modliť sa jeho Modlitbovú kampaň.

 

Tieto modlitby sú v moderných časoch na pomoc všetkým Božím deťom, hľadajúcim záštitu, ktorú potrebujú, aby sa vyrovnali s ťažkými časmi, ktorým dnes čelí tak veľa duší.

 

Keď sa vám zdá, že časy sú ťažké či bolestné, deti, vždy volajte ku mne, vašej milujúcej Matke, aby som za vás orodovala u môjho drahého Syna.

 

Vždy majte na pamäti, že vaše osobné obety, ponúknuté Bohu, pomáhajú zachrániť tak veľa duší na zemi.

 

Vaše modlitby sú vždy počuté.

 

Nikdy nezostanú nepovšimnuté, ale jedná sa s nimi podľa vôle môjho Otca.

 

Tak musíte byť trpezlivé, deti. Vždy vložte vašu plnú dôveru do môjho Syna.

 

Odovzdajte Mu všetky vaše obavy a trápenia a potom musíte dôverovať, že sa o všetko postará.

 

Pre vás, veriacich, ktorým je ťažké modliť sa alebo si udržať živú lásku k môjmu Synovi, je v rámci Modlitbovej kampane (47) určená táto osobitná modlitba "Na pomoc opäť vzplanúť mojou láskou k Ježišovi":

 

 

"Ó, požehnaná Matka – Matka Spásy celého sveta, oroduj za mňa, aby opäť vzplanula moja láska k Ježišovi.

Pomôž mi cítiť plameň jeho lásky, aby tak naplnil moju dušu.

Pomôž mi, aby som viac miloval Ježiša. Oroduj za mňa, aby zosilnela moja viera, láska a oddanosť k nemu.

Rozptyl všetky pochybnosti, ktoré ma sužujú a pomôž mi, aby som jasne videl Božie svetlo pravdy, ktoré vyžaruje z tvojho milovaného Syna, Spasiteľa celého ľudstva. Amen."

 

 

Choďte v pokoji, deti. Pamätajte, že keď ma budete zo srdca prosiť, aby som sa za vás prihovorila, ja, Matka Spásy, predostriem vašu prosbu môjmu milovanému Synovi.

 

Nikdy nenechám bez povšimnutia ani jednu prosbu, ak je v súlade so želaním môjho Syna a podľa svätej vôle Otca.

 

Učte sa viac dôverovať, deti. Keď dôverujete môjmu drahému Synovi, preukazujete tak svoju lásku k Nemu.

 

Ak je vaša láska slabá, tak aj vaša dôvera k Nemu bude slabá.

 

Len tí, ktorí budú v pokore pred mojím Synom, budú požehnaní milosťami, darovanými vám na posilnenie vašej viery.

 

Nikdy sa nevzdávajte, ak cítite zúfalstvo.

 

Zúfalstvo je výtvorom diabla.

 

Len sa obráťte ku mne a ja budem prosiť, aby sa vrátil pokoj do vašej duše.

 

Keď tak urobíte, budete schopní zahnať pokušenie zlého a stanete sa slobodnými.

 

 

Vaša Požehnaná Matka

Kráľovná anjelov

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 409

22.04.2012 15:30

Posolstvo 409

22.04.2012 - 15:30 hod

— Pomôžte Mi pripraviť svet na môj Druhý príchod —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, ľudstvo musí vedieť, že čas pre Mňa, aby som sa dal najavo neveriacemu svetu, nie je ďaleko.

 

Všetky Božie deti, ktoré sú zbožnými veriacimi, Mi teraz kvôli ich oddanosti ku Mne, ich milovanému Ježišovi, musia pomôcť pripraviť svet na môj Druhý príchod.

 

Už sa poskytlo tak mnoho času na pritiahnutie duší nazad do môjho Najsvätejšieho srdca.

 

Bolo to dôležité, pretože bez tohto času by len veľmi málo duší mohlo vojsť do môjho Nového raja.

 

Apelujem na všetkých tých v mojom svätom mene; dovoľte Mi vás viesť, aby som vám pomohol ohlasovať pravdu môjho učenia v každom kúte sveta.

 

V prvom rade kážte moje jednoduché učenie.

 

Láska k blížnemu sa očakáva od všetkých, ktorí tvrdia, že sú moji nasledovníci.

 

Hovorte len o mojom Druhom príchode.

 

Pripomeňte každému, kto vás odsúdi, že môj sľub, že prídem znovu v sláve, aby som súdil živých i mŕtvych, má byť naplnený (ešte) počas života tejto generácie.

 

Môj Duch Svätý zaplaví duše tých, ktorým budete odovzdávať moje sväté Slovo.

 

Najskôr Ma však musíte o túto mimoriadnu milosť poprosiť. Prv, než vám dám súhlas na vykonávanie tejto nanajvýš posvätnej práce, vás vyzývam, aby ste Ma o túto milosť poprosili prostredníctvom modlitby "Za milosť ohlasovať Druhý príchod Krista" v rámci Modlitebnej kampane (48):

 

 

"Ó, môj Ježišu, udeľ mi milosť ohlasovať tvoje sväté Slovo celému ľudstvu, aby tak mohli byť zachránené duše.

 

Vylej svojho Ducha Svätého na mňa, tvojho pokorného služobníka, aby tvoje sväté Slovo mohli počuť a prijať najmä tie duše, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

 

Pomôž mi, aby som si vždy ctil tvoju Svätú vôľu a nikdy neurážal ani neodsudzoval tých, ktorí odmietajú ruku tvojho milosrdenstva. Amen."

 

 

Choďte teraz, moja armáda, lebo ste dostali výzbroj, ktorú potrebujete na obrátenie ľudstva.

 

Počas vašej misie budete zosmiešňovaní, urážaní a napádaní.

 

Keď sa tak stane, vedzte, že budete vskutku Božím dieťaťom.

 

Nebojte sa, lebo Ja vám dám silu na prekonanie týchto prekážok.

 

Celou cestou vás budem sprevádzať. Choďte v pokoji a láske.

 

 

Váš milujúci Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 410

23.04.2012 20:00

Posolstvo 410

23.04.2012 - 20:00 hod

Viac národov sa zjednotí a viac Božích detí bude ovládaných jedinou inštitúciou

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, nastáva čas pre zmeny v spôsobe, akým budú vlády na celom svete vládnuť vo svojich krajinách.

 

Viac národov sa zjednotí a viac Božích detí bude ovládaných jedinou inštitúciou.*

 

Je tu čas, aby ste mali doširoka otvorené oči a všímali si každú zmenu v zákonoch, ktoré vás budú zbedačovať.

 

Bojujte proti zákonom, ktoré riadia vaše zásobovanie potravinami.

 

Boh, môj Večný Otec, zošle trest na tie zlovestné skupiny, ktoré by sa pokúsili nechať vyhladovieť jeho deti.

 

Toto, moji nasledovníci, je čas, aby bola odhalená tretia pečať.

 

Aj keď ešte po nejakú dobu nebude otvorená, hovorím vám to (už teraz), aby ste sa mohli pokúsiť zabezpečiť si svoje vlastné potraviny ich dopestovaním a uskladnením tak, aby sa neskazili.

 

Časom bude vaša potrava obmedzená a rovnako tak aj prístup k pitnej vode.

 

Táto skupina, aj keď slabne vďaka sile vašich modlitieb, má v úmysle nechať vyhladovieť a otráviť mnoho nevinných ľudí v snahe znížiť tak svetovú populáciu.

 

Budú húževnato bojovať, aby to dosiahli.

 

A hoci Božím deťom aj naďalej spôsobujú hrôzu a utrpenie, môj večný Otec privodí (na nich) tresty v podobe prírodných katastrof a zmetie zo zemského povrchu milióny týchto zlých ľudí.

 

Charakter vášho počasia sa bude aj naďalej meniť. Časom to ovplyvní schopnosť obchodovania, čo bude brániť svetovým mocnostiam v uskutočňovaní ich ohavných plánov.

 

Počas všetkých týchto kríz sa vy, moja armáda, musíte modliť k Bohu Otcovi, aby vás ochránil od týchto ľudí a aby sa ich zatvrdnuté srdcia otvorili pravde Božieho milosrdenstva.

 

Hovorím vám to, aby ste sa mohli pripraviť.

 

Tieto udalosti nenastanú ihneď a mnohé z týchto plánov môžu byť odvrátené a zmiernené vašimi modlitbami a obetami.

 

Zlo nepochádza od Boha. Vychádza z chamtivosti, sebalásky a nenásytnosti po moci a ovládaní. Všetky tieto slabosti sú výplodom satana a sú kladené do cesty svetovým vodcom, aby ich pokúšali a mohli tak ubližovať Božím deťom.

 

Nedovoľte satanovej moci ovládnuť vaše krajiny.

 

Modlite, modlite, modlite sa, aby ste mali silu postaviť sa na odpor nariadeniam, navrhnutým tak, aby vás uvrhli do chudoby, závislosti a vydali napospas milosti a nemilosti tých, ktorí ovládnu vaše krajiny. Budú vládnuť prostredníctvom svetových mocností, pozostávajúcich z Veľkej Británie, USA, Európskej únie, Číny a Ruska.

 

Ja, váš Ježiš, vám pomôžem vyhnúť sa prenasledovaniu, no pamätajte si, že modlitba bude vašou hlavnou zbraňou.

 

Modlitba môže zabrániť týmto zlým ľuďom, aby vás zbavili schopnosti zadovážiť si jedlo, pitie, oblečenie a možnosti navštevovať kresťanské kostoly.

 

Bojujte v mojom mene a Ja budem po celý čas stáť pri vás.

 

 

Váš milujúci Ježiš

 

 

 

__________________________________________________________

* Inštitúcia agendy Nového Svetového Poriadku (NWO = The New World Order)

 

Odporúčame vám oboznámiť sa s tématikou "Nového Svetového Poriadku" - satanskej agendy mocných tohto sveta s cieľom ovládnuť, kontrolovať, zotročiť, dehumanizovať a v konečnom dôsledku zdecimovať počet svetovej populácie pod hranicu jednej miliardy obyvateľstva našej Zeme. Dobré a poučné zhrnutie najdôležitejších faktov nájdete napr. aj tu:

 

https://www.magnificat.sk/2012/01/2012-rok-porazky-noveho-svetoveho-poriadku-2

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 411

24.04.2012 19:45

Posolstvo 411

24.04.2012 - 19:45 hod

Neurobte chybu vašich predkov, ktorí Ma odmietli, keď som prišiel prvý raz

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, uvedom si, že keď je určitá misia tak dôležitá, ako je táto, ktorú teraz odovzdávam svetu, tak sa ju veľa ľudí pokúsi zastaviť.

 

Pokúsia sa na teba zaútočiť a ubrať na vážnosti tým, ktorý poznajú môj hlas, keď sa snažím celému svetu odovzdávať moje posolstvá.

 

Miera nenávisti, preukazovaná voči týmto posolstvám, ktoré sú dávané skrze teba, proroka na konci času, bude naďalej narastať.

 

Počúvajte Ma teraz všetci, ktorí hovoríte, že Ma poznáte. Ja pripravujem ľudstvo na môj Druhý príchod.

 

Keď veríte vo Mňa – v moje učenie a tvrdíte, že Ma poznáte, potom vedzte, že posielam môjho proroka konca času spolu s inými prorokmi, aby ste sa (skrze nich) stali hodnými vojsť do môjho kráľovstva.

 

Mojim Bohu zasväteným služobníkom hovorím toto: Neurobte chybu vašich predkov, ktorí Ma odmietli, keď som prišiel prvý raz.

 

Venujte pozornosť a načúvajte môjmu volaniu, pretože Ja vás potrebujem, aby ste Mi pomohli pripraviť duše môjho stáda skôr, ako sa udeje Veľký zázrak.

 

Mysleli ste si, že by som neposlal mojich prorokov, aby vás varovali?

 

Mysleli ste si, že by som svoj príchod len ohlásil bez toho, aby som vás pripravil a dopustil dušiam zahynúť?

 

Hanba vám všetkým, ktorí znevažujete môj Druhý príchod a napriek tomu tvrdíte, že rozumiete môjmu zasľúbeniu, ktoré som dal ľudstvu.

 

Váš nedostatok pokory znamená, že nemôžete byť očistení Duchom Svätým.

 

Musíte Ma prosiť o tento dar rozlišovania alebo odo Mňa odísť.

 

Sklamali ste Ma. Privádzate Ma k slzám od sklamania, pretože ste moji služobníci, ktorí boli poverení zodpovednosťou zachraňovať duše, čo je vašim (svätým) poslaním.

 

Teraz, keď na vás volám z neba, vás prosím, aby ste odpovedali na moje volanie.

 

Mám mnohé vyvolené duše, ktoré so Mnou spolupracujú, aby Mi priviedli duše, po ktorých tak túžim.

 

Je vašou povinnosťou, aby ste sa prebrali z vašich driemot a dávali pozor na Moje zavolanie.

 

Len tí, ktorí Ma naozaj milujú, rozpoznajú môj hlas.

 

Ako matku rozpozná jej vlastné nemluvňa, tak aj vy, moji milovaní služobníci, musíte volať na Mňa ako nemluvňa, aby ste sa ubezpečili, že som to Ja, váš milovaný Ježiš, ktorý vás nabáda uchopiť moju ruku.

 

Povediem vás tŕnistou džungľou, ktorou budete musieť prejsť, aby ste dosiahli brány môjho raja.

 

Nepovedal som vám snáď, že sa znova vrátim, aby som súdil živých i mŕtvych?

 

Veru prídem skoro a potrebujem vás, aby ste Mi pomohli zhromaždiť do jedného všetky Božie deti.

 

Je veľmi málo tých, ktorí Ma pre závoj klamu, ktorý doľahol na celý svet, teraz rozpoznávajú. Mnohí neveria v Boha Otca.

 

Máloktorí akceptujú, že Ja, Ježiš Kristus, jeho jediný Syn, som zomrel, aby som ich spasil. Napriek tomu sú ochotní veriť vo falošných bohov, ktorí neexistujú a uctievať ich.

 

Ako plačem v hroznom žiali, keď vidím, ako sa mladí ľudia smejú, keď sa spomenie moje meno a ako sa vysmievajú iným, ktorí verejne vyznajú, že existujem.

 

Akými mukami môjho ukrižovania trpím, keď vidím, že tí, ktorí prehlasujú, že sú kresťania, odmietajú verejne ohlasovať moje učenie zo strachu, že budú terčom posmechu.

 

Svet bol oklamaný kráľom lží. Len Ja môžem teraz priniesť nádej a zachrániť Božie deti od strašného osudu, ktorý je plánovaný, aby bola pomocou armád globálnych mocenských skupín – vrátane tých, ktoré sú pod kontrolou Falošného proroka a Antikrista – spôsobovaná hrôza a utrpenie.

 

Všetky moje varovania, dané môjmu prorokovi konca času – Márii Božieho Milosrdenstva – sa naplnia.

 

Než sa tak stane, nezabúdajte nikdy na to, že vaša vernosť prináleží (jedine) Mne, vášmu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi.

 

Bez mojej lásky a usmernenia bude pre vás nemožné kormidlovať loď, ktorou je moja svätá Cirkev na zemi.

 

Prebuďte sa. Neodmietajte Božích prorokov.

 

Mnohí teraz tvrdia, že prichádzajú v mojom mene, ako predpovedalo Sväté písmo, ale neponúkajú duchovný pokrm, ktorý môže pochádzať iba odo Mňa.

 

Mnohí sa teraz stavajú do popredia tak, aby bol na verejnosti zavrhnutý môj najdôležitejší hlas, obsiahnutý v týchto posolstvách v týchto časoch konca.

 

Modlitba je vašou cestou späť do môjho náručia.

 

Modlite, modlite, modlite sa za milosti, potrebné na otvorenie vašich oči, aby ste Ma tak spoznali skôr, ako bude neskoro.

 

Potrebujem vašu pomoc, vašu lásku a vašu vernosť.

 

Nezabúdajte, že som to bol Ja, pre ktorého ste zložili vaše posvätné sľuby. Neodmietajte Ma teraz, keď na vás volám.

 

Objímte Ma a dovoľte Mi, aby som vás viedol tak, aby ste mohli viesť zvyšok mojej Cirkvi a zachraňovali duše.

 

Dávam vám svoje zvláštne požehnanie a očakávam od vás, že odpoviete na moje volanie tak, ako je vyjadrené v nasledujúcej modlitbe "Za sľub vernosti kresťanských duchovných", v rámci Modlitebnej kampane (49):

 

 

"Ó, Ježišu, som tvoj pokorný služobník. Sľubujem ti moju lásku a vernosť. Úpenlivo ťa prosím, daj mi znamenie tvojho volania a pomôž mi, aby som otvoril svoje oči a uvidel tvoje zasľúbenie.

 

Požehnaj ma milosťou Ducha Svätého tak, aby som nebol oklamaný tými, ktorí prehlasujú, že prichádzajú v tvojom mene, no nehovoria pravdu. Ty mi ukáž pravdu.

 

Dovoľ mi pocítiť tvoju lásku, aby som tak mohol naplniť tvoju Najsvätejšiu vôľu.

 

S pokorným srdcom ťa prosím, ukáž mi cestu, akou ti môžem pomáhať zachraňovať ľudské duše. Amen".

 

 

Nebuďte nevšímaví k mojej výzve. Neodmietajte Ma, keď k vám opäť prichádzam.

 

Tentokrát prichádzam nielen preto, aby som znova zachránil ľudstvo, ale aj preto, aby som naplnil Božiu vôľu môjho milovaného Otca, Boha Najvyššieho.

 

Choďte v pokoji.

 

 

Váš milujúci Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 412

25.04.2012 15:50

Posolstvo 412

25.04.2012 - 15:50 hod

Celé ľudstvo bude mať slobodnú vôľu, až kým sa jeho vôľa nezjednotí s Božou vôľou Otca

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, mnoho duší Ma neuznáva jednoducho preto, lebo nechcú.

 

Vedia, kto som.

 

Vedia, že boli stvorení z ničoho Bohom Otcom, no napriek tomu sa rozhodli Boha ignorovať.

 

Mnohokrát používajú moje meno tým najpovrchnejším spôsobom a moje meno je zahrnuté do kliatia, ktoré chrlia tí, ktorí sú posadnutí démonmi.

 

Je to len vtedy, keď ľudí postihne tragédia, že sa zastavia a premýšľajú o smrti a o nejakom budúcom živote, o ktorom si myslia, že by mohol pred nimi byť.

 

To je dôvod, prečo kvôli môjmu milosrdenstvu niekedy trestám takéto duše, aby sa spamätali a aby som ich tak mohol zachrániť.

 

Všetky tie materiálne pôžitky, ktoré sú vyhľadávané zmyslami, sa vďaka utrpeniu stanú bezvýznamnými a sú videné ako také, čo v skutočnosti sú - pominuteľné atrakcie, ktoré za krátky čas zmiznú.

 

Mnohé duše, ktoré sa na tejto zemi narodia, sú zoslané z neba. Volia si utrpenie – vrátane detí z potratov – ako prostriedok na dosiahnutie spásy pre hriešnikov.

 

Pre ľudskú myseľ je ťažké pochopiť Božie kráľovstvo, lebo žiaden človek nebol požehnaný týmto darom.

 

Keď sa padlí anjeli vzbúrili proti môjmu Otcovi, On – môj Otec – nikdy neodobral svojim deťom právo na ich slobodnú vôľu, pretože nikdy nevezme späť dar, ktorý dal ľudstvu.

 

Celé ľudstvo bude mať slobodnú vôľu, až kým sa jeho vôľa nezjednotí s Božou vôľou Otca.

 

Satan využíva slobodnú vôľu vo svoj prospech. Proti čomu je však bezmocný je to, keď sa vyvolené duše vzdajú svojej vlastnej vôle a ponúknu ju Bohu na záchranu hriešnikov.

 

Tým, že prinášajú túto obetu prijímaním utrpenia, sa zoslabuje vplyv satana.

 

Potom môžu byť zachránení hriešnici bez toho, že by konali pokánie. Toto je zázrak, akým je utrpenie.

 

 

Váš milujúci Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 413

26.04.2012 20:30

Posolstvo 413

26.04.2012 - 20:30 hod

Tí, ktorí sú Mi verní, budú mihnutím oka bez toho, aby trpeli, vzatí do Nového neba a zeme

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, znova musím povedať všetkým Božím deťom, aby sa neznepokojovali ani nedesili kvôli udalostiam, ktoré nastanú.

 

Celé ľudstvo sa už čoskoro stane svedkom môjho milosrdenstva a mnohí, i keď plní výčitiek kvôli svojim hriechom, sa Ma nebudú báť.

 

Miesto toho moja Božia láska zaplaví ich duše. Moje svetlo prežiari ich telá a oni sa budú radovať.

 

Čas novej éry pokoja a mieru prinesie pre tých, ktorí s uznaním príjmu moju milosrdnú ruku, obrovskú radosť a nadšenie.

 

Každý jednotlivý hriešnik je pozvaný žiť večný život a nesmie odísť, ak bude zmätený.

 

Moja éra pokoja a mieru bude predstavovať Novú zem, kde pod mojim vedením bude nastolené panstvo dvanástich národov.

 

Budete žiť v mieri, láske a harmónii. Prírodné prostredie, ktoré dnes na zemi vidíte, stratí na význame v porovnaní so svetom, ktorý leží pred vami.

 

Tým, ktorí majú obavy alebo strach o svoju rodinu alebo svojich milovaných, hovorím – vezmite ich so sebou do môjho nádherného Nového raja.

 

Modlite sa za nich a Ja im udelím mimoriadne milosti, aby tak získali schopnosť rozpoznať moju lásku.

 

Toto je najväčším želaním môjho Otca – uvidieť, ako úžas, radosť a láska prežiari každé jeho drahé dieťa, keď On odhalí Nový raj.

 

Znovu sa zjednotíte s vašimi milovanými, ktorí zomreli v stave milosti a ktorí budú vzkriesení z mŕtvych.

 

Prečo by ste nemali veriť na takýto dar? Pokiaľ ste presvedčení o mojom zasľúbení, že znovu prídem, potom cítite pokoj.

 

Všetko, čo požadujem je, aby ste sa pomocou modlitieb pripravili. Všetko bude dobré, keď sa budete modliť za milosť a za druhých.

 

Moje milosrdenstvo je také veľké, že málo bude takých, ktorí nerozpoznajú môj Boží prísľub, že zhromaždím všetky Božie deti a vezmem ich domov mimo dosah škrtivého zovretia satana a jeho démonických padlých anjelov.

 

Pravdu o mojom kráľovstve uvidia dokonca aj ateisti, ktorí budú šokovaní, no ich neviera sa vo väčšine prípadov zmení na pokornú lásku a prijatie.

 

Aj keď pred vami leží mnoho ťažkých časov, ani jeden nebude taký obtiažny, aby ste ho nemohli prekonať vďaka vašej láske a oddanosti ku Mne, vášmu Ježišovi.

 

Prosím nedovoľte strachu, aby vám stál v ceste s radosťou prijať môj Nový raj.

 

Tí, ktorí sú Mi verní, budú mihnutím oka bez toho, aby trpeli, vzatí do Nového neba a zeme.

 

Čo by vás malo znepokojovať, sú tí zatvrdilí hriešnici, ktorí Ma nebudú prosiť, aby som im odpustil, ktorí odmietnu moju ruku a ktorí namiesto toho zotrvajú vo svojich nedobrých spôsoboch.

 

Títo potrebujú vaše modlitby.

 

Vytrvalo sa modlite za spásu ich duší.

 

 

Váš milujúci Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 414

28.04.2012 15:40

Posolstvo 414

28.04.2012 - 15:40 hod

Ako Otec všet. ľudí som pripravený poslať môjho Syna, aby si vyžiadal svoj právoplat. trón

 

Moja dcéra, tieto mesiace boli ťažkým obdobím nielen pre teba, ale pre všetky moje milované deti.

 

Ja som Otec stvorenia a lásky s hlbokou oddanosťou pre každé moje dieťa bez ohľadu na to, ako Ma uráža.

 

Treba tak mnoho príprav, aby sa dušiam pomohlo pripraviť sa na príchod môjho milovaného Syna Ježiša Krista.

 

Mnoho ľudí trpí v tomto čase kvôli prenasledovaniu. Toto prenasledovanie nepozostáva len z chudoby a nedostatku peňazí ale (hlavne) z duchovného hladu.

 

Ako Otec všetkých ľudí som pripravený poslať môjho Syna, aby si vyžiadal svoj právoplatný trón.

 

Len Ja poznám ten čas. Dokonca ani môj Syn nepozná dátum.

 

Môžem vám povedať, že to bude skoro a väčšina z tejto generácie, žijúca v dnešnom svete, bude žiť v deň, keď sa môj Syn vráti vo veľkej sláve.

 

Teraz sa chystám zhromaždiť všetky moje deti, aby som ich vzal zo strašnej priepasti utrpenia, ktoré museli znášať v tomto spustošení.

 

Táto spúšť bola vytvorená rukou Lucifera a všetkých jeho padlých anjelov, ktorí sa potulovali po zemi od pádu Adama a Evy.

 

Dnes mnohé z mojich detí považujú za nemožné veriť vo Mňa, Boha, ich Stvoriteľa a Otca.

 

Moje deti som požehnal inteligenciou a nezávislou slobodnou vôľou, pričom si môžu vybrať spôsob, akým sa rozhodnú žiť svoje životy.

 

Na to, aby som ich viedol do môjho kráľovstva, som im dal Desatoro prikázaní, vytesaných do kameňa.

 

A hoci sa nikdy nezmenili, majú moje deti pocit, že sú múdrejšie, ako sú tieto (prikázania) a vytvorili pre ne nové významy, ktoré sú pre Mňa neprijateľné.

 

Tento čas na ukončenie vládnutia všetkých vyvrhnutých démonov a tých, ktorí zaplavujú zem, je takmer zavŕšený.

 

Volám na všetky moje deti, aby počúvali. Váš čas na zemi, ako ju poznáte, sa blíži ku koncu.

 

No je tu Nová zem a Nový raj, ktoré vás očakávajú.

 

Budú prevyšovať všetko, čo by ste si kedy dokázali predstaviť a boli pred nejakým časom s láskou pripravené pre každého jednotlivého muža, ženu a dieťa.

 

Konečne zjednotím celú moju drahocennú rodinu a všetci budeme naveky žiť v harmónii, pokoji, láske a radosti.

 

Tým, ktorí odmietajú vojsť do Nového raja, odkazujem: urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som vás zastavil otáčať sa chrbtom dedičstvu, ktoré vám právom patrí.

 

Vzhľadom na dar slobodnej vôle, ktorý vám nikdy neodoberiem, leží voľba na vás.

 

Stačí, keď zmeníte váš postoj a otvoríte vaše srdce.

 

Potom musíte pribehnúť do môjho náručia, aby som vás mohol vziať domov.

 

Toto je moje najvrúcnejšie a najdrahocennejšie prianie, aby som všetky moje milované deti vzal domov na ich právoplatné miesto, ktoré im patrí.

 

 

Váš milujúci Otec

Boh Najvyšší

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 415

29.04.2012 10:00

Posolstvo 415

29.04.2012 - 10:00 hod

— Moje dieťa, nebude žiadnej smrti pre tých, ktorí milujú môjho Syna —

 

Moje dieťa, nikdy si nesmieš myslieť, že kvôli tomu, že sa cítiš osamelá v tomto tvojom osobitom poslaní, sa nekonajú obrátenia.

 

Tvojou misiou, schválenou mojím Večným Otcom, je šíriť pravdu o Druhom príchode môjho Syna ku všetkým Božím deťom.

 

Je dôležité, aby tým deťom, ktoré nevenujú čas vzdávaniu úcty a oddanosti môjmu Synovi, bolo povedané, čo sa má stať.

 

Všetky Božie deti musia byť zahrnuté v každej vašej modlitbe preto, lebo On, môj Otec, miluje každého.

 

Dokonca aj tým, ktorí majú zatvrdnuté srdcia voči môjmu Otcovi a nechcú uznať môjho Syna, musí byť daný večný život.

 

Keď nastane dar Varovania, mnoho hriešnikov bude osvietených a obráti sa k môjmu Synovi, úpenlivo prosiac o jeho milosrdenstvo.

 

Až potom bude ľudstvo chcieť počúvať tieto naliehavé posolstvá, ktoré dáva môj Syn tvojím prostredníctvom.

 

Keď si uvedomia pravdu, že čas na jeho nové panovanie už nadišiel, budú priam hltať jeho sväté slovo.

 

Veľa Božích detí je zmätených, pokiaľ ide o existenciu neba a zeme. Mnohí sú príliš vystrašení pri myšlienke na život po smrti.

 

Moje dieťa, nebude žiadnej smrti pre tých, ktorí milujú môjho Syna.

 

Namiesto toho budú vzatí do novej éry pokoja a do raja, ktorú môj Otec zasľúbil všetkým svojim deťom.

 

Musíte sa modliť za všetky blúdiace a stratené duše, aby si našli cestu späť do milujúceho náručia môjho drahého Syna, inak nebudú schopné vojsť bránami nového raja.

 

 

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 416

29.04.2012 15:33

Posolstvo 416

29.04.2012 - 15:33 hod

Prvé tajomstvo v Knihe pravdy odhaľuje sprisahanie slobodomurárskych skupín proti Cirkvi

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, dostala si dar, ktorý by mnohí kvôli strachu odmietli.

 

Vďaka udeleným milostiam, dodanej sile a ohňu Ducha Svätého si plne vyzbrojená, aby si ohlasovala proroctvá, ktoré boli tak veľmi dávno prisľúbené svetu.

 

Proroctvo, dané Danielovi v čase, keď mu bolo povedané, aby Knihu pravdy zapečatil až do konca časov, kedy by sa mal odhaliť jej obsah, sa teraz naplnilo * (Daniel 12, 4).

 

Zjavenia, ktoré tiež dostal Evanjelista Ján, boli dané len čiastočne, no niektoré tajomstvá mu boli ukázané vo zvitku so siedmimi pečaťami ** (Zjav 10, 4).

 

Nedostal oprávnenie, aby vyjavil obsah. Namiesto toho mu bolo povedané, aby zvitok zvinul a zjedol ho tak, aby sa nemohli zlomiť pečate ani nemohol byť odhalený obsah až do tejto dnešnej doby. Zjedením zvitku bol ľudstvu zanechaný odkaz *** (Zjav 10, 9-11).

 

Prehĺtať horkú pravdu naháňa strach.

 

To sa tiež môže dotknúť tých, ktorí prehlasujú, že poznajú celý Boží plán pre ľudstvo. Avšak pravda, ktorou je silná láska, ktorú Boh prechováva ku každému jednému človeku na tejto zemi, je sladká pre tých, ktorí uznávajú pravdu.

 

Pravdou zostáva, že jedine Ja, Ježiš Kristus, môžem odhaliť tajomstvá, ktoré boli dané Jánovi Evanjelistovi. Sladkú pravdu budú s láskou vítať tí, ktorí nasledujú Božie učenie.

 

To môže vyvolávať strach, ale Božia moc prekoná všetko zlo a prenasledovanie, pretože On (Boh) môže urobiť čokoľvek.

 

Prvé tajomstvo spočíva v tom, že slobodomurárske skupiny, zakladané v stredoveku, sa sprisahali proti Bohu a celému jeho dielu.

 

Ich vernosť patrí satanovi. On, satan, je ich bohom a oni sú hrdí na to, že mu vzdávajú úctu prostredníctvom čiernych omší.

 

Potom je to Svätá stolica, ktorá bola od roku 1967 vystavená mocným útokom tejto skupiny.

 

Pomaly sa infiltrovali do mojej Cirkvi nielen do vnútra Vatikánu ale aj do ostatných (cirkevných) rádov v každej krajine.

 

Ich zámerné zamorenie mojej Cirkvi viedlo k hrozným ohavnostiam, ktorými sa previnili na nevinných obetiach.

 

Ich láska k peniazom a moci nie je ničím v porovnaní s nehanebnou oddanosťou, ktorú preukazujú samotnému kráľovi lži, satanovi. Je otvorene uctievaný v skupinách a v tajnosti. Kňazi a ďalší vysvätení služobníci, vrátane biskupov a kardinálov, sa v určitých kruhoch sami k tejto skupine pridali.

 

Zlovestné činy, na ktorých majú účasť, sú príliš závažné na to, aby vám boli odhalené ale vedzte, že satanovi ponúkajú ľudské obety v kostoloch, zriadených na poskytovanie svätej Eucharistie pri svätej omši.

