Archív článkov

Posolstvo 478

29.06.2012 09:20

Posolstvo 478

29.06.2012 - 09:20 hod

Tak veľa falošných náboženstiev a falošných učení, vytvorených ľudskou predstavivosťou, zamoruje teraz svet

 

Moje dieťa, strašná temnota zostupuje na svet, zatiaľ čo sa prehlbuje odpadlíctvo, ktoré ho drží v zovretí.

 

Láska k Bohu bola odhodená nabok.

 

Láska k môjmu Synovi sa vytratila a na jej miesto nastúpila sebaláska.

 

Chamtivosť a túžba po moci zamoruje duše všade a snaha po ukojení sebalásky je obdivovaná a prijímaná ako ten správny spôsob, ako žiť svoj život.

 

Deti, musíte sa v tomto čase modliť, aby ste pomohli osvietiť tie duše, ktoré sú v temnote.

 

Nepoznajú pravdu obety môjho Syna ani to, čo jeho ukrutné ukrižovanie znamenalo.

 

Jeho dar spásy bol odhodený nabok, ako keby sa nikdy nestal. A potom sa tí, ktorí si uvedomujú, čo jeho smrť na kríži znamená, rozhodli hľadať iných falošných bohov, aby im priniesli pokoj. Taký pokoj však nikdy nedosiahnu.

 

Pokoj duše sa dá dosiahnuť len skrze vernosť a modlitbu k môjmu Synovi.

 

Len tí s čistým a pokorným srdcom, ktorí do Neho vkladajú svoju plnú dôveru, môžu mať večný život.

 

Tak veľa falošných náboženstiev a falošných učení, vytvorených ľudskou predstavivosťou, zamoruje teraz svet.

 

Tak mnoho je tých, ktorí sú vedení nebezpečnými falošnými vierami, ktoré privedú stratené duše do pekla.

 

Deti, padlí anjeli sú všade. Buďte ostražití, lebo sa zamerajú najmä na všetkých tých, ktorí uctievajú mňa, vašu milovanú Matku, aby vás zmiatli.

 

Budú vám brániť v tom, aby ste sa modlili. Budú do vašich myslí neustále vnášať pochybnosti o Božej láske. Budú vás rozptyľovať dráždením vašich zmyslov. Bude si to vyžadovať veľa modlitieb, aby ste ich udržali ďaleko od seba. Môj ruženec je vašou najdôležitejšou ochranou.

 

Môj Syn udeľuje v tejto dobe veľa milostí tým, ktorí načúvajú, počujú a prijímajú jeho sväté posolstvá svetu.

 

Robí to preto, aby vám dodal silu a vytrvalosť v tejto misii na záchranu ľudstva pred večným zatratením.

 

Prijmite tieto milosti s láskou, deti, pretože ste veľmi výnimočné tým, že ste boli vyvolené, aby ste Ho nasledovali v tomto čase.

 

Ako zvyšok jeho Cirkvi na zemi budete neustále potrebovať chlieb života, pretože táto cesta nebude pre vás ľahká.

 

Tu je špeciálna modlitba Modlitbovej kampane, aby vám pomohla zostať silnými vo vašej misii.

 

Modlitba "Ochraňuj ma na tejto ceste" v rámci Modlitbovej kampane (63):

 

 

"Moja milovaná Matka spásy, prosím ťa, oroduj za mňa, aby sa mi dostávalo pokrmu života na moju ochranu na tejto ceste a na pomoc záchrany všetkých Božích detí.

 

Prosím pomôž všetkým tým, ktorí sú klamaní cez falošné idoly a falošných bohov, otvoriť ich oči voči pravde smrti tvojho Syna na kríži, aby sa zachránilo každé jedno Božie dieťa a každému sa poskytol večný život. Amen."

 

 

Vaša milovaná Matka

Matka spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 479

01.07.2012 15:45

Posolstvo 479

01.07.2012 - 15:45 hod

Sviatosti svätej spovede, krstu, manželstva a svätej Eucharistie musia byť zachované

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako Ma len hriechy v tejto chvíli gniavia a ako veľmi trpím mukami odmietania.

 

Moja hlava je prebodávaná akoby ostňami mojej tŕňovej koruny, práve tak aj hlava mojej Cirkvi – môj svätý vikár na zemi, ktorý je sužovaný bolesťou kvôli prenasledovaniu, ktoré zakúša z rúk svojich nepriateľov.

 

Moja Cirkev na zemi, moje telo na zemi, je jedno. Ukrižovanie sa pripravuje.

 

Učenie mojej Cirkvi, rovnako ako moje učenie na zemi, ktoré bolo roztrhané na kusy farizejmi a tými, ktorí si mysleli, že poznajú slovo môjho Otca lepšie ako Ja sám, bude už čoskoro trhané vo dvoje.

 

Musíte sa všetci modliť za moju Cirkev na zemi. Musíte mať vždy na pamäti, že neexistuje žiadne iné učenie okrem toho, ktoré som hlásal počas môjho pôsobenia na zemi.

 

Všetko, čo je pravda, sa nikdy nezmení, lebo ak sa tak stane, budete donútení hltať lži.

 

Moja dcéra, nikdy nedovoľ tým, ktorí v tomto čase neprestávajú odmietať moje posolstvá, aby teba alebo mojich nasledovníkov odradili od toho, aby ste Mi pomáhali pri záchrane mojej Cirkvi na zemi.

 

Pretože len čo nepriateľ zaútočí na moju Cirkev, musíte sa spojiť a zabezpečiť, aby sa Evanjelium šírilo do všetkých končín zeme.

 

Sviatosti svätej spovede, krstu, manželstva a svätej Eucharistie musia byť zachované, aj keď bude ťažké mať k nim prístup.

 

Moji vysvätení služobníci, ktorí Ma milujú, sa musia teraz začať pripravovať. Už veľmi skoro vám bude zakázané, aby ste tieto dary prinášali Božím deťom.

 

Čas na vašu prípravu začal.

 

Dovoľte Mi, aby som vám dával pokyny, viedol vás a pomáhal vám priviesť zvyšok mojej cirkvi k bránam raja.

 

 

Váš milovaný Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 480

02.07.2012 18:00

Posolstvo 480

02.07.2012 - 18:00 hod

Moje slovo je moje slovo - nikto nemôže obhajovať moje slovo, pretože je vytesané do kameňa

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, je dôležité, aby moji nasledovníci zostali trpezliví.

 

Budúcnosť sa nesmie nikdy unáhliť.

 

Plány, ktoré stanovil môj Večný Otec, sa budú odvíjať prirodzeným spôsobom podľa Božej prozreteľnosti.

 

Čas, ktorý vám bol predurčený na to, aby ste Mi pomohli pripraviť ľudstvo na moje veľké milosrdenstvo, je veľmi vzácny. Je to čas, v ktorom budú mnohí zachránení vďaka vašim modlitbám.

 

Nádej, viera a láska ku Mne, vášmu milovanému Ježišovi, vám budú dodávať silu vo vašom poslaní.

 

Keď sa stanete svedkami ukrutností, ktorými bude zničené všetko to, čo bolo vytvorené na moju počesť, vtedy budete vedieť, že čas sa už približuje.

 

Musíte mať na pamäti, že tieto veci sa musia stať a že vy, ktorí ste súčasťou mojej armády, máte povinnosť bojovať a postaviť sa na odpor voči nepriateľovi.

 

Moja armáda bude vyzbrojená Božími darmi a bude strhávať so sebou tých, ktorí sú v temnote.

 

Prípravy si vyžadujú čas. Modlitba vás privádza bližšie k môjmu najsvätejšiemu srdcu a nasycuje vaše duše kyslíkom, ktorý potrebujete na prežitie v boji, ktorý je pred vami.

 

Keďže s milosťami, ktoré vám udeľujem, porastie aj vaša sila, bude pre vás jednoduché rozpoznať vašich nepriateľov, ktorí nenávidia všetko, s čím som Ja spájaný. To vám bude spôsobovať bolesť, trýzeň a vyvolá to vo vás hnev, no vy si vždy musíte zachovať dôstojnosť v mojom mene.

 

Keď budete v mojom mene vyzývaní, musíte reagovať s láskou. Nikdy sa nepokúšajte analyzovať moje posolstvá, pretože to, aby ste tak robili, nie je potrebné.

 

Moje slovo je moje slovo - nikto nemôže obhajovať moje slovo, pretože je vytesané do kameňa.

 

Ktokoľvek, kto sa pokúša zlomiť moje slovo alebo sa ho snaží zhanobiť, neuspeje, lebo voči môjmu svätému slovu sú (všetci) bezmocní.

 

Teraz, keď poznáte môj hlas, musíte poznať aj bolesť, ktorú môžete očakávať, keď ju pri ohlasovaní môjho slova v týchto časoch budete musieť znášať.

 

Spomeňte dnes moje meno – dokonca aj medzi takzvanými kresťanmi – a nastane trápne ticho.

 

Hovorte dnes otvorene o dobre a zle a vysmejú vás.

 

Poukážte na to, ako hriech môže zničiť vaše deti a spýtajú sa vás - čo je to hriech?

 

Dnes mnohí nevedia, čo hriech je. Mnohí prijímajú hriech ako normálnu, prijateľnú črtu charakteru, ktorá je bežnou súčasťou ich života.

 

Sú radi, keď môžu prehliadať hriech, pretože im to dáva slobodu, aby pokračovali v nasledovaní ďalších pôžitkov, zbožňovali falošných bohov a uspokojovali svoje telesné zmyselnosti.

 

Nie, oni nechcú počúvať, pretože im to nevyhovuje.

 

Na vás, mojich milovaných nasledovníkov, sa bude pozerať ako na posadnutých láskou k náboženstvu a láskou k Bohu, ktorá však už dnes sotva prináša ovocie v očiach tých zaslepených.

 

To je dôvod, prečo sa musíte pripraviť. To je dôvod, prečo musíte byť silní. Budú to práve tieto duše, za ktoré sa treba modliť, aby ste Mi ich pomohli zachrániť.

 

Ak pripustíte, že vás tieto duše budú rozčuľovať, zraňovať alebo urážať, bude to len strata času.

 

Reagujte s láskou a dôstojným mlčaním.

 

Nikdy sa nebojte ku Mne verejne priznať, avšak nikdy Ma dušiam nevnucujte takým spôsobom, aby od vás utekali. Namiesto toho ich ku Mne privádzajte skrze vaše modlitby a utrpenia.

 

Žehnám vás, moja silná, statočná armáda.

 

Milujem vás.

 

Kráčam s vami každým krokom, ktorým sa vydávate, aby ste Mi priviedli duše.

 

 

Váš milovaný Ježiš Kristus

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 481

03.07.2012 20:00

Posolstvo 481

03.07.2012 - 20:00 hod

Najhorším utrpením zo všetkých je duchovná prázdnota, keď nemôžete cítiť ani štipku lásky ku Mne, vášmu Ježišovi

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď na teba zosielam také skúšky akou je duchovná vyprahnutosť, musíš sa ich ako také naučiť rozpoznávať.

 

Musíš tiež prijať, že to má dôvod, keď znášaš takúto vyprahnutosť duše. Tým dôvodom je to, že sa vďaka tomuto utrpeniu zachraňujú duše.

 

Mnohé obetné duše si myslia, že utrpenie je jednou z týchto dvoch vecí.

 

Po prvé, že je to vonkajšie prenasledovanie, ktoré budete znášať kvôli vašej činnosti (pre Mňa).

 

Potom je to telesné utrpenie, ktoré sa Mi ako dar dobrovoľne ponúkne na záchranu miliónov duší.

 

No najhorším utrpením zo všetkých je duchovná prázdnota, keď nemôžete cítiť ani štipku lásky ku Mne, vášmu Ježišovi a keď vás ani množstvo modlitieb neoslobodí z opustenosti, v ktorej ste uväznení.

 

Nech sa snažíte ako len viete, modlitba je pre vás mučivá.

 

Nech sa snažíte ako len viete, musíte sa premáhať k tomu, aby ste ku Mne cítili lásku a súcit.

 

Toto je prejav duchovnej opustenosti, keď sa vám zdám byť natoľko vzdialený, že už nie je možné Ma dosiahnuť.

 

Čo však neviete, je toto:

 

Je to dar – milosť odo Mňa. To vás pozdvihujete v mojich očiach a tieto skúšky a trápenia, ktoré podstupujete, na vás dopúšťam preto, aby sa vašou veľkorysou a čistou láskou zachraňovali sčerneté duše.

 

Môže sa zdať, že je to nespravodlivé, no čím bližšie prichádzate k môjmu najsvätejšiemu srdcu, tým väčšmi znášate utrpenie môjho vlastného prenasledovania, ktoré zakúšam kvôli hriechom sveta.

 

Len tí s čistými, pokornými srdcami, ktorí neberú žiaden osobný ohľad na seba samých a ktorí Ma uprednostňujú pred všetkým ostatným, čo je na zemi, dokážu znášať moju bolesť.

 

Takéto duše si starostlivo vyberám a prostredníctvom ich daru utrpenia budú so Mnou spolupracovať, aby Mi boli nápomocné pri mojom pláne spásy.

 

Dcéra moja, nikdy nemaj strach z toho, že tu nie som. Nemusíš moju prítomnosť vnímať, ani Ma vidieť či ku Mne pociťovať hlbokú lásku, ako to bežne zakúšaš, no aj tak som po tvojom boku.

 

Vždy majte ku Mne dôveru, moji milovaní nasledovníci, aj keď bude pre vás ťažké sa modliť.

 

Dôverujte Mi, keď v sebe cítite túžbu po Mne, ktorú nemôžete uspokojiť ani ju uhasiť nezávisle od toho, ako veľmi sa snažíte so Mnou komunikovať.

 

Vedzte, že vtedy, keď sa tak stane, som vám oveľa bližšie, ako si uvedomujete.

 

Vedzte, že vás vtedy pozdvihujem, aby sa z vás stali naozajstní vojaci, praví bojovníci v mojom boji za záchranu duší.

 

Milujem vás. Nikdy sa nevzdávajte.

 

Nikdy sa necíťte byť sklamaní, pretože Ja vždy kráčam spolu s vami.

 

Príde deň, kedy sa na utrpenie zabudne. Namiesto neho zavládne radosť, ktorá sa bude šíriť po celom svete a ktorá bude možná len vďaka tomu, že ste prinášali obety za všetky Božie deti, ktoré potrebovali vašu pomoc.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 482

04.07.2012 12:50

Posolstvo 482

04.07.2012 - 12:50 hod

Deti, musíte vedieť, že nad všetkým, čokoľvek sa stane vo svete,
vládne Boh Najvyšší

 

Moje dieťa, tí, ktorí boli svedkami zázrakov mojich zjavení na zemi vedia, že už blízko je čas pre tajomstvá a predpovedané proroctvá.

 

Deti, už nejaký čas sa dávam poznať svetu, aby som vám pomohla pripraviť sa na slávny návrat môjho Syna.

 

Môj Syn vás všetkých pripravuje cez vizionárov a prorokov na to, aby ste boli hodní prijať jeho dar večného života.

 

Ak veríte v môjho Syna, nikdy sa nesmiete báť budúcnosti, pretože On je Chlieb života a vy budete mať novú, nádhernú budúcnosť.

 

Deti, musíte vedieť, že nad všetkým, čokoľvek sa stane vo svete, vládne Boh Najvyšší.

 

Had má len malú moc oproti môjmu Otcovi.

 

Moc hada je umocňovaná len tými, ktorí sa stávajú obeťou hriechu a pokušení, ktoré im postaví do cesty.