 

Táto skupina, ktorá tak úzkostlivo dbá na to, aby skryla svoje skutočné aktivity pred tými, ktorí sú praví a Bohu zasvätení kňazi, biskupi, kardináli a ostatní zasvätení služobníci, pácha ohavné činy.

 

Oni nenávidia Boha s takou zanietenosťou, ktorá by vás šokovala. Moc, ktorú im dáva satan, spôsobila, že ich skazenosť, chamtivosť, chtivosť a sexuálne úchylky sú vítané ich nasledovníkmi vo všetkých krajinách.

 

Jeden druhého zdravia utajenými znakmi, ktoré im slúžia na to, aby si tým navzájom preukazovali svoju oddanosť.

 

Jedna vec je pritom istá. Ich ohavné činy sa chýlia ku koncu a pokiaľ sa počas Varovania ku Mne neobrátia, bude im zostávať len málo času, než budú uvrhnutí do ohnivého jazera, kde budú naveky trpieť strašnými mukami.

 

Oni zapríčinili a vyvolali odpadlíctvo, ktoré existuje všade po celom svete.

 

Dosiahli to tým, že prenikli do mojej Cirkvi.

 

 

Váš milovaný Ježiš

Baránok Boží

 

 

 

____________________________________

 

* Starý zákon --> Kniha Daniela, kapitola 12, odstavec 4:

Ty však, Daniel, ukry tieto slová a zapečať knihu až po posledný čas! Mnohí budú skúmať a poznanie sa rozmnoží.

 

** Zjavenie apoštola Jána, 10. kapitola, odstavec 4:

A keď dohovorilo sedem hromov, chcel som písať, ale počul som hlas z neba, ktorý hovoril: "Zapečať, čo hovorilo sedem hromov a nepíš to!"

 

*** Zjavenie apoštola Jána, kapitola 10, odstavec 9 až 11:

Šiel som k anjelovi a povedal som mu, aby mi dal knižku. On mi odpovedal: "Vezmi si ju a zjedz ju! V žalúdku ti zhorkne, ale v ústach ti bude sladká ako med." Vzal som teda z anjelovej ruky knižku a zjedol som ju. V ústach mi bola sladká ako med, no len čo som ju prehltol, žalúdok sa mi naplnil horkosťou. Tu mi povedali: "Musíš znova prorokovať o ľuďoch, národoch, jazykoch a o mnohých kráľoch."

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 417

30.04.2012 17:45

Posolstvo 417

30.04.2012 - 17:45 hod

— Volám k vám všetkým, ktorí Ma nepoznáte —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, musím niečo vysvetliť tým ľuďom, ktorí veria v Boha, ale ktorí nechodia do kostola ani sa nemodlia.

 

Mnohí nevedia, ako sa modliť. Trochu sa to podobá tomu, čo sa zdá byť ťažké tebe, dcéra moja.

 

Modlitba znamená prosiť.

 

Modlitba znamená komunikovať.

 

Modlitba znamená preukazovať lásku a vzdávať vďaku.

 

Mnohí ľudia, ktorí majú dobré úmysly a štedré srdcia, dnes nevedia, ako sa majú modliť. Niektorým sa to protiví a cítia sa pritom trápne.

 

Iní si zase myslia, že ich modlitby nič nezavážia.

 

Ó, ako veľmi milujem tieto neobyčajné duše. Sú tak veľmi vzdialené a predsa tak túžim, aby som im ukázal hĺbku mojej lásky.

 

Volám k vám všetkým, ktorí Ma nepoznáte. Niet žiadneho dôvodu, aby ste sa Ma báli. Jediné, čo musíte urobiť, je prosiť Ma, aby som vás prijal a poskytol vám útechu.

 

Dovoľte Mi, aby som vám dokázal svoju lásku. Hovorte ku Mne svojimi vlastnými jednoduchými slovami. Nič Mnou neotrasie.

 

Prenechajte Mi vaše starosti a Ja uteším vaše srdcia. Nechajte Ma pomôcť vám, aby ste cítili skutočný pokoj.

 

Proste Ma, aby som vyriešil vaše problémy. Ukážem vám pravdu, takže vaše starosti už nebudú vyzerať také zlé.

 

Ako budete vedieť, že vás počujem? Ako budete mať istotu, že vám odpoviem?

 

Len si v tichosti sadnite a proste Ma touto modlitbou pomôcť vám, aby ste Mi otvorili vaše srdce a prosili Ma o pomoc.

 

Toto je modlitba "Ježišu, pomôž mi spoznať, kto si" v rámci Modlitebnej kampane (50):

 

 

"Ó, drahý Ježišu, pomôž mi, aby som spoznal, kto si. Odpusť mi, že som s Tebou nehovoril už skôr.

Pomôž mi, aby som v tomto živote našiel pokoj a aby mi bola ukázaná pravda večného života.

 

Uteš moje srdce.

Zmierni moje starosti.

Daruj mi pokoj.

Otvor teraz moje srdce, aby si tak mohol naplniť moju dušu tvojou láskou. Amen."

 

 

Mnohí z vás teraz ešte neprídu ku Mne, ale to je v poriadku.

 

V časoch núdze, chaosu a strachu prídete.

 

Stojím pri vás každý deň, aj keď si to doposiaľ neuvedomujete.

 

Ale už veľmi skoro Ma uvidíte a spoznáte pravdu môjho prísľubu udeliť vám večný život v tele, duši a duchu.

 

Očakávam vaše zavolanie. Potom vás v pravý čas môžem vziať k bránam novej éry pokoja a môjho nového raja na zemi.

 

 

Váš priateľ

Váš milovaný Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 418

01.05.2012 20:00

Posolstvo 418

01.05.2012 - 20:00 hod

— Počujte moje volanie a pripravte sa na vyliatie môjho Ducha Svätého —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, moja láska k vám všetkým znamená, že teraz znovu vylejem na celé ľudstvo Ducha Svätého na podporu všetkým, aby otvorili svoje srdcia.

 

Moje duše už veľmi skoro pocítia silu Ducha Svätého, ako sa vylieva na ich myseľ, telo a dušu.

 

Toto je nevyhnutné na to, aby všetky Božie deti precitli pre prijatie pravdy.

 

Niektorí ľudia uvidia teraz svet v inom svetle.

 

Potom začnú všetko spochybňovať.

 

Nebudú už naďalej ochotní zotrvávať v područí mocipánov, ktorých jediným zámerom je ich ovládanie pre svoj vlastný prospech.

 

Nikto nebude môcť voči pôsobeniu Ducha Svätého zostať nevšímaví.

 

Celé nebo je v očakávaní toho, že okamih osvietenia dá zrod novému úsvitu, novému začiatku.

 

Klamstvá, s ktorými ste konfrontovaní, zakrývajú hlavný plán, utvorený svetovou alianciou a navrhnutý na ovládanie všetkých vašich krajín.

 

Tým, že sa vaše krajiny budú spoliehať na gigantické koncerny, aby zabezpečili výživu vašich rodín, sa z vás budú stávať otroci. Už teraz vám berú všetko, čo vlastníte, ale vy ste voči tomu slepí.

 

Teraz, s darom Ducha Svätého, prehliadnu milióny túto masku klamu a postavia sa na odpor týmto zlovestným, slobodomurármi kontrolovaným skupinám.

 

Tento dar vám poskytne výzbroj, ktorú potrebujete na to, aby ste túto armádu odviedli z cesty, vedúcej k vašej záhube.

 

Počujte moje volanie a pripravte sa na vyliatie môjho Ducha Svätého.

 

 

Váš milujúci Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 419

04.05.2012 21:05

Posolstvo 419

04.05.2012 - 21:05 hod

— Duch Svätý zostúpi túto nedeľu - druhé vyliatie z moci Ducha Svätého —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď máš pocit, že táto misia je ťažká na presvedčenie všetkých Božích detí, aby uznali Druhý príchod a prijali ho ako radostnú správu, ktorá sa dotýka všetkých Božích detí, tak si len pripomeň nasledujúce:

 

Tak, ako je každý človek stvorený na Boží obraz môjho Večného Otca, tak aj svetlo môjho Otca prežaruje určitým spôsobom cez každú dušu.

 

Zahľaďte sa do tváre každého jedného, koho stretnete, a na okamih zazriete pohľad Boha Otca.

 

Môže to byť len letmý pohľad, úsmev, (krátke) gesto alebo neha, no je to prítomné.

 

Dobro existuje v každom človeku, dokonca aj v zatvrdilých hriešnikoch. Niektorí sú touto dobrotou úplne presiaknutý a ona ako magnet priťahuje ľudí k osobe, požehnanej týmto darom. U iných je to len záblesk (dobroty), no takisto je prítomná.

 

Keď sa pozriete do očí človeka, ktorí sa kruto správa k iným, ešte stále môžete uzrieť záblesk nádeje vďaka prítomnosti Božieho svetla.

 

Je to svetlo v dušiach Božích detí, ktoré sa znova musí zapáliť cez moje posolstvá lásky a nádeje. Čím silnejšie je svetlo, tým čistejšia je osoba.

 

Čím viac ľudí je očistených Božím svetlom, tým čistejšou sa stáva aj zem.

 

Keď sa v dušiach veriacich zosilní Božie svetlo, tak sa tým oslabí pôsobenie zla, pretože tma nemôže zniesť svetlo.

 

To je dôvod, prečo teraz všade vo svete dôjde ešte k ďalšiemu vyliatiu Ducha Svätého.

 

Od 10.mája 2011 je to (už) druhé vyliatie z moci Ducha Svätého.

 

Ono predchádza môjmu veľkému Božiemu milosrdenstvu* a zabezpečí, že svetlo v dušiach veriacich vytvorí nové poznanie.

 

Tento Duch Svätý zostúpi túto nedeľu, dňa 06.mája 2012, na celý svet.

 

Mnohí budú pociťovať pokoj a lásku. Naliehavo prosím všetkých modliť sa za tento dar, aby naplnil ich duše tak, že budú pociťovať lásku Boha a odpovedia na Jeho zavolanie.

 

Toto je Modlitebná kampaň (51) "Za dar Ducha Svätého:"

 

 

"O príď, Duchu Svätý. Vylej svoj dar lásky, múdrosti a poznania na moju úbohú dušu. Naplň ma svetlom pravdy, aby som mohol rozlíšiť Božiu pravdu od klamstiev, ktoré šíri satan a jeho padlí anjeli.

 

Pomôž mi uchopiť pochodeň a prenášať plameň poznania na všetkých tých, ktorých stretnem.

 

Skrze Krista, nášho Pána. Amen."

 

 

Choďte v láske, svetle a pokoji.

 

Oddychujte a dovoľte môjmu Duchu Svätému, aby na vás zostúpil.

 

Milujem vás.

 

 

Váš predrahý Ježiš

 

 

 

___________________________________________________

 

* Varovanie (Veľké Božie Milosrdenstvo)

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 420

05.05.2012 12:00

Posolstvo 420

05.05.2012 - 12:00 hod

— Prijmite môjho Ducha Svätého s údivom a vďačnosťou —

 

Dcéra moja, aký veľký je deň, keď sa Duch Svätý, Svetlo mojej lásky, vyleje na zem.

 

Je to veľmi výnimočný dar. Otvorí srdcia mnohých a pripraví mnohé duše na Varovanie.

 

Moja láska nepozná hraníc.

 

Neexistuje ani jeden muž, žena alebo dieťa, koho by som vylúčil z mojej túžby držať pevne v mojom náručí. Ani jeden hriešnik nie je vylúčený.

 

Moje dary pre ľudstvo sú štedré a budem pokračovať vo vylievaní mojich darov ako odpoveď tým, ktorí sa modlia modlitby Modlitebnej kampane, dávané tebe, moja dcéra.

 

Tieto modlitby sú z neba a nepochádzajú z pera človeka.

 

Sú určené pre tieto časy a sú silnou zbraňou proti prenasledovaniu.

 

Moje deti, tieto modlitby sú počuté zakaždým, keď vychádzajú z vašich úst.

 

Prinesú vám veľké odmeny.

 

Prijmite môjho Ducha Svätého s údivom a vďačnosťou.

 

Je to zázrak a bude zoslaný každému jednému z vás skrze moju lásku ku vám všetkým.

 

Choďte teraz v pokoji a láske.

 

 

Váš Otec

Boh Najvyšší

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 421

06.05.2012 10:00

Posolstvo 421

06.05.2012 - 10:00 hod

— Mojim novodobým učeníkom je zverená nesmierne dôležitá misia —

 

Moja najdrahšia dcéra, veľa Božích detí verí, že tí, ktorí vedú posvätný život, sú u môjho Otca viac privilegovaní.

 

Pravdou je, že tieto duše, posvätené a zbožné, čo aj naozaj sú, musia pracovať na spáse ostatných duší.

 

Tie ostatné duše sú tí obyčajní muži, ženy a deti, ktorí vedú zaneprázdnené životy a venujú málo času modlitbe.

 

Mnohí sa nemodlia ani so Mnou nekomunikujú. Niektorí neveria v Boha. Niektorí veria. Mnohé z týchto duší vedú dobrý život.

 

Správajú sa k ostatným ľuďom s láskou a dobrosrdečnosťou. Stavajú potreby druhých pred svoje vlastné. Prispievajú na dobročinné účely. Majú sa navzájom radi. Ale nechodia do kostola, neprijímajú sviatosti alebo neveria, že Ja, Ježiš Kristus, existujem.

 

Preto by ste si mohli myslieť, že sú to stratené duše. V skutočnosti ale nie sú.

 

Sú to Božie deti a jeho svetlo nimi preniká. Nie sú zatratené. Sú milované.

 

V čase, keď im bude ukázaný dôkaz o mojej existencii, okamžite Ma prijmú.

 

Stratené sú len tie duše, ktoré voči môjmu Otcovi vedome vznášajú svoje námietky a tie, ktoré majú pôžitok a potešenie zo zlých a ohavných hriechov.

 

Tí, ktorí nemôžu žiť bez páchania smrteľného hriechu a ktorých duše sú kvôli posadnutosti satanom tak veľmi sčerneté, sú tými, ktorí potrebujú uniknúť z tejto hroznej temnoty. Nebudú však dosť silní na to, aby to urobili.

 

Bude sa im zdať takmer nemožné, aby hľadali moju pomoc. Môžu byť zachránení len modlitbami mojich Bohu zasvätených a oddaných nasledovníkov.

 

Mojim novodobým učeníkom je zverená nesmierne dôležitá misia, porovnateľná s tou, ktorú dostali moji apoštoli po mojom nanebovstúpení, no táto je omnoho naliehavejšia.

 

Vašou úlohou, moji nasledovníci, je pomocou vašich modlitieb pripraviť tieto duše na môj nový raj. Modlitbami je možné ich obrátiť.

 

Moje milosrdenstvo je také veľké, že vďaka šľachetnosti iných mojich verných služobníkov – skrze ich utrpenie a modlitby – odpustím aj takýmto hriešnikom.

 

Nikdy nezabúdajte na moc vašich modlitieb. Táto moc je darom pre vás, aby ste mohli zachraňovať duše vašich bratov a sestier.

 

Nezabúdajte, že môj Večný Otec miluje všetkých hriešnikov. No veľký jasot nastáva a slzy radosti tečú pre každého sčernalého a strateného hriešnika, ktorý je zachránený od plameňov pekla.

 

 

Váš milujúci Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 422

06.05.2012 19:30

Posolstvo 422

06.05.2012 - 19:30 hod

Hrozná je bolesť a utrpenie, ktoré Mi spôsobujú tie sekty, ktoré tajne pracujú na zvrhnutí Svätej stolice

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, prichádzam k mojim nasledovníkom s prosbou, aby zmiernili moje utrpenie.

 

Hrozná je bolesť a utrpenie, ktoré Mi spôsobujú tie sekty, ktoré tajne pracujú na zvrhnutí Svätej stolice.

 

Akú bolesť Mi len spôsobujú.

 

Podvod a ukrutnosť ich sprisahania proti Mne sú neznesiteľné.

 

Chvejem sa pri pohľade na ich bezhraničnú nenávisť, ktorú voči Mne prechovávajú vo svojich srdciach.

 

Satan ukradol ich dušu, ich myseľ, ich ducha a ich telo. Sú stále Božími deťmi, no nechcú mať nič dočinenia s Mojím Otcom.

 

Ich plány sa teraz uskutočňujú pred vašimi očami vrátane očí mojich Bohu zasvätených služobníkov, avšak oni to nie sú schopní rozpoznať.

 

Nehanebné spôsoby, ktorými sa zatajujú a pritom ovládajú moju Cirkev, lámu moje srdce.

 

Urobím všetko preto, aby som ich primäl sa zastaviť, no ich duše sú také čierne.

 

Tvoje utrpenie, dcéra moja, bude použité, aby pomohlo zachrániť duše tých, ktorí v sebe ešte majú iskierku lásky a ktorí zareagujú na moje volanie.

 

Naliehavo vás prosím, aby ste sa ako špeciálne pôsobiaca armáda modlili za tieto duše, ktoré majú málo lásky k Bohu vo svojich srdciach.

 

V ich dušiach je ešte stále prítomné svetlo – Božské svetlo môjho Otca a len modlitby a utrpenie im môžu pomôcť.

 

Oni nemôžu a ani neporazia moju Cirkev, pretože Ja som Cirkev.

 

Vy, moji nasledovníci, ste Cirkvou. Nemôžu bojovať proti tým, ktorí sú vo svetle, pretože by ich to oslepilo.

 

Časom si uvedomia, že na to, aby sa definitívne rozhodli, budú mať len sekundy.

 

Modlite sa, aby prijali ruku môjho milosrdenstva skôr, než sa sami naveky nechajú vtiahnuť do ohnivého jazera.

 

Je to kvôli týmto dušiam, ktoré znesväcujú moju Cirkev, že znova prežívam bičovanie pri stĺpe každú sekundu dňa.

 

Nikdy si neoddýchnem, pokým ich nebudem môcť zachrániť.

 

Pomôžte Mi. Apelujem na všetkých mojich nasledovníkov, aby sa modlili za týchto hriešnikov.

 

 

Váš milujúci Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 423

07.05.2012 18:19

Posolstvo 423

07.05.2012 - 18:19 hod

Mnohí pápeži, obklopení slobodomurárskymi skupinami, boli zajatcami vo Svätej stolici

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, mojim Cirkvám všade vo svete hovorím toto:

 

Vedzte, že dokiaľ budete hlásať moje najsvätejšie slovo, budem vždy s vami po vašom boku.

 

Mojej katolíckej Cirkvi hovorím – aj napriek tomu, že ste následkom špatných hriechov spôsobili utrpenie, vedzte, že vás nikdy neopustím, aj keď ste zhrešili. Ale uvedomte si nasledovné:

 

Vaša viera vo Mňa nie je taká silná, ako by mala byť. Nemilujete Ma už tak, ako tomu bolo kedysi.

 

Všetok ten majetok, ktorý ste nahonobili, vás vzdialil od obyčajných Božích detí a odo Mňa, vášho Krista a Spasiteľa.

 

Povzniesli ste sa do takých sebavedomých výšin, že na vás nemôžem dosiahnuť a ponúknuť vám moju ruku, aby som vás zachránil od hniloby vo vašom vnútri.

 

Boli ste učení pravde mojim Petrom, na ktorého skale ste boli postavení. A čo ste spravili?

 

Postavili ste okolo seba hrubé kamenné múry.

 

To bolo príčinou nedostatočnej komunikácie s tými, ktorých ste mali sýtiť mojim telom a krvou tak, aby mohli byť vyživované ich duše.

 

Úcta, požadovaná od vás pri podávaní mojej najsvätejšej Eucharistie, sa vytratila vtedy, keď ste zľahčili moju prítomnosť (keď ochabla vaša úcta ku skutočnej Kristovej prítomnosti v najsvätejšej Eucharistii – pozn. prekl.).

 

V čase, keď II. Vatikánsky koncil vyhlásil nové nariadenia, boli to (práve tie) zlovestné slobodomurárske sily, prebývajúce vo vašich radoch, ktoré ich zaviedli.

 

Ľstivo predstavili nové spôsoby podávania mojej najsvätejšej Eucharistie, ktoré sú pre Mňa urážlivé (je to najmä zneuctenie sv. hostie podávaním na ruku namiesto na jazyk a to hlavne v štátoch západnej Európy ako aj podávanie sv. prijímania laikmi namiesto výlučneho podávania len vysväteným kňazom, ktorý jediný má právo vziať sv. hostiu do svojich rúk – pozn. prekl.).

 

Vaše takzvané tolerantné učenia vyhlásili celý rad lží, vrátane odmietnutia uznať moc svätého archanjela Michaela.

 

On je ochrancom Cirkvi pred satanom. Tieto (zlé) sily, ktoré sú medzi vami, to vedia. To je dôvod, prečo ste odstránili všetky modlitby, prosiace o jeho ochranu pred omšou.

 

A potom ste sa dopustili tej najväčšej nepravdy – že sa netreba obávať pekla – že je to iba metafora. Pretože táto lož, prijatá za pravdu mnohými Božími deťmi, mala za následok stratu miliárd duší.

 

Ako sa voči Mne previňujete. Prosím medzi vami tých pokorných a Bohu zasvätených služobníkov, aby ste sa navrátili späť k môjmu (pôvodnému) učeniu.

 

Nikdy nedovoľte, aby sa medzi vami hromadilo bohatstvo a nikdy si nemyslite, že je v mojich očiach akceptované.

 

Bohatstvo, zlato a moc, nahromadené v mojom mene, budú vašim pádom. Nemôžte ťažiť profit z môjho svätého slova.

 

Trpeli ste kvôli spôsobu, akým ste sa voči Mne previnili.

 

Nikdy si nemyslite, že prisudzujem vinu mnohým svätým pápežom, ktorí sa posadili na Petrov stolec. Ich misia (na zemi) bola vždy ochraňovaná.

 

Mnohí pápeži boli zajatcami vo Svätej stolici (Vatikáne), obklopení slobodomurárskymi skupinami, ktoré nereprezentujú Boha.

 

Oni Boha nenávidia a päťdesiat rokov sa venovali šíreniu neprávd o Božom milosrdenstve.

 

Ich pôsobenie priviedlo katolícku Cirkev do tiesne.

 

To nebola náhoda. Bolo to zámerné a ľstivé sprisahanie za účelom zničiť vieru Cirkvi, aby sa odstránilo uctievanie jediného pravého Boha obyčajnými katolíkmi.

 

Kvôli tomu budete teraz odsunutí stranou do spustošenia. Po pápežovi Benediktovi vás budem viesť z nebies.

 

Ó, koľko sĺz ste Mi spôsobili.

 

Volám ku všetkým mojim Bohu zasväteným služobníkom, ktorí poznajú pravdu, aby povstali a nasledovali Ma, svojho Ježiša, a v pokornej službe šírili pravdu môjho učenia.

 

Musíte nájsť odvahu a silu, aby ste povstali z popola.

 

Predovšetkým odmietnite klamstvá, ktoré vám už čoskoro predstaví Falošný prorok.

 

On zlúči katolícku Cirkev s inými cirkvami, vrátane pohanských cirkví, aby sa stala jednou ohavnosťou – jednou bezduchou svetovou cirkvou.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 424

08.05.2012 12:30

Posolstvo 424

08.05.2012 - 12:30 hod

— Boh Najvyšší môže zmeniť osud sveta —

 

Moje dieťa, táto misia obracia milióny duší, ktoré by inak boli stratené.

 

Nikdy sa nesmieš domnievať, že prekážky, ktoré sa ti stavajú do cesty, môžu zastaviť šírenie Ducha Svätého.

 

Môj Syn je taký potešený všetkými, ktorí nasledujú slovo, ktoré On v tomto čase oznamuje svetu.

 

Obeta skrze vaše modlitby, deti, zachraňuje tak mnoho stratených duší. Nikdy nezabúdajte na moc modlitby. Vďaka vašim modlitbám sa mohlo odvrátiť tak mnoho zla.

 

Činnosť skupiny Nového Svetového Poriadku (NWO) sa teraz narušila a ich plány nie sú zosúladené.

 

Božie milosrdenstvo je také veľké, že modlitba môže zmierniť každé zlo vo svete.

 

Svetlo Ducha Svätého teraz naberá na intenzite a tak viac a viac duší uvidí pravdu Pána, keď ona opäť všade vzplanie.

 

Deti, musíte aj naďalej hovoriť k môjmu Otcovi a posilňovať si vašu oddanosť k Nemu.

 

Tým, že budete volať na Otca, Boha Najvyššieho, v mene jeho predrahého Syna, On vypočuje vaše modlitby a zareaguje na ne.

 

Mali by ste častejšie volať na Otca, pretože bude to On, Boh Najvyšší, ktorý môže zmeniť osud sveta.

 

Len prostredníctvom môjho Syna Ježiša Krista sa môžete priblížiť k Otcovi. Preto je táto "Modlitba k Otcovi" to, čo sa v rámci Modlitebnej kampane (52) musíte modliť:

 

 

"Môj najdrahší Otče, v mene tvojho drahého Syna a v spomienke na jeho utrpenie na kríži, k Tebe volám.

 

Ty, Bože Najvyšší, Stvoriteľ sveta a všetkého, čo je, držíš našu spásu vo svojich svätých rukách.

 

Objím všetky svoje deti a zahrň medzi ne i tie, ktoré Ťa nepoznajú a tie, ktoré Ťa poznajú, ale idú inou cestou.

 

Odpusť nám naše hriechy a zachráň nás od prenasledovania satanom a jeho armádou.

 

Vezmi nás do svojho náručia a naplň nás nádejou, ktorú potrebujeme, aby sme uvideli cestu pravdy. Amen."

 

 

Choďte v pokoji.

 

 

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 425

08.05.2012 19:00

Posolstvo 425

08.05.2012 - 19:00 hod

Zvyšok mojej Cirkvi, inšpirovaný prorokom Henochom, vyvolá nenávisť všade tam, kde bude počuté moje sväté slovo

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, prichádzam v tento večer, aby som ti oznámil, že sa teraz v srdciach veriacich všade vo svete prejaví veľké znamenie mojej lásky a milosrdenstva.

 

Vo svojich srdciach pocítia moju prítomnosť takým spôsobom, ktorý si nebudú vedieť vysvetliť a ich srdcia sa zjednotia s mojim.

 

Tento dar ich urobí silných v ich viere vo Mňa a denno-denne budú túžiť po mojej prítomnosti.

 

Naliehavo prosím všetky Božie deti, ktoré pocítia, ako plamene mojej lásky pohlcujú ich duše, aby prijímali moje telo a moju krv vo svätej Eucharistii tak často, ako im bude možné.

 

Vy, moji milovaní učeníci, budete potrebovať dar môjho tela, dávaný vám vo svätej Eucharistii, aby vás posilňoval.

 

Budete potrebovať každú štipku sily, keď sa stanete svedkami rozpadu mojej svätej a apoštolskej katolíckej Cirkvi.

 

Moja svätá Eucharistia bude znesvätená tak, ako som to predpovedal pred istým časom.

 

Budú použité výhovorky na to, aby sa z tohto najsvätejšieho daru stalo len jednoduché gesto v spomienke na moje ukrižovanie.

 

Ako súčasť novej modernej katolíckej Cirkvi, ktorá bude zahŕňať aj cirkvi iných náboženstiev, sa už veľmi skoro poprie moja skutočná prítomnosť (vo svätej Eucharistii – pozn. prekl.).

 

Keď sa tak stane, láska a oddanosť k najsvätejšej Trojici bude upadať a postupne sa vytratí.

 

Ich miesto zaujmú falošní bohovia. Aj keď to bude pre vás ťažké, nesmiete zabúdať, že Ja sa nikdy nevzdám svojej Cirkvi na zemi.

 

Moja vernosť prináleží Cirkvi, ktorú som založil ešte predtým, než som vystúpil na nebesia.

 

Cirkev, založená mojim milovaným Petrom na skale, nemôže zaniknúť a nikdy nezanikne.

 

Pretože Ja teraz povediem moju Cirkev na konci časov a obnovím dávno predpovedané proroctvá.

 

Moje evanjelia budú hlásané zvyškom mojej Cirkvi v každom kúte zeme.

 

Zvyšok mojej Cirkvi bude inšpirovaný prorokom Henochom a to vyvolá nenávisť všade tam, kde bude počuté moje sväté slovo.

 

Duchom Svätým vzplanie viera zvyšku mojej Cirkvi, ktorá sa až do jej posledného dychu nikdy nevzdá ohlasovať pravdu evanjelií.

 

Choďte teraz a pripravte zvyšok mojej Cirkvi nasledovaním mojich pokynov.

 

Vždy Mi dôverujte a všetko bude dobré.

 

 

Váš milujúci Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 426

09.05.2012 21:00

Posolstvo 426

09.05.2012 - 21:00 hod

— Pôsobenie slobodomurárskych skupín vo vašom svete už ochabuje —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, viac a viac tých, ktorí poznajú moje učenie, konečne akceptuje, že teraz komunikujem so svetom prostredníctvom týchto posolstiev, ktoré dostávaš.

 

Mocou Ducha Svätého sa prebudia tí, ktorých láska k môjmu Otcovi je mŕtva, aby zakúsili slovo jeho milovaného Syna.

 

Ja, Ježiš Kristus, vám chcem dodať odvahy v utrpeniach a skúškach, ktoré možno budete musieť podstúpiť.

 

Toto utrpenie nepotrvá dlho.

 

Moja láska k vám je taká silná a moje milosrdenstvo je také veľké, že nepripustím, aby ste trpeli muky, ktoré by vám spôsobovali tí, ktorí chcú ovládať vaše národy.

 

Pôsobenie slobodomurárskych skupín vo vašom svete už ochabuje.

 

Vaše modlitby oslabili ich zlovestné počínanie a spôsobili, že sa minuli účinku.

 

Pokúsia sa zničiť vašu vieru ale vy, zvyšok mojej Cirkvi, udržíte pri živote plameň pravdy.

 

Keď vo Mňa veríte, nemusíte sa ničoho obávať.

 

Len vtedy, keď dôverujete Mne, vášmu Ježišovi, môžete cítiť pokoj.

 

Prosím, zostaňte blízko môjho najsvätejšieho srdca a nedovoľte strachu, aby zničil vaše životy.

 

Pokiaľ Ma milujete a žijete – ako už viete – taký život, aký od vás očakávam, potom musíte žiť vaše životy v láske, modlitbe a spokojnosti.

 

Keď trpíte, obetujte Mi to a ďalej napredujte.

 

Nedovoľte, aby čokoľvek odviedlo vaše srdce odo Mňa.

 

Zostaňte v mojej blízkosti a Ja vás budem ochraňovať, viesť a privádzať do bezpečia.

 

 

Váš milujúci Ježiš

Spasiteľ ľudstva

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 427

10.05.2012 15:45

Posolstvo 427

10.05.2012 - 15:45 hod

Roním slzy od žiaľu kvôli kňazom v katolíckej Cirkvi, ktorí v tomto čase strašne trpia

 

Moje dieťa, môj Syn Ježiš Kristus sa teraz pred Varovaním chystá zachrániť toľko duší, koľko mu bude možné. Pretože po Varovaní nezostane veľa času do slávneho návratu môjho Syna.

 

Roním slzy od žiaľu kvôli kňazom v katolíckej Cirkvi, ktorí v tomto čase strašne trpia.

 

Títo čistí, bezradní a blúdiaci služobníci sú zajatí v ohnisku roztržky, z ktorej sa nedokážu vymaniť.

 

Pre hriechy iných znášajú útrapy, vidiac, ako je vernosť k môjmu Synovi odsúvaná nabok.

 

Tieto hrozné roztržky, spôsobené slobodomurárskymi skupinami, boli zámerné. Hriechy tých, ktorí sa previnili zločinmi na nevinných dušiach, sú zneužívané ako výhovorka na zmenu zákonov, ktoré riadia Cirkev.

 

Mnohí sú uvádzaní v omyl z falošného pocitu lojálnosti k Božím deťom.

 

Ako len trpím, keď som svedkom toho, ako sú múry katolíckej Cirkvi rozoberané tehla za tehlou, aby uvolnili cestu pre novú cirkev.

 

Nová Cirkev, ktorá sa už čoskoro zviditeľní, nebude pre môjho Syna prijateľná.

 

Navyše zruší prítomnosť (môjho Syna) vo svätej Eucharistii a môj Syn bude opakovane trpieť muky svojho ukrižovania.

 

Obeta, ktorú podstúpil, aby odovzdal svetu tento dar, bude už čoskoro ignorovaná a zavrhnutá.

 

Namiesto toho oni – táto nová Cirkev – nebudú viac Božím deťom vravieť, že vo svätej Eucharistii je skutočná prítomnosť Ježiša, môjho Syna.