 

Keď človek hreší, stáva sa zajatcom, pretože tým ochabuje jeho sila vzdorovať aj iným hriechom a previneniam voči môjmu Otcovi.

 

Potom pokračuje v hriechu, až kým ho nepohltí temnota, ktorá je taká hustá, že z nej už nedokáže uniknúť napriek všetkému svojmu úsiliu.

 

Deti, z lásky k môjmu Synovi ste teraz povinné pomôcť týmto úbohým dušiam.

 

Len vy im môžete pomôcť a zachrániť ich, pretože mnohé nebudú schopné pomôcť si samy.

 

Ste vojaci, ktorých môj Syn v tomto čase potrebuje. Stane sa to skrze vašu lásku k Nemu, že udelí milosti týmto strateným dušiam, keď Ho budete vašimi modlitbami vzývať o pomoc.

 

Tu je modlitba modlitbovej kampane na záchranu hriešnikov.

 

Modlitba: "Zachráň mojich bratov a sestry" v rámci Modlitbovej kampane (64):

 

 

"Ó, môj najdrahší Spasiteľ, Ježišu Kriste, prijmi môj dar modlitby a obety na pomoc zachrániť mojich bratov a sestry z väzenia temnoty, do ktorého sa dostali. Dovoľ mi pomáhať zachrániť ich duše.

 

Úpenlivo Ťa prosím, odpusť im ich hriechy a prosím, zaplav ich duše Duchom Svätým, aby utekali do tvojho náručia ako do útočiska, ktoré tak zúfalo potrebujú skôr, než budú navždy stratení.

 

Ponúkam Ti môj dar odovzdania seba samého za tieto duše v pokornej oddanosti a vďakyvzdávaní. Amen."

 

 

Deti, ste zjednotené s mojim Synom.

 

Vaša láska Mu prináša veľkú útechu a vaše obety a modlitby Mu pomôžu priviesť celé ľudstvo do bezpečia jeho nového raja na zemi.

 

Len potom sa môže svätá rodina Boha Najvyššieho znovu zjednotiť a žiť v pokoji na veky vekov.

 

 

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 483

05.07.2012 15:30

Posolstvo 483

Posolstvo Boha Otca, prijaté 05.07.2012 - 15:30 hod.

 

Napriek všetkému svojmu úsiliu nemôže žiaden človek vysvetliť,
ako som stvoril vesmír alebo ľudstvo, pretože je to nemožné

 

Moja najdrahšia dcéra, pomôž Mi v mojom zármutku, keď plačem kvôli všetkým tým mojim deťom, ktoré odmietajú uznať, že existujem.

 

Ako po nich túžim.

 

Ako plačem kvôli ich úbohým dušiam.

 

Sú takí inteligentní a múdri v spôsobe ľudského uvažovania a predsa nedokážu pochopiť pravdu toho, kto som Ja.

 

Ja som Počiatok.

 

Ja som Stvoriteľ všetkého, čo je.

 

Ja som ich Otec, hoci Ma odmietajú.

 

Keby len mohli vidieť pravdu.

 

Keby Mi len dovolili dotknúť sa ich sŕdc, aby som im tak mohol ukázať moje zázračné a nádherné plány, ktoré ich očakávajú.

 

Mnohé z týchto duší Ma nepoznajú, nie však z ich vlastnej viny.

 

Týmto dušiam bude ukázaná pravda, aby si zvolili moju cestu.

 

Potom sú takí, ktorým bola daná pravda, ale ktorí dovolili, aby ich ľudské myslenie a oslava ľudskej inteligencie zaslepilo, ktorí sú teraz pre Mňa stratení.

 

Mnohé takéto duše sa obrátia, ale mnohé odmietnu tento kalich spásy, ktorý im ponúkol môj milovaný Syn.

 

Deti môjho srdca, prosím vás, pomôžte Mi zachrániť moje drahé deti.

 

Tečú Mi slzy v tomto čase a ja vás prosím, priveďte ich ku Mne skrze Božie milosrdenstvo môjho Syna.

 

Tak veľa je takých duší, vrátane detí a mladistvých, ktoré Ma vyzývavo a verejne odmietajú len preto, aby iným ukázali, akí sú inteligentní.

 

Prehnaná úcta k ľudskej inteligencii je pokušením, ktoré do duší mojich detí vnáša nepriateľ.

 

Šelma požiera duše mojich detí a ony nemajú ani tušenie o tom, čo im spôsobuje.

 

Tak veľa padlých anjelov presviedča ľudstvo o tom, že ľudská inteligencia je dokonalá.

 

Ľudstvo sa chytilo do zákernej pasce, keď verí alebo presviedča samo seba, že pozná Boží zákon stvorenia.

 

Napriek všetkému svojmu úsiliu nemôže žiaden človek vysvetliť, ako som stvoril vesmír alebo ľudstvo, pretože je to nemožné.

 

Kedy to pochopia?

 

Kedy pochopia, že tieto moje deti, čisté, jednoduché a pokorné duše, ktoré Ma prijímajú, rozumejú jednoduchej pravde?

 

Oni nepotrebujú dôkaz, pretože cítia moju lásku vo svojich čistých srdciach, ktoré nechávajú otvorené, a tak môžem zaplaviť ich duše Božími milosťami.

 

Ja som váš Boh, váš Stvoriteľ a váš prirodzený Otec.

 

Moje deti musia ku Mne prísť skrze môjho milovaného Syna a zo svojej vlastnej slobodnej vôle. Nemôžem ich nútiť.

 

Vám, moje deti, bola udelená moc na pomoc zachraňovať ich duše.

 

Všetkým vám, ktorí odpoviete na moju prosbu zachrániť vašich bratov a sestry pomocou modlitieb a obiet, budú udelené mimoriadne milosti.

 

Moja moc je nekonečná.

 

Moje zázraky, v spojení s utrpením a modlitbami mojich detí, budú použité na záchranu zblúdených duší od večnej smrti.

 

Milujem vás, moje milované deti.

 

Poďte a pomôžte Mi zjednotiť moju vrúcne milovanú rodinu a pomôžte môjmu Synovi poraziť šelmu prv, ako ukradne niektoré ďalšie z mojich detí.

 

 

Váš milujúci Otec
Boh Najvyšší

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 484

06.07.2012 16:15

Posolstvo 484

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 06.07.2012 - 16:15 hod.

 

Jedna tretina zeme bude zničená, keď anjeli vylejú oheň zo štyroch kútov nebies

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, bol poskytnutý čas na to, aby tieto moje sväté posolstvá pre svet boli počuté každou dušou, mladou aj starou, v každom národe.

 

Mnohé Božie deti sa posadia a budú počúvať moje pokyny, keď sa dostanú k týmto posolstvám.

 

Vedzte teraz, že sa už začali zmeny tak, ako to bolo predpovedané, kde plodiny už viac nebudú prinášať takú úrodu ako doposiaľ a kedy ročné obdobia nebudú už tie isté, ako boli kedysi.

 

Tieto zmeny sú spôsobované rukou môjho Večného Otca, zatiaľ čo On zavádza nové zákonitosti zeme, ktoré neuniknú pozornosti žiadneho človeka.

 

Nič, čo sa vo svete riadi prírodnými zákonmi, nezostane také, aké bolo kedysi.

 

Moria sa zdvihnú, vody sa budú rozlievať, zem sa bude otriasať a pôda sa stane neúrodnou.

 

Môj Otec privodí veľký trest, aby zastavil šírenie hriechu, ktorý je príčinou jeho veľkého zármutku.

 

Tie národy, ktoré sa vzoprú jeho zákonom, budú veľa trpieť. Čoskoro pochopia, že ich hriechy nebudú už dlhšie tolerované a že budú potrestané.

 

Ich trest im má zabrániť zamorovať ďalšie duše a pokiaľ sa nezmenia vo svojich skazených spôsoboch, budú prinútení tak urobiť skrze Boží zásah.

 

Dcéra moja, teraz, keď sa Varovanie približuje, musíš rýchlo šíriť moje slovo.

 

Kniha pravdy musí byť daná mnohým národom, aby sa mohli pripraviť na môj Druhý príchod.

 

Čas na môj Druhý príchod nastane po Varovaní.

 

Tresty, vykonávané na príkaz môjho Otca anjelmi v nebi, sa začali v etapách. Budú sa ďalej stupňovať tak, ako sa bude rozmáhať pretrvávajúci hriech.

 

Boj sa začal a jeho ranné fázy možno vidieť v mnohých národoch.

 

Vy všetci budete svedkami klimatických katastrof, ktoré budú dopadať na zem, stonajúcej od bolesti pre hriechy, ktoré ju zneucťujú.

 

Otrasy budú pribúdať a národy jeden po druhom budú trpieť v závislosti od poškvrny hriechu, ktorý rozožiera ich vnútro.

 

Vodcovia, ktorí nasledujú antikrista, neuniknú oku môjho Otca a budú zničení.

 

Môj Otec teraz potrestá tých, ktorí sú na čele skazených vlád, aby zachránil svoje deti z ich zlovestného zovretia.

 

Nebude stáť v úzadí a dívať sa, ako títo lídri, ktorí nasledujú antikrista, ktorý v tomto čase zostáva skrytý, ničia jeho deti.

 

Jedna tretina zeme bude zničená, keď anjeli vylejú oheň zo štyroch kútov nebies (Zjav 8, 7-13).

 

Vtedy si mnohí uvedomia, že niečo je zlé a že je to spôsobované kvôli hnevu môjho Otca.

 

A predsa bude ešte veľa takých, ktorí sa nepoučia. Mnohí sa po Varovaní obrátia. Napriek tomu tak mnohí neurobia ani potom, ako bude všetkým podaný dôkaz o stave ich duší.

 

Stále sa budú oddávať falošnému vábeniu, o ktorom si myslia, že im ho zem musí ponúkať. Ibaže teraz sa im ich žiadostivosti a tie materiálne idoly, ktoré tak zbožňujú, stanú ešte viac obscénnejšími a skazenejšími. Všetky ich hriechy, viditeľné všetkými tými, ktorí ich môžu vidieť ako tie, ktorými sú, budú natoľko ohavné, že len máloktoré z Božích detí znesú pohľad na ne.

 

Každý odporný hriech sa s pohŕdavosťou voči Bohu verejne zviditeľní.

 

Každé takéto jednanie zneuctí hriešnikov do tej miery, že sa budú správať ako zvieratá.

 

Všetka úcta k ľudskému telu sa vytratí a každá hriešna žiadostivosť bude vystavená na obdiv svetu bez akejkoľvek hanby v ich dušiach.

 

Sú satanovými zajatcami. Všetci z nich sú Božie deti, avšak svoje duše stratia v prospech satana.

 

Tresty sú súčasťou Božieho plánu na očistenie zeme tak, aby sa očistila dvojakým spôsobom – od hriešnikov ako aj očistením pôdy, po ktorej kráčate.

 

Len vtedy, keď bude očistená zem, sa bude môcť uskutočniť môj Druhý príchod.

 

Modlite sa, moji nasledovníci, za odvahu a odolnosť vysporiadať sa s týmito trestami.

 

Nech vám nikdy nenaháňajú strach, pretože vy, moja armáda, sa budete za nich (hriešnikov) a ich národy modliť a pomáhať pri očiste, ktorá je potrebná na obrátenie ľudstva.

 

Pečať živého Boha bude ochraňovať každého jedného z vás.

 

Je to z lásky, ktorú môj Otec prechováva ku všetkým svojim deťom, keď ich musí trestať, pretože keby tak neurobil, kráčali by bez toho, že by si to uvedomovali, k bránam pekla.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 485

07.07.2012 15:30

Posolstvo 485

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 07.07.2012 - 15:30 hod.

 

— Je možné, že nepočúvajú, avšak Božie slovo im musí byť dané —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, zraňuje Ma, keď ľudstvo prosím, aby počúvalo môj hlas a keď tí, ktorí Ma milujú, prehlasujú, že by som takýmto spôsobom nikdy nehovoril.

 

Keby len načúvali, potom by sa tým pozdvihlo moje srdce a oveľa viac duší by mohlo byť zachránených.

 

Oznámenia ohľadne príprav na môj Druhý príchod sú odovzdávané mojimi Božskými perami skrze tieto posolstvá.

 

Oznámenia ohľadne príprav na moje narodenie boli takisto dávané v predstihu cez mojich prorokov, aby upozornili Božie deti na príchod Mesiáša.

 

Prečo moji služobníci na zemi odmietajú prijať skutočnosť, že by môj Otec mohol posielať svojich prorokov na ohlasovanie môjho Druhého príchodu?

 

Ako málo toho v skutočnosti vedia o spôsobe, akým môj Večný Otec pripravuje ľudstvo na veľké udalosti.

 

Moje duchovenstvo – moji vysvätení služobníci – musia počuť moje volanie (práve) teraz, pretože potrebujem ich pomoc. A predsa mnohí z nich sa neunúvajú, aby Mi odpovedali. Odmietajú Ma cez tieto posolstvá.

 

Spoznajú pravdu, ale až potom, keď už bude príliš neskoro.

 

Nikdy sa, dcéra moja, neobávaj zverejňovať moje posolstvá a to aj tie, ktoré sa ti zdajú byť divné alebo desivé.

 

Je možné, že nepočúvajú, avšak Božie slovo im musí byť dané.

 

Človeku neprislúcha, aby ti nariaďoval, aby si prestala oznamovať sväté Božie slovo.

 

Zostaň hluchá a nevšímavá voči znevažujúcim názorom, pretože nie sú dôležité.

 

Vám, ktorí sa nazývate kresťanmi a ktorí moje posolstvá zahŕňate vašim pohŕdaním, hovorím toto:

 

Tým, že moje slovo trháte na kusy, keď sa nad mojimi posolstvami pohoršujete a tým, že moje slovo zosmiešňujete, ste pretrhli puto, ktoré vás zväzovalo s mojim srdcom.

 

Nemôžete prijať moje posolstvá preto, lebo si myslíte, že Ma poznáte a že rozpoznáte moje slová, keď sú vyslovované. Avšak namiesto toho ste padli za obeť podvodníkovi, ktorý vás robí slepých voči pravde.

 

Ešte raz vás všetkých vyzývam, aby ste volali na Mňa, vášho milovaného Ježiša a dovolili Mi, aby som otvoril vaše srdcia.

 

Umožnite Mi, aby som vás naplnil mocou Ducha Svätého tak, aby ste Ma spoznali.

 

Kňazi – naliehavo vás prosím, aby ste pochopili, že nadišiel čas, aby sa naplnili proroctvá Daniela a aby som Ja, Baránok Boží, otvoril pečate z Knihy zjavenia.

 

Spomeňte si na môj prísľub.

 

Prídem znovu, aby som súdil živých i mŕtvych.

 

Môj prísľub, že prinesiem večný život všetkým tým, ktorí sú Mi verní, sa chystá naplniť.

 

Musíte sa postarať o to, aby ste boli náležite pripravení na túto slávnostnú udalosť.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 486

08.07.2012 17:17

Posolstvo 486

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 08.07.2012 - 17:17 hod.

 

Majte sa na pozore - nové svetové náboženstvo sa bude navonok
javiť ako dobrá a svätá organizácia, plná lásky a súcitu

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, veľké odpadlíctvo, o ktorom som hovoril, sa teraz vo svete stále viac prejavuje.

 

Tentokrát sa šíri ako závoj nad mojou svätou Cirkvou na zemi a zastiera jej zrak ako hustá hmla.

 

Toto je čas veľkého rozdelenia mojej Cirkvi na dva tábory.

 

Na jednej strane budete mať mojich milovaných, verných a Bohu zasvätených služobníkov, ktorí nasledujú moje učenie a ktorí sa nikdy od neho neodkláňajú.