 

Vytvoria novú interpretáciu svätej Eucharistie a nebudú schopní privolať prítomnosť môjho Syna (premeniť sv. hostiu na telo a krv Ježiša – pozn. prekl.). Pokrm života bude mŕtvy.

 

Božie deti už nebudú živené skutočným telom a krvou môjho Syna.

 

Ich duše sa stanú vyprahnuté a prázdne bez prítomnosti môjho Syna a milostí, ktorými obdarováva tých, ktorí Ho prijímajú.

 

Je povinnosťou zo strany kňazov, aby ochraňovali svätú Eucharistiu. Musia byť silní a nikdy nesmú zmenšiť význam tohto vzácneho a svätého daru.

 

Môj Syn miluje katolícku Cirkev a vie, ako práve teraz trpí. On cíti jej bolesť.

 

Moje nepoškvrnené srdce je od bolesti trhané vo dvoje, keď vidím, ako je tento svätý chrám zámerne ničený.

 

Modlite, modlite, modlite sa k Otcovi v mene jeho milovaného Syna, aby preukázal milosrdenstvo tým vo Svätej stolici, ktorí chcú rozdeliť Cirkev a rozptýliť Božie deti do priepasti bezútešnosti.

 

Prosím, modlite sa túto modlitbu "Za katolícku Cirkev" v rámci Modlitebnej kampane (53):

 

 

"Ó, Bože Otče, v mene tvojho milovaného Syna Ťa úpenlivo prosím, daruj silu a potrebné milosti kňazom, aby im pomohli odolávať prenasledovaniu, ktorému budú vystavení.

 

Pomôž im, aby zotrvali v pravde učenia tvojho Syna Ježiša Krista a aby nikdy neustúpili, nezakolísali alebo nepodľahli nepravdám o skutočnej podstate svätej Eucharistie. Amen."

 

 

Vaša milujúca Matka

Kráľovná zeme

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 428

11.05.2012 20:38

Posolstvo 428

11.05.2012 - 20:38 hod

— Prípravy na môj Druhý príchod sú v plnom prude —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, prípravy na môj Druhý príchod sú v plnom prúde.

 

Vďaka modlitbám mojich milovaných nasledovníkov a vyvolených duší teraz môže byť a bude zachránených mnoho ľudí vo svete. Omnoho viac, ako by ich bolo, keby nebolo obiet tých, ktorí sú v mojej blízkosti.

 

Je mojou túžbou vziať vás všetkých do novej éry mieru, do nového raja na zemi.

 

Keby len počúvali tie tvrdošijné duše, ktoré moje milosrdné volanie odmietajú a ktoré sa samé v mojich očiach musia vykúpiť.

 

Mnohí veriaci sú vlažní a nepripravení vojsť do môjho nového kráľovstva. Ich uzavreté a zatvrdnuté srdcia Ma odmietajú, zatiaľčo k nim teraz hovorím.

 

V mojich kostoloch sa len formálne ku Mne hlásia, no napriek tomu tvrdia, že Ma nasledujú.

 

Teraz, keď im podávam moju ruku milosrdenstva a naťahujem sa k nim, aby som vzal ich ruku do mojej, Ma od seba odsácajú.

 

Hoci sú takí upodozrievaví a chýba im tak mnoho skutočného porozumenia o tom, ako so svetom komunikujem z neba, predsa tvrdia, že veria v moje Božstvo.

 

Napriek tomu nedokážu prijať to, že mám moc, aby som prostredníctvom Božích zjavení hovoril k svetu.

 

Premárňujú príležitosť chopiť sa mimoriadnych milostí, ktoré im chcem dať na to, aby som ich priviedol do môjho Najsvätejšieho srdca.

 

Trocha sa to podobá na dedinu, ktorá je sužovaná hladomorom, nemajúca čo jesť, zatiaľčo pomaly hynie hladom.

 

A predsa vedľa nich stojím a môžem im ponúknuť všetku výživu a jedlo, aby som ich zachoval pre večný život. No oni nie sú v stave Ma vidieť.

 

Mnohí Ma nechcú vidieť, pretože majú pochybnosti o tom, že by som snáď teraz mohol s nimi hovoriť.

 

Musíte to byť vy, moji nasledovníci, ktorí Mi vo svete pomôžu zachrániť tých, ktorí nemajú vieru alebo sa nezaujímajú o iný svet, okrem tohto jedného, aby som ich získal späť.

 

Už čoskoro pochopia, že majú dušu. Potom vás všetkých poprosím, aby ste ohlasovali moje slovo tak, aby celé ľudstvo mohlo žiť v mojom novom raji.

 

Prosím, šírte moje slovo, moje modlitby, moje posolstvá a moje varovania ku všetkým dušiam, predovšetkým k tým, ktoré nemajú vieru, dôveru alebo nepoznajú moje zasľúbenie, že sa vrátim, aby som súdil živých i mŕtvych.

 

Už nemajú veľa času a tak na vás apelujem, aby ste sa modlili za ich duše.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 429

12.05.2012 10:00

Posolstvo 429

12.05.2012 - 10:00 hod

Choďte a otvorte oči deti a počúvajte, skúmajte a zvažujte všetko, čo sa vám v Božom mene predkladá

 

Moje dieťa, musím varovať Božie deti, aby otvorili oči teraz, keď rev satana a jeho démonov silnie a ich intenzívny krik je počuť v nebesiach.

 

Pozrite sa okolo seba a čo vidíte?

 

Nepokoje, svár, zúfalstvo a boj. To všetko bolo podnietené zlými duchmi, ktorí obklopujú ľudstvo.

 

Sú vypustení z pekla a ich počty sú nesmierne. Kvôli nenávisti, ktorú chŕlia na všetky Božie deti, ani na okamih nepoľavia zo svojej ukrutnosti.

 

Vtedy, keď môj Otec, Boh Najvyšší, stvoril ľudstvo a vesmír, sa týchto padlých anjelov zmocnila závisť.

 

Ich pýcha a odpor viedli k ich pádu a k ich uvrhnutiu do pekla.

 

Vedení satanom prejavili svoju nenávisť vtedy, keď som na svet priniesla Syna človeka, Spasiteľa ľudstva. Ich nenávisť voči mne predčí čokoľvek, čo je ľudstvu známe.

 

Vyvolalo to v nich rozruch, keďže som kráľovnou všetkých anjelov.

 

Aby Boha, môjho milovaného Otca ranili, chcú zničiť to, čo je najbližšie jeho srdcu – jeho drahé a milované deti.

 

Kradnú duše, keď pokúšajú jeho deti, aby ich zviedli k hriechu.

 

Môj Otec nebude tolerovať toto zlo a blíži sa čas – a oni to vedia – kedy títo padlí anjeli budú raz a navždy uvrhnutí do ohnivej pece.

 

Vedení satanom teraz zintenzívňujú svoje plány a sú príčinou toho, že vo svete každou sekundou dňa dochádza k pohromám.

 

Božie deti musia vedieť, že ich plánom je ukradnúť všetko, čo je Bohu, Všemohúcemu Otcovi, drahé.

 

To je dôvod, prečo je na zemi ich prvoradým cieľom jeho svätá Cirkev.

 

Keď preniknú do Božích cirkví, preniknú aj k Božím deťom.

 

Precitnite, deti, čo sa to deje pred vašimi očami. Vždy sa musíte mať na pozore.

 

Modlite, modlite, modlite sa, aby ste boli požehnaní milosťami a rozpoznali zlo, keď sa vám bude predkladať ako súčasť Božích plánov, hoci to tak nie je.

 

Bude si to od vás vyžadovať pevnú vieru a prijatie pravdy, ktorá je obsiahnutá v týchto posolstvách z neba, aby ste zotrvali na ceste pravdy k večnému životu.

 

Večný život, deti, treba privítať a nikdy nesmie byť odmietnutý na úkor falošných sľubov.

 

Tieto falošné sľuby sú v dnešných časoch predkladané svetu tými, ktorí riadia vaše národy a ktorí môžu byť ovplyvňovaní kráľom lží.

 

Choďte a otvorte oči deti a počúvajte, skúmajte a zvažujte všetko, čo sa vám v Božom mene predkladá.

 

 

Vaša milovaná Kráľovná pokoja

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 430

13.05.2012 16:00

Posolstvo 430

13.05.2012 - 16:00 hod

Moje nové kráľovstvo - budete oplývať veľkou hojnosťou a nič vám nebude chýbať

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, je načase, aby ste pochopili, že moje posolstvá nie sú tu na to, aby vám naháňali strach.

 

Sú tu na to, aby prinášali lásku. Majú tiež poslúžiť k tomu, aby povedali tým, ktorí páchajú hriech alebo sa previňujú, že sa v mojich očiach musia vykúpiť, lebo inak budú pre Mňa navždy stratení.

 

Ako by som mohol zamlčať ľuďom pravdu?

 

Uvedomujem si, dcéra moja, že ty, ktorá tieto Božie posolstvá dostávaš, to niekedy môžeš pociťovať ako záťaž. Nikdy však nesmieš dovoliť strachu, aby sa vkradol do tvojho srdca, pretože ten nepochádza odo Mňa.

 

Nepovedal som vám, že je tu nová éra pokoja a mieru, ktorá očakáva všetkých tých, ktorí Ma milujú?

 

Čoho by ste sa mali obávať?

 

Je to starosť o vašu budúcnosť, o vašu rodinu alebo je to neistota z toho, čo je pred vami? Ak je to tak, potom musíte vedieť nasledovné.

 

Všetkých vás milujem. Túžim po tom, aby som zjednotil všetky Božie deti ako jednu svätú rodinu, spojenú v láske.

 

Toto je dôvod, prečo teraz v dostatočnom predstihu s vami komunikujem, aby som k sebe bližšie pritiahol vás všetkých.

 

Musím ľudstvo varovať pred nebezpečenstvami, ktorým čelí, aby som zabezpečil, že sa všetci obrátite a otvoríte sa vašimi srdciami láske, ktorú na tejto zemi prechovávam ku každej jednej duši.

 

Nevaroval by som vás, keby som vás tak nemiloval, ako vás milujem.

 

Moja láska je natoľko silná, že je to láska, ktorú nepozná žiadna ľudská bytosť. Pretože nikto z vás by nebol schopný uniesť tú lásku, ktorú Ja k vám prechovávam.

 

Moja láska znamená, že nechcem, aby Božie deti trpeli.

 

Vezmem všetkých tých z vás, ktorí po Varovaní uznajú pravdu, a ukážem vám lásku, ktorú v sebe mám.

 

Vy a všetci tí, ktorí ku Mne patríte mysľou, telom i dušou, dostanete najkrajší dar, ktorý je nad rámec vášho chápania.

 

Čaká na vás nový raj a zem, ktorá – i keď by ste si mohli myslieť, že za ňou budete smútiť – sa stane bezvýznamná, keď uvidíte kráľovstvo, ktoré bolo pre vás pripravené.

 

Deti moje, tak veľa je toho, na čo sa máte tešiť. Netreba sa obávať.

 

Namiesto toho si uvedomte, že vám bude daný večný život.

 

Budete oplývať veľkou hojnosťou a nič vám nebude chýbať.

 

Farby, vône, láska, pociťovaná ku všetkým okolo vás, pokoj vo vašich rodinách, žiaden strach, vaše duše plné lásky k Bohu a vaše dokonalé telá – ako by ste nemohli túžiť po mojom kráľovstve?

 

Moje kráľovstvo sa stane vaším novým domovom, keď sa nebo a zem spoja v jedno a mŕtvi, ktorí ma prijali za svojho Spasiteľa, budú vzkriesení, aby sa v láske a šťastí pripojili ku svojim rodinám, ku svojim bratom a sestrám.

 

Úľava, ktorú pocítite, keď svet hriechu, v ktorom teraz žijete, už viac nebude, vám prinesie radosť, pokoj a vnútorné uspokojenie.

 

Nebude už viac starostí, obáv, úzkostí či hriechu.

 

Aj naďalej budete mať slobodnú vôľu, no ona bude iná. Budete žiť v úplnej jednote so Mnou v súlade so svätou Božou vôľou môjho Otca. On trpezlivo čakal na tento okamih.

 

S trpezlivosťou pripravujem všetky Božie deti tak, aby sa nestratila ani jedna duša.

 

Takže sa, moja najdrahšia dcéra, neobávaj.

 

Utrpenie nepotrvá dlho. Jeho miesto zaujme domov, kam prináleží každé Božie dieťa.

 

To je môj prísľub pre vás všetkých. Necíťte sa byť smutní, ustráchaní alebo znepokojení, pretože to vôbec nie je potrebné.

 

Iba sa naučte viac Ma milovať. Čím viac Ma milujete, tým väčšiu dôveru vo Mňa budete mať.

 

Len vtedy sa zbavíte strachu.

 

Len vtedy budete naozaj slobodní.

 

Ja vás všetkých milujem. Nikdy na to nezabúdajte, najmä vtedy nie, ak by ste sa mohli obávať o budúcnosť.

 

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 431

14.05.2012 18:00

Posolstvo 431

14.05.2012 - 18:00 hod

Prosby o modlitby: Teraz choď a nazvi túto prosbu "Moje volanie k Ježišovi"

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, tvoj dar pre Mňa bol prijatý a vďaka nemu bude zachránených ďalších päť miliónov duší.*

 

Je mojim vrúcnym želaním ukončiť tvoje utrpenie ale tento vzácny dar, ktorý Mi prinášaš, bude teraz znamenať, že môžem zachrániť ešte viac Božích detí.

 

Nikdy nezabúdajte, že poslaním tejto misie je zachrániť ľudstvo pred peklom. Na to, aby som to mohol urobiť, potrebujem tvoju pomoc a pomoc ďalších.

 

Nikdy sa necíť osamelá, pretože ťa milujem a som s tebou po celý čas. Oveľa viac Božích detí konečne začína počuť môj hlas.

 

Pôsobenie Ducha Svätého prinesie ovocie a už veľmi skoro bude Božia láska pociťovaná dokonca aj v tých najvyprahnutejších srdciach.

 

Tieto stratené, prázdne a vyprahnuté duše pocítia plameň lásky a stanú sa svedkami pálčivej túžby stať sa súčasťou môjho nového kráľovstva na zemi. Mnohí nebudú chápať, prečo to tak je, ale nebudú môcť poprieť svoje pocity tepla, lásky a pokoja.

 

Mnohí budú prekvapení a budú chcieť so Mnou hovoriť. Musíš teraz všade ujednotiť ľudí na tom, aby sa dožadovali daru mojej lásky. Musia prosiť o to, aby im boli udelené osobité milosti.

 

Ty, dcéra moja, musíš na tento účel vymedziť jeden deň v týždni. Každá stratená duša Ma musí prosiť, aby som jej pomohol. Pokiaľ ich prosby budú v súlade s mojou svätou vôľou, tak na ich modlitby odpoviem. To v nich vytvorí silnejšie prepojenie na moje najsvätejšie srdce a moje veľké milosrdenstvo.

 

Teraz choď a nazvi túto prosbu "Moje volanie k Ježišovi"

 

Dcéra moja, urob to čo možno najskôr ako ti je možné, keďže si želám, aby tieto duše a obzvlášť tie, ktoré neakceptujú, že som to Ja, kto teraz hovorí, konečne pochopili, ako blízko som pri každej jednej duši.

 

Povedz im, že milujem každého a nevylučujem ani jedného hriešnika bez ohľadu na to, aký veľký je jeho hriech.

 

Jediné, čo od nich požadujem je, aby ku Mne prišli a prosili Ma, aby som im pomohol.

 

 

Váš Ježiš

 

 

***********************************************************************************************************

 

Toto je slovenský preklad anglického emailového formulára na odosielanie vašich súkromných modlitbových prosieb na nášho drahého Spasiteľa Ježiša Krista:

         

Modlitbová prosba

         

Ježiš si praje, aby sa každému umožnilo využiť túto osobitú formu modlitbovej prosby, nazvanej "Moje volanie k Ježišovi".

         

Povedal, že odpovie na všetky prosby, pokiaľ budú v súlade s jeho svätou vôľou.

         

Čo potrebujete spraviť:

         

Napíšte svoju emailovú prosbu, pozostávajúcu maximálne z 250-tich slov (samozrejme vo svojom rodnom jazyku – pozn. prekl.), do formulára, uvedenom na tomto internetovom odkaze:

          

https://www.thewarningsecondcoming.com/prayer-request

          

Nezáleží pritom, koľko takýchto modlitbových prosieb budete (od Ježiša) vyprosovať, pretože každú jednu z nich Ježiš Kristus vypočuje a odpovie na ňu podľa svojej svätej vôle.

          

Po uplynutí každého týždňa potom, čo tieto modlitbové prosby boli prijaté a vypočuté Ježišom Kristom, budú vyradené (z aktuálneho týždenného zoznamu modlitbových prosieb – pozn. prekl.).

          

Prosíme, aby ste mali pochopenie ohľadne toho, že Mária Božieho Milosrdenstva (osobne) nebude odpovedať na emailové správy. Musíte mať len dôveru v Ježiša, že On vypočuje vaše modlitbové prosby.

 

POZOR:

Toto je len náhľad (obrázok) formulára so slovenským vysvetľujúcim textom a príkladom, akým spôsobom môžete formulovať vaše modlitbové prosby. K samotnému formuláru sa dostanete kliknutím na tento odkaz - link:

https://www.thewarningsecondcoming.com/prayer-request

          

 

Poznámka:

Pokiaľ nechcete do formulára udať svoje plné meno, tak udajte len krsné meno poprípade aj so začiatočným písmenom priezviska (napr. Mária Z.). Je to len na vás, ako sa rozhodnete (poznámka šíriteľov posolstiev Ježiša Krista).

 

 

 

 

____________________________________

 

* Duše, na ktoré sa to v prvom rade vzťahuje, majú čo do činenia s osobným utrpením, obetovaným Máriou Božieho Milosrdenstva a toto sa nevzťahuje na celý svet ako taký, pretože teraz sú skrze modlitby zachraňované miliardy duší.

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 432

16.05.2012 03:10

Posolstvo 432

16.05.2012 - 03:10 hod

— Druhá pečať - Tretia svetová vojna —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, musím ťa informovať, že vo svete sa chystá prepuknúť tretia svetová vojna.

 

Ako môžeš vidieť, v toto ráno Mi tečú slzy.*

 

Chystá sa byť otvorená Druhá pečať tak, ako bolo predpovedané evanjelistom Jánom v Knihe Zjavenia.

 

Začne to v Európe.

 

Príčinou toho bude váš bankový systém a opäť raz bude – ako tomu bolo v minulosti už dvakrát – do tejto tragédie zapojené Nemecko.

 

Keď to prepukne, bude to hlavne kvôli záchrane ekonomiky a Grécko postihne katastrofa, ktorá bude mať veľký dopad na Francúzsko.

 

Zapojený v tom bude aj Stredný východ vojenským konfliktom Izraela s Iránom a Sýria zohrá dôležitú úlohu pri páde Egypta.

 

Dcéra moja, zobudil som ťa, aby som ti to povedal, nie však preto, aby som vás vystrašil, ale aby som vás v tomto čase vyburcoval k naliehavejším modlitbám za Európu.

 

Kvôli vojne a nedostatku peňazí bude väčšina úrody zničená a to povedie k otvoreniu tretej pečate, ktorá znamená hlad.

 

Toto je dôvod, prečo teraz na všetky Božie deti nalieham, aby ste sa pokúsili urobiť si zásoby zo sušených a trvanlivých potravín na obživu vašich rodín. Je dôležité pestovať si vlastné plodiny, pokiaľ vám to je možné.

 

Pritom však nezabúdajte, že modlitba dokáže zmierniť veľa z tohto utrpenia.

 

V dôsledku tejto vojny dôjde k tomu, že moja katolícka Cirkev na zemi bude v mene zjednocovania vtiahnutá do jednej svetovej cirkvi.

 

Potom, keď sa objaví antikrist, aby bol tvorcom falošného mieru a takzvaného konca vojny, sa táto jednotnosť čí falošný mier stanú skutočnosťou.

 

Tento mierový pakt sa bude týkať západného sveta, až pokým sa Čína a Rusko nezapoja do svetových udalostí.

 

Oni budú predstavovať hrozbu pre "beštiu s desiatimi rohami" - Európu - ktorú premôžu, aby nastolili komunizmus.

 

"Červený drak"- Čína - už získava silnú pozíciu vo svete kvôli jej kontrole svetových financií.

 

Červený drak a "Medveď", ktorým je Rusko, nemilujú Boha.

 

Sú vedení antikristom, ktorý je z východu a ktorý sa ukrýva za zatvorenými dverami.

 

Keď sa tieto proroctvá naplnia, celý svet uverí v tieto posolstvá. Potom už nebude žiadnych pochybností.

 

Prosím, modlite sa túto modlitbovú kampaň, pretože pomôže zmierniť dopad týchto udalostí.

 

Toto je modlitba k Otcovi "Za zmiernenie dopadu 3. svetovej vojny" v rámci Modlitbovej kampane (54):

 

 

"Ó, Nebeský Otče, v mene tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, ktorý nevýslovne trpel za hriechy ľudstva, Ťa prosíme, pomôž nám v týchto ťažkých časoch, ktorým čelíme.

 

Pomôž nám prežiť prenasledovanie, ktoré plánujú nenásytní vládcovia a tí, ktorí chcú zničiť tvoje Cirkvi a tvoje deti.

 

Drahý Otče, úpenlivo Ťa prosíme, pomôž nám uživiť naše rodiny a ochraňuj životy tých, ktorým bude proti ich vôli nanútená vojna.

 

Milujeme Ťa, drahý Otče.

 

Prosíme Ťa, pomáhaj nám v našom čase núdze.

 

Zachráň nás od spárov antikrista.

 

Pomôž nám prežiť jeho znak, ktorý je znakom šelmy, keď ho odmietneme prijať.

 

Pomôž vždy tým, ktorí Ťa milujú, zachovávať vernosť tvojmu svätému slovu tak, aby si nás mohol obdarovať milosťami na prežitie v tele i v duši. Amen."

 

 

Dcéra moja, uvedomujem si, že táto správa môže spôsobiť šok, ale pamätaj si, že Pečať živého Boha a modlitba modlitbovej kampane číslo (33) budú mojich nasledovníkov ochraňovať.

 

Vy, moje deti, zvyšok mojej Cirkvi, prežijete, aj keď to nebude ľahké.

 

Kvôli vášmu kresťanstvu budete trýznení, no nikdy Ma nezapriete ani nezavrhnete.

 

Za toto vám budú udelené dary. Môj dar Pečate živého Boha spôsobí, že pre vašich nepriateľov budete neviditeľní.

 

Modlite sa odteraz každý deň túto modlitbu. Majte ju pred sebou vo vašich domovoch a nechajte si ju posvätiť kňazom.

 

Začnite s vašimi prípravami včas, pretože deň pádu Európy už nie je ďaleko.

 

 

Váš Ježiš

 

 

 

_______________________________________

 

* Počas toho, ako Mária zapisovala toto posolstvo, sa z fotografie Ježiša pred ňou skotúľala mokrá slza.

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 433

16.05.2012 09:00

Posolstvo 433

16.05.2012 - 09:00 hod

Moji vizionári vo svete dostanú pokyn, aby sa modlili za odvrátenie nebezpečenstiev, spojených so svetovou vojnou

 

Moje dieťa, skús zostať silná v tejto práci pre môjho Syna.

 

Je dôležité, aby všetci, ktorí veria v pravdivosť svätého slova, ktoré je teraz dávané svetu, zotrvávali v pokoji.

 

Vašou povinnosťou je reagovať na pokyny môjho milovaného Syna. Modlitba a dôvera v môjho Syna vás privedú k vašej spáse.

 

Dar Pečate živého Boha bude vašou najväčšou ochranou v čase vojny a konfliktov.

 

Keď sľúbite vernosť Bohu Otcovi tým, že prijmete tento nezištný dar, tak zostanete slobodní.

 

Nikdy nezabúdajte na silu modlitby a to, ako dokáže zmierniť dopad týchto udalostí.

 

Žiaľ, mnohé z týchto udalosti musia nastať, pretože boli predpovedané.

 

Deti, vyzývam všetkých tých, ktorí majú úctu ku mne, vašej Blahoslavenej Matke, aby pochopili, že toto je volanie z neba.

 

Všetci moji vizionári vo svete dostanú pokyn, aby sa modlili za odvrátenie nebezpečenstiev, spojených so svetovou vojnou.

 

Musíte vytrvať vo svojom utrpení a ponúknuť ho ako dar Bohu Otcovi.

 

V tomto čase je dôležité, aby ste sa každý deň modlili môj svätý ruženec bez ohľadu na to, k akej kresťanskej Cirkvi patríte.

 

Je potrebné, aby ste sa ho modlili, pretože ponúka ochranu tým národom, ktoré sa ho denne a vo veľkom počte modlia.

 

Modlite, modlite, modlite sa v tomto čase za Európu a obracajte sa na môjho Syna a proste Ho o silu, odvahu a vytrvalosť, ktoré potrebujete, aby ste si zachovali vašu dôveru v Boha.

 

 

Vaša milovaná Matka

Kráľovná neba a zeme

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 434

16.05.2012 17:38

Posolstvo 434

16.05.2012 - 17:38 hod

— Vytvárajte modlitbové skupiny, zasvätené (ako) "Ježiš ľudstvu" —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, musím zdôrazniť všetkým tým, ktorí vo Mňa veria, že je dôležité, aby sa modlili za každý zo svojich národov.

 

Na to, aby ste to účinne vykonali, musíte vytvárať modlitbové skupiny, zasvätené (ako) "Ježiš ľudstvu".

 

Využívajte tieto skupiny na to, aby ste sa modlili všetky modlitby z Modlitbovej kampane, ktoré ste dostali.

 

Moja dcéra Mária sa postará o to, aby vám boli poskytnuté spôsobom, ktorý vám umožní vytlačiť si ich všade tam, kde sa vo svete nachádzate.

 

Šírte prosím moje sväté slovo ku všetkým príslušníkom duchovenstva.

 

Niektorí budú moje posolstvá odmietať.

 

Iní ich budú prijímať s láskou vo svojich srdciach.

 

No vo väčšine prípadov budete zosmiešnení a odmietnutí v mojom svätom mene.

 

Budete trpieť tak, ako trpeli moji apoštoli a v niektorých kruhoch mojej Cirkvi na zemi sa stanete terčom posmechu.

 

Tieto slovné a hanlivé urážky budú prudké a budú vás zraňovať, ale poviem vám toto:

 

Pamätajte si, že nenávisť, ktorú k vám budú prejavovať, bude dôkazom toho, že som to skutočne Ja, váš Ježiš, ktorý k vám hovorí z neba.

 

Zakaždým, keď budete kvôli tomuto utrpeniu zrazení k zemi, vás vždy znovu a znovu zodvihnem.

 

Zodvihnem vás a urobím vás silnejšími ako predtým.

 

Prečo to robím? Robím to preto, aby ste boli schopní a mali väčšiu silu šíriť moje sväté slovo.

 

Lebo len vtedy dostanete väčšie dary, ktoré vám udelím prostredníctvom môjho Ducha Svätého.

 

Tak povstaňte a konajte, aby ste svoj národ pripravili tak, aby dostal výzbroj, ktorú potrebuje na to, aby sa vyhol znaku šelmy.

 

Nikdy nezabúdajte na dôležitosť Pečate živého Boha.

 

Táto vám a vašej rodine poskytne nielen duchovnú ochranu ale aj ochranu fyzickú (telesnú).

 

Ste požehnaní prijať túto pečať a vašou povinnosťou je zabezpečiť, aby ju prijalo všade čo najviac Božích detí.

 

Nezabúdajte, že stojím každou minútou pri všetkých mojich nasledovníkoch a keď vykonajú moju prácu, dostanú zvláštne milosti, aby ich tieto urobili odvážnymi, silnými a rozhodnými pri zachraňovaní duší každého muža, ženy a dieťaťa vo svete.

 

 

Váš milujúci spasiteľ

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 435

17.05.2012 08:50

Posolstvo 435

17.05.2012 - 08:50 hod

— Táto pečať bola predpovedaná v Knihe Jána —

 

Dieťa moje, Božie deti budú schopné uchrániť si svoju vieru, svoju odvahu a svoje bezpečie počas akejkoľvek vojny, ak sa budú naďalej modliť modlitbu za "Pečať živého Boha" z Modlitebnej kampane.

 

Toto je jedna z posledných a najväčších pečatí ochrany, zoslaných z nebies a zo všetkých modlitieb, daných ľudstvu.

 

Má vám pomôcť zachovať vás všetkých (pri živote) počas akéhokoľvek budúceho prenasledovania, predovšetkým v čase (cudzej) nadvlády a vojny.

 

Táto pečať bola predpovedaná v Knihe Jána a má v sebe veľa Božích síl, ktoré sú s ňou spojené.

 

Vážte si ju a použite ju na ochranu nielen vás samých, ale aj vašich rodín.

 

Toto je pripomenutie, ktoré je v tomto čase potrebné.

 

Choďte v pokoji.

 

 

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 436

18.05.2012 10:48

Posolstvo 436

18.05.2012 - 10:48 hod

Jediná zvyšná Cirkev bude tou, ktorá bude stáť neporazená, až kým nepovstane nový Jeruzalem

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, buď si teraz vedomá toho, že môj Duch Svätý sa bude nezadržateľne šíriť vo svete.

 

Plameň pravdy zachváti svet a naplní duše mnohých prostým údivom môjho veľkého milosrdenstva.

 

Udejú sa veľké obrátenia a potom dôjde k tomu, že moja zvyšná armáda povstane, aby sa stala mocnou silou v boji proti antikristovi.

 

Moja zvyšná kresťanská Cirkev bude šíriť sväté evanjelium do každého kúta zeme.

 

Plamene sa vylejú na tých, ktorí sa pokúsia uškodiť mojej zvyšnej Cirkvi. Pretože len máloktorí budú schopní odolať pravde môjho svätého slova, keď im bude ukázaná.

 

Bude ich toľko, že počtom prevýšia dvadsať miliónov.

 

Z vašich radov vzídu vodcovia a vy budete musieť vykonávať svoju vieru v tajnosti na určitých miestach.

 

Povediete kampaň môjho učenia a pri porážke nepriateľa bude vašou zbraňou moja modlitbová kampaň.

 

Dôjde k zblíženiu navzájom si cudzích ľudí ako aj k spájaniu sa ľudí z rôznych krajín a náboženstvá, v minulosti rozdelené kvôli vzájomným rozdielom, sa všetky spoja v jednote.

 

Jediná zvyšná Cirkev bude tou, ktorá bude stáť neporazená, až kým nepovstane nový Jeruzalem.

 

To sa stane v čase môjho Druhého príchodu, keď z popola povstane môj nový Jeruzalem napriek odporu všetkých tých, ktorí proti Mne boli v domnení, že moja Cirkev na zemi bola vypálená do základu.

 

A potom k tomu dôjde:

 

Nový začiatok.

 

Nová éra.

 

Nové nebo a nová zem.

 

Čas na konečné naplnenie Božej vôle môjho Otca.

 

Teraz povstaň, Moja armáda. Vyčleň sa a roztiahni svoje krídla. Nikdy sa neodchýľ od pravdy, obsiahnutej vo svätej Biblii.

 

Nikdy nespochybňuj slová, obsiahnuté vo svätom Písme.

 

Tým spomedzi vás, vrátane členov mojej Cirkvi na zemi, ktorí tak konajú, odkazujem – musíte otvoriť vaše srdcia pravde.

 

Biblia obsahuje Božie Sväté Slovo. Biblia obsahuje celú pravdu.

 

Ona neklame.

 

Keď popierate pravdu, ktorá je v nej obsiahnutá, popierate Slovo Boha.

 

 

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 437

18.05.2012 15:20

Posolstvo 437

18.05.2012 - 15:20 hod

— Nebojte sa mojej ruky ale ruky tých, ktorí sú vašimi nepriateľmi —

 

Dnes s tebou hovorím, moja najdrahšia dcéra, aby som priniesol útechu tým, ktorí majú strach z budúcnosti.

 

Budúcnosť, drahé deti, leží v mojich svätých rukách.

 

Nadišiel čas pre nové kráľovstvo – kráľovstvo, ktoré bude nastolené, aby nad nim panoval môj milovaný Syn.

 

Toto je záverečná fáza, kedy sa pripravuje zem, aby z nej vzišli zástupy, ktoré majú lásku k môjmu Synovi a časom aj ku Mne.