 

Na druhej strane sú tu tí kňazi a ostatní vodcovia v mojich kresťanských cirkvách, ktorí sú ovplyvnení moderným životom a ktorí znesvätia moje zákony.

 

Poddávajú sa tlaku ľudí, ktorí požadujú, aby v Božom mene prejavovali toleranciu cez zmeny Božích zákonov tak, aby vyhovovali ľudským požiadavkam.

 

Sú plní pýchy, arogancie a svetských ambícií. Nebude im to prekážať, ak tým pozmenia sväté sviatosti, aby tým vyhoveli hriešnej agende.

 

A nielen to - budú dokonca aj nápomocní v tom, aby sa v kostoloch môjho Otca páchali ohavné činy a to všetko v mene občianskych práv a tolerancie.

 

Budú mlčky prehliadať hriech a urážať Ma vystavovaním takýchto hriechov na obdiv priamo pred mojimi svätými Bohostánkami očakávajúc odo Mňa, že takéto ohavné počínanie budem tolerovať.

 

Onedlho zrušia sviatosti, aby tak všetkým vyhoveli.

 

Namiesto nich sa budú konať večierky, oslavy a iné formy zábavy.

 

To dá zrod novej svetovej cirkvi, ktorá sa bude pýšiť impozantnou stavbou v Ríme, ale ktorá nebude vzdávať česť Bohu.

 

Bude vystavaná spolu s tajnými satanskými symbolmi, viditeľnými pre všetkých a bude vzdávať úctu šelme.

 

Každý hriech, protiviaci sa môjmu milovanému Otcovi, bude verejne uctievaný a milióny ľudí prijmú ich nemorálne zákony tak, ako keby boli v Božích očiach toho hodné.

 

Moji vysvätení služobníci, ktorí Mi zostanú verní, budú musieť slúžiť sväté omše potajme alebo čeliť uväzneniu.

 

Budú naberať na sile a – naplnení Duchom Svätým – budú aj naďalej živiť Božie deti pokrmom života.

 

Musia sa postarať o to, aby všetkým tým, ktorých budú viesť, bola ponúknutá ochrana Pečate živého Boha.

 

Čas výstavby nového chrámu na počesť beštie je teraz už veľmi blízko.

 

Ten bude vystavaný za diktatúry antikrista, ktorý už čo nevidieť vystúpi na javisko sveta ako muž mieru.

 

Všetci moji nasledovníci, zhromaždite sa pokiaľ možno čo najskôr.

 

Moji kňazi, ktorí spoznávate môj hlas, musíte začať s vašimi prípravami, aby ste zabezpečili, že moja Cirkev na zemi dokáže neochvejne znášať nadchádzajúce prenasledovanie.

 

Útočiská budú pre vás včas pripravené, aby ste ich použili, pretože som mojim nasledovníkom pred nejakým časom dal pokyny, aby som tak zabezpečil, že budú slúžiť pre vaše potreby.

 

Toto prenasledovanie bude krátke a vy ho prekonáte, aj keď bude bolestivé.

 

Majte sa na pozore. Nové svetové náboženstvo sa bude navonok javiť ako dobrá a svätá organizácia, plná lásky a súcitu.

 

Bude pôsobiť veľkolepým dojmom zástancu tolerancie a bude zvelebovať každý Bohu známy hriech. Prekrúti každý hriech tak, aby sa javil byť prijateľným v Božích očiach.

 

Musíte však vedieť, že takáto ohavnosť sa Mi protiví a beda tým, ktorí nasledujú túto nebezpečnú cestu do večného zatratenia.

 

V mojich očiach zostane hriech navždy hriechom.

 

Na tom ani čas nič nezmení. Nové pravidlá, prispôsobené tak, aby vyhovovali ľudskej túžbe po uspokojovaní hriešneho konania, nebudú Mnou nikdy schválené.

 

Pripravte sa teraz na tento veľký podvod, pretože sa už čoskoro stane.

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 487

09.07.2012 23:00

Posolstvo 487

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 09.07.2012 - 23:00 hod.

 

Každá na zemi žijúca osoba uvidí svoju dušu a v mnohých
prípadoch po prvý raz spozná, že ju má

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, prajem si teraz pripraviť na Varovanie všetkých mojich nasledovníkov spôsobom, ktorý pomôže nielen im ale aj ich milovaným.

 

Ľutovať len zo strachu nebude postačovať. Potrebné bude pravé pokánie.

 

A preto vy všetci, ktorí ste mojimi nasledovníkmi, počúvajte teraz moje pokyny, aby ste pripravili svoje duše na Varovanie.

 

Musíte v tichom rozjímaní začať premýšľať nad všetkými svojimi previneniami, ktorými ste sa previnili voči sebe samým ako aj voči vašim blížnym.

 

Katolíkom medzi vami hovorím – musíte prijímať sviatosť zmierenia každé dva týždne, ak chcete zotrvať v posväcujúcom stave milosti.

 

Týmto spôsobom bude vaša bolesť počas Varovania zmiernená a vy budete mať silu pomôcť vašim bratom a sestrám, ktorí budú trpieť strašnou bolesťou a previnením, keď sa budú pokúšať čeliť osvieteniu svojho svedomia.

 

A preto tí spomedzi vás, ktorí ste kresťania alebo zastávate iné vierovyznania a ktorí týmto posolstvám veríte, sa musíte modliť modlitbu, ktorá vám bola daná prostredníctvom modlitebnej kampane (24): "Za plné odpustky a úplné odpustenie hriechov."

 

Musíte sa modliť túto modlitbu počas siedmych po sebe nasledujúcich dňoch a Ja, váš Ježiš, vám udelím odpustenie.

 

"Ó môj Ježišu, Ty si svetlo na zemi, Ty si plameň, ktorý sa dotýka všetkých duší. Tvoje milosrdenstvo a láska nepoznajú hraníc. Nie sme hodní obete, ktorú si priniesol svojou smrťou na kríži. Vieme však, že Tvoja láska k nám je väčšia, ako naša láska k Tebe. Daj nám, Pane, dar pokory, aby sme si zaslúžili Tvoje nové Kráľovstvo. Naplň nás Duchom Svätým, aby sme mohli kráčať vpred a veď Tvoju armádu, aby hlásala pravdu Tvojho svätého slova a pripravila našich bratov a sestry na slávu tvojho Druhého príchodu na zem. Chválime Ťa. Velebíme Ťa. Ponúkame seba samých, naše bolesti, naše trápenia ako dar Tebe na záchranu duší. Milujeme Ťa, Ježiš. Zmiluj sa nad všetkými svojimi deťmi, kdekoľvek sú. Amen".

 

Teraz vám zanechávam ešte jednu mimoriadnu modlitbu, aby ste sa ju takisto modlili za tie úbohé duše, ktoré by mohli zomrieť zo šoku počas Varovania a ktoré by mohli byť v smrteľnom hriechu.

 

Modlitba "Za tých v smrteľnom hriechu" v rámci Modlitbovej kampane (65):

 

"Ó, drahý Ježišu, Spasiteľ ľudstva, pre tvoje Božie milosrdenstvo Ťa úpenlivo prosím, buď zhovievaví voči všetkým tým úbohým dušiam v hriechu, ktoré môžu byť vzaté z tejto zeme počas Varovania.

 

Odpusť im ich hriechy a na pamiatku tvojho umučenia Ťa prosím, aby si mi udelil túto zvláštnu milosť zmierenia za ich hriechy.

 

Ponúkam sa Ti na zmierenie v mysli, tele a duši, aby si zachránil ich duše a priniesol im večný život. Amen."

 

Moji nasledovníci, Varovanie bude veľkou udalosťou spásy, kde svetu preukážem moje Božie milosrdenstvo.

 

Každá na zemi žijúca osoba uvidí svoju dušu a v mnohých prípadoch po prvý raz spozná, že ju má.

 

Čas je teraz už krátky a vy sa musíte začať pripravovať.

 

Nezabúdajte na moje pokyny, aby ste mali doma jedlo, ktoré vystačí na desať dní ako i posvätené sviečky a sväté predmety vo vašich domácnostiach.

 

Dôverujte Mi a radujte sa, pretože mnoho duší bude zachránených.

 

Neodhalím dátum, ale vy viete, čo treba robiť.

 

Potom, ako vám budú vyjavené vaše hriechy, Ma musíte prosiť, aby som vám odpustil a musíte sa skloniť v pokornom vďakyvzdaní za tento Boží dar, ktorý je vašim cestovným pasom do večného života v novom raji na zemi.

 

Pamätajte si – niet ani jedného takého hriechu, nech by bol akokoľvek ťažký, ktorý by nemohol byť odpustený, pokiaľ preukážete skutočné výčitky svedomia.

 

 

Váš milovaný Spasiteľ
Ježiš Kristus

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 488

11.07.2012 19:30

Posolstvo 488

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 11.07.2012 - 19:30 hod.

 

— Zaprú Ma, keď povedia, že moje sväté slovo protirečí Božiemu slovu —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, v tomto čase znášaš moju bolesť, keď plačem kvôli množstvu Božích detí, ktoré zomierajú v stave smrteľného hriechu.

 

Je to natoľko bolestivé, že znova znášam tie strašné rany, ktoré Mi boli spôsobené počas môjho ukrižovania.

 

Dcéra moja, je dôležité, aby si pochopila, čo sa s tebou deje, pretože sa musíš pripraviť na to, ako sa vyrovnať s touto misiou, keď ti spôsobuje také utrpenie.

 

Zlé zaobchádzanie, ktoré v mojom mene znášaš, sa dalo očakávať.

 

Keď v minulosti hoc ktoré vyvolené duše oznamovali svetu moje sväté slovo, trpeli rovnakým ponižovaním ako trpíš teraz ty. Boli zosmiešňované, znevažované, považované za bláznov, a čo bolo ešte horšie, boli obvinené z toho, že sa dopúšťajú podvodu, ako keby hovorili lži.

 

Mňa takisto nazvali, že som luhár. Aj Mne sa vysmievali. Povedali, že som podvodník, šarlatán, protirečiaci Božiemu slovu.

 

Našli si akúkoľvek zámienku, len aby dokázali, že som klamárom.

 

Dokonca používali aj sväté Božie slovo môjho Večného Otca, aby sa pokúsili dokázať, že to, o čom som hovoril, protirečí Svätému Písmu.

 

Ktokoľvek môže povedať, že vystupuje v mene Božieho slova. Veľmi málo tých, ktorí hovoria, že dostávajú Božie slovo, je braných vážne. Obyčajne sú ignorovaní.

 

Ale tí, ktorí prehlasujú, že hovoria v mojom mene, no pritom tak nekonajú a zámerne rozširujú klamstvá, zožnú obvykle aplauz a sú prijímaní kvôli podvodnému vplyvu satana.

 

V prípade pravého proroka je moc môjho hlasu taká, že vyvolá veľmi silnú reakciu. V takých prípadoch ľudia buď moje slovo s láskou k pravde príjmu, alebo Ma úplne odmietnu.

 

Tí, ktorí Ma prijmú, budú cítiť dotyk mojej lásky vo svojich dušiach spôsobom, ktorý zapáli ich srdcia do tej miery, že pre nich nebude možné vrátiť sa späť.

 

Tí, ktorí Ma odmietnu, Ma nenechajú bez povšimnutia. Namiesto toho Ma budú zosmiešňovať a hanobiť moje sväté slovo so zlobou, ktorá je v protiklade ku kresťanským cnostiam, o ktorých tvrdia, že sú ich nositeľmi.

 

Zaprú Ma, keď povedia, že moje sväté slovo protirečí Božiemu slovu, presne tak, ako to urobili, keď som chodil po zemi.

 

Nie sú v stave pochopiť, prečo moje slovo vyvoláva takú silnú odozvu. Boli pokúšaní Satanom, no nevedia to. Poľavili vo svojej ostražitosti a dovolili mu, aby zatemnil ich lásku ku Mne.

 

Nikto nenechá moje slovo bez povšimnutia. Nebudú toho schopní. Pretože tak alebo onak to vyvolá reakciu – buď v podobe lásky alebo v podobe nenávisti.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 489

12.07.2012 10:50

Posolstvo 489

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 12.07.2012 - 10:50 hod.

 

Varovanie bude pre mnohých desivá udalosť,
keď sa bude zdať, že nastal koniec sveta

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, nech nikto nepodceňuje účinok, ktorý bude mať Varovanie na celé ľudstvo.

 

Varovanie bude pre mnohých desivá udalosť, keď sa bude zdať, že nastal koniec sveta.

 

Mnohí sa stanú svedkami toho, čo sa bude javiť ako katastrofická udalosť, keď sa ukážu dve kométy, ako sa zrážajú a vybuchujú blízko zemského povrchu.

 

Ohnivé plamene budú vyzerať tak, ako keby na oblohe vybuchla sopka a mnohí budú naplnení strachom.

 

Lúče červeného ohňa sú lúče mojej krvi; sú to lúče môjho milosrdenstva, ktoré sa vám všetkým dávajú ako dar takého nesmierneho významu, že ani jeden človek nebude schopný obsiahnuť to, čo sa deje.

 

Mnohí budú cítiť oheň, horiaci cez ich telá tak, ako keby boli premožení slnečnou páľavou.

 

Vnútorne budú pociťovať spaľujúcu horúčavu, až kým im vedomie reality neumožní, aby sa stali svedkami videnia svojich vlastných duší.

 

Mnohí budú cítiť otrasy zeme ako pri zemetrasení.

 

Zem sa bude chvieť a stonať a mnohí budú padať a chytať sa všetkého, čoho budú môcť, len aby sa uchránili.

 

Avšak zem sa neotvorí a nepohltí ich, pretože sa nebude jednať o fyzikálne, ale o nadprirodzené zemetrasenie.

 

Predtým, ako sa to stane, dôjde k extrémnym zvratom v počasí.

 

Po explózii sa na oblohe zjaví môj kríž.

 

Mnohí budú pre výčitky a skrúšenosť roniť horké slzy a znášať ponižujúcu a zahanbujúcu bolesť kvôli svojim hriechom.

 

Ďalší budú kričať a kliať, pretože kvôli temnote svojich duší nebudú schopní zniesť osvietenie svedomia – Božské znamenie a budú klásť odpor svetlu môjho milosrdenstva.

 

Budú revať od bolesti, spôsobenej pekelnými plameňmi, keď im na znamenie môjho milosrdenstva bude ukázaný ich osud, ktorí ich očakáva, ak sa nebudú kajať a nezmenia sa vo svojich spôsoboch.

 

Trpieť budú aj tie dobré duše, ktoré Ma milujú, pretože mnohé z nich budú tiež poškvrnené hriechom, ale dostanú okamžité rozhrešenie. Aj oni budú ponížení, keď im bude ukázaný hriech ich pýchy.

 

Po tomto zostanú mnohí na niekoľko dní vo svojich príbytkoch a mnohí sa budú musieť sami o seba postarať kvôli nedostatku služieb.* Z tohto dôvodu sa potrebujete pripraviť.

 

Bude to tiež obdobím utrpenia, počas ktorého budú duše znášať bolesť očistca, zatiaľ čo bude prebiehať ich očisťovanie. Takto zažijú mnohí odhalenie stavu svojich duší a budú ponížení takým spôsobom, aký predtým ešte nikdy nezakúsili.

 

Tak veľa ľudí príjme to, čo sa udeje a budú vedieť, že im bol daný úžasný dar mojich milostí a môjho Božieho milosrdenstva.

 

Obrátenie bude celosvetové a v rozsahu, aký nebol videný od mojej smrti na kríži.

 

Vďaka vyjavenej pravde sa k Bohu obrátia miliardy.

 

Presne budú vedieť, čo sa udeje v Deň súdu a vďaka tomu, že na nich bude spočívať moja láska, budú vedieť, ako si zachrániť svoje duše.

 

Môžu sa opäť uzdraviť na duchu, tele a duši.

 

Môj kríž bude dôkazom prejavu môjho Božieho milosrdenstva, ktoré bolo ľudstvu sľúbené už tak dávno. Bude videný na oblohe na celom svete.

 

Následkom tohto aktu Božieho zásahu, daného Božím deťom na to, aby ich prebudil z ich driemot, zostúpi na celú zem ticho.

 

Ale padlí anjeli zaútočia pomocou svojej horlivej armády na všetky Božie deti, ktoré odmietnu môj kalich spásy.

 

Plní trpkosti so srdcami z kameňa a nakazení satanovou nečistotou, budú bojovať proti tým, ktorí milujú Boha.

 

Nebudú takí početní ako tí, ktorí nasledujú pravdu, no napriek tomu budú svojou nenávisťou podnecovaní k tomu, aby páchali zlé skutky, ktoré budú narúšať pokoj a kľud.

 

Tak bude zosnovaný plán s cieľom presvedčiť svet o tom, že táto udalosť bola dozaista kozmickým incidentom, pričom budú tvrdiť, že to vedci môžu dokázať. Žiaľ, mnohí potom uveria, že to tak je a mnohé z Božích detí upadnú nazad do starých hriešnych životov, ktoré viedli predtým.

 

Potom sa začne bitka o duše a potrvá nejaký čas, než dôjde ku záverečnému stretu, až pokým môj Druhý príchod neprinesie ukončenie zla.

 

Moji drahí nasledovníci, nedovoľte, aby tieto odhalenia vyvolávali strach.

 

Namiesto toho sa pripravte na túto slávnu udalosť a dovoľte vašim dušiam, aby ju prijali.

 

Prijmite tento nádherný Boží čin, aby ste posilnili vaše odhodlanie a šírili ďalej moju lásku medzi vašu rodinu a priateľov.

 

Buďte hrdí na vaše puto so Mnou, vašim Ježišom a pomôžte Mi zachrániť tie duše, ktoré odmietnu prijať moje milosrdenstvo.

 

Choďte. Pripravte sa. Radujte sa, pretože ten čas je blízko.

 

Milujem vás.

 

 

Váš Ježiš

 

 

 

____________________________________________

 

* Infraštruktúra a zásobovanie obyvateľstva potravinami

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 490

13.07.2012 16:25

Posolstvo 490

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 13.07.2012 - 16:25 hod.

 

Po svetovej vojne príde hlad a potom pohromy;
napriek tomu môžu modlitby zmierniť trest

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, je potrebné, aby moji nasledovníci poznali sled udalostí, pretože ich pochopením nadobudnú poznanie, pomocou ktorého budú schopní pomáhať pri zmiernení trestu.

 

Môj Večný Otec zosiela Varovanie ako posledný možný spôsob záchrany, aby vnoril Božie svetlo, svetlo pravdy, do ľudských sŕdc.

 

Bez neho by väčšina ľudstva bola uvrhnutá do pekla, pretože by neboli hodní kráľovstva môjho Otca.

 

Je to Boží akt veľkého milosrdenstva, aby sa všetky Božie deti vymanili zo zla a boli vzaté do ich právoplatného dedičstva.

 

Pre veľkú temnotu, zahaľujúcu v tomto čase zem, kde sú prítomné už len slabé záblesky Božieho svetla, je tento Boží akt nevyhnutný.

 

Oddelí dobrých od tých, ktorí sa utápajú v hriechu, ktorí sa však budú tvrdošijne pridŕžať šelmy a všetkej tej slávy, ktorú im na tejto zemi sľubuje. Pre tieto úbohé duše je to iba mrhaním času, pretože musia vedieť, že ich čas na tejto zemi je krátky.

 

Miesto zeme bude zamenené za nový raj, do ktorého im nebude umožnené vojsť, pokiaľ odmietnu môj akt lásky a milosrdenstva.

 

Mnohí zotrvajú v temnote. Mnohí sa na mieste obrátia. Pokiaľ sa bude väčšina ľudí kajať, potom Veľké súženie nebude až také ťažké.

 

Dopad svetovej vojny nebude ten istý, pokiaľ sa po Varovaní väčšina ľudí bude kajať.

 

Po svetovej vojne príde hlad a potom pohromy. Napriek tomu môžu modlitby zmierniť trest.

 

Vytrvalo sa modlite, aby vojna a trest, ktorý po nej bude nasledovať, mohli byť zmiernené a odvrátené. Môže to byť dosiahnuté len vierou ľudí a oddanosťou ku Mne, vášmu Božskému Spasiteľovi.

 

Dcéra moja, nie som to Ja, váš Ježiš, ktorý privodí toto strašné súženie. Bude to spôsobené hriechmi človeka, jeho prahnutím po moci, peniazoch a ovládaní sveta a kvôli jeho vlastnej nenásytnej ziskuchtivosti.

 

Zatiaľ, čo budú mnohí moji nasledovníci trpezlivo a túžobne očakávať môj Druhý príchod, bude narastať chaos.

 

Mnohí sa objavia a budú prehlasovať, že som to Ja, Mesiáš a budú miasť ľudí.

 

Spomeňte si, čo som vám povedal: Vrátim sa na zem práve tak, ako som ju opustil, keď som vystupoval cez oblaky.

 

Nevšímajte si nikoho, kto je v tele a tvrdí, že je Mnou, pretože to sa nestane.

 

Moji nasledovníci budú silní vďaka ich láske ku Mne a musia sa zamerať na jedinú túžbu, ktorá, pokiaľ sa naplnení, Mi prinesie radosť a útechu. Bude to misia na záchranu duší, všetkých duší a to ešte predtým, ako opäť prídem.

 

Pamätajte si, že oddanosť ku Mne bude tým kľúčom ku spáse a budúcemu svetu, ktorý nebude mať konca, pretože bude novým rajom, ktorý každému z vás ponúkne večný život.

 

 

Váš milovaný Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 491

13.07.2012 23:05

Posolstvo 491

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 13.07.2012 - 23:05 hod.

 

Takže teraz by si už mala chápať, prečo sa líšiš od
iných vizionárov – pretože si prorokyňou konca času

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, musíš vedieť, že úloha proroka sa líši od úlohy vizionára.

 

Prorok bude vždy vydedenec, nenávidený, obávaný a izolovaný.

 

Prorok bude vždy pracovať sám, akoby bol vyhnancom v púšti. Jediným ovocím vo vyprahnutej púšti bude (pre neho) hlas Boží.

 

Dcéra moja, keď sa cítiš osamelá a opustená, vedz, že práve takto sa cítili proroci v minulosti. Veľa prorokov cítilo ťarchu tejto úlohy, ktorá sa pred nich kládla.

 

Väčšina z nich vedela, že neboli hodní odovzdávať sväté Božie slovo, ale prijali Božie volanie z nebies, keďže boli poslaní.

 

Vzhľadom na to, že boli poslaní do sveta, inštinktívne poznali povinnosti, ktoré museli plniť, aj keď to nebolo ľahké.

 

Každé slovo, ktoré vyslovili, im bolo hodené späť do tváre.

 

Každé slovo bolo trhané na kusy v synagógach a chrámoch, postavených na počesť Boha. Mnohých z nich vyhnali ich vlastní ľudia a nebolo im dovolené, aby sa vrátili do svojho rodiska.

 

Z mnohých sa stali kočovníci, a nikdy nenašli miesto, kde by boli vítaní ako stratení synovia. Namiesto toho pracovali, žili a zostávali osamelí bez toho, že by existoval niekto, na koho by sa mohli obrátiť.

 

A predsa vo svojich srdciach vedeli, že sú vedení Bohom a necítili strach, keď hovorili jeho hlasom.

 

Milosti, ktoré im boli dané, im umožnili zostať silnými. Nikdy nezaváhali, keď odovzdávali varovania, proroctvá a Božie slovo Božiemu ľudu.

 

Nezáležalo im na tom, že sa im vysmievali, pretože vedeli, že Božia pravda bola pokrmom života.

 

Bez pravdy by Božie deti nemali prostriedky na to, aby rozpoznali proroctvá tak, ako boli predpovedané. A neboli by ani schopné prijať zákony, ustanovené Bohom pre dobro ľudstva.

 

Napriek tomu, že boli odmietaní, zosmiešňovaní, zavrhovaní a považovaní za výstredných — práve tak, ako som bol aj Ja v čase môjho pôsobenia na zemi — aj tak odovzdávali Božie slovo. Ich slová žijú večne. Nikdy nezaniknú, pretože hovorili slovo Pána, Boha Najvyššieho.

 

A takto to bude aj s tebou. Zostaneš sama ako hlas (volajúceho) na púšti.

 

Budeš ignorovaná v mnohých kruhoch mojej Cirkvi na zemi.

 

No tentoraz s tým rozdielom, že ešte počas tvojho života sa tieto proroctvá naplnia a tejto generácií bude dokázaná pravda.

 

Uveria vtedy, keď bude viditeľným dôkaz Varovania.

 

Proroctvá pečatí, ako ich otváram a zjavujem ich obsah tebe, budú tiež dôkazom toho, že som to Ja, kto skrze teba, siedmeho anjela – siedmeho posla – hovorí k svetu.

 

Budeš počutá no aj tak ťa naliehavo prosím, aby si zostala ticho a nevyjadrovala sa k tým, ktorí ti budú klásť otázky alebo ťa budú vyzývať, aby si zaujala stanovisko.

 

Zatiaľ ešte nechápeš význam posolstiev. Časom však budeš. Dovtedy nemáš oprávnenie, aby si obhajovala moje slovo.

 

Bude podniknuté všemožné úsilie, ako ťa za pomoci ľsti primäť k tomu, aby si zareagovala dúfajúc pritom, že sa kvôli nedostatku znalostí sama chytíš (do nastraženej pasce). A tak musíš zostať ticho, izolovaná a v anonymite až dovtedy, kým ti nedám ďalšie pokyny.

 

Takže teraz by si už mala chápať, prečo sa líšiš od iných vizionárov. Je to preto, lebo si prorokom – prorokyňou konca času.

 

Táto misia je chránená z neba a nemôže byť zničená.

 

Choď v pokoji a porozumení, dcéra moja.

 

 

Tvoj Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 492

14.07.2012 15:15

Posolstvo 492

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 14.07.2012 - 15:15 hod.

 

Nestačí veriť v Otca, pretože tí, ktorí odmietajú jeho Syna, odmietajú spásu

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, toľko veľa náboženstiev vo svete nasleduje nesprávnu cestu, sťažujúc tak Božím deťom to, aby získali večný život.

 

Jedine mojou smrťou na kríži bol umožnený večný život.

 

Môj Otec, ktorý poslal Mňa, svojho jediného Syna ako obetného Baránka, umožnil celému ľudstvu dosiahnuť spásu a večný život.

 

Večný život bol Adamovi a Eve daný ako dar. Potom im bol odňatý kvôli poškvrne hriechu a neposlušnosti.

 

Namiesto neho sa človek stal smrteľným, jeho telo nečistým, jeho život vo fyzickej podobe nedokonalým a zem sa stala úbohou napodobeninou bohatej a nádhernej zeme, stvorenej pre Adama a Evu v záhrade Eden.

 

Potom poskytol Boh, môj Večný Otec, spásu tým, ktorí Mňa, jeho jednorodeného Syna, prijali ako cestu do jeho nového raja.

 

Jedine skrze Mňa môžete byť prijatí mojim Otcom.

 

Nepostačuje, aby ste verili v Otca, pretože tí, ktorí odmietajú jeho Syna, odmietajú spásu.

 

Nezabúdajte, že je to nevedomosť, kvôli ktorej Mňa, Spasiteľa ľudstva, neuznáva tak veľa Božích detí. Ale vďaka môjmu veľkému milosrdenstvu im bude skrze Boží zásah vyjavená pravda.

 

Všetci sú si navzájom rovní v očiach môjho Otca a On chce zjednotiť všetky takéto duše na svojej hrudi. On ich všetky miluje.

 

Keď uvidia dôkaz, príjmu to, že im Boh Najvyšší prostredníctvom mojej obety na kríži poskytol dar večného života. Týmto spôsobom budú všetci uctievať jedného Boha.

 

Pretože je iba jeden Boh, ktorý každého z vás stvoril.

 

Choď teraz, dcéra moja a pomôž zabezpečiť, aby moje posolstvá boli dané všetkým vierovyznaniam, všetkým národom a všetkým Božím deťom.

 

Zahŕňam do toho aj takých, ktorí sú pohania a tých, ktorí majú kamenné srdcia.

 

Nezáleží na tom, či budú na teba pľuvať alebo odmietnu počúvať, ty im musíš posolstvá odovzdať.

 

Každý človek alebo taký, ktorý Mňa, Ježiša Krista, nasleduje a ktorý nedokáže prijať, že si želám, aby bolo sväté slovo Boha odovzdávané všetkým náboženstvám, nie je pravým kresťanom.

 

Tak veľa je tých, ktorí odmietli tieto moje posolstvá svetu, pretože Ja do svojho naručia ponímam celé ľudstvo a všetky ostatné náboženstvá, vrátane ateistov.

 

Nemáte právo domnievať sa, že jedine vy, praví kresťania, ste milovaní Bohom, mojim Večným Otcom.

 

Ste požehnaní a milovaní, ale bez obrátenia celého ľudstva môj Otec nedosiahne víťazstvo, pomocou ktorého chce zjednotiť všetky svoje deti.

 

Vy, moji nasledovníci, máte veľkú zodpovednosť kvôli daru pravdy, ktorý vám bol daný.

 

Je vašou povinnosťou, aby ste šírili moje sväté slovo a priviedli do Božieho kráľovstva tie úbohé duše, ktoré nevedia o mojej existencii.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 493

15.07.2012 15:45

Posolstvo 493

Posolstvo Panny Márie, prijaté 15.07.2012 - 15:45 hod.

 

Cirkev môjho Syna na zemi nebude v tomto čase počúvať, hoci vie,
ako bolo s mojim Synom zaobchádzané po prvý raz

 

Dieťa moje, bolesť, ktorú znášal môj Syn a jeho učeníci počas svojej misie na zemi, sa podobá tej, ktorú musia znášať jeho nasledovníci (dnes), zatiaľ čo sa On chystá opäť prísť.

 

V čase svojho pôsobenia na zemi čelil môj Syn obrovským prekážkam. Máloktorí v jeho vlastnom spoločenstve boli na to pripravení, aby Ho počúvali.

 

Zaobchádzalo sa s ním pohŕdavo a tí, ktorí boli zodpovední za chrámy a synagógy, sa na neho dívali zvrchu.

 

Avšak medzi jednoduchými ľuďmi bol vítaní a jeho slovo bolo prijímané, pretože dokázali vidieť pravdu, ktorú im hovoril.

 

Jeho slovo vyvolávalo v mnohých kruhoch strach a neistotu, no len máloktorí dokázali ignorovať múdrosť jeho učenia.

 

Môj Syn bol príčinou rozdelenia, hoci to nebolo v jeho úmysle.

 

Jeho jednoduché správanie spôsobilo, že len máloktorí boli schopní prijať skutočnosť, že bol Božím Synom.

 

Mnohí si kládli otázku, ako by mohol byť Syn človeka takým obyčajným jednoduchým mužom?

 

Odmietali Ho, pretože si mysleli, že Mesiáš by mal byť majestátny, sebavedomý a mal by si vynucovať pozornosť v najvyšších cirkevných kruhoch.