 

Mnohé sa musí udiať, aby sa zadosťučinilo mojej Božej vôli a treba modlitby, trpezlivosť a odvahu.

 

Nebojte sa mojej ruky ale ruky tých, ktorí sú vašimi nepriateľmi.

 

Zlo vo svete sa prudko rozrastá a pre Mňa nadišiel čas, aby som potrestal tie národy, ktoré mojim deťom na zemi spôsobujú utrpenie.

 

Zatiaľ čo sa bitka začína, budú obnovené tie domy, ktoré uctievajú Mňa, Boha Otca.

 

Už čoskoro si uvedomia, ako odmietli jediného pravého Mesiáša, ktorého som poslal na zem v mojom Synovi Ježišovi Kristovi, aby dal svetu spásu.

 

Potom svorne povstanú tí s vierou v môjho Syna a vo Mňa, Boha Najvyššieho, aby pripravili pôdu tak, aby sa mohol uskutočniť Druhý príchod môjho Syna.

 

Môj Syn sa vráti až vtedy, keď sa dokončí očisťovanie.

 

Očista, o ktorej hovorím, nastane vtedy, keď dobrí budú oddelení od tých, ktorí sú zlí. Tí, ktorí žijú svoje životy naplnené klamstvami, zasiate do ich duší satanom, majú stále (ešte) čas, aby sa kajali.

 

Pokúsim sa urobiť všetko preto, aby som ich ochránil pred šelmou, pretože Ja sa len tak ľahko nevzdám svojich detí.

 

Prostredníctvom rozličných mnou prijatých Božích zásahov sa pokúsim vziať ich do svojej milosrdnej náruče, aby som ich zachránil.

 

Dôvera a viera vo Mňa je cestou k večnému životu.

 

Len cez môjho Syna, Spasiteľa sveta, môžete prísť ku Mne, Otcovi vesmíru.*

 

Pretože na to, aby ste ku Mne prišli, musíte byť spasení od hriechu.

 

Na to, aby ste boli spasení od hriechu, sa sami v očiach môjho Syna musíte vykúpiť (cez pokánie – pozn. prekl.).

 

Práve tak, ako som môjho Syna poslal po prvý raz, aby vám poskytol spásu, tak Ho posielam ešte raz, aby som vás naposledy zachránil skôr, než sa nové nebo a nová zem spoja v jedno.

 

Tí, ktorí po tejto poslednej kampani, ktorej cieľom je priviesť všetky moje deti do raja, ich právoplatného dedičstva, odmietnu prijať veľké milosrdenstvo môjho Syna, budú navždy stratení.

 

Potom už nebude možná cesta späť.

 

Nikdy nezabúdajte, kto Ja som.

 

Som Boh Otec a Ja som vás stvoril.

 

Milujem vás.

 

Túžim po tom, aby som vás všetkých priviedol domov, ale ako mi tečú slzy.

 

To preto, že tak mnoho bude tých, ktorých nebudem môcť zachrániť, ibaže sa obrátia a požiadajú ma, aby som im pomohol.

 

Toto volanie z Nebies bolo predpovedané.

 

Jedine Baránok Boží, môj Syn, má právomoc odhaliť vám udalosti, ktoré ležia pred vami.

 

Len On môže otvoriť pečate.

 

Robí to teraz s pomocou siedmeho anjela, siedmeho posla.**

 

Otvorte oči a prijmite konečne, že Kniha Pravdy, ktorá bola prorokovaná, sa teraz kapitola po kapitole otvára pred vašimi očami.

 

Prijmite to ako dar, pretože vám prinesie večný život.

 

 

Váš milovaný Nebeský Otec

Boh Najvyšší

 

 

 

 

____________________________________

 

* Ježiš povedal: "Nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa" (Ján 14,6).

 

** Už v predošlých posolstvách Ježiš označil írsku vizionárku Máriu Božieho Milosrdenstva za siedmeho posla resp. proroka na konci časov.

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 438

20.05.2012 12:15

Posolstvo 438

20.05.2012 - 12:15 hod

— Zlý útočí na tých, ktorí milujú Boha najviac —

 

Moje dieťa, práve tak, ako bude viac Božích detí prijímať tieto sväté posolstvá, tak bude aj viac takých ľudí, ktorí ich odmietnu.

 

Všetci tí, ktorí sú môjmu Synovi najbližšie, budú pokúšaní Zlým, aby sa im (posolstvám) obracali chrbtom.

 

Oni budú trpieť najviac a pochybnosti im budú brániť v tom, aby ich myseľ prijala pravdu.

 

Zlý útočí na tých, ktorí milujú Boha najviac.

 

Keď ich robí slepých k pravde, víťazí.

 

Tí, ktorí uctievajú mňa, Božiu Matku, sa stanú takisto jeho terčom, keď ich Zlý bude ťahať preč od Knihy pravdy.

 

On, Zlý, sa nikdy nevzdá. Týmto milujúcim dušiam spôsobuje hrozné muky, aby tak popreli slovo Boha.

 

Úpenlivo prosím všetkých tých, ktorí milujú môjho Syna, aby vypočuli moje volanie. Musíte počúvať, keď k vám hovorí môj Syn.

 

Neodsudzujte príležitosť pomôcť vašim bratom a sestrám, aby získali večný život, ktorý im bol prisľúbený.

 

Nedovoľte pochybnostiam, infikovaným podvodníkom, aby zabránili miliónom duší sa zachrániť.

 

Predstavuje to prudký odpor, ktorý od tohto dňa bude na vás doliehať.

 

Musíte volať na mňa, vašu Matku, aby som vám pomáhala, viedla vás a doprevádzala vás po tej pravej ceste.

 

 

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 439

20.05.2012 18:10

Posolstvo 439

20.05.2012 - 18:10 hod

Modlite sa, aby ste mohli rozlíšiť pravých prorokov od tých, ktorí nehovoria v mojom svätom mene

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, povedz Božím deťom, že moji proroci budú v dnešnom svete odmietaní práve tak, ako boli na počiatku.

 

Tí, ktorí dnes prehlasujú, že prichádzajú v mojom mene, ktorí však posolstvá nedostávajú od Boha, budú prijímaní a uznávaní.

 

Ti, ktorí hlásajú moje sväté slovo a ktorí prorokujú v mene môjho Otca, budú trpieť najväčším odmietaním.

 

Kňazi a duchovenstvo budú útočiť na mojich prorokov dnešných dní, pretože satan ich zaslepil voči môjmu svätému slovu.

 

Nech si uvedomí každý, kto sa pokúša zastaviť pravých Božích prorokov, že sa tým v očiach Boha dopúšťa ťažkého hriechu.

 

Bohu zasvätení služobníci a tí, ktorí hlásajú pravdu môjho učenia, budú potrestaní, ak by sa snažili zmariť túto svätú misiu.

 

Tým, ktorí neveria v moje sväté slovo, dávané svetu v tomto čase, hovorím toto: musíte zostať ticho (namiesto hlasitej kritiky radšej mlčte a nemarte toto Božie dielo na záchranu duší pred večným zatratením - pozn. prekl.)

 

Pretože ak tak neurobíte a odsúdite Ma, budete braní na zodpovednosť a budete Ma s plačom prosiť o odpustenie.

 

Pretože škoda, ktorú tým spôsobujete, sa prejaví tam, kde dôjde ku strate duší.

 

Nikdy neodmietajte moje sväté slovo, ktoré vám dávam cez prorokov.

 

Prijímajte a akceptujte ho, pretože treba ešte veľa úsilia, aby sa celé ľudstvo pripravilo na moje nové kráľovstvo.

 

Pamätajte si to.

 

To, že človek odmieta moje slovo, sa dá očakávať, pretože satan sa potuluje po zemi.

 

Keď Ma však odmieta verný Boží služobník, je to ako keby Ma prebodával mečom.

 

To je najbolestivejšie odmietanie zo všetkých.

 

Poďte ku Mne všetci. Ak neveríte, potom sa modlite, aby vám včas bola ukázaná pravda.

 

Ak máte akúkoľvek pochybnosť, obráťte sa na Mňa a proste Ma, aby som vám otvoril srdce.

 

Dovoľte Mi napĺňať vás milosťami, aby ste Mi tak pomohli včas zhromaždiť duše z každej časti sveta.

 

Neverte, že Druhý príchod sa môže udiať alebo sa udeje bez pomoci mojich prorokov, poslaných pripraviť vás, aby ste boli hodní vojsť do môjho kráľovstva.

 

Modlite sa, aby ste mohli rozlíšiť pravých prorokov od tých, ktorí nehovoria v mojom svätom mene.

 

Beda tým, ktorí mojich prorokov trhajú na kusy, pretože sa budú musieť zodpovedať za svoje prečiny proti môjmu svätému Otcovi, Bohu Najvyššiemu.

 

Choďte a otvorte oči.

 

Dívajte sa, keď vám zjavujem pravdu.

 

Neodvracajte hlavu.

 

Nezatvárajte si oči.

 

Je čas, aby ste si vybrali.

 

Nasledujte Ma a pomáhajte Mi viesť moje deti do večného života.

 

Odvráťte sa a odopriete tak týmto dušiam šancu vykúpiť sa v mojich očiach.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 440

21.05.2012 20:15

Posolstvo 440

21.05.2012 - 20:15 hod

— Čas na konanie Varovania sa blíži —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, čas na konanie Varovania sa blíži.

 

Je ešte tak veľa práce, ktorú treba vykonať na prípravu duší na moje veľké milosrdenstvo.

 

Volám všetkých, ktorí Ma milujú, aby sa vytrvalo modlili za celosvetové obrátenie, po ktorom tak túžim.

 

Toľkí pobežia do môjho náručia v úľave, zaplavujúcej ich duše, lebo budú vedieť, že som to Ja, ich milovaný Ježiš, ktorý im máva.

 

Mnohí sa vzoprú pravde, keď im bude ukázaná. Dôkaz, ktorý im odhalím, nebude stačiť na to, aby v ich dušiach vzplanul čo i len jediný plamienok lásky.

 

Boli Mi ukradnutí, no aj tak nechcú byť oslobodení od svojho únoscu – šelmy, ktorá pohltila ich duše.

 

Šír moje slovo tak rýchlo, ako len môžeš, dcéra moja.

 

Nevšímaj si znevažovanie, úškľabky a posmech od tých, ktorí sa ťa pokúšajú zastaviť.

 

Povstaň a ohlasuj moje nanajvýš sväté slovo za každú cenu.

 

Tí, ktorí tvrdia, že hovoria v mojom mene a snažia sa ťa ponižovať, Ma znovu pribíjajú na kríž. To nie si ty, koho mučia, ale som to Ja, ich milujúci Spasiteľ.

 

Ľudská mienka nie je dôležitá. Jediné, na čom záleží, sú tie duše, ktoré túžim zachrániť.

 

Modlite sa túto Modlitbovú kampaň (55) ako prípravu na Varovanie:

 

 

"Ó, môj predrahý Ježiš, prosím Ťa, otvor srdcia všetkých Božích detí voči daru tvojho veľkého milosrdenstva.

Pomôž im, aby s láskou a vďačnosťou prijali tvoje Božie milosrdenstvo.

Urob ich schopnými, aby sa pred Tebou stali pokornými a prosili o odpustenie svojich hriechov a mohli sa tak stať súčasťou tvojho nádherného kráľovstva. Amen."

 

 

Početné milióny vo svete už čoskoro budú počuť moje volanie a ešte viacej duší bude môcť byť a bude zachránených.

 

Nikdy nezabúdajte na dôležitosť dennej modlitby môjho ruženca Božieho milosrdenstva (Korunky) na spásu duší.

 

Choďte v pokoji a láske.

 

 

Váš milovaný Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 441

22.05.2012 15:20

Posolstvo 441

22.05.2012 - 15:20 hod

— Moja Kniha pravdy sa rýchlo, ako oheň, rozšíri po celom svete —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, ďalšia fáza v tejto svätej misii je pripravená začať sa odvíjať.

 

Moja Kniha pravdy sa rýchlo, ako oheň, rozšíri po celom svete.

 

Obrátenia budú rýchle a moje sväté slovo budete počuť vo všetkých jazykoch.

 

Následne budú všetky Božie deti šíriť moje posolstvá a budú naplnené Duchom Svätým.

 

Ich pery budú ohlasovať pravdu a všetci budú prorokovať v jazykoch tak, aby mohlo byť rýchlo počuť pravdu.

 

Smäd Božích detí, ktoré kvôli prázdnote vo svojich dušiach blúdia v zmätenom stave, bude uhasený.

 

Trýznivý hlad po mojej prítomnosti bude ukojený, keď týmto dušiam prinesiem potravu, ktorú tak zúfalo potrebujú.

 

Keď sa toto stane, vo svete bude len veľmi málo duší, ktoré si nebudú vedomé môjho veľkého milosrdenstva.

 

Prijmite môj dar, moje sväté slovo – moju Knihu pravdy – a vstrebte (zhltnite) ju. Lebo bez nej budete ako telo bez duše.

 

Keď vstrebete moje slová múdrosti, stanete sa opäť úplnými.

 

Keď sa opäť stanete úplnými, budete pripravení nasledovať Ma do novej éry pokoja a mieru na zemi.

 

Buďte teraz v očakávaní, moji milovaní nasledovníci, pretože moje napísané slovo bude už čoskoro s vami a vy sa budete radovať s láskou a pokojom vo svojich dušiach.

 

Choďte vpred, všetci moji nasledovníci.

 

Nech vy, vaši milovaní a všetci veriaci prorokujú v mojom mene.

 

Kráčajte so Mnou, zatiaľ čo Ja vás vediem k večnému životu.

 

 

Váš milovaný Ježiš

Vykupiteľ celého ľudstva

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 442

23.05.2012 15:38

Posolstvo 442

23.05.2012 - 15:38 hod

Utrpenie vo svete bolo v tomto čase zjednotené s utrpením môjho Syna

 

Moja najdrahšia dcéra, povedz všetkým mojim deťom o láske a ochrane, ktorú ponúkam tým, ktorí Ma volajú.

 

Moje sväté slovo je na zemi konečne počuté a mnoho duší je pripravených urobiť ten najväčší skok viery, aby prijali Božie milosrdenstvo môjho Syna Ježiša Krista.

 

Sotva vedia o tom, že vojsť do nového raja, do novej éry pokoja a mieru, je vlastne jednoduché.

 

Pozdvihnite oči a uznajte, že ste v prvom rade mojimi deťmi.

 

Uvedomte si, že som stvoril každého jedného z vás, že ani jeden z vás nie je dielom náhody a že vy ste moje deti, moja rodina, moji milovaní.

 

Neha v mojom srdci je plná lásky ku každému z vás.

 

Mnohí sa domnievajú, že kvôli tomu, že som Alfa a Omega, počiatok a koniec, Ma moja moc robí pyšným.

 

Takto to, prirodzene, nemôže nikdy byť.

 

Ako by skutočná láska rodiča k svojmu dieťaťu mohla byť zatemnená pýchou?

 

Trpím pre každého jedného z vás. Plačem kvôli tým, ktorí sú pre Mňa stratení. Použijem všetku moc, aby som svoje stratené deti priviedol späť do mojej rodiny, do môjho kráľovstva.

 

Predstavte si rodiča, ktorý je odmietnutý svojim dieťaťom. Bolesť, ktorú pociťujem, nie je kvôli Mne (samému), ich Otcovi, ale kvôli nim (mojim deťom) a ich mukám, ktoré budú trpieť, pokiaľ ich nebudem môcť zachrániť.

 

Utrpenie vo svete bolo v tomto čase zjednotené s utrpením môjho Syna.

 

Prečo to robím? Prečo dopúšťam utrpenie? Je to kvôli hriechu.

 

Hriešnici, ktorí neprídu dobrovoľne ku Mne, môžu byť zachránení len skrze utrpenie iných.

 

Tí, ktorí trpia v tomto živote, budú odmenení mojimi darmi v budúcom živote.

 

Pomoc, dobrovoľne ponúknutá zo strany tých detí, ktoré Ma milujú, je mocnou zbraňou proti moci, ponechanej satanovi.

 

Tí, ktorí bojujú na strane môjho Syna, aby zachránili duše iných, môžu zachrániť celé ľudstvo.

 

Satan má moc, ale iba takú, aká mu bola ponechaná – moc, ktorá mu nemôže byť odňatá až do dňa (posledného) súdu.

 

Mnohí z vás, drahé deti, nechápu Božie zákony, ktoré tieto veci dovoľujú. Majte však vo Mňa dôveru, keď vám toto odhaľujem.

 

Satan ukradne duše tých mojich detí, ktoré neveria vo Mňa alebo v dobrotu, ktorou moje deti zahŕňam.

 

On sa stáva bezmocný, keď hriešnici pomocou utrpenia prinášajú obety na záchranu svojich bratov a sestier pred cestou do pekla.

 

Je však nemohúci, keď sa moje deti modlia za spásu týchto hriešnikov.

 

Modlitba je výzbrojou mojich detí, ktoré Mi chcú pomôcť zachrániť celé ľudstvo.

 

Zhromaždite sa moje deti spolu s mojim Synom a pomôžte Mi konečne zjednotiť moju rodinu.

 

Pomôžte Mi, aby som vás všetkých priviedol do novej nádhernej éry pokoja a mieru.

 

Len potom sa môže naplniť moja vôľa ako v nebi, tak aj na zemi.

 

Choďte deti. Zjednoťte sa v modlitbe.

 

Pracujte so Mnou, vaším Otcom, aby ste Mi pomohli zachrániť moju rodinu.

 

 

Váš milovaný Otec

Boh Najvyšší

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 443

24.05.2012 18:30

Posolstvo 443

24.05.2012 - 18:30 hod

Počas Varovania nebudú tí, ktorí sa v mojich očiach vykúpili, trpieť bolesť očistca

 

Vtedy, moja vrúcne milovaná dcéra, keď nadíde čas pre Varovanie, sa ukáže množstvo znamení.

 

Hovorím vám to, aby som všetkým Božím deťom pripomenul, že sa na to musia dopredu pripraviť.

 

Dve hviezdy sa zrazia a mnohí budú vystrašení.

 

Niet sa čoho báť, pretože toto je ten najväčší dar, ktorý prinášam, aby sa ani jedna duša nestratila v plameňoch pekla.

 

Potom sa na oblohe objaví môj kríž a nebude nikoho, kto by si ho nevšimol.

 

Mnohí padnú (na zem) plní strachu a bude cítiť veľké chvenie, podobné zemetraseniu.

 

Potom nastane ticho.

 

Neustále sa pripravujte na tento deň ako keby mal nastať už zajtra. Teraz hľadajte vykúpenie a vyjavte Mi svoje hriechy.

 

Katolíci musia ísť na spoveď.

 

Tí, ktorí nie sú katolíci, sa musia modliť modlitbu z Modlitebnej kampane (24), ktorú som dal zvyšku sveta na udelenie mojich úplných odpustkov.

 

Tento dar mojich úplných odpustkov je pre všetky Božie deti každého vierovyznania a ponúka veľké očistenie. Neodmietajte tento dar. Prijmite ho.

 

Katolíkom, ktorí spochybňujú môj dar a ktorí v neprajnosti vystavili tento môj dar kritike, hovorím toto:

 

Myslíte si, že by som neudelil túto sviatosť všetkým Božím deťom?

 

Musíte mať veľkorysé srdce a byť šťastní, že takto konám. Myslíte si, že by im nemal byť poskytnutý takýto dar? Ak si to myslíte, potom Ma ozajstne nemilujete.

 

Skloňte hlavy a velebte Boha za tento úžasný dar, ktorý sa dáva ľuďom na spásu ich duší.

 

Potom počas Varovania všetci tí, ktorí sa v mojich očiach vykúpili, nebudú trpieť bolesti očistca.

 

Tí, ktorí pred sebou uvidia odkryté svoje hriechy tak, ako ich vidím Ja mojimi očami, budú šokovaní.

 

Pre mnohých bude ťažké, aby prijali to, aké sčerneté sú ich duše.

 

Tí, ktorí tak spravia a preukážu svoju ľútosť, Ma budú prosiť, aby som im odpustil. A Ja im odpustím.

 

Ale niektorí nebudú ľutovať, keď sa objavia pred mojimi očamia a vo svojich srdciach budú obhajovať ohavnosti, ktorých sa dopustili. Nebudú sa kajať a udrú Ma do tváre.

 

Tak či onak, všetci hriešnici pocítia očistné plamene a bolesť.

 

To, ako dlho to potrvá, bude závisieť od toho, aké závažné sú ich hriechy.

 

Tí, ktorí sa budú odo Mňa odťahovať, potrebujú vaše modlitby. Dostanú viac času na to, aby sa opäť ku Mne obrátili a poprosili Ma o odpustenie.

 

Ale ten čas by mohol byť taký krátky ako jeden deň, alebo aj taký dlhý ako niekoľko rokov.

 

Nikto, len môj Otec, pozná dátum môjho Druhého príchodu.

 

Časové obdobie medzi týmito dvomi udalosťami nebude také dlhé, ako by ste si mohli myslieť.

 

Moje deti si nakoniec uvedomia, v akom čase žijú a budú akceptovať pravdu.

 

Preto tí, ktorí teraz poznáte pravdu a veríte vo Mňa, máte povinnosť modliť sa za tie duše, ktoré neprijmú moje milosrdenstvo.

 

Dcéra moja, mojou najväčšou túžbou je zachrániť celý svet vrátane tých, ktorí sa Mi stratili.

 

Všetky modlitby mojich nasledovníkov, ktoré sa spoja do jedného hlasu, Mi to môžu pomôcť uskutočniť.

 

Choďte v láske. Vždy Mi dôverujte, pretože čas je krátky a plány na spásu ľudstva spočívajú v rukách môjho Večného Otca.

 

 

Váš milovaný Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 444

26.05.2012 16:10

Posolstvo 444

26.05.2012 - 16:10 hod

 Zákernými prostriedkami majú v úmysle vyhnať pápeža Benedikta XVI. z Petrovho stolca

 

Teší ma, že ťa mám späť pri sebe. Je dôležité, dcéra moja, aby si sa teraz držala v mojej blízkosti. Času je málo a máš ešte veľa práce.

 

Moja najdrahšia dcéra, prosím dnes mojich nasledovníkov, aby sa úpenlivo modlili za môjho milovaného námestníka pápeža Benedikta XVI. On, môj služobník, je vo Svätej Stolici za zavretými dverami vystavený strašnému prenasledovaniu.

 

Povedal som ti už predtým, že slobodomurárske skupiny, ktorých železné zovretie pôsobí vo vnútri Vatikánu, sa chcú zbaviť môjho milovaného pápeža.

 

A majú v úmysle ho zákernými prostriedkami vyhnať z Petrovho stolca.

 

Ako som vám už v minulosti povedal, bude musieť utiecť, pretože sotva bude mať inú možnosť.

 

Času je málo. Musíte sa vytrvalo modliť, aby mohol zostať čo najdlhšie, pretože hneď ako odíde, podvodník – falošný prorok – zaujme jeho miesto.

 

Ako Mi len tečú slzy kvôli mojej milovanej Cirkvi na zemi v tomto čase. Všetci moji Bohu zasvätení služobníci, ktorí prijímate moje sväté slovo tak, ako je vám v tomto čase (skrze posolstvá) prinášané, teraz Ma počúvajte:

 

Musíte zostať verní svätej omši a zachovávať každodenné obety. Pretože už o veľmi krátky čas budete donútení zhltnúť lož.

 

Každodenné obety na počesť môjho ukrižovania a premena vína na moju krv a chleba na moje telo budú zmenené, prekrútené a zhanobené prostredníctvom nových nariadení, ktoré zavedie falošný prorok.

 

Nikdy nesmiete akceptovať niečo, čo nie je pravda.

 

Nikdy nesmiete prijať herézu, ktorá vzíde spomedzi múrov mojej Svätej Stolice. Ak tak urobíte, potom sa sami odo Mňa odlúčite.

 

Mnohí z vás budú musieť slúžiť svätú omšu v tajnosti a budete na to potrebovať všetku odvahu, ktorú môžete získať tým, že sa budete ku Mne modliť a prosiť Ma, aby som vás urobil silnými.

 

Zmeny začnú pri samotnej najsvätejšej Eucharistii. Už čoskoro vám bude povedané, že sväté prijímanie, moja pravá prítomnosť, je v skutočnosti niečo iné.

 

Povedia vám, že to znamená rozličné veci. Je to však hanebná lož.

 

Najsvätejšia Eucharistia je moje Telo a moja Krv, ktoré sa vám dávajú na to, aby Mi umožnili naplniť vás mojim Duchom Svätým a poskytli vám tak potravu, ktorú potrebujete pre svoje duše.

 

Keď ten čas nastane a vy, moji Bohu zasvätení služobníci, budete konfrontovaní s novou modernou interpretáciou, potom budete vedieť, že nákaza (mojej Cirkvi) už začala.

 

Toto je čas, keď sa vám bude treba pripraviť. Zhromažďujte sa spolu a bráňte pravdu môjho ukrižovania. Neprijímajte lži, zmeny vo svätej omši a v najsvätejšej Eucharistii. Pretože ak tak urobíte, potom bude moja prítomnosť (vo sv. Eucharistii) pre všetky Božie deti stratená.

 

Nasledujte Ma. Toto je najväčšia výzva, ktorej kedy budete musieť čeliť, ale Ja vám udelím milosti, aby ste rozlíšili pravdu od svätokrádežného výmyslu (bludu), ktorý budete vyzvaní prijať v mojom svätom mene.

 

Musíte Ma teraz prosiť o pomoc touto modlitbou v rámci Modlitebnej kampane (56). Je pre kňazov, snažiacich sa uchrániť najsvätejšiu Eucharistiu.

 

 

"Ó, drahý Otče, v mene tvojho predrahého Syna, ktorý seba obetoval na kríži za celé ľudstvo, pomôž mi, aby som zostal verný pravde.

Prikry ma drahocennou krvou tvojho Syna a udeľ mi milosti, aby som Ti aj naďalej slúžil vo viere, dôvere a cti po zvyšok môjho kňazského úradu.

 

Nikdy nedovoľ, aby som sa odklonil od pravého významu obety svätej omše alebo od podávania svätej Eucharistie tvojim deťom.

Daj mi silu, aby som Ťa zastupoval a živil tvoje stádo spôsobom, akým musí byť živené: telom, krvou, dušou a Božstvom tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, Spasiteľa ľudstva. Amen."

 

 

Prosím vedzte, moji milovaní Bohu zasvätení služobníci, že Ja kráčam každý deň s každým jedným z vás.

 

Podopieram vás. Oprite sa o Mňa a ja vás zachovám blízko svojho svätého srdca v týchto časoch strašného súženia vo vnútri katolíckej Cirkvi.

 

 

Váš milovaný Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 445

27.05.2012 18:00

Posolstvo 445

27.05.2012 - 18:00 hod

— Satan vás presvedčí, že moje posolstvá pochádzajú od neho —

 

Moja dcéra, tak mnoho mojich nasledovníkov sa pýta, prečo mnohé z týchto posolstiev vyvolávajú v ich srdciach strach.

 

Mnohí si myslia, že Ja vyvolávam strach. To však celkom nezodpovedá pravde.

 

Strach, ktorý zaplavuje mnohé duše, je z toho, že si uvedomia, že to, čo vám hovorím, je pravda.

 

Je to ako u každého dobrého rodiča, ktorý svoje dieťa varuje pred nebezpečenstvami života.

 

Niekedy môžu nebezpečenstvá, pred ktorými rodič varuje, byť príčinou strachu. Tento strach sa však vzťahuje na zlo, spôsobované človekom, ktoré leží pred vami.

 

To isté platí o zle vo svete. Je spôsobované človekom, ktorý je zase ovplyvňovaný podvodníkom, satanom.

 

Proroctvá, ktoré Boh dáva ľudskej rase od počiatku času, vzbudzovali v srdciach niektorých ľudí strach.

 

Naopak na iných miestach vyvolávali veľký smiech. Toto sa stalo predtým, než Noe začal stavať archu. Zatiaľ čo sa z neho smiali, zahŕňali ho posmeškami a zosmiešňovali ho, urobili tí, ktorí mali strach, to, čo sa od nich žiadalo. Postavili archu, aby sa zachránili.

 

Tí, ktorí sa z Noema smiali, zosmiešňovali a zavrhovali ho, zahynuli.

 

Všetky proroctvá, ktoré pochádzajú od Boha, v sebe zahŕňajú výstrahy, aby ľudí podnietili pripraviť sa na takéto udalosti.

 

Iba vďaka tomu, že si pripravíte svoje duše, budete schopní vydržať utrpenie, ktoré pred vami leží a ktoré je zapríčinené hriechmi človeka.

 

Tým z mojich nasledovníkov, ktorí sa pýtajú, prečo moje posolstvá môžu vzbudzovať strach, hovorím toto:

 

Neverte lžiam, ktoré do vašich sŕdc vložil satan ohľadne toho, že by vraj Boh nikdy nedal svetu posolstvá, ktoré by srdcia jeho detí napĺňali strachom.

 

Teraz sa mnohí z vás, najmä tí, ktorí ma milujú, odvracajú od môjho svätého slova.

 

Jednou z najobľúbenejších škodoradostí satana je to, aby vás presvedčil, že Božie posolstvá neobsahujú proroctvá, ktoré vyvolávajú strach.

 

Takéto posolstvá istotne môžu pochádzať iba od Zlého (to sa satan snaží nahovoriť tým, ktorí majú z týchto posolstiev strach - pozn. prekl.).

 

Ako sa len satan smeje nad svojim vlastným prefíkaným podvodom.

 

Satan vás presvedčí, že moje posolstvá pochádzajú od neho; až tak je zúfalý, že vás presviedča, aby ste sa neriadili podľa mojich pokynov.

 

Je potrebné, aby vám, mojim nasledovníkom, bola povedaná pravda.

 

Musím vás pripraviť a to znamená, že vás vopred musím varovať pred vecami, ktoré prídu a to len preto, aby som vás ochránil. Je to kvôli vašej spáse.

 

Nikdy nepočúvajte túto lož.

 

Z mojej Božej lásky k celému stvoreniu dostávate moje posolstvá. Preto Mi ako každý dobrý rodič dovoľte, aby som vás viedol.

 

Ochránim vás, pokiaľ Ma budete počúvať a nasledovať moje pokyny ohľadne modlitieb.

 

Strach nepochádza odo Mňa. Pokiaľ vo Mňa veríte a dôverujete Mi, nebudete mať strach bez ohľadu na to, koľko veľa zla vám bude v dôsledku hriechu ľudstva prezentované.

 

Nikdy však nesmiete urobiť jednu vec a to, že sa budete ukrývať a domnievať sa, že všetko bude v poriadku.

 

Pretože ak tak urobíte, popriete tým existenciu zla vo svete.

 

Prijmite skutočnosť, že satan existuje. Verte, že modlitba môže oslabiť a aj oslabí jeho moc.

 

Povstaňte teda a prevezmite zodpovednosť, ktorú voči Mne, Ježišovi Kristovi, ako moji nasledovníci máte.

 

Dovoľte Mi, aby som vás viedol, keď sa zoči-voči postavíte pravde a do vášho srdca nevojde žiaden strach.

 

 

Váš milovaný Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 446

28.05.2012 20:45

Posolstvo 446

28.05.2012 - 20:45 hod

Vedzte, že 1000 rokov, na ktoré sa odkazuje v Knihe zjavenia, znamená presne práve toto

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, je normálnou ľudskou prirodzenosťou, že človek spochybňuje učenie, obsiahnuté vo svätej Biblii.

 

Keď však človek prekrúca učenie vo svätej Biblii, aby ju prispôsobil svojim vlastným požiadavkám, tak Ma to uráža.

 

Ale keď moji vysvätení služobníci (kňazi, duchovenstvo - pozn. prekl.) odsudzujú časti svätej Biblie a odsúvajú ich stranou, ako keby boli bezvýznamné, tak tým popierajú Mňa, Syna človeka.

 

Všetko, čo je obsiahnuté vo svätej Biblii, pochádza od môjho Večného Otca, ktorý prostredníctvom svojich pomazaných schválil každé jedno slovo.

 

Verte tomu, že sväté Božie slovo je obsiahnuté v knihe môjho Otca a že ani jedno slovo z toho nie je klamstvo.

 

Prečo potom tí, ktorí tvrdia, že sú učenci a znalci pravdy, obsiahnutej vo svätej Biblii, spochybňujú moje sväté slovo, keď vám ho v týchto posolstvách predkladám?

 

Moja pravda je vám teraz opätovne dávaná preto, aby osviežila vašu pamäť a pripomenula vám učenie, ktoré je v nej obsiahnuté.