 

Môj Syn nemohol nútiť tých, ktorí v tom čase boli zodpovední za cirkev, aby Ho počúvali. Bola to ich pýcha, ktorá im zabraňovala počuť pravdu.

 

To isté sa bude diať teraz, keď môj Syn pripravuje svet na svoj Druhý príchod.

 

Cirkev môjho Syna na zemi nebude v tomto čase počúvať, hoci vie, ako bolo s mojim Synom zaobchádzané po prvý raz.

 

Tentokrát nebude jeho sväté slovo, ktoré je dávané tebe, prorokyni konca času, prijaté v Cirkvi môjho Syna na zemi.

 

Cirkev môjho Syna je hluchá voči daru proroctva. Odmietajú proroctvá, pretože nechcú počúvať.

 

Učeníci môjho Syna budú napadnutí a obvinení z podvodu tými, ktorí sú zodpovední za katolícku Cirkev na zemi.

 

A hoci sa učenie môjho Syna nikdy nezmenilo, nájdu (údajný) nesúlad s jeho svätým slovom, ktoré im je teraz dávané.

 

Prehlásia, že tieto posolstvá protirečia Božiemu slovu.

 

Deti, musíte mať vždy na pamäti, že môj Syn by nikdy nemohol protirečiť svojej (vlastnej) Cirkvi na zemi, pretože On je Cirkvou.

 

Pravda je stále tá, aká bola vždy.

 

Musíte nasledovať Božie slovo, pretože hlas môjho Syna je odsúvaný stranou a ignorovaný práve tak, ako tomu bolo prvý raz.

 

Nedovoľte, aby vám bol odopretý dar jeho spásy, posledný akt jeho milosrdenstva na zemi.

 

Môj Syn bol taký trpezlivý po taký dlhý čas. Pravda bola ľudstvu daná pri umučení môjho Syna na kríži.

 

Po stáročia bola posilňovaná skrze všetky tie vyvolené duše, ktoré boli osvietené mocou Ducha Svätého.

 

Teraz nadišiel čas, aby sa môj Syn znova vrátil a len tí, ktorí vďaka daru Ducha Svätého rozpoznajú jeho hlas, budú nasledovať jeho pokyny.

 

Cirkev odmietne jeho slovo rovnako, ako to urobila v čase, keď bol môj Syn na zemi prvý raz, zatiaľ čo sa On pripravuje na svoj Druhý príchod.

 

Zlyhajú v tom, aby Ho spoznali či prijali.

 

Ničomu sa nepoučili.

 

Modlite sa, aby tie statočné duše v Cirkvi, ktoré spoznajú jeho hlas, mali v tomto rozhodujúcom dejinnom období odvahu viesť všetky Božie deti do večného života.

 

 

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 494

15.07.2012 17:45

Posolstvo 494

Posolstvo Boha Otca, prijaté 15.07.2012 - 17:45 hod.

 

Zmietnem ich nepravé kostoly, ich bezbožné kulty, ich falošné idoly,
ich mestá a ich národy z povrchu zeme

 

(Prijaté počas adorácie svätej Eucharistie)

 

 

Moja najdrahšia dcéra, pre moje deti je ťažké, aby zostali bez hriechu kvôli kliatbe, ktorá bola na ne uvalená rukou hada.

 

Nikdy neočakávam, že moje deti budú v každom čase úplne zbavené hriechu, pretože to nie je možné.

 

Je dôležité, aby každý, kto pozná učenie Cirkvi môjho Syna na zemi, hľadal pokánie za svoje hriechy tak často, ako je to len možné.

 

Skrze pokánie bude ľahšie zotrvať v stave milosti a to vytvorí bariéru voči ďalšiemu pokušeniu.

 

Deti moje, teraz sa stanete svedkami veľkých trvalých zmien vo svete. Dôjde k nim po tom, ako sa udeje Varovanie.

 

Aj keď si mnohí tieto posolstvá z neba nebudú všímať, no je dôležité, aby sa pripravili tí, ktorí ich prijímajú ako Božie slovo.

 

Vy ste ohnivkom v mojej výzbroji proti nepriateľovi a skrze vašu vieru vás pozdvihnem a ochránim vás pred prenasledovaním.

 

Vďaka vašej láske k môjmu Synovi Ježišovi Kristovi, Spasiteľovi sveta, Mi bude možné zachrániť tie deti, ktoré nedokážu zniesť Božie svetlo.

 

Vaše posvätenie sa láskou, utrpením a modlitbami bude pre nich tou spásonosnou milosťou, ktorá ich zachráni pred pekelnými plameňmi.

 

Nestrachujte sa o seba, ale o tých, ktorí nielenže nedokážu vidieť, ale ktorí odmietajú vidieť tieto časy, v ktorých dnes žijete.

 

Prípravy sú zavŕšené a čas je zrelý na to, aby sa započalo so zmenami, pretože Ja nedovolím šelme, aby kradla duše.

 

Tento Boží zásah (Varovanie – pozn. prekl.), ktorý bol prisľúbený ľudstvu tak dávno, sa udeje už veľmi skoro a potom začne boj za záchranu mojich detí.

 

Neobávajte sa mojej ruky, pretože keď dopadne, bude použitá na to, aby potrestala tých, ktorí sa pokúšajú zničiť moje deti.

 

Zastavím ich v tom, aby klamali a podvádzali duše.

 

Zabránim im v ich vražedných zámeroch a zmietnem ich nepravé kostoly, ich bezbožné kulty, ich falošné idoly, ich mestá a ich národy z povrchu zeme, pokiaľ budú aj naďalej odmietať ruku, ktorá ich živí.

 

Boli varovaní. Vy, moje milované deti, budete môjmu Synovi nápomocní pri ich záchrane.

 

Nikdy sa nestrachujte, pretože tí s pečaťou živého Boha sú nielen ochraňovaní, ale dostávajú aj milosti na obranu Božieho Slova tak, aby dar života bol udelení čo možno najviac dušiam.

 

 

Váš milovaný Otec

Boh Najvyšší

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 495

16.07.2012 15:15

Posolstvo 495

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 16.07.2012 - 15:15 hod.

 

Blíži sa čas, v ktorom prenasledovanie môjho milovaného vikára,
pápeža Benedikta XVI., dosiahne svoj vrchol

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, nadišiel čas, aby sa pripravili všetci Boží kňazi, biskupi a všetci tí, ktorí spravujú moju svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev na zemi.

 

Pretože sa blíži čas, v ktorom prenasledovanie môjho milovaného vikára, pápeža Benedikta XVI., dosiahne svoj vrchol.

 

Veľmi skoro bude nútený utiecť z Vatikánu. Vtedy nastane čas, keď sa moja Cirkev rozštiepi, pričom jedna strana bude proti druhej.

 

Volám na všetkých mojich vysvätených služobníkov: Pripomeňte si vaše najsvätejšie sľuby.

 

Nikdy neopusťte vaše poslanie. Nikdy neopusťte Mňa. Nikdy neprijmite namiesto pravdy lži.

 

Musíte Ma prosiť, aby som vám pomohol v ťažkých časoch, ktoré prichádzajú. Musíte sa vzchopiť, zjednotiť a nasledovať Ma.

 

Modlite sa za silu, ktorú budete potrebovať, pomocou tejto osobitej modlitby za duchovenstvo: "Pomôž mi zostať verný tvojmu najsvätejšiemu slovu" v rámci Modlitebnej kampane (66):

 

 

"Ó, drahý Ježišu, pomôž mi, aby som vždy zostal verný tvojmu najsvätejšiemu slovu. Daj mi silu, aby som hájil pravdu tvojej Cirkvi napriek všetkým protivenstvám. Naplň ma milosťami, aby som udeľoval najsvätejšie Sviatosti tým spôsobom, ktorý si nás naučil.

 

Pomôž mi, aby som živil tvoju Cirkev Chlebom života a zostal Ti verný a to aj vtedy, keď mi zakážu, aby som tak konal. Osloboď ma z pút klamu, ktorému možno budem čeliť, aby som mohol hlásať pravé Božie slovo.

 

Pokry teraz všetkých tvojich vysvätených služobníkov tvojou drahocennou Krvou, aby sme tak zostali odvážni, verní a neochvejní v našej poslušnosti voči Tebe, nášmu milovanému Spasiteľovi, Ježišovi Kristovi. Amen".

 

 

Neklesajte na mysli, moji milovaní vysvätení služobníci, pretože tento rozkol bol predpovedaný a musí k nemu dôjsť v záverečnom boji o duše.

 

Milujem vás a budem teraz s vami, keď so Mnou kráčate tŕnistou cestou na Kalváriu, aby mohla byť ešte raz dosiahnutá spása pre všetky duše.

 

 

Váš milovaný Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 496

17.07.2012 16:00

Posolstvo 496

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 17.07.2012 - 16:00 hod.

 

Mladé duše sú Mi drahé a plačem kvôli tomu, že veľa z nich
nikdy nebolo učených pravde

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, tvoja misia musí obsiahnuť všetky Božie deti. Obzvlášť túžim po dušiach mladých ľudí a tých, ktorí dovolia ľudskej inteligencii, aby ich spravila hluchých voči pravde o mojej existencii.

 

Mladé duše sú Mi drahé a plačem kvôli tomu, že veľa z nich nikdy nebolo učených pravde.

 

Sú to ich rodičia, mnohí z nich neveriaci v Boha, ktorí ich priviedli do priepasti temnoty.

 

Svetlo, ktoré hľadajú, je to, čo ponúka falošný jas všetkého toho, čo sa blyští a trbliece. Sú zvádzaní cez hudbu, oblečenie a zábavu a to všetko je navrhnuté tak, aby dráždilo ich zmysly.

 

Nepoznajú Ma. Mnohí o Mne nikdy nepočuli ani o nádeji, ktorú zosobňujem v ich hľadaní budúceho šťastia.

 

Lucifer, padlý anjel, pôvodne serafín z vyššej hierarchie môjho Otca, bol talentovaným hudobníkom.

 

On, ktorý je v dnešnom svete Satanom, pokúša cez hudbu moje mladé citlivé duše.

 

Hudba je jeho ničivou zbraňou a on využíva akýkoľvek jej žáner na to, aby malé, nevinné duše stiahol do svojich osídiel podvodu.

 

Hudba je veľkým Božím darom. Je taktiež zneužívaná na to, aby zakryla ohavnú oddanosť zlému prostredníctvom lyrických textov, ktoré uctievajú šelmu. Veľmi málo mladých duší chápe moc hudby ako i to, ako je zneužívaná nesprávnym spôsobom.

 

Prosím, nalieham na vás, pomôžte Mi zachrániť ich malé duše.

 

Priveďte ich ku Mne. Nikdy ich nenúťte. Namiesto toho Mi zasväťte mladé deti pomocou nasledujúcej modlitby.

 

Modlitba: "Ochráň moje deti pred kráľom lží" v rámci Modlitbovej kampane (67):

 

 

"Prosím ťa, drahý Ježišu, ochráň moje deti pred kráľom lží. Zasväcujem tieto deti (tu ich menujte) tvojmu najsvätejšiemu Srdcu a prosím, aby si cez plášť tvojej predrahej krvi osvietil ich duše a vzal ich do bezpečia tvojho milujúceho náručia, aby mohli byť uchránené od každej ujmy.

 

Prosím ťa, otvor ich srdcia a zaplav ich duše tvojim Duchom Svätým počas osvietenia svedomia tak, aby boli očistené od každej neprávosti. Amen."

 

 

Modlitba pre ateistov počas Varovania

 

Tí z vás, ktorí tvrdíte, že ste ateisti, počujte teraz môj prísľub. Milujem vás a nikdy sa nevzdám môjho boja, aby som vás zachránil zo zovretia podvodníka, satana, ktorý vás zaslepuje voči pravde.

 

Keď príde čas a vy uvidíte svoje hriechy pred vašimi očami počas Varovania, povedzte, prosím, tieto slová:

 

"Ježišu, ukáž mi pravdu a zachráň ma od zlého. Úprimne ľutujem svoje hriechy a prosím ťa, vezmi ma teraz do svojho náručia a ukáž mi svetlo tvojho milosrdenstva. Amen."

 

Už nikdy viac nebudete zmätení, ak sa budete modliť túto modlitbu. Z vášho srdca bude sňaté bremeno a vy nadobudnete skutočný pokoj.

 

Pamätajte si tieto slová, keď nastane ten deň.

 

Neopustím vás. Podržím vás a vy pocítite, ako moja láska preniká cez vaše telo a potom vám bude poskytnutý dôkaz, po ktorom ste tak túžili.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 497

17.07.2012 23:18

Posolstvo 497

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 17.07.2012 - 23:18 hod.

 

Akonáhle dôjde k Varovaniu, nastane veľký zmätok

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, čas teraz rýchlo napreduje. Všetkých som vás doteraz pripravoval už po nejakú dobu.

 

Vy, moji nasledovníci, viete, čo musíte robiť. Vaša osobná spoveď je dôležitá a musíte sa vynasnažiť, aby ste k nej odteraz pristupovali každý týždeň.

 

Buďte v pokoji. Mám radosť z toho, ako sa riadite mojimi pokynmi. Prosím, aj naďalej sa vracajte k modlitbám mojej modlitbovej kampane a zamerajte sa na tie modlitby, ktoré sú určené na záchranu duší ostatných ľudí.

 

Akonáhle dôjde k Varovaniu, nastane veľký zmätok.

 

Ľudia všade vo svete budú pokorení takým spôsobom, ktorý sa bude vymykať z obvyklého rámca.

 

Mnohí budú až príliš otrasení, než aby sa ihneď vrátili do svojho zamestnania. Ľudia, stojaci vo vládnych mocenských pozíciách, budú spochybňovať svoje zákony.

 

Vrahovia a zločinci vo vašich spoločnostiach budú pociťovať hroznú sklesnutosť a zúfalstvo, no mnohí z nich sa budú kajať zo svojich hriechov.

 

Moji kňazi a ostatní Mne zasvätení služobníci ihneď spoznajú, že tieto posolstvá pochádzajú z mojich Božských pier.

 

Vtedy povstanú a pridajú sa k mojim verným nasledovníkom, aby Mi pomohli prirpaviť svet na môj Druhý príchod.

 

Budú medzi nimi aj takí, ktorí budú vedieť, že som to Ja, kto k nim hovorí, ale nebudú mať dostatok odvahy na to, aby otvorene hlásali moje najsvätejšie slovo.

 

Časom im budú udelené milosti na zachovanie mojich sviatostí, keď si uvedomia, že majú byť znesvätené. Vtedy dostanú dôkaz pravosti týchto proroctiev.

 

Mnohí rodičia budú od tej doby musieť vštepovať svojim deťom vo veku nad sedem rokov dôležitosť modlitby a pokánia. Rodičia, je to vašou povinnosťou, aby ste svoje deti učili pravde.

 

Po Varovaní budú ich srdcia otvorené pre moju lásku a vy musíte zotrvať v tom, aby ste ich viedli v duchovných záležitostiach.

 

Postarajte sa o to, aby ste odteraz vo svojich príbytkoch mali svätenú vodu a benediktínsky kríž spolu s pečaťou živého Boha, ktorá bude visieť vo vašom domove. Toto všetko bude vašu rodinu ochraňovať.

 

Riaďte sa mojimi pokynmi a všetko bude dobré.

 

Dcéra moja, musíš teraz ísť a zabezpečiť, aby Kniha pravdy bola vydaná tak rýchlo, ako je to len možné. Je dôležité, aby sa toto dostalo aj k tým dušiam, ktoré nemajú prístup k počítaču.

 

Nemaj strach, pretože Ja ťa povediem a zošlem ti pomoc, aby sa zaistilo, že Kniha pravdy bude rozposlaná do celého sveta.

 

Choď v pokoji. Choď v láske. Ja som vždy s tebou.

 

Stojím pri tebe v každom okamihu dňa a sprevádzam ťa dokonca aj vtedy, keď si to neuvedomuješ. Som v tvojom srdci.

 

 

Váš milovaný Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 498

18.07.2012 18:15

Posolstvo 498

Posolstvo Panny Márie, prijaté 18.07.2012 - 18:15 hod.

 

Je nežiadúce v dnešnej takzvanej tolerantnej spoločnosti
povedať, že veríte v Ježiša Krista

 

Dieťa moje, plačem v tomto čase kvôli tomu, ako sa deti Boha hanbia alebo sa cítia trápne verejne vyznať svoju lásku k jeho Synovi Ježišovi Kristovi.

 

Toľkí v dnešnom svete, ktorí milujú môjho Syna, sú v rozpakoch, keď majú na verejnosti otvorene vysloviť jeho meno, obávajúc sa toho, že budú zahriaknutí.

 

Je nežiadúce v dnešnej takzvanej tolerantnej spoločnosti povedať, že veríte v Ježiša Krista, Syna človeka a že veríte jeho učeniu.

 

A predsa je mnoho takých, ktorí – bez toho, aby si to dvakrát uvážili – neváhajú použiť jeho sväté meno aj viac razy počas dňa, keď kľajú a sa rúhajú.

 

Jeho meno je vyslovované veľmi často, ale nie takým spôsobom, akým by malo byť.

 

Toľkí majú strach pred tým, aby sa otvorene priznali ku svojej láske k môjmu Synovi vo svete, ktorý je nevraživý ku kresťanstvu.

 

Kresťanstvom opovrhujú dve tretiny sveta.

 

Kresťania sú šikanovaní, znevažovaní a mnohokrát prenasledovaní tak, ako tomu nie je pri žiadnom inom náboženstve vo svete.

 

Boží vyvolený národ, ktorým sú Židia, takisto trpí a oni boli prenasledovaní nanajvýš neľudským spôsobom len kvôli tomu, kým sú. Sú vyvolenou rasou a už zanedlho sa obrátia a privítajú Mesiáša po druhý raz, aj keď prvý raz neboli schopní Ho prijať.

 

Deti, nikdy sa nesmiete báť verejne prejaviť svoju lásku k môjmu Synovi. Keď vyjadríte svoju lásku k Nemu otvorene a bez strachu, mnohí ľudia budú počúvať. Pretože čím viac budete hlásať jeho sväté slovo, tým presvedčivejšími sa stanete.

 

Potom vám bude udelených viac milostí, aby vám dodali silu na urobenie ďalšieho kroku.

 

Po nejakom čase vás už nebude znepokojovať, čo si o vás myslia iní. Naopak, na mnohých zapôsobí vaša úprimnosť a mnohí budú chcieť vedieť viac o mojom Synovi.

 

Teraz je ten čas, aby ste hovorili o milosrdenstve môjho Syna k toľkým ľuďom, ako len môžete.

 

Treba im povedať o jeho Božom milosrdenstve, najväčšom dare - Varovaní, ktoré bude viditeľné po celom svete. Potom neskôr budú poznať pravdu a omnoho viac ich bude chcieť počuť tieto posolstvá z neba.

 

Ďakujem ti, moje dieťa, že si odpovedala na moje volanie.

 

 

Vaša milovaná Matka v nebi

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 499

19.07.2012 07:00

Posolstvo 499

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 19.07.2012 - 07:00 hod.

 

Moje ramená boli počas môjho ukrižovania vykĺbené a toto
ukazuje aj vyobrazenie na Turínskom plátne

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, snuje sa veľký plán na oklamanie Božích detí s cieľom zničiť dôkazy o mojej existencii.

 

Mnohí už čoskoro vystúpia, prestrojení za mojich svätých pokorných služobníkov, aby sa pokúsili zničiť vieru vo Mňa, vášho milovaného Ježiša.

 

Ako prvé začnú spochybňovať moje narodenie, nepoškvrnenosť mojej Matky a moje vzkriesenie z mŕtvych.

 

Všetky tieto veci očiernia tým, že ich prehlásia za falošné a predložia čosi, čo nazvú dôkazom, aby tak zabezpečili, že čo možno najviac kresťanov začne mať pochybnosti o mojom živote na zemi.

 

Vytvoria lži okolo môjho ukrižovania a vznesú pochybnosti ohľadne môjho morálneho charakteru.

 

Potom začnú útočiť na relikvie, spochybňovať ich a pokúsia sa ich označiť za nič iné, než len poveru v mysliach kresťanov.

 

A potom je tu Turínske plátno, látka, ktorá pokrývala moje mŕtve telo v hrobe. Nakoniec poprú, že je pravé a presadia klamstvá.

 

Budú tvrdiť, že moje ramená sú príliš dlhé a spochybnia to. Avšak nebudú schopní pochopiť tie muky, ktoré muselo moje telo podstúpiť počas môjho ukrižovania. Moje ramená boli počas môjho ukrižovania vykĺbené a toto ukazuje aj vyobrazenie na Turínskom plátne.

 

Potom sa budú snažiť dokázať, že zmŕtvychvstanie sa nikdy neuskutočnilo. Budú tvrdiť, že to všetko sú len klamstvá, až tak zúfalo im bude na tom záležať, aby zahladili všetky moje stopy.

 

Potom sa pokúsia odoprieť všetkým tým, ktorí sa počas Varovania obrátia, sväté sviatosti a Písmo Sväté.

 

Na väčšine miest Bibliu zakážu.

 

Potom zavedú novú falošnú knihu, o ktorej povedia, že hlása dôležitosť vzájomnej lásky.

 

Využijú pritom lásku, ktorú vo svojich srdciach prechovávajú kresťania - tento Boží dar, na ich zmanipulovanie, aby prijali posolstvo takzvanej lásky.

 

Povedia: "Milujte sa navzájom. Milujte náboženstvo vášho blížneho. Spojte sa ako jedno náboženstvo a ukážte pravú lásku k vašim bratom a sestrám."

 

Podstatou tohto posolstva bude sebaláska.

 

"Milujte najskôr seba a potom pre vás bude ľahšie milovať svojho blížneho", bude ich posolstvom a to bude tá najväčšia lož, ktorú vám, mojich nasledovníkom, nanútia prehltnúť.

 

Láska k sebe na úkor lásky k iným je urážkou Boha.

 

To je egoistické. Nepočúvajte tieto klamstvá. Avšak budú o tom presvedčení až tak, že mnohí uveria tomu, čo sa im povie a budú nasledovať vodcu tohto jedného svetového náboženstva tak, ako ovce, idúce na porážku.

 

Keďže toto nové svetové náboženstvo prenikne do tak mnohých národov, bude ho tolerovať veľa vlád.

 

Nemilosrdne odstránia kresťanské zákony.

 

Potom schvália zákony, ktoré zakážu všetky náboženstvá, predovšetkým kresťanstvo.

 

Uvalia pokuty na tých, ktorí nevyhovejú ich požiadavkám.

 

Koreňom všetkého tohoto zla bude komunizmus.

 

Nie preto, že komunizmus presadzuje ateizmus. Bude to preto, že podnecuje nenávisť k Bohu.

 

Rusko a Čína budú pri moci v mnohých národoch, počnúc Európou.

 

Európska únia, šelma s desiatimi rohmi, bude pohltená druhou šelmou, nemilosrdnejšou a mocnejšou.

 

Potom si komunizmus začne raziť cestu, až pokým sa nerozšíri všade po svete.

 

Toto obdobie nepotrvá dlho. Bude krátke.

 

Vaše modlitby zmiernia jeho dopad, no toto bolo predpovedané a stane sa to.

 

Modlite, modlite, modlite sa za obrátenie celého sveta počas Varovania.

 

Ak sa väčšina duší obráti, potom mnohé z Veľkého súženia môže byť a bude zmiernené.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 500

20.07.2012 17:46

Posolstvo 500

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 20.07.2012 - 17:46 hod.

 

Svetu bude už čoskoro predložená najpodlejšia lož, pričom je
ľudstvu nemožné, aby ju v tomto čase rozpoznalo

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, tri a pol roka zostávajúceho obdobia vo Veľkom súžení sa začne v decembri 2012.

 

Je to to obdobie, kedy sa objaví antikrist ako vojnový hrdina.

 

Jeho duša bola odovzdaná satanovi, ktorý vlastní každú jej časť.

 

Sily, ktorými bude disponovať, spôsobia, že sa časom na neho bude nazerať nielen ako na mierotvorcu, ale ľudia si budú myslieť, že on je Mnou, Ježišom Kristom, Spasiteľom ľudstva.

 

Časom tiež uveria, že antikrist bol poslaný, aby oznámil (môj) Druhý príchod.

 

Preto aj tak veľa úbohých duší dobrovoľne príjme jeho znamenie – znak šelmy. Pretože on je šelmou v každom ohľade kvôli spôsobu, akým sa sám satan bude prejavovať v jeho tele.

 

Bude na oblohe konať zázraky.

 

Bude uzdravovať ľudí.

 

On bude hlavou nového svetového náboženstva. On a falošný prorok, ktorý bude stáť na čele vonkajšieho prázdneho "obalu" katolíckej cirkvi na zemi, budú úzko spolupracovať, aby oklamali všetky Božie deti.

 

Svetu bude už čoskoro predložená najpodlejšia lož, pričom je ľudstvu nemožné, aby ju v tomto čase rozpoznalo.

 

Tí z vás, ktorým bola daná Kniha pravdy – tieto Moje sväté posolstvá, aby varovali ľudstvo o týchto veciach – vedzte toto:

 

Ich plán bude natoľko prefíkaný, že mnohých oklame prívetivé ľudské vonkajšie zdanie, ktorým sa ich ohavný plán predstaví svetu.

 

Antikrist a falošný prorok medzi sebou už dokončujú plány ich zlovoľnej nadvlády a prvé, čo prinesú, bude eskalácia vojny na Blízkom východe.

 

Antikrist bude hlavným aktérom, ktorý bude v zákulisí poťahovať za nitky. Potom vystúpi do popredia a nechá sa spoznať ako sprostredkovateľ mierového plánu.

 

Vtedy nastane čas, kedy sa svet dostane pod jeho kúzlo.

 

Medzitým sa falošný prorok chopí moci vo vnútri katolíckej Cirkvi.

 

Už veľmi skoro bude katolícka Cirkev vtiahnutá do nového svetového náboženstva, ktoré bude len zástierkou na uctievanie Satana. Základným cieľom tejto ohavnosti bude uctievanie samého seba a zavedenie zákonov, ktoré budú zahŕňať dve veci:

 

Zrušenie sviatostí a zrušenie hriechu.

 

Pravé sviatosti budú dostupné len skrze tých kňazov a ostatných kresťanských duchovných, ktorí Mi zostanú verní. Tieto sviatosti budú ponúkať vo zvláštnych núdzových kostoloch.

 

Zrušenie hriechu bude zavedené schválením takých zákonov, ktoré sa budú javiť ako tie, ktoré hája toleranciu.

 

Budú v sebe zahŕňať potraty, eutanáziu a jednopohlavné sobáše. Kostoly budú prinútené povoliť jednopohlavné manželstvá a kňazi budú donútení k tomu, aby im v mojich očiach dávali svoje požehnanie.

 

Počas tejto doby budú naďalej slúžiť svoje vlastné verzie svätej omše. Ich obeta svätej Eucharistie, pri ktorej znesvätia hostiu, sa bude konať v katolíckych kostoloch.

 

Nielenže nebudem prítomný pri takýchto omšiach, ale nebudem ani prítomný v samotných kostoloch, kde Ma budú zneuctievať.

 

Pre mojich nasledovníkov budú všetky tieto veci veľmi desivé. Už viac nebude možné, aby ste mali úžitok zo sviatostí, iba ak len od kňazov, ktorí budú vo zvyšku mojej Cirkvi na zemi.

 

To je dôvod, prečo vám teraz dávam také dary, akým sú plné odpustky na odpustenie vašich hriechov. Neznamená to však, že sa tým nahrádza vykonanie svätej spovede u katolíkov.

 

To bude spôsob, akým budete môcť zostať v stave milosti.

 

A hoci sa počas Varovania obrátia miliardy ľudí, predsa sa tieto proroctvá uskutočnia. Mnohé z nich však môžu byť zmiernené pomocou modlitieb, aby sa tým zmenšilo utrpenie a prenasledovanie.

 

Vy, ktorí ste mojimi nasledovníkmi, nezabúdajte, že ste vždy ochraňovaní pečaťou živého Boha.

 

Musíte túto pečať rozširovať a dávať ju čo možno najviac ľuďom.

 

Prosím, pochopte, že vám tieto veci hovorím preto, aby som vás pripravil tak, aby ste mohli čo možno najviac dušiam zabrániť prijať znak šelmy.

 

Satan použije moc na posadnutie tých duší, ktoré príjmu znak (šelmy) a bude veľmi ťažké ich zachrániť.

 

Vy, moji nasledovníci, budete vďaka tejto misii dostávať pokyny na každom kroku tejto cesty. Nesmiete dovoliť, aby do vašich sŕdc prenikol strach, pretože budem to Ja, kto vás naplní odvahou, silou, odolnosťou a dôverou tak, aby ste povstali so vztýčenými hlavami, keď budete pochodovať v mojej armáde.

 

Nezabúdajte, že satan túto bitku nemôže vyhrať, lebo to sa nikdy nemôže stať.

 

Zvíťaziť môžu iba tí, ktorí budú mať pečať živého Boha a tí, ktorí zostanú verní a pevne oddaní Bohu.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 501

21.07.2012 15:15

Posolstvo 501

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 21.07.2012 - 15:15 hod.

 

Božia láska bude ako žiara dopadať na všetkých tých, ktorí budú môjho Otca prosiť,
aby zabránil antikristovi spôsobiť ľudstvu strašné utrpenie

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, tí spomedzi vás, mojich nasledovníkov, ktorí sa znepokojujete kvôli časom, ktoré sú pred vami, musíte vedieť, že všetka moc leží v rukách môjho Večného Otca.

 

Jeho jediným želaním je, aby zachránil všetky svoje deti zo spárov šelmy.

 

Žiaľ, títo neveriaci odmietajú šelmu, satana, ako výplod fantázie.

 

On a jeho armáda démonov sú všade a každým okamihom dňa zvádzajú Božie deti k hriechu skrze ich myšlienky, konania a skutky.

 

Môj Otec chce nielen zachrániť duše každého jedného zo svojich detí, ale On ich chce aj ochrániť pred prenasledovaním antikristom.

 

Moc, ako odvrátiť, oslabiť a zmierniť tieto skúšky, leží v rukách vás, mojich nasledovníkov.

 

Vaše modlitby môžu zmierniť veľa z tohto utrpenia, ktoré je plánované satanovou armádou v nasledujúcich rokoch.

 

Tým, ktorí sa vrátia nazad na cesty Pána, Boha Najvyššieho, budú dané milosti, aby im pomohli zastaviť mnohé z týchto ohavných a zlých plánov, ktoré sú pripravované touto zlovestnou skupinou proti ich bratom a sestrám.

 

Božia láska bude ako žiaria dopadať na všetkých tých, ktorí budú môjho Otca prosiť, aby zabránil antikristovi spôsobiť ľudstvu strašné utrpenie.