 

Vedzte, moje deti na zemi, že proroctvá, obsiahnuté v Knihe Daniela a v Knihe zjavenia, sa ešte musia stať.

 

Vedzte, že 1000 rokov, na ktoré sa odkazuje v Knihe zjavenia, znamená presne práve toto.

 

Ak by to malo znamenať niečo iné, potom by bol býval daný iný časový údaj.

 

Moja Cirkev, ktorou je katolícka Cirkev, nakoľko tak dodnes ešte neurobila, toto zatiaľ neprehlásila za svoju vieru.

 

Zvyšok mojej Cirkvi, tieto zostávajúce úponky mojej katolíckej Cirkvi na zemi, pochopia skutočný význam mojej éry mieru a pokoja na zemi.

 

Nachádzate sa na konci časov, ale zem bude obnovená.

 

Volám na všetkých vás, mojich vysvätených služobníkov. Môj hlas je zachrípnutý od toho, ako vás úpenlivo prosím, aby ste odpovedali na moje sväté volanie z Neba.

 

Ja, váš milovaný Spasiteľ, som vám doteraz poslal už mnoho prorokov a vizionárov. Títo dopomohli k tomu, aby ste sa vo svojich mysliach otvorili udalostiam, ktoré ešte majú prísť.

 

Až doteraz som čakal, aby som svetu ohlásil konečné odhalenia. Teraz posielam môjho posledného posla Máriu Božieho Milosrdenstva, siedmeho posla, aby pripravil záverečnú kapitolu tak, ako sa vám (postupne) odhaľuje.

 

Môj hlas je ako burácanie hromu. Bude sa aj naďalej ozývať po celom svete. Nezatíchne až do dňa, kedy prídem, aby som súdil.

 

Je možné, že Ma teraz nepočúvate. Mnohí z vás odmietajú moje slovo s aroganciou, ktorá Ma hlboko zraňuje.

 

Iní Ma budú zo strachu ignorovať, lebo to je pre nich tá najjednoduchšia cesta. Ale už čo nevidieť dôjde k zmenám, o ktorých hovorím. Potom vám (konečne) začne svitať pravda.

 

Teraz na vás volám a hovorím vám nasledovné. Očakávam vašu odpoveď, či už teraz alebo v budúcnosti.

 

Čakám. Budem naďalej trpezlivo čakať až do dňa, kedy ku Mne pobežíte, hľadajúc u Mňa ochranu.

 

Nikdy sa nevzdám svojich vyvolených služobníkov, tých, ktorých som prvotne povolal (do kňazského úradu).

 

Pamätáte si ešte na moje prvé zavolanie? Vnímali ste môj hlas, ako prehovára k vašej duši s naliehaním, aby ste sa so Mnou v jednote spojili. Môžete Ma teraz počuť?

 

Poproste Ma teraz, aby som vám dal najavo, že som to Ja, váš Ježiš, ktorý vás prosí, aby ste prišli, povstali a nasledovali Ma na tejto poslednej namáhavej ceste do večného života. Nebojte sa môjho volania. Dôverujte Mi a modlite sa túto modlitbu, prosiac Ma, aby som vám dal počuť moje volanie.

 

Toto je modlitba za duchovenstvo: "Ježiš, daj mi počuť tvoje volanie" v rámci Modlitbovej kampane (57):

 

 

"Ó, môj drahý Ježiš, otvor moje uši zvuku tvojho hlasu. Otvor moje srdce tvojmu milujúcemu volaniu. Naplň moju dušu Duchom Svätým tak, aby som ťa v tomto čase mohol rozpoznať.

 

Ponúkam Ti moju pokornú vernosť vo všetkom, čo odo mňa vyžaduješ. Pomôž mi spoznať pravdu, aby som povstal, odpovedal a nasledoval tvoj hlas a mohol Ti tak pomôcť zachrániť duše celého ľudstva.

 

Tvoja vôľa je mojim rozkazom. Daj mi odvahu, aby som sa nechal tebou viesť tak, aby som mohol prijať výzbroj, potrebnú na vedenie tvojej Cirkvi smerom k tvojmu novému kráľovstvu. Amen."

 

 

Pamätajte si, že Ja, Ježiš Kristus, nikdy nedovolím, aby moji Bohu zasvätení služobníci zišli z cesty pravdy. Budem stáť na každom rohu a na každej ulici a ukážem vám správny smer.

 

Občas sa pritom môžete cítiť skľučujúco. Môžete byť zmätení. Možno, že nebudete chcieť počuť pravdu. Možno, že budete mať strach. No vedzte toto:

 

Ja vás vždy budem milovať. Vždy budem na vašej strane.

 

Nikdy vás neopustím.

 

 

Váš milovaný Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 447

29.05.2012 17:45

Posolstvo 447

29.05.2012 - 17:45 hod

Modlitby môžu odvrátiť plánované ukrutnosti, spojené s naliehavosťou použitia atómových bômb

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, moji proroci, moji poslovia a všetci praví vizionári na svete sa v duchu zjednocujú, aby v tomto čase ohlasovali moje sväté slovo.

 

Tí, ktorí sú vybraní pre náročnú misiu, aby zaistili, že duše celého ľudstva budú pripravené na môj Druhý príchod, dostávajú pokyn, aby hlasite volali do celého sveta.

 

Už čoskoro budú vyzývať k naliehavej modlitbe na pomoc tým, ktorí budú trpieť v nadchádzajúcich vojnách.

 

Blízko je čas, kedy prepuknú vojenské konflikty a mnohé nevinné duše sa stanú obeťami v týchto nenávisťou naplnených hrôzach proti Božím deťom.

 

Mnohí budú v týchto vojnách zmietaní na všetky strany a na Blízkom východe bude vládnuť veľký chaos.

 

Dôjde k eskalácií mnohých malých (regionálnych) vojenských konfliktov.

 

Tak mnoho početných frakcií, sprvu rozštiepených na všetky strany, sa zjednotí do len (relatívne) malého počtu strán.

 

Potom dôjde k zapojeniu sa väčších armád za účasti mnohých národov.

 

Ako veľmi Mi tečú slzy kvôli tomuto strašnému zlu, vyvolanému pôsobením satana, ktorý chce zabiť čo možno najviac ľudí a to tak rýchlo, ako sa len dá.

 

Modlite sa, aby sa tieto vojny zmiernili.

 

Modlite sa, aby Božie deti pomocou modlitieb mohli odvrátiť plánované ukrutnosti, ktoré sa budú spájať s naliehavosťou použitia atómových bômb.

 

Moja najdrahšia dcéra, satan v tomto čase urobí všetko, čo je v jeho moci, aby primäl katolícku Cirkev k tomu, aby ťa odsúdila a prehlásila tieto posolstvá za blud (kacírstvo - pozn. prekl.).

 

Nesmieš na tieto útoky reagovať. Všetci tí, ktorí nasledujú moje učenie, potrebujú ísť len za svojim srdcom, pretože pre nich nebude ťažké, aby rozpoznali pravdu.

 

Ak by mojim prorokom neboli dané milosti z neba, aby vydržali toľké prenasledovanie, potom by nebolo počuté moje sväté slovo s mojimi pokynmi, aby sa všetky Božie deti pripravili na môj Druhý príchod.

 

Božie deti by zostali nevedomé, ak by od počiatku času nebolo húževnatej vytrvalosti všetkých Božích prorokov a Božích poslov.

 

Nesmiete sa nikdy báť, pokiaľ vám, mojim drahým nasledovníkom, už raz bolo dané poznanie, pretože nasledujete cestu do večného života. Žiadna iná cesta – bez ohľadu na nádherné ale bezcenné pokušenia svetských vábení – vás neprivedie ku Mne.

 

Pretože keď sa začnú objavovať lži o mojej najsvätejšej Eucharistii, musíte byť statoční a odísť preč.

 

Modlite sa za silu, rozhodnosť a odvahu, aby ste Ma nasledovali na poslednej ceste (vedúcej) ku spáse.

 

 

Váš milovaný Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 448

30.05.2012 15:30

Posolstvo 448

30.05.2012 - 15:30 hod

Opäť prežívam moju smrteľnú agóniu v Getsemanskej záhrade a moje bolestné utrpenie je dvojnásobné

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, teraz sa zintenzívnia muky, ktoré ti spôsobujú tí, ktorým chýba ozajstná pokora, ale ktorí pritom prehlasujú, že hovoria v mojom mene.

 

Nepočúvaj žiaden iný hlas okrem môjho. Nezapodievaj sa a ani neodpovedaj tým, ktorí Ma urážajú.

 

Oni dovolili ľudskej pýche, aby sa Mi postavila do cesty a potom, ako keby to ešte nestačilo, Ma aj prenasledujú.

 

Udalosti môjho Druhého príchodu sa budú podobať tým, ktoré sa udiali v čase môjho Prvého príchodu na zem.

 

Moje sväté slovo bude spochybňované, kritizované, odmietané a následne bude zavrhnuté.

 

Prví, ktorí Ma odvrhnú, budú moji vlastní – budú to tie duše, ktoré Ma milujú najviac. Postavia sa do prvých radov, aby ako prví hodili (do Mňa) kameň.

 

Opäť prežívam moju smrteľnú agóniu v Getsemanskej záhrade a moje bolestné utrpenie je dvojnásobné.

 

Túto smrteľnú agóniu som prežíval kvôli hriechom ľudstva – nielen kvôli hriechom žijúcich v tom čase ale aj kvôli hriechom tých, ktorí Ma odmietajú dnes. Tí, ktorí Ma odmietajú dnes, Ma zraňujú väčšmi, pretože som zomrel kvôli ich hriechom. Nebolo nič, z čoho by si vzali ponaučenie.

 

A potom tí, ktorí sa Mi vysmievali a ktorí tým najostrejším tŕňom na tŕňovej korune prepichli moje oko, sú z radov tých zástupcov mojej Cirkvi na zemi.

 

Nebudú prijímať môj Druhý príchod a ani varovania, ktoré im teraz odhaľujem.

 

Každé slovo, ktoré moje pery vyslovia, hltajú pokorné duše ako deti v čase hladu.

 

Avšak tí, ktorí boli živení poznaním pravdy môjho učenia, odvracajú svoje hlavy a dívajú sa iným smerom.

 

Niet už viac pokory v dušiach mnohých mojich nasledovníkov, takže nebudú môcť mať úžitok z mojich mimoriadnych milostí.

 

Pokým sa nestanete maličkí v očiach Boha, nemôžete Ma počuť.

 

Pokým sa nezrieknete arogancie a pýchy, nepocítite moc Ducha Svätého.

 

Keď Ma dnes odmietate, vrážate prvý klinec do môjho zápästia.

 

Keď vy, moji Bohu zasvätení služobníci, znevažujete moje sväté slovo, ktoré vám teraz dávam, vrážate druhý klinec do môjho druhého zápästia.

 

Pretože tie úbohé duše, ktoré nemajú záujem o moje učenie ani o spásu, ktorú som dal svetu svojou smrťou na kríži, nemajú nikoho, kto by ich viedol.

 

Oni sú tými obeťami. Nie sú ku Mne vedení. Je im upieraná možnosť, aby sa pripravili na môj Druhý príchod.

 

Volám teraz ku všetkým mojim nasledovníkom, aby sa pripravili. Zápas medzi veriacimi sa už čo nevidieť začne. Jedna polovica nielenže tieto posolstvá odsúdi, ale sa ich pokúsi aj zakázať.

 

Druhá polovica ich použije na obracanie iných.

 

Tie prosté zblúdilé duše, ktoré Ma vôbec nepoznajú, Ma ihneď spoznajú, keď im počas Varovania vyjavím pravdu.

 

Bude pre nich ľahšie vidieť pravdu než pre tých, ktorí hovoria, že Ma milujú, no pritom Ma teraz odmietajú.

 

A to je dôvod, prečo sa musíte modliť za milosti, ktoré vám umožnia vidieť Ma, počuť Ma a ktoré Mi dovolia, aby som vás pripravil na môj Druhý príchod.

 

Nikdy sa nedomnievajte, najmä v týchto časoch konca, že bude jednoduché Ma naozaj nasledovať.

 

Pretože tentokrát už nebude stačiť vzdávať v tichosti úctu môjmu svätému slovu.

 

Budete ako nováčikovia v ktorejkoľvek armáde. Predtým, než budete dostatočne silní a statoční na to, aby ste šírili moje sväté slovo, budete musieť trénovať, obnovovať svoje duše a prostredníctvom sviatosti ku Mne prichádzať.

 

Vašou prvoradou úlohou bude šíriť modlitby mojej modlitebnej kampane.

 

Vy, moja armáda, povediete najväčšiu kampaň mojej svätej misie, aká kedy bola na zemi. Začnete v malom počte no rozrastiete sa na dvadsať miliónov.

 

Modlitby a utrpenie zvyšku mojej Cirkvi môžu byť dostatočné na to, aby zachránili celé ľudstvo. Nikdy nezabúdajte, že vaše modlitby môžu zachrániť duše aj tých najťažších hriešnikov – až takú moc má modlitba. A tak sa pripravte na to, že sa spoločne zhromaždíte. Pripravte sa dôkladne, pretože bude vynaložené úsilie, aby ste boli zastavení. Akceptujte hanlivé urážky, ktorými budete častovaní.

 

Vedzte, že bude predložený akýkoľvek argument na to, aby ste boli vo vašej misii zastavení. Ale vedzte, že som to Ja, kto vás vedie, usmerňuje a posilňuje.

 

Buďte si teda vedomí toho, že vy, moja armáda, budete zodpovedať za spásu miliónov duší – tých duší, ktoré by inak nemali žiadnu nádej.

 

Dovoľte mojej láske, aby sa dotkla vašej duše a spojila vás ako jeden, zjednotených so Mnou, vašim Ježišom.

 

Dovoľte Mi, aby som vás prikryl mojou drahocennou krvou a udelil vám milosti na to, aby vám pomohli zachovať si vašu vernosť ku Mne tak, že bez ohľadu na silu pokušenia nikdy neodmietnete moje volanie.

 

Žehnám vám všetkým – mojej mocnej armáde.

 

Pri vašom pochode do novej éry pokoja a mieru vás budem viesť na každom kroku tejto cesty.

 

 

Váš milovaný Spasiteľ

Vykupiteľ ľudstva

Ježiš Kristus

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 449

31.05.2012 21:00

Posolstvo 449

31.05.2012 - 21:00 hod

— Jún - mesiac kampane obrátenia —

 

Moje dieťa, satan a tie duše, ktoré nakazil, robia všetko pre to, aby podkopali najsvätejšie slovo môjho Syna.

 

Majte vždy na pamäti, že satan zasieva semienka pochybností najsamprv do sŕdc vyvolených duší.

 

Najhorším odsúdením zahrnú tieto posolstvá práve tí, ktorí sú dôverne naviazaní na môjho predrahého Syna.

 

Tým, že to satan robí, získava duše.

 

Moje dieťa, nedovoľte, aby to robil. Odíďte preč a nezaoberajte sa ním.

 

Môj Syn nikdy neobhajoval svoje sväté slovo a ani ty by si nemala podľahnúť tomuto pokušeniu.

 

Rozsah satanského vplyvu narastá a rozširuje sa po celom svete.

 

Moje úbohé deti tak trpia a ja zármutkom roním slzy, keď vidím ich zdesenie a bolesť.

 

Moje deti, modlite sa v tomto čase za pokoj a mier, aby sa všade Božie deti kvôli ich posilneniu obracali na môjho Syna.

 

Len Boží zásah, daný skrze milosti, ktoré sú vám udeľované vďaka vašim modlitbám, môže zmierniť vašu bolesť a utrpenie.

 

Môj Syn túži po tom, aby sa duše k Nemu obracali, pretože jedine On im môže poskytnúť útechu, ktorú (tak) potrebujú. Nič iné vám neposkytne úľavu od múk, ktoré teraz znášate.

 

Deti, apelujem na vás, aby ste mesiac jún (2012) zasvätili obráteniu celého ľudstva a tým zabezpečili, že sa bude usilovať o spásu.

 

Nazvite tento mesiac mesiacom "Kampane za obrátenie" a modlite sa ako jeden prostredníctvom modlitbových skupín všade po celom svete.

 

Tu je v rámci Modlitbovej kampane (58) modlitba "Kampane za obrátenie":

 

 

"Ó, drahý Ježišu, volám na Teba, aby si objal všetky Božie deti a pokryl ich svojou drahocennou krvou. Nech každá kvapka tvojej krvi pokryje každú dušu, aby ich ochraňovala pred Zlým.

 

Otvor srdcia všetkých, no predovšetkým zatvrdilých duší a tých, ktorí Ťa poznajú ale sú poškvrnení hriechom pýchy, aby sa sklonili a prosili Ťa, aby svetlo tvojej lásky zaplavilo ich duše.

 

Otvor im oči, aby uvideli pravdu a aby ich zaplavil jas tvojho Božieho milosrdenstva tak, že budú pokrytí lúčmi tvojho milosrdenstva.

 

Obráť všetky duše prostredníctvom milosti, o ktoré ťa, drahý Ježišu, teraz prosím (tu vyslovte svoj osobný úmysel).

 

Úpenlivo Ťa prosím o milosrdenstvo a ponúkam Ti dar jednodňového pôstu v každom týždni tohto mesiaca júna na odčinenie všetkých hriechov. Amen."

 

 

Deti, musíte sa postiť jeden deň v každom týždni v tomto mesiaci jún.

 

Musíte sa každý deň modliť môj ruženec a ruženec (Korunku) Božieho milosrdenstva.

 

Tým, deti, že to budete robiť, zachránite duše miliónov ľudí vďaka milosrdenstvu môjho Syna Ježiša Krista.

 

 

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 450

01.06.2012 20:15

Posolstvo 450

01.06.2012 - 20:15 hod

666 bude skryté číslo vložené do čipu, ktorého prijatie vám nanútia podobne ako hocaké iné očkovanie

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, antikrist už pripravuje svoj mierový plán, ktorý zavedie čoskoro potom, ako sa rozšíria vojny na Strednom východe a keď bolesť a strašné utrpenie budú nasvedčovať tomu, že už niet žiadnej známky nádeje.

 

Vtedy sa náhle objaví on (antikrist) a predstaví sa svetu ako muž mieru – žiarivý drahokam, ktorý sa bude trblietať uprostred temnoty.

 

Keď sa objaví, bude považovaný za jedného z najcharizmatickejších politických vodcov všetkých čias.

 

Jeho šarmantná, príťažlivá a úhľadne pôsobiaca osobnosť bude miasť väčšinu ľudí.

 

Bude vyžarovať lásku a súcit a bude považovaný za kresťana. Časom pritiahne mnoho nasledovníkov, ktorých počet sa rozrastie natoľko, že sa stane podobný Mne, Mesiášovi (antikrist, podobne ako svojho času Ježiš, vzbudí všeobecný verejný záujem – pozn. prekl.).

 

Bude vnímaný ako ten, ktorý sa usiluje o jednotu medzi všetkými národmi a bude milovaný takmer v každej krajine sveta.

 

Potom sa bude zdať, že oplýva nadprirodzenými schopnosťami. Mnohí uveria, že bol poslaný mojim Otcom a že je Mnou, Ježišom Kristom, Spasiteľom sveta.

 

Budú sa k nemu modliť, milovať ho, vzdávať sa pre neho svojich životov a on sa z nich bude len smiať a robiť si z nich posmech vtedy, keď ho nebudú môcť vidieť.

 

Bude to najväčší podvod všetkých čias a jeho zámerom je ukradnúť vaše duše a odviesť vás preč odo Mňa.

 

On a falošný prorok, ktorý sa ako kráľ usadí na Petrov stolec, budú tajne snovať plány s cieľom zaviesť jedno svetové náboženstvo.

 

Bude sa zdať, akoby sa jednalo o náboženstvo kresťanského typu, ktoré hlása lásku. Nebude to však láska k blížnemu, ktorá pochádza od Boha. Namiesto nej bude preferovať lásku a vernosť antikristovi a lásku k sebe samému (narcizmus – pozn. prekl.).

 

Táto ohavnosť sa tým ale neskončí, pretože keď zvedú Božie deti, začnú útočiť.

 

Náhle sa bude od všetkých požadovať, aby prijali znak spolunáležitosti k jednému svetu - zjednotenému svetu, na ktorom sa budú musieť podieľať všetci ľudia.

 

Cez tento (znak, ktorým bude čip - pozn. prekl.) budú mať pod kontrolou vaše peniaze, váš prístup k potrave a to, ako žijete.

 

Prídu nariadenia, z ktorých mnohé spôsobia, že z vás budú väzni. Kľúčom k vašej cele, ktorá vás bude držať pod ich kontrolou, bude znak šelmy.

 

666 bude skryté číslo vložené do čipu, ktorého prijatie vám nanútia podobne ako hocaké iné očkovanie.

 

Keď už raz bude vovedený (do tela), otrávi nielen vašu myseľ a dušu, ale aj vaše telo. Pretože spôsobí (smrteľnú) epidémiu, určenú na to, aby vyhladila väčšiu časť svetovej populácie.

 

Nesmiete prijať ten znak. Namiesto toho vám dám pokyny, čo máte robiť.

 

Mnohí znak príjmu, pretože sa budú cítiť bezmocní.

 

Pečať živého Boha, moja modlitba z modlitbovej kampane (33) je vašim záchranným lanom.

 

Keď prijmete moju pečať ochrany, ktorú vám dáva môj Večný Otec, nebudete musieť prijať tento znak.

 

Nebude sa vás to dotýkať (nútené prijatie znaku šelmy, čipu – pozn. prekl.). Váš dom nebude vidno, nebudú ho hľadať a ani sa nestane (ich) cieľom, pretože v očiach satanovej armády sa stane neviditeľným.

 

Budete si musieť skryte uchovávať potraviny, ktoré vám vydržia po dobu niekoľkých rokov. Budete si musieť dopestovať vaše vlastné plodiny, mať zásoby vlastnej vody a mať okolo seba všetky posvätené predmety.

 

Zvyšok mojej Cirkvi sa bude rozrastať a rozširovať a bude vám poskytnuté útočisko, pokiaľ to bude nutné.

 

Teraz treba veľa plánovať.

 

Sú (mnohí) takí, ktorí sa tomu, čo robíte, smejú alebo hovoria nasledovné: "Určite by Ježiš od vás nežiadal, aby ste to robili?! A či sa On snáď nepostará o všetkých svojich nasledovníkov v čase ich núdze?"

 

Dokonca i jediný bochník chleba a jedna ryba môžu byť rozmnožené. Takže nezáleží na tom, ak máte len trochu potravín, pretože Ja vás ochránim a budete v bezpečí.

 

Vytrvalo sa modlite za tie duše, ktoré sa nebudú môcť vyhnúť znaku (šelmy).

 

Tie nevinné duše, ktoré budú v čase, kedy budú prinútené prijať čip, v stave milosti, budú zachránené.

 

Vy ostatní si musíte (už teraz) plánovať, ako ochránite vaše rodiny a vašu vernosť a oddanosť k najsvätejšej Eucharistii a k svätej omši.

 

Keď antikrist pohltí všetky náboženstvá, budú jedinými zbraňami, voči ktorým bude bezmocný, svätá omša a premena (transsubstanciácia) chleba a vína v moje telo a krv v najsvätejšej Eucharistii.

 

Moje sväté omše musia pokračovať. Tí z vás, ktorí to viete, sa teraz musíte zhromažďovať v skupinách a začať s prípravami (plánovať spolu s vernými kňazmi možnosť stretávania sa na tajných sv. omšiach v časoch perzekúcie a zákazu výkonu sv. omší spojených s prijímaním sv. Eucharistie – pozn. prekl.).

 

Čím skôr sa pripravíte, tým viac vám bude daných milostí, aby sa vaše rady rozrástli po celom svete.

 

Skala (na ktorej stojí sv. Cirkev – pozn. prekl.) bude zaťažená novou budovou, o ktorej budú hovoriť, že je mojim novým chrámom. Ale to je lož.

 

Ale keď sa prenasledovanie skončí, bude mať zvyšok mojej Cirkvi a môj ľud znovu postavený chrám a môj Nový Jeruzalem zostúpi z neba.

 

Zostúpi v sláve a v rovnakom čase zaznejú poľnice v nebi a na zemi.

 

A potom prídem. Ty, moja dcéra, ohlásiš môj príchod a mnohí padnú na zem a vo vytržení budú plakať slzami úľavy, lásky a radosti.

 

Pretože to bude konečne tá chvíľa, na ktorú (tak dlho) čakali. Obloha sa rozžiari, zaznie burácanie hromu a v sladkom súzvuku sa bude niesť spev anjelských chórov, zatiaľ čo všetky Božie deti budú vítať pravého Mesiáša.

 

Ja, Ježiš Kristus prídem, aby som súdil. A nebesia a zem sa spoja v jedno.

 

Povstane nová slávna nádhera - obnovená zem a nový raj, ktorý objíme všetkých tých, ktorých mená sú zapísané v Knihe živých a ktorí sa zjednotia ako jeden.

 

A zatiaľ čo sa koniec starej zeme, pošpinenej škvrnou hriechu, bude chýliť ku koncu, započne nová éra.

 

Toto je to, o čo sa musíte snažiť. Toto je to, na čo máte nárok ako na časť vášho prirodzeného (právoplatného) dedičstva.

 

Zamerajte sa len na záchranu všetkých duší.

 

To je dôvod, prečo si nesmiete všímať prekážky, ktoré sa pred vás kladú. Prenasledovanie. Bolesť. Hrôzy zla rukami iných. Jediné, na čom (naozaj) záleží, je záchrana duší.

 

 

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 451

02.06.2012 11:00

Posolstvo 451

02.06.2012 - 11:00 hod

— Tieto ohavnosti som zjavila malým deťom Melánii a Maximínovi v La Salette —

 

Moje dieťa, je dôležité, aby sa všetci tí, ktorí milujú môjho Syna, modlili v tejto dobe za milosti sily a vytrvalosti.

 

Poznanie, deti, ktoré vám je prostredníctvom týchto posolstiev odhaľované, vám má pomôcť pripraviť sa.

 

Nikdy nemajte pocit, že vy ako Božia armáda nebudete schopní odolať zlému režimu, ktorý sa už čoskoro ukáže svetu.

 

Vždy si spomeňte na to, akú (veľkú) moc má môj svätý ruženec.

 

Nikdy nezabúdajte, že moc môjho Otca je tá najväčšia moc zo všetkých.

 

Žiadna moc nemá takú silu, aby bola schopná poraziť najslávnejšiu moc, ktorú má Boh.

 

Dostane sa vám ochrany, ak ste pravým Božím dieťaťom a keď prichádzate k Otcovi skrze Syna.

 

Strach pochádza z neznáma, avšak môže byť takisto spôsobený aj vtedy, keď sa odhalí pravda.

 

Dovoľte, aby vám milosti, ktoré dostávate skrze Modlitbovú kampaň, poskytli pokojnú myseľ a duševnú silu napredovať v záchrane duší.

 

Čím viac je tých duší, ktoré sa obrátili k láske k môjmu Synovi, tým mocnejšia (v jej účinku) bude vaša Modlitbová kampaň.

 

Milujte sa navzájom a zjednoťte sa v modlitbe, aby ste pomohli zachrániť Božie deti pred antikristom.

 

Modlite, modlite, modlite sa, aby každá duša mala dostatok odvahy odmietnuť jeho jedovatý znak (v podobe čipu – pozn. prekl.).

 

Už je to tak dávno, čo som tieto ohavnosti zjavila malým deťom Melánii a Maximínovi v La Salette. Je blízko čas, aby sa tieto proroctvá naplnili.

 

Týmto deťom som povedala o zlých plánoch a ony akceptovali, čo som im povedala. Teraz musíte vy, deti, akceptovať, že sa tieto udalosti musia udiať.

 

Musíte sa vytrvalo modliť, aby ste oslabili a zmiernili veľa bolestí, ktoré ľudstvo bude musieť vytrpieť.

 

Buďte statočné, deti.

 

Dôverujte môjmu Synovi a poskytnite Mu voľnosť v tom, aby vás viedol tak ako musí, aby tak zo spárov šelmy mohli byť zachránené duše.

 

 

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 452

02.06.2012 21:00

Posolstvo 452

02.06.2012 - 21:00 hod

— Nikdy neváhajte. Nikdy nepochybujte o mojej ochrannej ruke —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď Mi moji nasledovníci dovolia zaplaviť ich duše mojou bezpodmienečnou láskou, roznietim v nich silu, ktorá ich ohromí.

 

Prichádzajte ku Mne ako dôverčivé deti s jednoduchým a otvoreným srdcom bez akýchkoľvek očakávaní a Ja vám prinesiem pokoj, ktorý nikde inde nenájdete.

 

A hoci plačem kvôli tomu, ako zlo a chamtivosť zachvátili svet, som súčasne plný radosti kvôli čistej láske, ktorú preukazujú moji nasledovníci Mne, ich Ježišovi.

 

Akú Mi len prinášajú útechu a úľavu a ako túžim po tom, aby som ich mohol privinúť do svojho náručia.

 

Ako si len želám, aby ma mohli počuť, keď im hovorím, ako veľmi ich milujem.

 

Ako len túžim po tom dni, keď im podám moju ruku, vezmem ich ruku do mojej a pritiahnem ich do svojho nového kráľovstva, keď konečne prídu ku Mne domov.

 

Ten deň už nie je ďaleko.

 

Všetkým mojim nasledovníkom hovorím: musíte Ma v tomto čase počúvať.

 

Musíte byť silní a vydržať počas nadchádzajúcich skúšok a nikdy sa nesmiete poddať.

 

Kráčať vpred k môjmu kráľovstvu po ceste, ktorá bola pre vás predurčená, vás bude zraňovať. Mnohí z vás zakopnú a budú sa potkýnať.

 

Mnohí z vás pobežia nazad tam, odkiaľ prišli.

 

Ostatní si sadnú, vzdajú sa a zostanú (nečinne) tkvieť medzi začiatkom svojej cesty a bránami večného života. Taká slabá bude ich viera kvôli prekážkam, ktorým budú (musieť) čeliť.

 

Tí silnejší budú nebojácni. Budú chcieť postupovať vpred a využiť každú štipku energie na to, aby sa dostali do novej éry pokoja a mieru.

 

Nič im nebude stáť v ceste. Budú vedieť, ako vydržať nadchádzajúce utrpenie. Budú vedieť, ako bojovať s nepriateľom. S nepatrným strachom vo svojich srdciach budú počúvať každý pokyn, ktorý odo Mňa dostanú.

 

Vždy sa musia snažiť vrátiť sa späť a niesť tých, ktorí sú slabší. Tých, ktorí majú strach. Musia na svojich pleciach niesť tých, ktorí nemajú vôľu a odvahu postaviť sa v mojom mene.

 

Tí, ktorí odmietnu vašu pomoc, budú ponechaní vzadu a stanú sa súčasťou kráľovstva šelmy, z ktorého niet úniku.

 

Nikdy neváhajte. Nikdy nepochybujte o mojej ochrannej ruke.

 

Ja sa o všetko postarám, pokiaľ všetko odovzdáte do mojej svätej vôle.

 

Dôverujte Mi. Nasledujte Ma.

 

Času je už málo, no je ho ešte dosť na to, aby ste sa pripravili na bitku, ktorá je pred vami.

 

Ja vás všetkých milujem. Nikdy nezabúdajte na silu mojej lásky.

 

 

Váš milovaný Spasiteľ

Kráľ Spásy

Ježiš Kristus

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 453

03.06.2012 15:30

Posolstvo 453

03.06.2012 - 15:30 hod

Strávte mesiac jún v tichej kontemplácii tak, ako ste boli usmernení mojou milovanou Matkou

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, moji nasledovníci musia stráviť mesiac jún v tichej kontemplácii tak, ako ste boli usmernení mojou milovanou Matkou (kontemplácia je duševný stav rozjímania, premýšľania napr. nad Božími vecami – pozn. prekl.).

 

Tento mesiac je časom, kedy prostredníctvom kampane obrátenia môže mnoho ľudí prijať milosti okamžitého obrátenia skrze obety, ktoré prinášajú tí z vás, ktorí odpovedajú na volanie mojej milovanej Matky – Matky Spásy.

 

Je potrebné, aby ste tento mesiac strávili v tichosti (tichom rozjímaní).

 

Naliehavo vás prosím, aby ste navštevovali vaše kostoly tak často, ako vám je len možné a modlili sa moju Korunku (ruženec) Božieho milosrdenstva o 15:00 hodine.

 

Vás katolíkov prosím, aby ste počas tohto mesiaca prijímali moju Najsvätejšiu Eucharistiu podľa možností každý deň.