 

Musíte sa vytrvalo modliť, aby rýchlo skoncoval s falošným prorokom.

 

Vám, mojim nasledovníkom, budú dané mimoriadne litánie v rámci modlitbovej kampane na zlomenie a oslabenie jeho moci.

 

Je potrebné, aby ste sa ich po uskutočnení Varovania denne modlili a to najlepšie počas adorácie k najsvätejšej oltárnej sviatosti.

 

Tieto litánie, určené na zničenie antikrista a jeho armády, budú mocnou silou a pokiaľ sa dostatočný počet duší spojí v týchto modlitbách, stanú sa nástrojom na zastavenie mnohých plánov, chystaných antikristom a falošným prorokom.

 

Už zakrátko dostanete prvú z litánií.

 

Zostaňte silní a dôverujte mojej láske k vám, pretože to nie je mojim želaním, aby som vás videl trpieť.

 

Jediné, čo si želám, je zjednotenie celého ľudstva v novej ére pokoja a mieru, ktorá leží pred vami.

 

To je to jediné, na čo sa musíte upriamiť. Všetko utrpenie pominie a dostane sa do zabudnutia, keď sa dostaví táto nová éra.

 

Buďte trpezliví. Dôverujte Mi a vedzte, že láska, ktorú môj Večný Otec prechováva ku svojim deťom, je neprekonateľná a mimo vášho chápania.

 

Milujte a dôverujte jeho nesmiernej láske a vedzte, že moc môjho Božieho milosrdenstva je taká veľká, že akonáhle prikryje celé ľudstvo, sa miliardy ľudí obrátia.

 

Dôjde k tomu vtedy, keď sa sila Ducha Svätého, ktorý zaplaví duše väčšiny Božích detí, stane pre antikrista neznesiteľnou záťažou.

 

Bude to pre neho ťažké, aby prenikol cez štít Božej armády.

 

Preto sa ani vy nikdy nesmiete vzdávať nádeje. Boj o duše môže byť skrátený a zmiernený, pokiaľ sa dostatok duší obráti a bude konať podľa mojich pokynov.

 

Všetkých vás milujem a dúfam, že Mi vždy dôverujete.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 502

22.07.2012 19:00

Posolstvo 502

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 22.07.2012 - 19:00 hod.

 

Z tohto boja za duše vyjdete ako víťazi a nepotrvá dlho,
než sa objaví nový svet bez konca

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, mnoho vyvolených duší znáša v tomto čase veľké utrpenie, keď sú ich srdcia, úzko prepojené s mojim, bičované kvôli hriechu.

 

Toto spojené utrpenie, ktoré teraz zakúšajú mnohí vizionári, proroci a obetné duše, má zachrániť duše tých, ktorí počas Varovania zomrú v smrteľnom hriechu.

 

Je to utrpenie ako žiadne iné a pomôže poraziť nepriateľa v čase Varovania.

 

Dcéra moja, musíš pokračovať vo zverejňovaní mojich posolstiev, aj keď ťa to v tomto čase zraňuje.

 

Nepokoje vo svete sa budú rýchlo rozrastať a neprepuknú len vojnové konflikty, ale globálny bankový systém sa pokúsi uchopiť moc a kontrolu nad prevažnou väčšinou svetových mien.

 

Zavládne chaos a pribudnú prírodné katastrofy, keď dopadne ruka môjho Otca, aby potrestala ľudstvo za jeho slabosť a otroctvo k hriechu.

 

Moji nasledovníci, vaše modlitby už odvrátili mnohé pohromy, ktoré by inak zničili mestá a národy.

 

Nesmiete sa nikdy prestať modliť. Vytrvalosťou a vernosťou voči Mne, vášmu Ježišovi, sa situácia stane znesiteľnejšou.

 

Musíte zostať silní počas tejto doby konfliktov, pretože už veľmi skoro sa všetko zmení.

 

Napriek zlobe satanovej armády to bude rastúca viera mojej armády, ktorá sa pred nich postaví a zabráni im v ich snahách zničiť moju cirkev.

 

Nikdy sa necíťte byť touto prácou sklamaní, aj keď sa občas zdá, že je to beznádejné. Moje milosrdenstvo je veľké. Moja láska zahŕňa všetky Božie deti.

 

Z tohto boja za duše vyjdete ako víťazi a nepotrvá dlho, než sa objaví nový svet bez konca.

 

Toto je vaša budúcnosť, budúcnosť sveta, o ktorý sa musíte usilovať. Satanove dni sú už takmer u konca.

 

Radujte sa, pretože nepotrvá dlho a na utrpenie sa zabudne.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 503

23.07.2012 16:36

Posolstvo 503

Posolstvo Panny Márie, prijaté 23.07.2012 - 16:36 hod.

 

Dovoľte mi ako Matke Spásy - čo je môj posledný titul* z neba - aby som vám pomohla

 

Moje dieťa, je tak mnoho spôsobov, akými sa každý národ utápa v slzavom údolí, ktoré bolo už veľakrát predpovedané.

 

A predsa neuposlúchli varovania, ktoré som po stáročia dávala vizionárom.

 

Niektorí z tých, ktorí poznajú prísľuby Pána, ktorý povedal, že príde znova, aby sa ujal panstva vo svete, nemajúceho konca, sú schopní rozpoznať znamenia.

 

Avšak väčšina ľudí ich nerozpoznáva, pretože nepoznajú evanjeliá.

 

Deti, tieto časy sú veľmi ťažké a mätúce. Ja, vaša milovaná Matka, vám ponúkam ochranu pred satanom len vtedy, ak ma budete o to prosiť.

 

Bola mi udelená moc, aby som ho rozdrvila. Ak ma budete vzývať o pomoc, môžem zmierniť vaše utrpenie.

 

Moje dieťa, jeho vplyv sa stane očividným pre mnohých z vás, ktorí otvoríte oči.

 

Jeho zloba sa prejavila v mnohých Božích deťoch.

 

Vraždy, nezmyselné zabíjanie, vojny, chamtivosť, prenasledovanie, nemorálnosť a rozpustilé hriechy, z ktorých každý jeden porušuje Božie prikázania, zavedené Mojžišom, sú tu pre vás všetkých na to, aby ste ich mali na zreteli.

 

Vy, ktorí máte slabú vieru a hovoríte: "Vari na tom záleží?" – si musíte uvedomiť, akú škodu už pácha na vašej duši satan.

 

On je ako choroba, ktorá sa ťažko lieči. Akonáhle vás zachváti, privodí vám ďalšie ochorenia, ktoré sú dokonca ešte horšie, ako to prvotné, takže iba jedna liečba nepostačí.

 

Otrávi dušu, myseľ a telo tak rýchlo, že samému je veľmi ťažké sa od neho oslobodiť.

 

Deti, vy si neuvedomujete, aký je on mocný a pomstychtivý. Pokiaľ raz nakazí dušu, už sa jej nevzdá, čo takúto dušu privádza takmer o rozum.

 

V niektorých prípadoch tieto duše už viac nekontrolujú svoje vlastné pohnútky.

 

Ako Matka všetkých Božích detí mám moc, aby som vám pomohla zachrániť vašu dušu.

 

Dovoľte mi ako Matke Spásy - čo je môj posledný titul* z neba - aby som vám pomohla.

 

Musíte sa každý deň modliť môj svätý ruženec kvôli ochrane a satan vás a vašich milovaných nechá na pokoji.

 

Nikdy nepodceňujte túto modlitbu, pretože satanova moc slabne, akonáhle sa ju modlíte.

 

Deti, Božia moc sa dostaví k tým, ktorí volajú na môjho Syna Ježiša, aby im dal silu prežiť v týchto časoch. Nemôže vám byť poskytnutá bez toho, že by ste o ňu neprosili.

 

Tu je ďalšia modlitba v rámci Modlitbovej kampane (68), ktorú sa musíte modliť, aby ste si vyprosili ochranu pred satanom.

 

Modlitba "Ochráň ma od vplyvu satana" v rámci Modlitbovej kampane (68):

 

 

"Matka Božia, Matka Spásy, prikry ma tvojím najsvätejším plášťom a ochráň moju rodinu od vplyvu satana a jeho padlých anjelov.

 

Pomôž mi, aby som vždy dôveroval Božiemu milosrdenstvu tvojho milovaného Syna Ježiša Krista.

 

Udržuj ma v mojej láske k Nemu a nikdy nedovoľ, aby som zblúdil z pravdy Jeho učenia bez ohľadu na to, koľko pokušení ma postretne. Amen."

 

 

Modlite, modlite, modlite sa vždy za ochranu proti zlému, pretože on je príčinou strašnej bolesti, hrozného spustošenia a zbedačenia vo vašich životoch.

 

Tieto milosti nemôžete dostať, pokiaľ o ne nebudete prosiť.

 

Vždy majte dôveru vo mňa, vašu Matku, pretože je to mojim poslaním, aby som môjmu Synovi pomáhala zachraňovať duše všetkých Božích detí.

 

 

Vaša milujúca Matka

Kráľovná zeme

Matka Spásy

 

 

 

_____________________________________________________________________

 

* Posledný titul Božej Matky znie: "Spoluvykupiteľka". V posolstvách našej predrahej nebeskej Matky "Matky všetkých národov" z Amsterdamu (1945 – 1959) sa Panna Mária obracia na pápeža týmito slovami: Postaraj sa o schválenie poslednej (piatej) dogmy – korunovácie Matky Pána Ježiša Krista: "SpoluvykupiteľkyProstredníčkyOrodovníčky" (11.10.1953). Tieto tituly neboli dodnes ešte oficiálne vyhlásené za Mariánsku dogmu, aj keď sú pápežmi (neoficiálne) uznávané.

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 504

24.07.2012 17:39

Posolstvo 504

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 24.07.2012 - 17:39 hod.

 

Proroctvá, dané Jánovi a doteraz ešte neodhalené, budú
v tomto čase predložené svetu, aby ho prebudili

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, je blízko čas, aby boli posledné tajomstvá Boha Najvyššieho odhalené celému svetu.

 

Tvoj hlas, dcéra moja, nakoniec naplní Boží plán na zemi, aby odhalil pravdu o mojom Druhom príchode.

 

Ty, dcéra moja, si siedmy anjel, ktorý bol zoslaný, aby Božie deti pripravil na obnovenie ich viery tak, aby mohli byť zachránené (Zjav 10, 7).

 

Keď odhalíš tajomstvá, obsiahnuté v siedmych pečatiach, ktoré otváram teraz Ja, Ježiš, Baránok Boží, mnohých tým rozhneváš.

 

Ukrutné lži, páchané tými, ktorí sa vydávajú za služobníkov mojej Cirkvi, budú odhalené zvukom tvojho hlasu.

 

Každý hanebný čin, spáchaný satanovými prisluhovačmi, ktorí sa neštítia prehlasovať samých seba za mojich nasledovníkov, bude odhalený. Každá lož vyjde najavo, aby sa zviditeľnila pre všetkých.

 

Nová falošná cirkev, vytvorená antikristom, sa ukáže byť tou, akou ona v skutočnosti je.

 

Každý pokus, podniknutý na to, aby oklamal Božie deti, sa obráti proti nim, zatiaľ čo sa bude stupňovať boj o záchranu ľudstva.

 

Všetci sa stanú svedkami rúhania, vychádzajúceho z úst tých, ktorí nehovoria v mojom svätom mene, hoci mnohí nepríjmu Božiu pravdu, ako je teraz dávaná svetu.

 

Slová (pravdy), tak dlho skryté a zadržiavané až do konca, sa teraz budú rinúť z mojich úst.

 

Ani jeden človek sa nevyhne pravde. Všetkým bude ukázané slovo pravdy, zatiaľ čo Ja sa ešte raz chystám, aby som zachránil ľudstvo od večného zatratenia.

 

Proroctvá, dané Jánovi a doteraz ešte neodhalené, budú v tomto čase predložené svetu, aby ho prebudili.

 

Po tak dlhej dobe budú evanjeliá opäť šírené po celom svete.

 

Slepí budú znova vidieť.

 

Nemí budú hovoriť pravdu, ktorá sa ako med bude rinúť z ich úst.

 

Hluchí budú počúvať a pravda im poskytne útechu, ktorej sa im tak dlho nedostávalo v ich životoch.

 

Odpadlíctvo utŕži trhliny a hrubé, otupelé duše, hladujúce po pravde, ju konečne príjmu s otvorenou náručou.

 

Moc Božia sa teraz prejaví vo všetkých kútoch zeme.

 

Buďte si istí, že satanovo plemeno a jeho nasledovníci urobia všetko, čo budú môcť, aby zabránili tomu, aby skrze Božiu lásku bola svetu daná Kniha pravdy.

 

Budú proti nej bezmocní, aj keď to tak nebude vyzerať.

 

Nebesia čakajú teraz na čas, aby zhromaždili celé ľudstvo pre môj slávny návrat.

 

Nikdy Ma neopúšťajte. Vítajte Ma, keď vás pripravujem na môj slávny Druhý príchod.

 

Vezmite so sebou vašu rodinu a príďte do môjho náručia, zatiaľ čo Ja sa chystám zavinúť vás do ochrany mojich zvláštnych milostí z neba.

 

Volám na vás všetkých, aby ste rozpoznali posledné volanie, dávané vám skrze môjho siedmeho posla, ktorý dostal oprávnenie, aby odhalil význam siedmych poľníc a obsah siedmych pečatí, zatiaľ čo sa anjelské chóry chystajú naplniť proroctvá.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 505

25.07.2012 23:30

Posolstvo 505

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 25.07.2012 – 23:30 hod.

 

Láska je znamením od Boha. Nezáleží, akého ste náboženstva
alebo vierovyznania, láska môže pochádzať len od Boha

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, chcem hovoriť o dôležitosti lásky a o tom, ako by bez lásky svet nemohol prežiť.

 

Boh je láska. Láska pochádza od Boha.

 

Kde nachádzate lásku, tam okamžite cítite Božiu prítomnosť.

 

Takmer každý na svete pociťuje v nejakom období lásku. Láska oslobodzuje dušu a jej čistota vám dáva letmo nahliadnuť do hĺbky lásky, ktorú Boh prechováva ku každému jednému zo svojich detí.

 

Láska víťazí nad smrťou.

 

Láska víťazí nad zlom.

 

Láska je večná. Nikdy nemôže zaniknúť, pretože pochádza od Boha a bude pretrvávať naveky.

 

Keď je láska v tomto živote napadnutá zlým (satanom), ktorý jedná prostredníctvom duší, vtedy ona trpí, chradne a na jej miesto sa dostavuje ľahostajnosť alebo niekedy aj nenávisť.

 

Je to len vďaka láske, najmä tej jedného k druhému, že sa vo svete môže rozmáhať mier.

 

Bez lásky by ľudia zahynuli sa stali by sa vyprahnutými.

 

Keď milujete dieťa, pociťujete ten istý druh lásky, ktorú môj Otec prechováva vo svojom srdci ku každému dieťaťu, narodenému vo svete skrze jeho stvorenie.

 

Predstavte si úzkosť rodiča, keď sa mu stratí dieťa.

 

Smútok, starosť a úzkosť sú rovnaké ako tie, ktoré pociťuje môj Otec, keď jeho deti zblúdia a stratia poňatie o pravde jeho existencie.

 

Potom si predstavte hrôzu, ktorú musí zažívať rodič, keď nemôže nájsť svoje dieťa.

 

Čo, ak sa navždy stratilo? Je to hlboký žiaľ, ktorý zažíva môj Otec, keď stráca svoje deti.

 

Nič Mu neprináša útechu, až kým ich nebude opäť môcť nájsť alebo až kým sa neobrátia a znova nepobežia k Nemu domov.