 

Pretože tento mesiac bude časom, kedy budú zavŕšené plány, ktoré sú v tichosti v plnom prúde, aby vystupňovali nepokoje na Blízkom východe.

 

Buďte silní. Buďte trpezliví. Buďte pokorní srdcom.

 

Podriaďte svoju vôľu Mne a obetujte svoje skúšky a obety za obrátenie všetkých hriešnikov.

 

Choďte v pokoji, moji milovaní nasledovníci.

 

V tomto čase, kedy vám dávam pokyn, aby ste sa zasvätili tejto mimoriadnej pobožnosti, ste všetci prikrytí mojim Duchom Svätým.

 

 

Váš milovaný Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 454

04.06.2012 15:20

Posolstvo 454

04.06.2012 - 15:20 hod

Práve tak, ako som bol odmietnutý prvýkrát, budem odmietnutý aj druhýkrát

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, len veľmi málo bolo tých z môjho vyvoleného ľudu – Židov, ktorí Ma prijali ako skutočného Mesiáša v čase, keď som prišiel do sveta a zomrel som za hriechy sveta.

 

V tomto čase bude (takisto) veľmi málo kresťanov, ktorí si uvedomia, že som to Ja, kto k nim teraz hovorí ešte predtým, ako prídem po druhý raz.

 

Uveria klamstvám, ktoré sa budú rinúť z pier luhárov a falošných prorokov, ktorých budú milovať, zatiaľčo Mňa budú odmietať s nenávisťou, ktorá protirečí ich láske k Bohu.

 

Práve tak, ako som bol odmietnutý prvýkrát, budem odmietnutý aj druhýkrát.

 

Nemusíte sa cítiť byť zronení kvôli tomu, ako som zosmiešňovaný, kopaný, bitý a ako sú moje posolstvá na posmech. Pretože takáto nenávisť proti môjmu svätému slovu môže pochádzať len od satana. Keď sa satanova zúrivosť stupňuje tak, ako je tomu teraz, potom si môžete byť istí, že sa obáva o tie duše, ktoré mám v úmysle zachrániť z jeho spárov.

 

Nepočúvajte ho. Dívajte sa priamo pred seba a sústreďte sa len na Mňa.

 

Vy, moji nasledovníci, budete zasypávaní všemožnými formami útokov, len aby ste boli zastavení nasledovať Ma.

 

Akýkoľvek argument proti môjmu slovu zo strany tých, ktorí sa honosia svojimi odbornými znalosťami vo svätých duchovných záležitostiach, musí byť odložený stranou.

 

Oni vo svojich dušiach nemajú Ducha Svätého, pretože kvôli hriechu pýchy toho nie sú hodní.

 

Práve tak, ako som trpel, keď Ma bičovali pri stĺpe, tak budem rovnako znova trpieť aj teraz, keď je moje slovo s nenávisťou trhané na kusy tými, ktorí sa chcú postarať o to, aby moje slovo bolo odmietnuté.

 

Týmto dušiam hovorím teraz toto: pokiaľ nechcete prijať moju milosrdnú ruku na záchranu ľudstva, prečo potom máte takú nenávisť vo svojich srdciach?

 

Či nerozpoznávate, že ste pokúšaní satanom, ktorí chce, aby ste boli slepí voči pravde?

 

Nenávisť, ohováranie a osočovanie nepochádzajú odo Mňa. Ak dovolíte, aby vás tieto odporné hriechy premohli, potom Ma nemilujete.

 

Len vtedy sa opäť ku Mne navrátite, ak budete mať nevyhnutnú pokoru na to, aby ste Ma prosili o odpustenie, keď predo Mňa predstúpite počas Varovania.

 

Pokiaľ teraz nebudete zachovávať mlčanlivosť, potom budete trpieť a vaše výčitky svedomia vás zanechajú slabých a trasúcich sa predo Mnou.

 

Ako veľmi Ma zraňujete.

 

Koľko utrpenia Mi spôsobujete.

 

Bičujete Ma práve tak, ako som bol bičovaný po prvý raz. No aj napriek tomu tvrdíte, že ste moji Bohu zasvätení služobníci.

 

Ste príčinou môjho veľkého žiaľu.

 

Mojim nasledovníkom hovorím: nevšímajte si tieto posmešky.

 

Neotvárajte svoje ústa ani sa nezapodievajte tými, ktorí prejavujú zlosť, nenávisť a ktorí súčasne prehlasujú, že Ma milujú.

 

Ako Ma môžete milovať, keď nepreukazujete lásku a trpezlivosť jeden k druhému.

 

Ste pokrytci, keď v mojom mene bičujete iných.

 

Teraz dozrel čas na druhé odmietnutie, ktoré sa nebude odlišovať od toho prvého.

 

Zosmiešňovanie bude znamenať, že títo samozvaní svätí učenci sa budú vysmievať mojim prorokom tým, že sa pokúsia ich znemožniť spochybnením ich znalostí svätého Písma.

 

Moji proroci Písmu nerozumejú a (preto ani) nebudú obraňovať moje slovo.

 

No títo takzvaní svätí učenci sa pokúsia rovnako, ako tomu bolo v čase, keď Mi na hlavu nasadili tŕňovú korunu, aby moji proroci vyzerali hlúpo a ako nehodní.

 

Potom vyvinú mimoriadne úsilie na to, aby ich pomenovali a verejne zhanobili za súčasného prehlásenia, akí sú oni (údajne) znalí môjho učenia.

 

Šikanovanie bude pokračovať až kým nepríde k jeho ochabnutiu po Varovaní, keď si tieto duše (konečne) uvedomia, akej chyby sa dopustili.

 

Budú kvôli tomu plakať a trápiť sa, ale Ja im odpustím, pretože ich milujem.

 

Bude však mnoho aj takých, ktorí sa nebudú kajať. Spôsobia strašné utrpenie a prenasledovanie mojim prorokom na konci času. Ani na okamih s tým neprestanú.

 

Budú vystavení všemožnému ubližovaniu, urážaniu a napádaniu v mojom mene – v mene Ježiša Krista, Syna človeka.

 

Budú Ma popierať až do (samého) konca odmietaním môjho svätého slova, ktoré je im dnes dávané.

 

Potom im bude poskytnutý ešte raz (krátky) čas na to, aby prijali Knihu Pravdy. Buď Ma prijmú alebo Ma odmietnu.

 

Následne zhromaždím všetky tie pokorné duše, ktoré Ma milujú a nové nebo a nová zem sa zlúčia.

 

Tí však, ktorí Ma budú ešte stále odmietať, budú uvrhnutí do pekelných plameňov.

 

Prichádzam posledný raz, aby som vás zachránil.

 

Otvorte vaše srdcia a uznajte, že som to Ja, Ježiš, ktorý vás teraz volá.

 

Ak to nedokážete vidieť, potom sa potrebujete veľa modliť, aby ste Duchu Svätému umožnili naozaj vojsť do vašich duší.

 

Pamätajte si, že tí, ktorí sú požehnaní Duchom Svätým, iných neosočujú ani ich neohovárajú a nešíria voči Božím deťom nenávisť.

 

Nemajú v úmysle ovládať Božie deti.

 

Neporušujú Desatoro Božích prikázaní.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 455

05.06.2012 22:00

Posolstvo 455

05.06.2012 - 22:00 hod

Satan sa chystá otráviť mysle niektorých mojich vyvolených duší voči tejto misii

 

Dcéra moja, nie je múdre, aby tí, ktorí nasledujú mojich vizionárov po celom svete, podľahli novému plánu Zlého.

 

On sa chystá otráviť mysle niektorých mojich vyvolených duší voči tejto misii.

 

Obráti jedného proti druhému.

 

Vyvolá medzi nimi pochybnosti voči týmto svätým posolstvám a to ti spôsobí veľa zármutku a žiaľu.

 

Duchovná žiarlivosť sa vynorí ako beštia z hlbín oceánu a vyleje strašnú záplavu nenávisti nielen na tieto moje posolstvá, ale aj na teba.

 

Musíš sa modliť, lebo sa to udeje už čoskoro.

 

Očakávaj tieto udalosti pohrúžená do každodenných modlitieb a nedovoľ týmto početným útokom, aby ťa odradili.

 

Moji nasledovníci – musíte sa mať pred týmto na pozore, pretože keď to v priebehu budúceho mesiaca prepukne, budete pokúšaní aj vy, aby ste mali pochybnosti o mojom svätom slove.

 

Toto proroctvo sa bude pred vami naplňovať a bude predstavovať jeden z doposiaľ najzákernejších a najbolestivejších útokov na túto misiu.

 

Tieto útoky nebudú vychádzať len od ľudí, propagujúcich posolstvá tých, ktorých považujú za autentických vizionárov a prorokov dnešných moderných časov, ale budú ich (tieto útoky) podnecovať aj samotní moji vysvätení služobníci (kňazi).

 

Jed otrávi mnoho duší a mnohí Ma odmietnu.

 

Nevšímaj si tieto útoky, dcéra moja. Napreduj a dávaj svetu tieto posolstvá tak rýchlo, ako len môžeš.

 

Je dôležité, aby si šírila moje sväté slovo a moje modlitby dokonca aj medzi tými, ktorí Ma nechcú počúvať, pretože mnohí, keď budú s týmito posolstvami konfrontovaní a ich odmietnu, budú kvôli tomu pociťovať výčitky svedomia a potom dostanú (potrebné) milosti na to, aby uvideli pravdu.

 

Nikdy viac nepodceňujte silu satanovho vplyvu na vás.

 

On sa zameriava predovšetkým na tie duše, ktoré potrebujem, aby mi pomáhali v mojej misii pri záchrane ľudstva.

 

 

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 456

06.06.2012 17:05

Posolstvo 456

06.06.2012 - 17:05 hod

— Deti, keď trpíte v tomto živote, dostávate sa bližšie k môjmu Synovi —

 

Deti, keď trpíte v tomto živote, dostávate sa bližšie k môjmu Synovi.

 

Utrpenie, akokoľvek je ťažké, prináša milosti, hlavne ak je dobrovoľne prijímané pre záchranu duší.

 

Keď trpíte, tak majte vždy na pamäti to, ako trpel môj Syn.

 

Nezabúdajte, že jeho telesné muky by človek len ťažko zniesol. No aj tak môže duševné utrpenie spôsobovať rovnaké utrpenie.

 

Tí, ktorí bojujete s utrpením, musíte prosiť mňa, vašu milovanú Matku Spásy, aby som vám pomohla sa s tým vyrovnať.

 

Ja vezmem vaše utrpenie a ponúknem ho môjmu drahému Synovi vo vašom mene na záchranu duší.

 

On si zoberie z neho len to, čo potrebuje a poskytne vám útechu. Potom vám uľahčí vaše bremeno.

 

Utrpenie môže byť spôsobom očisty duše.

 

Pokiaľ ho odmietnete a budete proti nemu bojovať, nebude vám poskytnutá úľava. Stane sa z neho oveľa väčšia záťaž.

 

Keď ho obetujete s láskou, budete odľahčení od vašej záťaže a spôsobí vám to radosť.

 

Nikdy sa nebojte utrpenia, pretože vás privádza bližšie k Božskému srdcu môjho Syna.

 

 

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 457

07.06.2012 20:00

Posolstvo 457

07.06.2012 - 20:00 hod

600.000 padlých anjelov bolo minulý rok uvoľnených z hlbín pekla; ďalších päť miliónov bolo uvoľnených teraz

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, nadišiel čas na uchopenie zbraní v nebeskom boji, ktorý sa opäť rozpútal so satanom a jeho padlými anjelmi.

 

Božie deti sú sužované všemožnými spôsobmi satanovou armádou padlých anjelov, uvoľnenou v každom národe a jej oddanými stúpencami na zemi.

 

Známky toho sú očividné. Kríza v mojej Cirkvi - katolíckej Cirkvi - bola spôsobená silami zla, ktorých hlavným cieľom bolo zraziť ju na kolená. No neuspokojili sa len s tým - sily zla chcú zničiť aj svätú Eucharistiu tým, že ju zneuctia.

 

Zámerom satana bolo, aby cez morálny úpadok mojej Cirkvi na zemi rozložil vieru mojich nasledovníkov.

 

Mnohí moji nasledovníci Mne, svojmu Spasiteľovi, už viac nevzdávajú úctu, pretože vinu za hriechy prisudzujú tým, ktorí Ma v Cirkvi reprezentujú. Ako Ma to zraňuje, že sa Ma tak rýchlo vzdávajú.

 

Odpadlíctvo v dnešnom svete bolo takisto naplánované satanom, keď Božie deti navádza k tomu, aby zapreli svoju vieru.

 

Satan k tomu využíva nové náboženstvo, všeobecne známe ako náboženstvo New Age (náboženstvo Nového veku – pozn. prekl.). Namiesto uctievania Boha, Večného Otca, v ňom oslavujú (glorifikujú) ľudskú bytosť ako duchovne nadradenú, majúcu nad sebou nadvládu.*

 

Rovnako ako Lucifer, ktorý nielenže chcel byť ako Boh, ale ktorý sa chcel stať Bohom, sa aj tento razantne sa rozmáhajúci kult snaží presvedčiť Božie deti, že majú nadvládu nad svojim vlastným osudom a že môžu všetko ovládať falošnou vierou v (nadprirodzený) metafyzický svet, ktorý neexistuje.

 

Viera vo falošných bohov, ako (napríklad) v Buddhu, uškodila tak mnohým a priviedla ich do temného sveta, ktorý sa na prvý pohľad zdá byť plný lesku, ktorý ale nie je schopný nechať vzplanúť čistej láske jedného k druhému.

 

Namiesto toho všetky tieto náboženstvá New Age sledujú len jedinú vec, ktorou je posadnutosť sebou samým a sebaláska na úkor iných.

 

Vojny, ktoré rozdúchavajú satanove slobodomurárske organizácie, sa už rozmáhajú a najväčšia skupina zo všetkých si chce cez masakre zabezpečiť ovládnutie Stredného východu.

 

V Európe chcú organizovať zavedenie novej svetovej meny, aby z vás spravili otrokov.

 

Zovretie satana je také silné, že len veľa modlitieb dokáže zvrhnúť moc, ktorou on disponuje. Potom dôjde k snahám, aby sa Božie deti odvrátili od pravdy.

 

On, satan, môže do vašej mysle vnášať zmätok. A hoci nemá moc, aby poznal to, čo si myslíte, dokáže vám do mysle vkladať myšlienky a pochybnosti.

 

Keď sa na začiatku bránite tým, že sa modlíte za milosti, aby vás pred ním ochránili, vtedy on zosilní svoje pôsobenie.

 

Satan posiela svojich démonických padlých anjelov k veriacim a tak ich mučí. Keby ste ich mohli vidieť, boli by ste z toho šokovaní. Dvaja alebo traja vás môžu obstáť a vyviesť vás z rovnováhy, spôsobiť vo vás zmätok a mrzutosť a naplniť vašu myseľ neláskavými myšlienkami voči inej osobe.

 

Čokoľvek, čo má vzťah k Bohu, jeho Cirkvi, jeho deťom a k tým, ktorí Ho na zemi reprezentujú, je jeho prvoradým cieľom.

 

Potom sa zameriava na tých vo vysokých pozíciách, ktorí majú moc nad životmi miliónov. Pokúša ich korupciou, zneužívaním moci a tým, aby zaviedli zlé zákony, ktoré sú navrhnuté tak, aby spôsobovali bolesť a zbedačovanie. A potom podnecuje k vojnám.

 

Deti, nebuďte nevšímavé voči tomuto boju, pretože on je reálny.

 

600.000 padlých anjelov bolo minulý rok uvoľnených z hlbín pekla.

 

Ďalších päť miliónov bolo uvoľnených teraz. Pre Božiu armádu v nebi nastal čas na zničenie satana. Aj pre moju armádu na zemi nadišiel čas, aby zhromaždila zbrane.

 

Času je málo. Máme toho ešte veľa na práci.

 

Modlitba je zbraňou a obrátenie je cieľ. Len vtedy môžem dosiahnuť spásu duší, keď v tomto čase bude počutý môj hlas.

 

Satan to vie. Uvalil na túto misiu kliatbu a bude od nej odvádzať mnoho Božích detí. No napriek tomu nemôže zvíťaziť. Preto ani nikto nemôže zabrániť tomu, aby bola odhalená Kniha pravdy, pretože som to Ja, Ježiš Kristus, kto to urobí.

 

Napriek tomu bude mnoho úbohých duší presvedčených, aby sa dívali inam, keď oznamujem pravdu celému svetu, aby ju (svet) videl tak, ako bola predpovedaná v Knihe Zjavenia.

 

Nikdy mu (satanovi) neumožnite, aby sa do vás pustil. Môžete to dosiahnuť tým, že odmietnete reagovať na urážky alebo posmešky iných, keď ohlasujete moje sväté slovo. Pretože keď sa ním budete zaoberať, tak mu dodáte potrebnú muníciu na to, aby vás zlomil.

 

 

Váš milovaný Ježiš

Spasiteľ ľudstva

 

 

 

__________________________________________________________________

 

* New Age oslavuje a glorifikuje človeka ako tvorcu svojho vlastného osudu, šťastia a bytia, ktorý v sebe údajne nosí sily celého univerza a ktorý by už zakrátko mal (porovnaj dátum 21.12.2012 podľa tzv. majského kalendára) vojsť do tzv. "Nového veku", údajnej vyššej úrovne vedomia, do tzv. vyšších vibrácií a dimenzií bytia - v tomto spočíva zákernosť a ľstivosť tejto strašnej satanovej pasce, ktorej podľahli už milióny na celom svete!

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 458

08.06.2012 19:05

Posolstvo 458

08.06.2012 - 19:05 hod

Slobodná vôľa vám nemôže byť vzatá; nemôžem vás nútiť, aby ste Ma nasledovali

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, mnohí z tých, ktorí čítajú tieto moje sväté slová, dávané ľudstvu z lásky, nepochopili moje úmysly.

 

Ako Syn človeka je mojim prísľubom zachrániť celé ľudstvo.

 

Moje ukrižovanie na kríži nebolo jednoducho len okamihom v čase alebo okamihom v dejinách.

 

Bola to obeť, ktorú som priniesol, aby som ponúkol každému jednému z vás – dokonca ešte aj dnes – dar večného života.

 

Toto je slávnostný prísľub. Život v nadchádzajúcom svete, mojom kráľovstve na zemi, je zamýšľaný pre každého jedného z vás.

 

Prichádzam teraz, aby som vás pripravil.

 

Už predtým som vám povedal, že – aj keď prichádzam kvôli tomu, aby som vás varoval pred nebezpečenstvami, plynúcimi z odmietnutia môjho učenia ako i Desatora Božích prikázaní, ktoré ustanovil môj Večný Otec – nemôžem mojim deťom prikázať ani im nanútiť, aby Ma počúvali. Pretože celému ľudstvu a rovnako tak aj anjelom v nebi bol daný mimoriadny dar, ktorým je dar slobodnej vôle.

 

Slobodná vôľa vám nemôže byť vzatá; nemôžem vás nútiť, aby ste Ma nasledovali.

 

Môžem vás (len) varovať a poukázať na nesprávnosť vašich ciest, ale nemôžem vás prinútiť, aby ste odpovedali na moje volanie.

 

Môžem vás o to len požiadať.

 

A hoci je slobodná vôľa darom, môže byť zároveň aj prekážkou, pokiaľ ju satan zneužije na to, aby do vašej mysle zasieval klamstvá.

 

Má takú moc, že si môže robiť nároky výrazne násilného druhu, proti ktorým, ako sami zistíte, je veľmi ťažké bojovať.

 

Moja trpezlivosť je v týchto časoch konca skúšaná tak, ako (ešte) nikdy predtým.

 

Mnohí už zabudli – a to aj napriek mojej smrti na kríži, keď som sa s láskou vzdal svojho života, aby som zachránil každého jedného z vás – čo táto obeta skutočne znamená.

 

Prečo potom – keď som svoj život položil za spásu ľudstva – moje deti nepočúvajú?

 

Je to voľba, ktorú robia zo svojej vlastnej slobodnej vôle, keď Ma teraz cez tieto posolstvá nechcú počúvať. Prečo potom aj naďalej nesprávne interpretujú a prekrúcajú obsah svätej Biblie?

 

Bez ohľadu na to, ako veľmi som odmietaný - nikdy nezanedbám svoju povinnosť varovať vás pred nebezpečenstvami, ktoré prichádzajú.

 

Nebezpečenstvá, o ktorých hovorím, nepredstavujú len zbedačenie, ktoré na vaše národy chystajú uvaliť zločinní satanovi učeníci, akým je kontrola nad vašimi peniazmi, vašimi potravinami alebo ľudským životom.

 

Nie, nebezpečenstvá, pred ktorými sa zo všetkého najviac musíte mať na pozore, predstavujú nebezpečenstvo straty vašej duše v prospech satana a jeho padlých anjelov.

 

To, či budete dbať na moje slová, závisí teraz úplne len od každého jedného z vás.

 

Jediné, čo od vás požadujem je, aby ste počúvali. Keď nebudete počúvať, keď neprijmete mimoriadne milosti, ktorými vás teraz obdarúvam, tak to bude znamenať, že nebudete možno dostatočne vybavení na to, aby ste svoju dušu zachránili pred beštiou.

 

Všetkým vám žehnám. Tých, ktorí sú zmätení, naliehavo vyzývam, aby si vybrali modlitby, ktoré vám boli dané prostredníctvom týchto posolstiev.

 

Pomôžu vám, aby ste odpovedali na moje volanie z nebies.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 459

09.06.2012 15:45

Posolstvo 459

09.06.2012 - 15:45 hod

— Vybojujem bitku Harmagedonu spolu s nebeskou hierarchiou —

 

Moja milovaná dcéra, ver, že Ja, váš Nebeský Otec urobím všetko, čo je v mojej moci, aby som zachránil všetky moje deti na zemi.

 

A aj keď musím rešpektovať dar slobodnej vôle, ktorý som udelil ako najväčší dar, aby som zabezpečil, že Ma ľudstvo bude milovať dobrovoľne a nie z donútenia, budem robiť divy a konať zázraky, len aby som moje deti priviedol ku Mne domov.

 

A hoci by som ako Boh spravodlivosti nikdy nemohol schvaľovať alebo akceptovať zlo, no odpustím všetkým tým, ktorí sa potom, ako spoznajú obsah Knihy pravdy, obrátia k môjmu Synovi a budú hľadať vykúpenie.

 

Vybojujem bitku Harmagedonu spolu s nebeskou hierarchiou a sľubujem, že porazím nepriateľa a démonov, vzišlých z ruky Lucifera.

 

Blíži sa čas, kedy satan bude vypudený na 1000 rokov a beda tomu človeku, ktorý sa ho a jeho skazenosti nezriekne.

 

Všetci uvidia pravdu mojej Božej lásky ako aj to, ako veľmi túžim po tom, aby všetci mali účasť na mojom nádhernom kráľovstve, mojom raji.

 

Moji proroci vynaložia všetko úsilie, aby vás pritiahli do náručia môjho Syna.

 

Moje deti, neopúšťajte Ma, svojho milujúceho Otca.

 

Poďte a počujte (teraz) moje volanie.

 

Neodmietajte svoje dedičstvo.

 

Teraz čelíte najväčšej kríze od stvorenia ľudskej rasy, pretože pre vás nadišiel čas, aby ste urobili konečné rozhodnutie.

 

Buďte si toho vedomí, že sa satan a jeho démoni uchýlia ku každej lži a podniknú každý pokus, len aby ste hľadali útechu v ich náručí a aby vám tak ukradli vaše duše.

 

Iba tí, ktorí pomocou modlitieb a sviatostí venujú čas ochrane svojej viery, budú dostatočne silní na to, aby odolávali ich moci.

 

Pamätajte si, že satan nemôže vyhrať, pretože nemá na to (potrebnú) silu. Teraz zaútočí na všetkých, dokonca aj na sväté duše, len aby Mňa a môjho milovaného Syna odmietli.

 

Kvôli tomu vás stiahne do priepasti temna a chaosu a budete chytení do spletitej siete klamu, z ktorej sa nebudete môcť vymaniť.

 

Počúvajte Ma teraz. Záverečná bitka sa začala. Neurobte chybu tým, že odmietnete toto volanie, prichádzajúce z neba, pretože by to znamenalo, že budete navždy stratení.

 

Ó, keby ste videli tragédiu duší, ktoré odmietnu kalich spásy.

 

Bezmocne padnú spolu so satanom do hlbín pekla, z ktorého niet návratu.

 

Ako váš Otec vás musím upozorniť na nebezpečenstvá, ktorým čelíte.

 

Prečo nechcete počúvať?

 

Ak vo Mňa veríte, potom vedzte, že by som vyslal svojich prorokov, len aby vás varovali.

 

Neurobil som to už skôr? A počúvli ste? Nie, mnohí nepočúvli a potom sa proroctvo naplnilo pred ich neveriacimi očami.

 

Tentokrát prichádzam, aby som oznámil, že čas je už blízko, aby môj Syn, pravý Mesiáš, znova prišiel.

 

Satan to vie. Jeho nenávisť voči Mne je taká veľká, že urobí všetko pre to, aby Mi uchmatol moje deti.

 

Ja som váš Boh – počiatok a koniec.

 

Na počiatku som stvoril svet a stane sa to mojou rukou, že tento svet, ako ho poznáte, dospeje ku svojmu koncu.

 

Mojim milovaným deťom, ktoré sa zrieknu satana, hovorím: čaká na vás nový svet, nový raj na zemi v celej svojej nádhere.

 

Neotáčajte sa chrbtom.

 

Nedovoľte, aby nesprávne ľudské chápanie zabránilo vám a vašim blízkym vojsť do tohto nádherného raja, kde vám nič nebude chýbať.

 

Vyberte si môj raj lásky, radosti a krásy – toto mimoriadne miesto, kde budete žiť v dokonalej harmónii ducha, tela i duše.

 

Nebude viac žiadnej skazenosti, žiadneho hriechu, iba láska, kde budete žiť v jednote s mojou Božou vôľou.

 

 

Váš milujúci Nebeský Otec

Boh Najvyšší

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 460

10.06.2012 15:30

Posolstvo 460

10.06.2012 - 15:30 hod

Falošný prorok sa nezmocní len katolíckej Cirkvi, ale bude diktovať aj všetkým ostatným kresťanským cirkvám

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, vyzývam všetkých mojich nasledovníkov, aby v tejto dobe preukázali odvahu.

 

Toto nie je čas pre plač a trúchlenie. Je to čas boja za vašu spásu.

 

Volám ku všetkým kresťanským cirkvám, k môjmu duchovenstvu a ku všetkým tým, ktorí zasvätili svoje životy Mne, svojmu Ježišovi, aby vypočuli moje prosby.

 

Nikdy sa nevzdajte pravdy môjho učenia.

 

Nikdy Ma neopusťte.

 

Nikdy neopusťte moju Cirkev, pretože Ja som Cirkev.

 

Nikdy neopusťte moje telo, lebo Ja som chlieb života.

 

Nikdy neakceptujte lži, ktoré už čoskoro budú zasiate medzi vás, aby odstránili moju Cirkev na zemi.

 

Je čas pripraviť sa.

 

Čo nevidieť budete vyzvaní, aby ste prijali náboženstvo, ktoré bude umelo vytvorené.

 

Už čoskoro budete nútení živiť sa niečim, čo sa bude podobať na najsvätejšiu Eucharistiu, ale moje telo to nebude.

 

Bude prázdne, vyprahnuté a nebude v sebe niesť pravý duchovný život.

 

Jediná najsvätejšia Eucharistia, ktorá existuje, je tá, pri ktorej sa oznamuje, že som prítomný vo svätej obete omše tak, ako je tomu dnes.

 

Nikdy sa od tohto spôsobu uctievania neodkloňte, dokonca ani vtedy nie, ak vás k tomu bude nútiť pohan (v osobe falošného proroka – pozn. prekl.), ktorý sa zmocní mojich kresťanských cirkví.

 

Moje cirkvi znesvätia a zmenia ich tak, že už nebudú viac ničím, ako len miestami zábavy a sociálnych aktivít.

 

Vždy musíte zachovávať tie úkony, ktoré som pri poslednej večeri učil mojich učeníkov.

 

Musíte sa teraz postarať o to, aby bolo všetko pripravené ešte predtým, ako sa začne útok.

 

Pretože už čoskoro zistíte, že je pre vás nemožné, aby ste nasledovali falošnú doktrínu, ktorá vám bude nanútená cez ohavnosť, ktorá pred vami leží.

 

Falošný prorok sa nezmocní len katolíckej Cirkvi, ale bude diktovať aj všetkým ostatným kresťanským cirkvám, ktoré zlúči v jednu (cirkev).

 

Ale nebudem to Ja, Ježiš Kristus, na ktorom bude postavený nový chrám. Bude to chrám, aby nahradil Svätú stolicu na oslavu šelmy.

 

Venujte teraz pozornosť mojim slovám, pretože už zanedlho uvidíte pravdu.

 

Tým, ktorí majú dostatok odvahy na to, aby sa postavili zoči voči prenasledovaniu svojej viery hovorím – musíte teraz plánovať.

 

Tým, ktorí nemajú silu na to, aby bojovali proti nadvláde antikrista a falošného proroka hovorím – padnite teraz na kolená a proste Ma, aby som vám pomohol.

 

Povediem vás prostredníctvom mojich nových vodcov, ktorí povstanú medzi vami a budú vedení mojimi dvoma svedkami.*

 

Henoch a Eliáš, prítomní v mojich kresťanských cirkvách na zemi a v dome Izraela, čoskoro ovplyvnia kázanie evanjelií po celom svete.

 

Nič nezastaví učenie pravdy.

 

Tento čas bude ťažký ale povstaňte a nasledujte moju armádu na zemi a viac duší bude zachránených. Neopúšťajte stádo, ktoré som vám zveril, aby ste ho viedli.

 

Nebojte sa, pretože len vtedy, keď budete nasledovať moju cestu k večnému životu, môžete byť zachránení.

 

Pokiaľ budete nasledovať cestu falošného proroka, tak nielenže vy sami budete pre Mňa stratení ale povediete aj nevinné duše na ceste smerom do pekla.

 

Buďte statoční, moji Bohu zasvätení služobníci.

 

Prijmite fakt, že čas môjho návratu sa bezprostredne blíži. Nemáte už času nazvyš.

 

 

Váš Ježiš

 

 

 

______________________________________________________________________

 

* Zjavenie apoštola Jána, kapitola 11, odstavec 1 až 13:

Potom som dostal trstinu podobnú prútu so slovami: "Vstaň a zmeraj Boží chrám i oltár a tých, čo sa v ňom klaňajú. Ale vonkajšie chrámové nádvorie vynechaj a nemeraj ho, lebo je vydané pohanom; budú šliapať po svätom meste štyridsaťdva mesiacov. Ale pošlem svojich dvoch svedkov, a oblečení do vrecoviny budú prorokovať tisícdvestošesťdesiat dní." Oni sú dve olivy a dva svietniky, čo stoja pred Pánom zeme. A keby im chcel niekto ublížiť, z úst im vyšľahne oheň a strávi ich nepriateľov. Takto musí zahynúť každý, kto by im chcel ublížiť. Oni majú moc zatvoriť nebo, aby nepršalo v dňoch, keď budú prorokovať, a majú moc premeniť vody na krv a biť zem všetkými ranami, kedykoľvek budú chcieť. Keď dokončia svoje svedectvo, šelma, čo z priepasti vystúpi, bude viesť proti nim vojnu, zvíťazí nad nimi a zabije ich. Ich telá budú ležať na námestí veľkého mesta, ktoré sa obrazne volá Sodoma a Egypt, kde bol ukrižovaný aj ich Pán. Mnohí z ľudí, kmeňov, jazykov a národov budú pozerať na ich telá tri a pol dňa a nedovolia ich telá uložiť do hrobu. Obyvatelia zeme sa budú nad nimi radovať a plesať a budú si navzájom posielať dary, lebo títo dvaja proroci trápili obyvateľov na zemi. Ale o tri a pol dňa vstúpil do nich duch života od Boha, postavili sa na nohy a na tých, čo ich videli, doľahol veľký strach. A oni počuli mohutný hlas z neba, ktorý im hovoril: "Vystúpte sem!" I vystúpili v oblaku do neba a ich nepriatelia ich videli. V tú hodinu nastalo veľké zemetrasenie: desatina mesta sa zrútila a pri zemetrasení zahynulo sedemtisíc ľudí. Ostatných sa zmocnil strach a vzdali slávu Bohu na nebi.

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 461

11.06.2012 12:02

Posolstvo 461

11.06.2012 - 12:02 hod

Modlite sa za kresťanské cirkvi, aby im boli dané milosti na obranu ich viery

 

Všetky Božie deti sú všade po celom svete vyzývané, aby sa jednotne spojili a v tomto čase úpenlivo prosili o milosrdenstvo môjho Otca.

 

Deti vylejte svoje srdcia môjmu Otcovi a proste Ho, aby vás ochraňoval a pokryl predrahou krvou svojho Syna.

 

Odteraz musíte každý deň venovať pozornosť tomu, aby ste sa v mene Ježiša Krista, Spasiteľa sveta, modlili k Bohu Otcovi za všemožnú ochranu pred zlými silami, ktoré sa teraz rozmáhajú v každom kúte sveta.

 

Modlite, modlite, modlite sa za kresťanské cirkvi na zemi, aby im boli dané milosti na obranu ich viery.

 

Nikdy sa nevzdávajte nádeje, deti, pretože pokiaľ ste už raz sľúbili vernosť môjmu Synovi a modlíte sa za silu, potom vaše modlitby budú vypočuté.

 

Dnes vás prosím, aby ste pokračovali v modlení sa Kampane za obrátenie* a v modlitbe svätého ruženca ako aj Korunky Božieho milosrdenstva.

 

Tento mesiac je zasvätený obráteniu mnohých národov.

 

Treba pokračovať v pôste na záchranu duší a môže byť vykonávaný podľa možností každého z vás.

 

Deti, naďalej sa modlite za obrátenie, ktoré je tak prepotrebné v tomto čase.

 

Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie.

 

 

Matka Spásy

 

 

 

___________________________________________________________

 

* Modlitba kampane za obrátenie (viď posolstvo z 31.05.2012 o 21:00 hod. pod názvom "Jún - mesiac kampane obrátenia"):

 

"Ó, drahý Ježišu, volám na Teba, aby si objal všetky Božie deti a pokryl ich svojou drahocennou krvou. Nech každá kvapka tvojej krvi pokryje každú dušu, aby ich ochraňovala pred Zlým.

 

Otvor srdcia všetkých, no predovšetkým zatvrdilých duší a tých, ktorí Ťa poznajú ale sú poškvrnení hriechom pýchy, aby sa sklonili a prosili Ťa, aby svetlo tvojej lásky zaplavilo ich duše.

 

Otvor im oči, aby uvideli pravdu a aby ich zaplavil jas tvojho Božieho milosrdenstva tak, že budú pokrytí lúčmi tvojho milosrdenstva.

 

Obráť všetky duše prostredníctvom milosti, o ktoré ťa, drahý Ježišu, teraz prosím (tu vyslovte svoj osobný úmysel).

 

Úpenlivo Ťa prosím o milosrdenstvo a ponúkam Ti dar jednodňového pôstu v každom týždni tohto mesiaca júna na odčinenie všetkých hriechov. Amen."

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 462

11.06.2012 16:30

Posolstvo 462

11.06.2012 - 16:30 hod

Pamätajte si - toto je vojna, v ktorej zvíťazí zvyšok mojej Cirkvi na zemi

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, už za veľmi krátky čas sa vo všetkých národoch začnú vzájomne spájať duše, ktoré vďaka týmto posolstvám vzplanuli mocou Ducha Svätého.

 

Spoja sa v jednote myslí, aby hlásali moje slovo a mohli tak zo spárov šelmy vytrhnúť každú zblúdilú dušu.

 

Zvyšok mojej Cirkvi sa rýchlo bude spájať a rásť po celom svete a modlitbou sa stmelí v jednu svätú Cirkev.

 

Zošlem pomoc každej z mojich dvoch Cirkví, mojim dvom svedkom na zemi. Potom povstanú a odvážne budú hlásať pravdu v každom kúte sveta.

 

Môj hlas bude burácať ako hrom a tí, ktorí Ma skutočne milujú, Ma bez zaváhania spoznajú.

 

Milosťami Ducha Svätého vzplanú duše mojich bojovníkov a oni budú pochodovať vpred a pomôžu Mi zachrániť ľudstvo.

 

Raduj sa moja armáda, pretože si požehnaná, lebo si bola vyvolená pre túto slávnu úlohu.

 

Pomocou vašej lásky ku Mne, vášmu Božskému Spasiteľovi, pomôžete zachrániť vašich úbohých bratov a sestry pred zatratením v prospech Zlého.

 

Poďte teraz, moji nasledovníci a dovoľte Mi, aby som vás previedol hustou a tŕnistou džungľou do svetla môjho nového kráľovstva na zemi.

 

Nikdy sa neobávajte mojej ruky, keď vás teraz nebojácne vediem do boja proti antikristovi.

 

Pamätajte si - toto je vojna, v ktorej zvíťazí zvyšok mojej Cirkvi na zemi.

 

Pamätajte si tiež, že počet duší, ktoré môžu byť zachránené, bude závisieť od sily vašej viery, vašej šľachetnosti ducha a ochoty trpieť v mojom svätom mene.

 

Milujem vás.

 

Žehnám vám.

 

Dávam vám milosti, ktoré teraz potrebujete, aby ste pozdvihli vašu výzbroj a pochodovali do večného života.

 

 

Váš milovaný Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 463

12.06.2012 17:58

Posolstvo 463

12.06.2012 - 17:58 hod

Kritériom pravého proroka sú modlitby, ktoré sú mu dávané pre ľudstvo

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, vedz, že by som nikdy neodsúdil tých, ktorí hovoria, že prichádzajú v mojom mene, aj keď to tak nie je.

 

Milujem všetky Božie deti vrátane falošných prorokov, ktorí sú poslaní preto, aby v tomto čase miatli ľudstvo.

 

Mnohé tieto duše sú plné lásky ku Mne a pociťujú potrebu sa Mi priblížiť. Môžu si bez vlastnej viny namýšľať, že dostávajú Božie posolstvá. Musíte za za takéto duše modliť. Nikdy ich nesmiete odsudzovať.

 

Potom sú to takí, ktorí hovoria, že prichádzajú v mojom mene, ale ktorí nosia znak šelmy. Sú to vlci v baránkovom rúchu, ktorí lapajú do pasce čisté duše a poškvrňujú ich hriechom klamstva.

 

Oni sú tými nebezpečnými falošnými prorokmi, ktorých zámerom je pokriviť pravdu môjho učenia tak, aby pritom nevzbudzovali podozrenie.

 

Budú sa snažiť o to, aby vás pod rúškom vonkajšieho zdania falošnej pokory nechali uveriť lžiam, ohlasovaným v mojom mene. Budú vystupovať v ľstivej maske tolerancie a vy budete presvedčení o tom, že šíria pravdu.

 

Kritériom pravého proroka sú modlitby, ktoré sú mu dávané pre ľudstvo.

 

Obrátenie sa rýchlo šíri skrze moc Ducha Svätého, ak posolstvá pochádzajú z neba a zahŕňajú všetky náboženstvá a všetky vierovyznania tak, že ich v jednote spájajú (nevnášajúc pritom medzi ne svár, ktorý nikdy nepochádza od Boha – pozn. prekl.).

 

Naliehavo vás prosím, aby ste sa v tomto čase modlili za tie duše, ktoré boli oklamané v presvedčení, že hovoria hlasom, prichádzajúcim z neba. Modlite sa za ne, aby im bola daná sila hľadať pokoru a umožnila im tak vidieť pravdu.

 

Modlite sa, aby nedovolili podvodníkovi zneužiť ich duše na spôsobovanie zmätku medzi Božími deťmi.

 

Tiež sa modlite za tých, ktorí nehovoria v mene Boha, ale vedome hovoria jazykom satana. Oni tiež potrebujú vaše modlitby, pretože sú satanom nemilosrdne zneužívané ako prostriedky na šírenie lží.

 

 

Váš milovaný Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 464

13.06.2012 16:00

Posolstvo 464

13.06.2012 - 16:00 hod

— Sľub vernosti Božej vôli Boha Otca —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, tak, ako môj Večný Otec odkázal ľudstvu veľký dar svojej pečate, aj jeho deti musia sľúbiť vernosť jeho Božej vôli.

 

Prosím všetky Božie deti, ktoré budú pochodovať vpred v jeho armáde, aby pomohli zachrániť duše všetkých Božích detí, vrátane zatvrdilých hriešnikov a aby sa zaviazali týmto sľubom.

 

Modlitba "Sľubu vernosti Božej vôli" v rámci Modlitbovej kampane (59):

 

 

"Ó, Najvyšší Bože – ó, Nebeský Otče, sľubujem Ti moju ustavičnú vernosť, aby som Ťa ctil a poslúchal vo všetkom, čo je spojené s tvojou Božou vôľou na zemi.

 

Skrze najsvätejšiu krv tvojho jediného milovaného Syna, ktorý je pravý Mesiáš, Ti ponúkam môjho ducha, moje telo i moju dušu v mene všetkých duší, aby sme sa mohli spoločne zjednotiť v tvojom nebeskom kráľovstve, keď príde, aby sa tak naplnila tvoja Božia vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Amen."

 

 

Musíte svoje duše sľúbiť môjmu Nebeskému Otcovi ako prejav vašej viery a na pamiatku mojej smrti na kríži, aby tak každý z vás pil z pohára spásy.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 465

14.06.2012 18:15

Posolstvo 465

14.06.2012 - 18:15 hod

Aj keď sa Varovania netreba obávať, spôsobí bolesť tým, ktorí nie sú v stave milosti

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, Ja – váš milovaný Ježiš – si prajem, aby si všetkých mojich nasledovníkov poprosila, aby dbali na moje pokyny.

 

Všímajte si každého člena vašej rodiny – tých z pomedzi vás, ktorí nenasledujú moje učenie.

 

Vyhľadávajte medzi vami tie duše, ktoré sa Mi stratili a ktoré Ma navonok odmietajú. Potom vás prosím, aby ste sa za ne v tomto čase vytrvalo modlili.

 

Musíte prosiť o milosrdenstvo za ich duše. Vaše modlitby a obety ich môžu uchrániť od strašného utrpenia počas očisťovania v čase Varovania.

 

Aj keď sa Varovania netreba obávať a musí byť vítané ako môj mimoriadny dar, spôsobí bolesť tým, ktorí nie sú v stave milosti.

 

Už vopred si pripravte vaše duše, pretože pre zdravé duše bude Varovanie radostnou udalosťou.

 

Tieto nebudú trpieť, pretože budú v stave milosti, najmä vtedy, ak pravidelne prijímajú sviatosť zmierenia (chodia ku spovedi – pozn. prekl.).

 

Ich sila bude pomáhať tým, ktorí po Varovaní musia prejsť bolestným očistením.

 

Cez každodennú modlitbu môjho ruženca (korunky) Božieho milosrdenstva pomáhajte tým, ktorí nechcú počúvať.

 

Preukážem milosrdenstvo ku každému, kto bude akceptovať čierny stav svojej duše, keď mu počas Varovania budú ukázané jeho hriechy.

 

Odpustené bude iba tým, ktorí prejavia naozajstnú pokoru a čistotu srdca.

 

Tí, ktorí Ma opustili, nevynímajúc z toho ani deti, potrebujú naliehavo vaše modlitby.

 

Tu je modlitba, ktorú sa musíte modliť za ich obrátenie počas Varovania.

 

Je to modlitba "Za obrátenie rodín počas Varovania" v rámci Modlitbovej kampane (60):

 

 

"Ó, drahý, milovaný Ježišu, prosím o milosrdenstvo pre duše mojej rodiny (tu ich menujte).

Ponúkam Ti moje utrpenie, moje skúšky a moje modlitby na záchranu ich duší od ducha temnoty.

Nech ani jedno z týchto tvojich detí neodsúdi ani neodmietne tvoju ruku milosrdenstva.

Otvor ich srdcia, aby priľnuli k tvojmu najsvätejšiemu srdcu a mohli tak nájsť odpustenie, ktoré je nevyhnutné na ich záchranu pred pekelnými plameňmi.

Poskytni im možnosť nápravy tak, aby mohli byť obrátení lúčmi tvojho Božieho milosrdenstva. Amen."

 

 

Deti Božie, pripravujte sa na Varovanie každý deň, pretože môže prísť kedykoľvek.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 466

16.06.2012 19:40

Posolstvo 466

16.06.2012 - 19:40 hod

— Obloha bude odostretá tak, ako keby sa otvorila strecha —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, moje slovo budú počuť milióny na celom svete, zatiaľ čo všetky Božie deti pripravujem na moje Božie milosrdenstvo.

 

Tí, ktorí majú dar Ducha Svätého, budú pri čítaní mojich posolstiev ihneď vedieť, že vychádzajú z mojich Božích úst.

 

Tí, ktorí tvrdia, že Ma poznajú, no nie sú schopní Ma rozpoznať, sa ani tak nedokážu ubrániť tomu, aby aj naďalej čítali moje slovo, i keď proti Mne bojujú.

 

A hoci Ma odmietajú, napriek tomu sú ustavične priťahovaní k mojim posolstvám.

 

Či si neuvedomujú, že je to Duch Svätý, ktorý – aj keď v ich dušiach len drieme – ich ustavične ku Mne priťahuje?

 

Chcem im povedať toto - nadišiel čas, pretože vám už čoskoro budú počas Varovania ukázané vaše previnenia.

 

Vaša nenávisť k môjmu slovu vám bude odhalená a vtedy spoznáte pravdu.

 

Potom, keď sa tak stane, sa musíte pripojiť k vašim bratom a sestrám a bojovať za právo brániť moju Cirkev na zemi.

 

Obloha bude odostretá tak, ako keby sa otvorila strecha, aby odhalila oheň a plamene môjho Božieho milosrdenstva.

 

Zem sa bude tak mocne otriasať, že žiaden človek nedokáže uniknúť mojim očiam, môjmu Duchu, ani môjmu daru.

 

Mnohí sa budú triasť od strachu, pretože až vtedy si mnohí vôbec po prvýkrát uvedomia svoje duše.

 

Spoznajú, že ich láska k ich vlastným telám a ku všetkým zmyslom, ktoré sa snažia živiť a uspokojovať, je ničotná.

 

Uvidia každú časť svojej duše, no nebude to prostredníctvom ich vlastných oči, ktorými to uvidia. Budú to moje oči, ktorými sa budú pozerať na svoje duše.

 

Budú sa cítiť zle a budú zhnusení tak, ako sa cítim Ja, keď vidím ohavnosť ich úbohých zlých skutkov.

 

Uvidia, ako podlo sa správali voči ostatným a zlo, ktoré spôsobili svojim blížnym – svojim bratom a sestrám.

 

Potom uvidia svoju sebeckú sebalásku, namyslenosť a lásku k falošným idolom a spoznajú, ako Ma to uráža.

 

Pretože tí, ktorých hriechy sú až príliš čierne, sa budú cítiť mizerne a budú pociťovať bolesť a nebudú schopní zniesť tú hrôzu z toho, čo budú musieť vidieť. Budú potrebovať všetku silu, aby vydržali očistu, ktorá je nevyhnutná na to, aby im umožnila prežiť a nasledovať cestu pravdy.

 

Je dôležité, aby ste pochopili, že Varovanie je práve toto. Prišiel som, aby som Božie deti upozornil, že ich hriechy môžu byť a budú odpustené.

 

Prichádzam, aby som im ukázal, ako to bude v Súdny deň. Bude to znamenať, že tí, ktorí Ma v tejto fáze budú prosiť, aby som ich vykúpil z ich hriechov, budú zachránení.

 

Tým, ktorí Ma budú ešte odmietať, bude poskytnutý čas na to, aby sa kajali, ale už nie príliš veľa. A pokiaľ budú ešte stále odmietať moju milosrdnú ruku, budem musieť ustúpiť (kvôli rešpektovaniu ich slobodnej vôle – pozn. prekl.).

 

Potom oddelím spravodlivých na jednu stranu a nespravodlivých na druhú stranu. Potom bude ešte jedna (posledná) príležitosť nájsť vykúpenie a tí, ktorí odmietnu moju ruku lásky a milosrdenstva, budú uvrhnutí do pekla.

 

Toto proroctvo bolo predpovedané už od počiatku času.

 

Vezmite si Varovanie k srdcu a spaste svoje duše, pokiaľ vám je ešte možné.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 467

17.06.2012 20:15

Posolstvo 467

17.06.2012 - 20:15 hod

Ich zlovestné plány zahŕňajú aj nové globálne očkovanie, ktoré po celom svete vyvolá choroby

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, plány slobodomurárskych skupín ovládnuť svetové meny sa blížia k zavŕšeniu.

 

Ich zlovestné plány zahŕňajú aj nové globálne očkovanie, ktoré po celom svete vyvolá choroby v doposiaľ nevídanom rozsahu.

 

Vyhnite sa každému takémuto náhle vyhlásenému celosvetovému očkovaniu, pretože vás zabije.

 

Ich zlovestné projekty by šokovali všetky tie nevinné duše, ktoré nemajú ani potuchy o tom, akí sú títo ľudia mocní.

 

Hnaní túžbou po moci, bohatstve a v snahe pripodobniť sa Bohu vo všetkom, čo robia, sú presvedčení o tom, že sú nepremožiteľní.

 

Majú pod kontrolou banky, vlády a sú zodpovední za vyvolávanie teroru na Blízkom východe (namiesto anglického "Stredný východ" slovenčina používa pojem "Blízky východ" - pozn. prekl.).

 

Ovládajú mnohé svetové médiá a pravda o ich hanebnosti sa ukrýva za takzvanými humanitárnymi organizáciami.

 

Žiaľ, len veľmi málo Božích detí vie o ich plánoch.

 

Vedzte teda, že ruka môjho Otca dopadne náhle a rýchle na tie národy, ktoré chránia takýchto zlovestných vodcov.

 

Budú postihnutí tsunami a zemetraseniami takej intenzity, že budú zmetení z povrchu zeme.

 

Tí, ktorí veria, že sú takí mocní, uvidia krátko pred mojim Druhým príchodom padať oheň z neba.

 

Z morí sa stanú ohnivé jazerá a bude pre nich ťažké, aby sa skryli pred rukou trestu, ktorý sa vyleje na tie zlé duše, ktoré odmietnu môj kalich.

 

Kladúc odpor až do konca budú bojovať s mojim Večným Otcom a so silami nebies.

 

Po boku antikrista a skupín, z ktorých on vzišiel, si až vtedy uvedomia nesprávnosť svojich počínaní, keď už bude pre nich príliš neskoro.

 

Mnohé z týchto skupín, vrátane predstaviteľov bánk, vlád a šéfov veľkých korporácií, ktoré sú navzájom všetky prepojené a vedno spolupracujú na tom, aby z obyčajných ľudí spravili žobrákov, sa po Varovaní obrátia, čo je potešiteľné.

 

Už nie je ďaleko čas, kedy oddelím tie duše, ktoré Ma milujú, od tých duší, ktoré stoja na strane zlého.

 

Nech je to pre vás výstrahou, keďže na obrátenie bude vymedzený už len určitý čas. Tie duše, ktoré najviac potrebujú moje milosrdenstvo, patria k tým zlovestným skupinám, ktoré nemajú žiaden rešpekt pred Božími zákonmi.

 

Musíte sa modliť, aby uvideli pravdu.

 

Musíte sa modliť za to, aby prestali spôsobovať utrpenie pomocou ohavných zákonov, ktoré zamýšľajú uviesť do platnosti.

 

Musíte sa modliť za zastavenie genocídy, ktorú plánujú a ktorá by bola horšia ako tá, ktorú uskutočňoval Hitler v čase 2. svetovej vojny.

 

Táto skupina, početne najväčšia od jej vzniku v stredoveku, je satanovou armádou. Budú vedení antikristom. Po desaťročia plánovali zaviesť svoju kontrolu nad bankami.

 

Je tomu už pätnásť rokov, čo plánovali zaviesť znak šelmy – čip, ktorý bude nútený si do svojho tela dať implantovať každý muž a každá žena na to, aby mali prístup k potravinám (toto sa vzťahuje na posledných pätnásť rokov, odkedy sa to plánovalo).

 

Teraz, keď pre nich nastal čas, aby odhalili svoju novú svetovú menu, vedzte, že modlitby – a veľa modlitieb – môžu pomôcť oslabiť mnohé ich plány.

 

Tu je modlitba "Za odvrátenie jednej svetovej nadvlády" v rámci Modlitbovej kampane (61):

 

 

"Ó, drahý Nebeský Otče, na pamiatku ukrižovania tvojho milovaného Syna Ježiša Krista Ťa prosím, ochráň nás, tvoje deti, od ukrižovania, ktoré plánuje antikrist a jeho posluhovači na zničenie tvojich detí.

 

Daj nám milosti, ktoré potrebujeme, aby sme odmietli znak šelmy a poskytni nám pomoc, ktorú potrebujeme, aby sme bojovali proti zlu vo svete, ktoré šíria tí, čo nasledujú cestu satana.

 

Úpenlivo Ťa prosíme, drahý Otče, ochráň všetky svoje deti v týchto strašných časoch a urob nás dostatočne silnými, aby sme povstali a hlásali tvoje sväté slovo za každých okolností. Amen."

 

 

Dcéra moja, som smutný z toho, že musím odhaliť tieto veci. No je potrebné, aby moji nasledovníci pochopili, čo sa deje.

 

Tí, ktorí týmto posolstvám neveria, nebudú mať pochybnosti vtedy, keď sa antikrist predstaví svetu tak, ako som to predpovedal.

 

Musíte sa v modlitbe spájať do skupín po celom svete.

 

Čím viac mojich nasledovníkov tak urobí, tým silnejšia bude prítomnosť Ducha Svätého a o to slabšia bude satanova armáda.

 

Pokúste sa nemať strach, pretože takémuto prenasledovaniu môžete čeliť iba vtedy, keď nebudete mať strach.

 

Pokiaľ sa dobre pripravíte tým, že sa budete riadiť mojimi pokynmi a dodržíte každodennú modlitbu, potom čas ubehne rýchlo.

 

Vždy Mi dôverujte.

 

Nezabúdajte, že som zomrel za vaše hriechy. Preto je primerané, ak mi dovolíte, aby som vás v tomto čase viedol smerom k novému kráľovstvu na zemi.

 

Len Ja, Ježiš Kristus, vás môžem viesť. Pamätajte si, že bezo Mňa ste ničím.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 468

18.06.2012 20:36

Posolstvo 468

18.06.2012 - 20:36 hod

Žiaden prorok nedostal od mojej milovanej Matky a Najsvätejšej Trojice posolstvá v takom rozsahu

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, nesmieš dovoliť, aby si bola zneisťovaná kvôli krutému odmietaniu mojich svätých posolstiev tými mojimi nasledovníkmi, o ktorých vieš, že sú obzvlášť oddaní mojej svätej vôli.

 

Očakávaj, že tento druh odmietania bude prudko naberať na intenzite, zatiaľ čo moje slovo bude trhané na kusy a bude odhodené tak, ako keby nebolo ničím.

 

Bolesť z odmietania, ktorú cítiš, je aj mojou bolesťou. Poníženie a výsmech, ktoré ti spôsobujú, je mojim prenasledovaním.

 

Namiesto toho, aby si dopustila to, že ťa takéto odmietanie bude zraňovať, ho musíš v tichosti (bez protestov) prijímať.

 

Buď potešená uprostred tvojich sĺz, pretože teraz už vieš, že som to bol Ja, kto bol vždy odmietaný, dokonca aj mojimi vlastnými učeníkmi.

 

Pokiaľ dovolíš, aby ťa odmietanie môjho slova zdržiavalo v šírení týchto mojich posolstiev, potom bude zachránených menej duší.

 

Vždy maj na pamäti, že mojou najväčšou túžbou je zachrániť duše.

 

Moja misia nesmie byť poškvrnená ľudskými názormi, ktorých cieľom je odradiť ťa.

 

Slová, ktoré ti v tento večer dávam, nie sú tu na to, aby ti poskytli útechu, ale aby zdôraznili naliehavosť mojich varovaní, adresovaných svetu.

 

Pred tebou, dcéra moja, prišlo už mnoho Božích poslov, aby ľudstvo pripravili na môj Druhý príchod.

 

Žiaden prorok (však) nedostal od mojej milovanej Matky a Najsvätejšej Trojice posolstvá v takom rozsahu.

 

Iba tieto posolstvá môžu odhaliť tajomstvá nadchádzajúcich časov a ponúknuť požehnania, ktoré budú všetky Božie deti potrebovať až do posledného dňa.

 

Chopte sa daru môjho slova, ktorý je dávaný celému ľudstvu na to, aby vám poskytol život.

 

Bez mojej pomoci by ste zistili, že je veľmi ťažké vydržať skúšky, ktoré pred vami ležia.

 

Všetci moji praví poslovia pripravujú Božie deti na (môj) Druhý príchod.

 

Vedzte, že sa to udeje ešte počas života tejto generácie.*

 

Vezmite môj kalich a pite z neho, nech vás naplní darom rozlišovania tak, aby ste Mi mohli pomáhať zachraňovať duše.

 

 

Váš Ježiš

 

 

 

____________________________________

 

* Vo všeobecnosti platí, že pod vekom jednej generácie sa myslí cca. 25 rokov a predstavuje to obdobie od narodenia jedinca až do jeho dospelého reprodukčného veku, kedy už spravidla on sám privádza na svet ďalších potomkov, čiže ďalšiu novú, nastupujúcu generáciu.

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 469

20.06.2012 07:46

Posolstvo 469

20.06.2012 - 07:46 hod

Spolu s mojim Synom vám môžem dať milosti a ochranný kruh, ktorý žiaden padlý anjel nemôže prestúpiť

 

Ako veľmi môj Syn v tomto čase trpí a ako je moje vlastné utrpenie prepojené s Jeho utrpením.

 

Tí, ktorí spôsobujú utrpenie iným, znova pribíjajú môjho Syna na kríž.

 

Vtedy, keď páchajú strašné veci, ktoré sú príčinou utrpenia, bolesti a smrti Božích detí, obnovujú muky môjho Syna na kríži.

 

Tí, ktorí nasledujú cestu podvodníka, sú každú sekundu pokúšaní padlými anjelmi, ktorých vedie satan.

 

Mnohí z nich to nevedia, preto sa musíte za nich modliť.

 

Mnohí z nich si neuvedomujú, že ich zlý zneužíva na svoje zámery, aby tým dosiahol zničenie ľudskej rasy.

 

Veľmi skoro budú satanom odhodení, keď mu už nebudú slúžiť na ďalšie účely.

 

Môj Syn bude (trpezlivo) čakať, aby takýchto hriešnikov znovu privítal vo svojom svätom náručí – až taký milosrdný On je.

 

Ničomné plány, páchané satanom, skryté pred zrakom všetkých, majú spôsobiť žiaľ môjmu Večnému Otcovi. Tým, že títo zatvrdilí hriešnici spôsobujú bolesť svojim bratom a sestrám, zraňujú Boha.

 

Nikdy si nemyslite, že dosiahnu všetko to, čo si predsavzali vykonať.

 

Mne, Božej Matke, Spoluvykupiteľke a Prostredníčke, boli dané milosti na zničenie hada.

 

Tým, deti, že ma poprosíte o pomoc, vám môžem ponúknuť ochranu pred strachom.

 

Spolu s mojim Synom vám môžem dať milosti a ochranný kruh, ktorý žiaden padlý anjel nemôže prestúpiť.

 

Satan nemôže nikomu z tých, ktorí sa každý deň modlia môj svätý ruženec, ublížiť ani na neho zaútočiť.

 

Tým, že sa budete modliť tri a viac ružencov, môžete túto ochranu rozšíriť aj na iných. Dokonca vtedy, ak by to robilo sto ľudí, by tak mohli zachrániť svoj národ pred nákazou, ktorú šíri satan.

 

Deti, musíte sa spolu schádzať a modliť sa za vašu ochranu.

 

Musíte byť veľkorysých sŕdc a modliť sa za vašich nepriateľov, pretože mnohí z nich si neuvedomujú, čo robia.

 

Tým, že budete úplne dôverovať môjmu Synovi a prijmete dary, ktoré vám teraz skrze svoje učenie a proroctvá prináša, sa môžete zbaviť všetkých vašich strachov.

 

Satan je kŕmený a živený strachom. Pozrite sa pravde do očí a použite modlitbu na oslabenie zlovestných plánov, ktoré sú realizované cez zlovestné skupiny, ktoré chcú zničiť ľudstvo.

 

Cíťte lásku môjho Syna tým, že sa Mu otvoríte cez vaše srdcia. Vaše starosti odovzdajte mne, Matke Spásy, a ja ich prinesiem môjmu Synovi.

 

Potom vás prikryjem mojim svätým plášťom a vy pocítite silu, aká môže prichádzať len z neba.

 

A až vtedy budete naplnení pokojom, odvahou a odhodlaním stať sa súčasťou Božej armády. Táto armáda, ktorá sa už formuje, je vytváraná zo zástupov naprieč všetkými národmi.

 

Budú pochodovať až do (víťazného) konca a nemôžu byť porazení.

 

Ďakujem ti, moje dieťa, že si odpovedala na moje volanie.

 

 

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 470

21.06.2012 00:05

Posolstvo 470

21.06.2012 - 00:05 hod

Poďte ku Mne všetci, ktorí sa cítite byť nehodní - čakám na vás

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, moji nasledovníci musia pochopiť, že ako každý dobrý rodič vždy budem chcieť to, čo je pre nich (pre Božie deti – pozn. prekl.) najlepšie.

 

Nikdy im nedám všetko to, o čo (Ma) žiadajú, pokiaľ to nie je podľa mojej najsvätejšej vôle.

 

Nikdy ich nenechám zísť z cesty pravdy bez toho, že by som ich neprehováral, aby sa opäť ku Mne navrátili.

 

Vždy sa budem snažiť o to, aby som ich ochránil pred všetkým, čo by im mohlo uškodiť.

 

No takisto ich potrestám za každé previnenie.

 

Budem a môžem byť nahnevaný, keď páchajú zlo na iných.

 

Odpustím im však, pokiaľ zle konajú, ale úprimne ľutujú chýb, ktorých sa dopustili.

 

Som trpezlivý. Len tak ľahko Ma nič nerozhorčí a nikdy neprechovávam – a ani by som nemohol – v sebe zášť.

 

To je dôvod, prečo práve tí, ktorí sa dostali na scestie a cítia sa vnútorne prázdni, by Ma mali prosiť o to, aby som ich podržal, miloval a priniesol im Božiu lásku, ktorá im daruje naozajstný pokoj.

 

Toľko ľudí poblúdilo a zabudlo na Mňa.

 

Mnohí sa zdráhajú na Mňa obrátiť kvôli svojim hriešnym životom, ktoré viedli. Cítia sa trápne, nevediac pritom, ako sa majú modliť a mylne sa domnievajú, že je už pre nich príliš neskoro. Ako sa len mýlia. Nikdy nesmú zabúdať, že som to bol Ja, kto za každého jedného z nich v čase, keď som bol na zemi, obetoval svoj život.

 

Nevzdávam sa duší tak ľahko. Milujem všetkých tých, ktorí svojim konaním, skutkami a myšlienkami porušujú zákony môjho Otca.

 

Ste pre Mňa vzácni. Milujem vás rovnako tak, ako milujem všetky Božie deti.

 

Nikdy si nemyslite, že ste kvôli vašim hriechom menej milovaní. Hriech, aj keď je Mi odporný, je škvrnou, s ktorou ste sa už narodili.

 

Pre ktorúkoľvek dušu na zemi je takmer nemožné, aby nehrešila.

 

Nemajte nikdy pocit, že by som vám už viac nemohol pomôcť alebo vás už nikdy neprivinul do svojho náručia.

 

Keď sa ku Mne obrátite, budete stáť prví v rade, aby ste vošli do môjho nového raja na zemi, ktorý bude trvať tisíc rokov.

 

Jediné, o čo vás prosím je, aby ste ku Mne hovorili týmito slovami.

 

Je to modlitba "Za stratených a bezmocných hriešnikov" v rámci Modlitbovej kampane (62):

 

 

"Ó, Ježišu, pomôž mi, lebo som hriešnik, ktorý je stratený, bezmocný a v tme. Som slabý a chýba mi odvaha, aby som Ťa hľadal. Daj mi silu, aby som teraz na Teba volal a mohol sa vymaniť z temnoty, ktorá je v mojej duši.

 

Priveď ma do tvojho svetla, drahý Ježišu a odpusť mi. Pomôž mi, aby som sa opäť uzdravil a veď ma k tvojej láske, pokoju a večnému životu.

 

Plne Ti dôverujem a prosím Ťa, prijmi ma, keď sa v mysli, tele a duši odovzdávam tvojmu Božiemu milosrdenstvu. Amen."

 

 

Poďte ku Mne všetci, ktorí sa cítite byť nehodní. Čakám na vás. Jediné, čo musíte urobiť, je natiahnuť vašu ruku a podať Mi ju.

 

Počujem. Vidím. Plačem. Milujem vás.

 

Nikdy sa nevzdám, dokiaľ nespočiniete v mojom náruči a moje Božie milosrdenstvo nezaplaví vaše duše.

 

Už čoskoro konečne uvidíte pravdu môjho veľkého milosrdenstva.

 

Vaše pochybnosti opadnú ako vonkajšia škrupina, aby sa tak odhalila vaša duša, ktorá bude naplnená svetlom a vy pobežíte ku Mne.

 

Očakávam tento deň s veľkou nádejou a radosťou.

 

Len vtedy, keď každá úbohá stratená duša bude vedieť, že som to iba Ja, Ježiš Kristus, ktorý ju môže zachrániť, bude uzdravené moje srdce.

 

Pamätajte si – Ja môžem hriech odsúdiť, no milujem každého hriešnika bez ohľadu na to, čo urobil.

 

Nikdy sa neobávajte ku Mne prísť a so Mnou hovoriť, pretože Ja vás až príliš milujem na to, aby som vás odmietol, keď prejavíte naozajstnú ľútosť.

 

 

Váš milovaný Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 471

21.06.2012 17:30

Posolstvo 471

21.06.2012 - 17:30 hod

Človek sa nevyvinul zo zvierat, ale to je to, čo by chceli docieliť tí, ktorí neveria v Boha, aby ste uverili

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, od počiatku vekov, ako bol svet stvorený mojim Večným Otcom, existovalo veľa zmätku ohľadne pôvodu ľudskej rasy.

 

Mnoho príprav sa vykonalo vtedy, keď bol svet stvorený mojim Otcom, aby mohol mať rodinu.

 

On bol ten, ktorý stvoril zem, moria, rastliny, stromy, hory, rieky, zvieratá a potom v predposledný deň, keď už všetko bolo v raji na svojom mieste, stvoril človeka.

 

A hoci je človek poškvrnený hriechom, je posvätným stvorením. Zvieratá sú tu na to, aby slúžili ľudstvu.

 

Človek sa nevyvinul zo zvierat, ale to je to, čo by chceli docieliť tí, ktorí neveria v Boha, aby ste uverili.

 

Evolučné teórie, ktoré tvrdia, že človek pochádza zo zvierat, sú lžou. Nikdy nemôžu byť dokázané.

 

Satan, jeho padlí anjeli a každý démon, ktorý pochádza od nepriateľa Boha, presvedčil človeka o tejto ohavnej lži.

 

Človek je Božím dieťaťom, ale kvôli tomu, aby ľudské Božie deti ponížil, chce satan v ľudských srdciach vyvolať zmätok.

 

Prečo (satan) podporuje túto lož pomocou falošných teórií? Pretože tým môže dokázať to, že sa ľudia vyvinuli z opíc a následne ich chce presvedčiť o tom, že neboli stvorení rukou môjho Večného Otca.

 

Toto je jedna z najväčších lží, ktorých sa satan dopustil, zneužijúc pritom duše tých ľudí, ktorí sa považujú za inteligentnejších, ako sú ostatní ich bratia a sestry.

 

Vedci prehlasujú, že človek sa vyvinul zo zvieraťa, no naleteli klamu.

 

Veda zlyháva, keď sa pokúša vysvetliť pravdu ohľadne vzniku vesmíru.

 

Žiaden človek nerozumie zázraku Božieho stvorenia.

 

Ak si človek myslí, že na základe ľudského uvažovania pozná všetky odpovede, týkajúce sa pôvodu ľudstva, potom nielenže klame iné úbohé duše ale aj seba samého.

 

Keď v takýchto dušiach, ktoré veria v nadradenosť ľudskej inteligencie, nie je prítomná Božia láska, potom sa ateizmus šíri ako burina.

 

Táto burina, ktorá sa rozrastá na všetky strany, zamoruje a ničí vo svojom okolí každú plodinu a je príčinou chorôb.

 

Jediným liekom na to je hľadať pomoc u Boha pomocou pokornej modlitby a prosby, aby bola odhalená pravda.

 

Tak mnoho neprávd, šírených ateistami, ktorí a snažia dokázať neexistenciu Boha, už zničilo milióny duší. Ich obete potrebujú vaše modlitby.

 

Ateizmus je najväčším náboženstvom na svete a tí, ktorí tomuto klamu oddali svoje životy, sú naveky stratení.

 

Budú čeliť plameňom pekla.

 

Pokiaľ sa ku Mne počas Varovania alebo po ňom neobrátia, budú znášať utrpenie strašného trestu.

 

Modlite sa za nich.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 472

23.06.2012 10:50

Posolstvo 472

23.06.2012 - 10:50 hod

— Svet sa následkom pohanstva obrátil naruby —

 

Moje deti, volám vás všetkých, aby ste sa zjednotili v modlitbe za obrátenie hriešnikov a pokračovali vo svojich každodenných modlitbách.

 

Pôst zachráni tak veľa duší a je veľkým darom môjmu milovanému Synovi.

 

Tak veľa ľudí sa vo svete odvrátilo od môjho Syna.

 

Ako len plače v tomto čase. Tak veľmi ich miluje a je srdcelomné vidieť, ako sú Mu neverní najmä tí, ktorí uznávajú, že je skutočným Synom Najvyššieho Boha.

 

Svet sa následkom pohanstva obrátil naruby. Stal sa miestom chaosu, nenávisti, vzbury a nepokoja.

 

Je to stav, ktorý sa podobá peklu, aj keď nie je až taký desivý a bolestný. No napriek tomu sa mocou zlého vytvorilo toto nenávistné napätie a ním sú obklopené všetky Božie deti.

 

Máloktorí zostávajú nedotknutí jedom, ktorý je šírený temnotou v každom národe. Mnohí sú temnotou zaslepení a nepociťujú už žiadnu nádej.

 

Veľa je takých, ktorí sa neobracajú k Bohu a pokračujú po ceste, ktorá im prináša mnoho nešťastia.

 

Tí, ktorí Boha milujú, no nevenujú Mu dostatok pozornosti skrze modlitbu, sú rovnako bezmocní.

 

Len modlitba, oddanosť a obeta vás môžu priviesť do Božej blízkosti. Nič iné vám pokoj neprinesie.

 

Modlite, modlite, modlite sa za duše, ktoré uctievajú falošných bohov. Tieto potrebujú v tomto čase mnoho (vašich) modlitieb.

 

Modlite sa za tých, ktorí sú pokúšaní satanom a ktorí sú príčinou súženia tých, ktorých ovládajú.

 

Majú už len málo času do veľkého vyznania hriechov – do Varovania. Musia prejaviť pokoru, keď ten deň príde a bude im odhalená pravda.

 

Veľký plán môjho Syna na záchranu veľkej časti ľudstva je pripravený, aby bol odhalený svetu.

 

Mnohí nebudú zachránení.

 

Práve preto majú teraz všetci učeníci, ktorí ho milujú, takú (veľkú) zodpovednosť modliť sa za obrátenie, aby sa tak zachránilo čo možno najviac duší.

 

Choďte v pokoji, moje deti, a buďte utešené vo vedomí si toho, že môj Syn je vždy milosrdný.

 

On chce zachrániť všetkých a veľké vyznanie hriechov je dar, ktorý On na tento účel ponúka svetu.

 

Varovanie je najväčší dar ľudstvu od Jeho smrti na kríži.

 

Radujte sa, pretože mnoho duší, ktoré by inak boli naveky mučené v pekle, môže byť zachránených a obdržať dar večného života.

 

Ďakujem vám, že ste odpovedali na toto volanie z neba.

 

 

Vaša milovaná Božia Matka

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 473

24.06.2012 17:30

Posolstvo 473

24.06.2012 - 17:30 hod

Keď šírite nenávisť k prorokom zoslaným z neba, ste vinní hriechom, ktorý má nesmierne následky

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako Mi láme srdce, keď vidím tých, ktorí hovoria, že nasledujú Boha, no pritom sa oháňajú Jeho zákonmi. Sú to pokrytci.

 

Sú to tí, ktorí tvrdia, že zachovávajú Desatoro prikázaní môjho Otca, no napriek tomu si myslia, že majú právo odsudzovať iných, ktorí hrešia.

 

Predovšetkým Ma veľmi urážajú tým, že si Sväté Písmo berú za prostriedok na hlásanie lží, odvolávajúc sa pritom na takzvanú toleranciu.

 

Sú to ľudia, ktorí tvrdia, že je nesprávne veriť v Božiu prozreteľnosť.

 

Sú to ľudia, ktorí spytujú vizionárov, zoslaných nebom v priebehu stáročí a snažia sa ich potom vyvrátiť tým, že sa odvolávajú na moje Sväté slovo, ktoré je zaznamenané vo Svätom Písme.

 

Každý, kto popiera moje Sväté slovo, Ma zrádza.

 

Každý, kto seba samého považuje za duchovne a intelektuálne nadradeného a pritom sa od svojich bratov a sestier vyčleňuje, by mal byť veľmi obozretný.

 

Každý, kto zneužíva Sväté Písmo na to, aby predkladal prekrútenú verziu pravdy, bude potrestaný.

 

Každý, kto sa postaví a bude hlásať pravdu, pritom však zavrhne moje slovo, dávané svetu v týchto posledných časoch, bude Mnou odsunutý nabok.

 

Dopúšťate sa viny duchovnej žiarlivosti a budete za to čeliť trestu.

 

Keď šírite nenávisť k prorokom zoslaným z neba, ste vinní hriechom, ktorý má nesmierne následky.

 

Pretože pokiaľ tak konáte, potom nielenže hlásate lož, ale zabraňujete aj šíreniu Božieho slova.

 

Žiadam vás, aby ste teraz prestali s vašou kampaňou trápenia a osočovania. Nikdy nezabránite tomu, aby moje slovo bolo počuté.

 

Prečo sa pokúšate tejto misii neustále škodiť? Doteraz ste ešte nepochopili, že pokiaľ by tieto posolstvá neboli z neba, tak by sa oheň Ducha Svätého nemohol rozšíriť týmto spôsobom?

 

Ste zneužívaní zlým, ktorý sa nezastaví pred ničím, len aby zabránil odovzdávaniu týchto mojich svätých posolstiev svetu.

 

Posolstvo duchovenstvu

 

Tí spomedzi vás, ktorí ste sa zaviazali sľubom ako Bohu zasvätení služobníci mojej Cirkvi na zemi – počúvajte Ma teraz:

 

Keď verejne odsudzujete moje posolstvá a Mne, vášmu Ježišovi, bránite v tejto misii, určenej na záchranu duší, dopúšťate sa tým najväčšieho hriechu zo všetkých.

 

Budete kvôli tomu trpieť a váš očistec zakúsite už tu na zemi. Každý muž, žena a dieťa sa stane svedkom vašej viny voči nebu.

 

Váš mylný úsudok týkajúci sa mojich prorokov spôsobí, že budete duchovne vyprahnutí a vaša duša bude trpieť také muky, akými doposiaľ netrpel nikto pred vami.

 

Pokiaľ sa považujete za mojich vysvätených služobníkov a nie ste si istí mojim hlasom, zatiaľčo k vám teraz hovorím, potom musíte zachovať mlčanie. Musíte sa modliť za schopnosť rozlišovania ešte predtým, ako začnete zvažovať to, či odmietnete moje Sväté slovo.

 

Tisíce mojich vysvätených služobníkov nedokážu rozpoznať moje slovo, ktoré je zosielané skrze tohto proroka posledných časov. Ako to láme moje srdce.

 

Mnohí z nich sa ocitnú pod nadvládou antikrista a opustia moju Cirkev na zemi.

 

Mnohí z mojich vysvätených služobníkov sa postavia na stranu prenasledovateľov mojej Cirkvi. Ich zvádzanie sa už začalo.

 

Podvodník vás pripravuje na to, aby ste Ma odmietli a je to vaša pýcha, ktorá vám bráni, aby ste to rozpoznali.

 

Mnohí z mojich vysvätených služobníkov nebudú mať dostatok odvahy na to, aby sa zastali mojej Cirkvi na zemi. Mnohí sa pridajú na stranu falošného proroka a odmietnu moje stádo, ktorého viera im umožní hľadať pravdu.

 

Vari neviete, že Ja som Cirkev?

 

Vari neviete, že Cirkev podstúpi utrpenie svojho vlastného ukrižovania práve tak, ako som ho podstúpil Ja?

 

Bude znášať muky. Bude sa zdať, že bola ukrižovaná a mnohí si budú myslieť, že je mŕtva. Ale tak, ako pri mojom vzkriesení, aj ona znova povstane, vzkriesená k životu, pretože ako viete, nemôže byť zničená.

 

Varujem všetkých mojich vysvätených služobníkov, ktorí nedokážu rozpoznať časy, v ktorých žijete, aby boli ostražití teraz, keď moja Cirkev na zemi bude znášať útrapy najväčšieho prenasledovania od jej samotného počiatku.

 

Musíte sa na to pripraviť a otvoriť oči.

 

Mysleli ste si, že kedy by som mohol prísť a vás varoval? Mysleli ste si, že by to mohlo byť až niekedy v ďalekej budúcnosti? Že by sa to nikdy neudialo ešte počas vášho života?

 

Čas môjho Druhého príchodu je veľmi blízko.

 

Už čoskoro oddelím dobrých od zlých potom, ako bude vynaložené všemožné úsilie na obrátenie väčšiny ľudstva.

 

Je vašou povinnosťou a zodpovednosťou, aby ste si zachovali otvorenú myseľ, srdce a dušu.

 

Potrebujem, aby ste odpovedali na moje prosby a pomohli Mi zachrániť toľko duší, koľko Mi len bude možné.

 

Nasledujte Ma. Toto je vaše poslanie.

 

Toto je dôvod, prečo ste sa Mne, vášmu Ježišovi, zaviazali vašou vernosťou.

 

Neboli to vaše vlastné podmienky, na základe ktorých ste zložili vaše slávnostné sľuby.

 

Musíte Mi dovoliť, aby som vás viedol a pomohol vám brániť moju Cirkev na zemi.

 

Moja Cirkev utrpela veľa ujmy. Moju Cirkev tvoria všetci tí, ktorí Ma milujú, vrátane všetkých mojich vysvätených služobníkov.

 

Musíte byť silní, statoční a verní. Nesmiete dopustiť, aby strach alebo šelma pohltili vašu dušu.

 

Počúvajte moje slovo prv, než odsúdite mojich prorokov.

 

Nikdy nevynášajte súdy nad žiadnym z mojich posolstiev bez toho, aby ste sa nemodlili za dar rozlíšenia. No aj potom musíte byť ešte opatrní, aby ste Božím deťom neodopreli dar milostí, ktorý teraz udeľujem tým úbohým dušiam, ktoré sú hladné po pravde môjho učenia.

 

Tým, ktorí otvorene odmietajú moje slovo, dávané tejto prorokyni, hovorím: vedzte, že Ma budete úpenlivo prosiť, aby som vám odpustil, keď vám bude odhalená pravda.

 

No pre tých, ktorí sú zodpovední za to, že sa duše odvrátili od môjho slova, bude vtedy už príliš neskoro.

 

Tie duše, ktoré sú kvôli vášmu zlovestnému jazyku pre Mňa stratené, nebudú mať večný život.

 

Pokiaľ teraz odmietnete moje slovo alebo odsúdite moje posolstvá, pretože (vraj) obsahujú chyby, budete odsunutí nabok. Nie ste spôsobilí viesť moje stádo.

 

 

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 474

25.06.2012 11:50

Posolstvo 474

25.06.2012 - 11:50 hod

— Ja si poznám svojich vlastných a oni poznajú Mňa —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, nikdy nesmieš strácať zo zreteľa mimoriadny rozsah tejto misie.

 

Mnohokrát budeš vtiahnutá do pascí, ktoré ti nastraží podvodník, aby ťa priviedol k pádu.

 

On a všetci tí, ktorí sa ním ľahko nechajú viesť, podniknú v ich bezohľadnosti všetko, čo bude v ich moci, aby spochybnili moje slovo, ktoré dostávaš.

 

Musíš sa vzchopiť a zostať nevšímavá voči týmto posmeškom.

 

Keďže si Mi odovzdala svoju slobodnú vôľu, tak jediné, na čom teraz záleží, je tvoja úplná poslušnosť voči Mne.

 

Dovoľ Mi, aby som vo svojej Božskej múdrosti pred teba rozprestrel moju dokonalú cestu do raja na zemi.

 

Moji nasledovníci musia tak isto dbať na moje varovanie. Keďže hlásate moje slovo, bude každý jeden z vás vystavený ostrým útokom.

 

Toto je misia ako žiadna iná.

 

Vy, moja armáda, povediete stádo zvyšku mojej Cirkvi k bránam raja.

 

To spôsobí, že budete znášať mnoho osobného prenasledovania a nebude to pre vás ľahká cesta.

 

Musíte sa spolu zjednotiť a vzájomne sa posilňovať, pretože keď budete početní, budete nachádzať jeden v druhom útechu.

 

Vo všetkých kútoch sveta sa teraz zhromažďuje moja armáda.

 

Všetci vizionári, ktorí sú v spojení s Božou pravdou prostredníctvom mojej Matky, vzplanú spolu s mojimi prorokmi ohňom Ducha Svätého tak, aby bol zvyšok mojej armády dostatočne pripravený na nastávajúci boj.

 

Nikdy nepochybujte o mojej láske. Pamätajte si, že iba tí, ktorí Ma nasledujú, môžu vojsť do nového raja.

 

Pamätajte si, že je vašou povinnosťou odpúšťať a potom sa modliť za duše tých, ktorí k vám prídu a budú vám spôsobovať utrpenie.

 

Preukazujte lásku voči tým, ktorí vás sužujú v mojom mene. Týmto spôsobom môžete poraziť satana a on stratí svoju moc nad vami.

 

Budem vás usmerňovať na každom úseku vašej cesty.

 

Vždy kráčam popri vás.

 

Ja si poznám svojich vlastných a oni poznajú Mňa.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 475

26.06.2012 20:00

Posolstvo 475

26.06.2012 - 20:00 hod

Nový raj – budete mať dokonalé neporušiteľné telá bez chorôb, fyzickej smrti a starnutia

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, nový raj bol teraz dokončený v plnej svojej nádhere a je pripravený pre všetky Božie deti na zemi.

 

Bude predstavený v celej svojej sláve práve tak ako raj, ktorý bol na počiatku vytvorený mojim Večným Otcom pre Jeho deti.

 

Ako sa anjeli radujú a spievajú, pretože čas, kedy táto veľká nádhera bude odhalená neveriacemu svetu, je už veľmi blízko.

 

Bude predstavený skrze Mňa, keď na zem zostúpi Nový Jeruzalem za zvuku zvonov môjho Druhého príchodu.

 

Ty, dcéra moja, budeš mať za úlohu, aby si to (svetu) oznámila krátko predtým, ako sa Ja sám nechám poznať.

 

Jedine tí, ktorí Ma príjmu za (svojho) Mesiáša, budú schopní vojsť cez jeho nádherné brány.

 

Až pokým neutíchne zvuk poslednej poľnice sa bude z neba ozývať každé volanie, aby sa dostalo ku všetkým tým, ktorí budú ešte odmietať môj veľký dar.

 

Pretože potom bude pre tieto úbohé duše už príliš neskoro. Nebude možné im viac pomôcť potom, čo moje milosrdenstvo bude nazad hodené do mojej tváre, keď Ma úplne odmietnu.

 

Jediné, na čom teraz záleží je to, aby boli varovaní všetci tí, ktorí sú v nebezpečenstve straty svojej duše v prospech satana.

 

Zhromažďujte ich, moji nasledovníci. Citlivo ich privádzajte späť do môjho stáda. Nikdy sa nevzdávajte vašich modlitieb na ich záchranu.

 

Ó, moji milovaní nasledovníci, keby ste len (na okamih) mohli zazrieť nový raj potom, ako sa nebo a zem spoja v jedno, padli by ste na kolená a plakali by ste od radosti a úľavy.

 

Pokiaľ ste z tých, ktorí sa obávajú konca časov, keď na zemi, ako ju dnes poznáte, dôjde k zmenám, potom Mi musíte dovoliť, aby som zmiernil vaše obavy.

 

Vaše rodiny si zoberiete so sebou a všetci sa budete (spoločne) radovať v čistej dokonalej láske a harmónii.

 

Budete mať dokonalé neporušiteľné telá bez chorôb, fyzickej smrti a starnutia.

 

Vy všetci budete mať svoje vlastné bývanie uprostred zelených plání, stromov, hôr, riek, potokov a kvetín v celej ich úchvatnej nádhere.

 

Zvieratá budú krotké a budú žiť v mieri a v harmónii so všetkými Božími deťmi.

 

Uvidíte, ako sa vaše deti ženia a vydávajú, ako majú svoje vlastné deti a vy všetci sa stanete svedkami zázraku rodín, ktoré povstanú z mŕtvych.

 

Toto vzkriesenie z mŕtvych bude predstavovať takú úžasnú radosť, akú si vôbec ani nedokážete predstaviť.

 

Znova budete zjednotení s vašimi milovanými, ktorí zosnuli v tomto živote a odišli do neba.

 

Celkove budete mať (na svete) dvanásť národov, predstavujúcich dvanásť hviezd na korune, umiestnenej na hlave mojej Nepoškvrnenej Matky, pričom všetky tieto národy budú podliehať mojej vláde a vláde mojich apoštolov a prorokov.

 

Toto je moje kráľovstvo, zasľúbené mojim Otcom od čias, ako na zemi vytvoril raj. Každý, kto ho odmietne, zahynie.

 

Modlite sa, aby všetky Božie deti mali čistú dušu, ktorá im umožní navrátiť sa domov do kráľovstva môjho Otca na zemi tak, ako tomu bolo na počiatku, ako je tomu teraz a ako tomu tak bude vždycky vo svete bez konca, na veky vekov.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 476

27.06.2012 20:00

Posolstvo 476

27.06.2012 - 20:00 hod

— Zjavujem moje budúce plány pre nové nebo a novú zem —

 

Moja najmilšia dcéra, dnes zjavím všetkým mojim deťom moje budúce plány pre nové nebo a novú zem.

 

Vtedy, keď sa spoja do jedného nádherného raja, ich bude dvanásť národov.

 

Tieto národy budú pozostávať z (príslušníkov) niekoľkých krajín sveta, ktoré preukázali vernosť Mne, Bohu Otcovi, môjmu Synovi Ježišovi Kristovi a Božej Matke, Kráľovnej nebies.

 

Tí, ktorí sú rozptýlení, budú zhromaždení, aby sa svorne pripojili k ostatným národom a vzájomne sa zjednotili ako jedna svätá rodina.

 

Moja vôľa bude uznávaná. Vy všetci budete mať dar slobodnej vôle, ktorá sa však bude prelínať s mojou vôľou. Iba vtedy bude skutočne odhalená pravda raja.

 

Mojich dvanásť národov symbolizuje dvanásť hviezd na žene v Knihe zjavenia (Zjav 12, 1).

 

Tá žena je Božia Matka a ona nesie dvanásť hviezd, ktoré majú dvojaký význam:

 

Je to dvanásť apoštolov, ktorí pomohli môjmu Synovi založiť jeho Cirkev na zemi.

 

Keď sa nebo a zem spoja v jedno v mojom nádhernom novom raji, vytvorí tých dvanásť zvlášť vyvolených národov jednu pravú apoštolskú Cirkev na novej zemi.

 

Toto je okamih, na ktorý som trpezlivo čakal.

 

Moja Božia vôľa, ktorá vytvorila raj pre Adama a Evu a ktorá bola kvôli pokúšaniu zlým odvrhnutá nabok, bude teraz uskutočnená a tentoraz bude raj dokonalý.

 

Môj Syn, Kráľ ľudstva a Kráľ vesmíru, bude panovať nad mojím novým rajom na zemi.

 

V každom národe ustanoví vodcov, ktorí budú všetci navzájom zjednotení prostredníctvom mojej Božej vôle.

 

Ľudia týchto národov budú uctievať môjho Syna jedine takým spôsobom, akým On musí byť uctievaný – vo vzájomnom pokoji a láske.

 

Jeho blahoslavená Matka, ktorá je Matkou spásy, bola korunovaná ako Kráľovná neba a bude kraľovať aj ako Kráľovná nového raja.

 

Jej korunovácia v nebi bola veľmi jedinečným Božím prejavom jej výnimočnej úlohy pri budúcej spáse sveta.

 

Bola korunovaná vo veľkej sláve a nádhere pre rolu, ktorú zohrala nielen ako Matka Božia a Nevesta Ducha Svätého, ale aj ako Matka spásy, obdarená mocou zničiť satana.

 

Bol to môj milovaný Syn, kto láskyplne položil korunu z dvanástich hviezd na hlavu Božej Matky pri jej korunovácii.

 

A bude to opäť môj Syn, kto jej nasadí na hlavu korunu v novom raji, ako Kráľovnej všetkých Božích detí.

 

Môj Boží plán na záchranu ľudstva sa práve začal.

 

Je mojou túžbou, aby Mi táto misia pomohla zozbierať zablúdené duše z každého kúta zeme a zachrániť ich pred nepriateľom skôr, než bude už príliš neskoro.

 

Môj Boží zásah bude dôkazom mojej lásky ku všetkým mojim deťom.

 

Nič nie je nemožné. Nič nie je beznádejné v mojom boji proti satanovej armáde.

 

Prinesiem vám nový svet, ktorý vás ohromí v celej svojej úchvatnej nádhere. Už je pripravený.

 

Je to nad rámec vašich ľudských schopností, aby ste si tú krásu a nádheru vôbec dokázali predstaviť.

 

Vtedy, keď ho uvidíte, už budete mať večný život.

 

Modlite sa, aby tie moje úbohé deti, ktoré neveria vo Mňa, Najvyššieho Boha, ani sa neriadia mojimi zákonmi a ktoré páchajú príšerné ukrutnosti jedny voči druhým, konali pokánie.

 

Nechcem stratiť ani jedno moje dieťa.

 

Pomôžte Mi priniesť im toto nádherné slávne dedičstvo. Žiaľ, musí sa tak stať na základe ich vlastnej slobodnej vôle.

 

Milujem vás, deti, vášňou, akú ľudstvo nepozná.

 

Príďte ku Mne zjednotení skrze môjho Syna.

 

Čas pre nový raj na zemi je už veľmi blízko, no bol vám poskytnutý ešte čas na to, aby ste pomohli obrátiť ľudstvo prostredníctvom tejto misie siedmeho anjela na zemi, ktorý pracuje s mojim Synom, aby priviedol moju rodinu ku Mne.

 

 

Váš milujúci Otec

Stvoriteľ všetkých vecí — viditeľných i neviditeľných

Boh Najvyšší

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 477

28.06.2012 15:30

Posolstvo 477

28.06.2012 - 15:30 hod

Moja Cirkev Mi musí dôverovať. Musí sa zbaviť pút strachu a pochybností a dovoliť Mi dať sa poznať

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, musí sa dať na vedomie, že narastá počet tých, ktorí vyhlasujú, že prichádzajú v mojom mene ako proroci, ale ktorí nehovoria jazykom z neba.

 

Tak veľa týchto duší bolo nakazených padlými anjelmi a hovoria starostlivo konštruovaným ale láskavo znejúcim tónom, pripomínajúcim ten, ktorý by ste mohli očakávať v prípade, že by to bol môj svätý hlas.

 

Ó, ako sú moji úbohí oddaní nasledovníci teraz klamaní a aký zmätok to v nich spôsobí. Komu majú dôverovať? Koho majú nasledovať? Komu majú veriť?

 

Nepovedal som vám, že prídu mnohí v mojom mene ale len niekoľkí budú hovoriť mojim hlasom?

 

Tých, ktorí majú dovolenie odovzdávať svetu Božie slovo, je menej ako dvadsať a v tom sú už zahrnutí aj tí, ktorí dostávajú Božie posolstvá z neba skrze moju milovanú Matku.

 

Vo svete je ešte mnoho iných vizionárov, avšak ich poslanie je odlišné.

 

Ich úloha môže spočívať u jedného v každodennej modlitbe, aby pomáhal zachraňovať ľudstvo, u druhého v osobnom utrpení, ponúknutom Mi ako dar na záchranu duší pred satanom. Utrpenie tohto druhu, prinesené dobrovoľne, láme moc satana nad mnohými ľudskými dušami.

 

Mojich prorokov je len niekoľko a spoznáte ich podľa môjho pravého hlasu, ktorý zasiahne srdcia a duše Božích detí takým spôsobom, ktorý nebude možné ignorovať.

 

Moje posolstvá svetu pre tieto časy budú podrobné a odhalia pravdy, ktoré doposiaľ neboli odhalené.

 

Mnohé z toho, čo vám teraz dávam, vám má jednoducho len pripomenúť moje učenie.

 

Mnohé z toho, čo vám teraz predkladám, je potravou života, ktorú dostávate skrze moje modlitby z modlitbovej kampane na to, aby vám pomohli zachrániť vaše duše i duše ostatných pri mojom Druhom príchode.

 

Mnohé iné posolstvá, ktoré dostávajú iní (vizionári), budú podobné, no nebudú zachádzať až do takých podrobností.

 

Ich misie sú však rovnako dôležité, pretože budú obracať duše.

 

Vždy majte na pamäti toto: Snažím sa vám ukázať to, ako veľmi vás milujem a ako túžim, aby som vám vyjavil pravdu o mojej existencii.

 

Dôkaz toho bude nakoniec odhalený všetkým Božím deťom už čoskoro.

 

Prosím, nebojujte medzi sebou v snahe predstihnúť jeden druhého v tom, aké máte duchovné znalosti.

 

Pravda je toto:

 

Žiaden človek nepozná pravdu, obsiahnutú v pečatiach, skrytých v Knihe zjavenia.

 

Ako som vám už predtým povedal, pečate boli až doteraz - do konca časov - zapečatené v Knihe pravdy.

 

Ja, Ježiš Kristus, Baránok Boží, ich teraz otváram, aby som vás pripravil na moje nové kráľovstvo.

 

Bolo vám dané Sväté Písmo, aby ste sa pripravili a teraz musíte dovoliť Mne, Kráľovi celého ľudstva, aby som vám povedal pravdu o tom, čo má prísť.

 

Ak toto urobím, budem schopný vás previesť tým, čo bude ako mínové pole klamu, prenasledovania a nenávisti.

 

Dovoľte Mi vy všetci – vrátane všetkých príslušníkov mojej Cirkvi na zemi – aby som vás previedol cez tieto posledné prekážky do večného života.

 

Moja Cirkev Mi musí dôverovať. Musí sa zbaviť pút strachu a pochybností a dovoliť Mi dať sa poznať cez tieto posolstvá.

 

Spoznávajte moju lásku v jej čistej a jednoduchej podobe.

 

Moja láska nie je komplikovaná a zahalená do mystických slov.

 

Je k vám úprimná, na pohľad jasná, pritom plná takého súcitu, že vás prenikne ako plameň poznania, keď odhodíte svoj pancier pýchy a strachu.

 

Ak tak urobíte, bude pre vás ľahšie ísť za Mnou, vašim Ježišom.

 

Prvý raz som prišiel ako Spasiteľ.

 

Prichádzam znova ako Spasiteľ, tento posledný raz. Avšak tentoraz je moje poslanie ešte ťažšie.

 

Láska k Bohu vo svete takmer vyhasla. Už len slabo tlie.

 

Keby sa môj Druhý príchod uskutočnil teraz, bolo by len málo tých, ktorí by vošli do raja.

 

Varovanie, môj dar môjho Božieho milosrdenstva, pomôže obrátiť väčšinu ľudstva.

 

Pomôžte Mi pripraviť moje stádo. Potrebujem moju Cirkev na zemi, rovnako duchovných ako aj laikov, aby Mi pomohli zachrániť všetky Božie deti.

 

Prosím, prijmite moju ruku, ktorú vám podávam a rozširujte moje volanie do všetkých národov.

 

Poďte so Mnou, vašim milovaným Ježišom.

 

Tentoraz Ma nasledujte.

 

Neodmietajte Ma tak, ako to urobili farizeji.

 

Tentoraz by ste už mali poznať môj hlas.

 

Teraz by ste už mali vedieť ako hovorím, pretože vám bolo dané Sväté Písmo.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Všetky články

—————