 

Celé stvorenie bolo stvorené na základe lásky môjho Otca.

 

Jeho láska zaplavuje nebesia a zem a je nesmierne mocná.

 

Všetko bolo stvorené skrze jeho Božiu lásku a šľachetnosť jeho srdca tak, aby sa so svojimi deťmi mohol podeliť o všetky zázraky stvorenia.

 

Jeho láska k jeho deťom nikdy nepohasne.

 

Zrada, ktorej sa Mu dostalo zo strany Lucifera, ktorému On všetko dal, spôsobila, že jeho láska k ľuďom nebola väčšou časťou ľudstva opätovaná.

 

Avšak jeho láska ako vždy milujúceho Otca je taká silná, že nie je nič, čo by niekedy mohlo zahubiť jeho lásku k jeho deťom.

 

Varovanie - tento veľký dar, daný mojim Otcom, je mimoriadnym volaním z neba.

 

Toto volanie – tento veľký nadprirodzený zázrak, poskytne každému z vás príležitosť na záchranu; príležitosť byť zavolaný a dostať kľúč na otvorenie dverí do nového raja na zemi.

 

Pretože vy, ktorí prijmete kľúč od raja, vskutku premôžete šelmu.

 

Svet bude konečne zbavený od zla, hriechu, utrpenia a každej bolesti.

 

Zavládne mier.

 

Láska k môjmu Otcovi konečne rozkvitne a vy všetci budete žiť podľa jeho Božej vôle.

 

Láska je znamením od Boha. Nezáleží, akého ste náboženstva alebo vierovyznania, láska môže pochádzať len od Boha.

 

Ona je svetlom, ktoré je prítomné v každej duši, dokonca aj v dušiach tých, ktorí sú zatvrdilými hriešnikmi, pretože Boh nikdy nenechá vyhasnúť svojmu svetlu.

 

Uchopte ju. Prijmite ju. Držte sa pevne lásky, pretože ona vás povedie k Nemu.

 

Láska vás vyslobodí z temnoty.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 506

26.07.2012 23:55

Posolstvo 506

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 26.07.2012 - 23:55 hod.

 

Zmluva so satanom je už takmer zavŕšená a čoskoro sa musia stať dve udalosti

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, je mnoho ľudí, ktorí v skutočnosti nerozumejú tajomstvu môjho Druhého príchodu.

 

Môj Druhý príchod je naplnením Novej zmluvy.

 

Bude to vytvorenie dokonalého raja, aký bol láskyplne pripravený pre Adama a Evu mojim milovaným Otcom. V tom čase boli všetky veci na zemi v dokonalej harmónii a v súlade s Božou vôľou.

 

Doba od môjho ukrižovania na zemi bola pre ľudstvo bolestná kvôli panstvu satana, ktorý počas tohto obdobia vládol na zemi.

 

Zmluva so satanom je už takmer zavŕšená a čoskoro sa musia stať dve udalosti.

 

K vykúpeniu (cez globálne vyznanie hriechov – pozn. prekl.) ľudskej rasy dôjde počas Varovania. Vtedy ľudia príjmu pravdu vrátane tých, ktorí sú nevedomí ohľadne Božej existencie.

 

Ostatní, ktorí na tento veľký zázrak budú reagovať pomaly – keď im bude predložený dôkaz (Božej existencie) – sa časom obrátia. Aj oni budú hľadať odpustenie za svoje hriešne životy.

 

Potom príde konečná etapa, posvätenie - konečná očista tak, aby bolo celé ľudstvospôsobilé vojsť do dokonalého raja.

 

Je to raj, ktorý bol pôvodne obývaný Adamom a Evou. Iba vtedy, keď vôľu môjho Otca budú milovať a rešpektovať všetci ľudia, sa Božia vôľa môjho Otca konečne naplní.

 

Prv, než toto všetko nastane, bude existovať veľa odporu voči tomu, aby sa vôľa môjho Otca konečne naplnila.

 

Božie deti budú ťahané všetkými smermi. A hoci počas Varovania bude Duch Svätý vyliaty na celý svet, satan vynaloží všetko úsilie na to, aby zastavil toto celosvetové vyznanie hriechov.

 

On a jeho skazení nasledovníci sa tiež pripravujú na Varovanie. Ich zámerom je, aby každého presvedčili o tom, že sa to nestalo.

 

Dovtedy, pokým sa po zemi bude potulovať satan, bude pre tak veľa ľudí ťažké, aby otvorene prijali Božiu lásku a existenciu nového raja.

 

Sloboda sa dostaví len vtedy, keď on bude vypudený.

 

No žiaľ tí, ktorí nedokážu vidieť pravdu a ktorí budú tvrdošijne odmietať prijať Boha, nikdy neuvidia raj.

 

Prosím, modlite sa túto Modlitbovú kampaň (69) za prijatie Božej vôle môjho Otca.

 

Toto je modlitba "K Bohu Otcovi za prijatie jeho Božej vôle" v rámci Modlitbovej kampane (69):

 

 

"Bože, Všemohúci Otče, prijímam tvoju Božiu vôľu. Pomôž svojim deťom, aby ju prijali. Zabráň satanovi, aby tvojim deťom odoprel právo na dedičstvo ich Otca.

 

Nikdy nedopusť, aby sme sa vzdali boja o naše dedičstvo v raji. Vypočuj naše prosby, aby bol vyhnaný satan a jeho padlí anjeli.

 

Prosím Ťa, drahý Otče, tvojim milosrdenstvom očisti zem a prikry nás tvojim Duchom Svätým. Veď nás, aby sme vytvorili tvoju presvätú armádu, vybavenú mocou, aby navždy vyhnala šelmu. Amen."

 

 

Choďte v pokoji.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 507

27.07.2012 18:30

Posolstvo 507

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 27.07.2012 - 18:30 hod.

 

Až moja armáda dosiahne dvadsať miliónov, znásobím tento počet na miliardy

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, moje želanie, aby sa zjednotili moji nasledovníci ako jedna armáda skrze tieto posolstvá, už prináša ovocie.

 

Moja armáda sa už sformovala a je zjednotená mocou Ducha Svätého, ktorý sa šíri ako požiar naprieč svetom.

 

Tí z vás, ktorí teraz prijímate moje pokyny – aj keď si možno myslíte, že pracujete spolu v malých skupinkách – musíte vedieť, že moja armáda teraz pozostáva z viac ako 25.000 obetavých bojovníkov, ktorí dostávajú moje modlitby Modlitbovej kampane každý deň.

 

Vaša oddanosť ku Mne, vášmu milovanému Ježišovi, Mi prináša toľko útechy a radosti, pretože vaše modlitby zachraňujú každú sekundu každého dňa milióny a milióny duší.

 

Keby ste videli ich vďačnosť, nikdy by ste sa neprestali modliť, taká je sila vašich modlitieb.

 

Satan kvôli tejto misii trpí a urobí všetko možné preto, aby ju prekazil.

 

Z tohto dôvodu nesmiete dovoliť, aby vás vonkajšie zastrašovanie tých, ktorí vás obviňujú z kacírstva, zdržiavalo od rozširovania mojich posolstiev.

 

Ak dovolíte iným, ktorí sa vás pokúšajú ponížiť alebo ktorí sa vysmievajú vašej viere, aby do vás vnášali zmätok, potom môže byť zachránených menej duší.

 

Uvažujte o tejto misii rovnakým spôsobom, ako keby ste pracovali pre zahraničnú humanitárnu organizáciu – pre tie skupiny ľudí, ktoré idú do spustošených krajín, aby zachraňovali životy tých, ktorí trpia hladom.

 

Je životne dôležité, aby ste prekonali všetky prekážky a poskytli pomoc obetiam. Jedna hodina oneskorenia môže rozhodnúť o živote a smrti. To isté platí aj o tejto misii.

 

Pozerajte sa dopredu, nevšímajte si zasahovanie tých, ktorí sa vás budú snažiť zdržiavať a kráčajte vpred.

 

Zhromažďujte ostatných na vašej ceste a veďte ich smerom k víťazstvu – víťazstvu spásy.

 

Vaša armáda sa rozrastá každým dňom. Držte sa mojej ruky, dokiaľ nedosiahneme armádu dvadsiatich miliónov, ako je mojim prianím, ktorá bude v prednej línii v boji proti antikristovi.

 

Až moja armáda dosiahne dvadsať miliónov, znásobím tento počet na miliardy.

 

Toto je môj prísľub. Lebo veľký počet Božích detí, naplnených jeho Božou láskou, porazí zlo.

 

Nezabúdajte, že láska je silnejšia ako nenávisť. Len láska v hojnosti môže vyhladiť zlo.

 

 

Váš Ježiš

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 508

29.07.2012 20:10

Posolstvo 508

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 29.07.2012 - 20:10 hod.

 

Je to hriech potratu, ktorý bude pádom mnohých národov
a kvôli ktorému budú prísne potrestané

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, odpadlíctvo vo svete vyvolalo u Božích detí zmätok ohľadne existencie hriechu.

 

Mnohé duše, keď premýšľajú o hriechu, tak ich okamžite napadnú také najzávažnejšie hriechy, akým je vražda.

 

No hriech má mnoho podôb. Žiaľ je to kvôli tomu, lebo hriech bol odmietnutý ako chybné správanie či charakterová vlastnosť a teraz sa jednoducho považuje len za prirodzenú ľudskú slabosť. Mnohí už dávno neveria, že nejaký hriech existuje.

 

Potrat je po vražde svojho blížneho tou najväčšou formou genocídy na svete. Napriek tomu je nielen tolerovaný, ale vaše národy zaviedli zákony, ktoré ho považujú za potrebný.

 

Je to hriech potratu, ktorý bude pádom mnohých národov a kvôli ktorému budú prísne potrestané.

 

Potrat je opovrhnutiahodný čin, ktorý vyhladzuje celé generácie Božích detí, ktoré sa samé nedokážu brániť.

 

Nikto, kto zabije Božie dieťa, sa nevyhne Božiemu trestu.

 

Hnev môjho Otca uvidia v čase trestu tie národy, ktoré legalizovali potrat.

 

Budú zmietnuté z povrchu zeme a nebude im preukázaný súcit práve tak, ako oni nemali výčitky svedomia voči tomuto smrteľnému hriechu, keď ospravedlňovali zabíjanie Božích detí v lone matiek.

 

Volám ku všetkým tým, ktorí sa prefíkane snažia ospravedlniť potrat ako niečo, čo je potrebné na ochranu práv matky.

 

Na zakrytie ukrutnosti potratu sa používajú lži, ktoré sa priečia Božiemu zákonu.

 

Ktorýkoľvek zákonodarca, lekár alebo iná osoba, ktorá sa akýmkoľvek spôsobom podieľa na tomto ohavnom čine, je v očiach Boha vinná a kvôli tomuto hriechu bude znášať útrapy trestu, ktorý ju očakáva.

 

Tým, ktorí ospravedlňujú popravu, hovorím toto.

 

Vy, ktorí odsúdite človeka na smrť, ste vinní z toho istého zločinu, ktorým sa mohol previniť on sám.

 

V tomto prípade ste vinní z vraždy a to je smrteľný hriech. Nebolo vám dané právo vziať život. Ani súdiť. Len Ja, Ježiš Kristus, mám právo súdiť.

 

Ktokoľvek, kto má spoluúčasť na smrti vraha skrze výkon popravy, bude naveky trpieť v plameňoch pekla, pokiaľ sa nebude kajať.

 

Tak veľa z vás verí v zákon "oko za oko". Akí ste len pochabí. Neuznávate Desatoro môjho Otca? Nezabiješ!

 

Nezabiješ - to sa vzťahuje aj na tie agresívne armády, ktoré vpochodujú do krajín, ktoré im nepatria, aby si ich podmanili.

 

Platí to pre armády, ktoré strieľajú a zabíjajú nevinné duše. To všetko je vražda. Je to v rozpore so zákonom môjho Otca.

 

Iné hriechy, akými sú chamtivosť, žiadostivosť, zlorečenie o iných, okrádanie ľudí o to, čo im právoplatne patrí, pomsta a ohováranie, vedú všetky k ďalším hriechom.

 

Oni sú v dnešnom vašom svete prijímané, pretože vašou najväčšou láskou je láska k sebe samému.

 

Lož zvaná sebauspokojenie, ktorú vás prinútili prehltnúť vaši falošní učitelia, je vašou cestou k hriechu.

 

Je vám nahovárané, že všetok váš čas musíte venovať ukojeniu vašeho hladu po bohatstve.

 

Je vám nahovárané, aby ste si všímali a starali sa o seba samých, pretože vy ste (údajne) tou najdôležitejšou osobou vo vašom živote. Že máte vyhľadávať všetko to, čo uspokojuje vaše zmysly. Že všetci ostatní sú až na druhom mieste.

 

To vedie k chamtivosti, sebectvu, zmyselnosti a následne môžete byť navádzaní na spáchanie smrteľného hriechu.

 

Vaše národy budú teraz akceptovať hriech tak, ako (ešte) nikdy predtým.

 

Budú zavedené zákony, ktoré budú legalizovať smrteľné hriechy a beda tým, ktorí budú niečo namietať.

 

Tí, ktorí sa budú zasadzovať za takéto zlo, vám budú vravieť, že tieto zákony sú na ochranu tých, ktorí sú zraniteľní, hoci v skutočnosti všetko to, čo robia, má za cieľ legalizovať vraždy, potraty, manželstvá osôb rovnakého pohlavia a uctievanie falošných bohov.

 

Budú prehliadať prenasledovanie chudobných a vyženú ich do ulíc, aby z nich urobili žobrákov.

 

Odsúhlasia zákony, aby vás prinútili prestať praktizovať vaše náboženstvo. Ak by ste ho praktizovali, porušili by ste tým zákon a dopustili sa v ich očiach hriechu.

 

Ako som vám povedal už predtým – váš svet je plný toľkých neprávd, že dobro je považované za zlo a zlo je považované za dobro.

 

Váš svet je postavený na ruby a dôsledkom toho prekvitá hriech.

 

Apelujem na vás, aby ste sa vrátili späť a študovali Desatoro Božích prikázaní. Riaďte sa ním a žite podľa neho tak, ako sa to v očiach môjho Otca od vás očakáva.

 

Porušte prikázanie a dopustíte sa tým hriechu. Argumentujte, že určité hriechy sú v poriadku a postavíte sa tým na odpor voči môjmu Otcovi.

 

Poslušnosť voči Božím zákonom je v tomto čase vo svete slabá a krehká. Mnohým Božím deťom nebolo zo strany mojich vysvätených služobníkov jednoznačne povedané o následkoch hriechu.

 

Tolerovanie hriechu je tým najväčším hriechom zo všetkých.

 

Tolerancia je prefíkaná lož, vnesená do myslí ľudí kráľom lží, satanom.

 

Tolerancia predstavuje iný spôsob ako ospravedlniť hriech tak, aby vyhovoval ľudskej slabosti, keď podlieha pokušeniu satana.

 

Prebuďte sa a uznajte hriech za taký, akým on je.

 

Argumentujte medzi sebou a obhajujte hriech, ako len chcete, no on nebude nikdy prijateľný v očiach môjho Otca.

 

Na to, aby ste vošli do raja, musíte byť oslobodení od hriechu.

 

Na to, aby ste boli oslobodení od hriechu, musíte konať pokánie.

 

Na to, aby ste sa kajali, musíte zo všetkého najsamprv prijať Desatoro Božích prikázaní.

 

Potom musíte ukázať skutočnú ľútosť.

 

Skutočnú ľútosť môžu pociťovať iba tí, ktorí sa predo Mnou pokoria.

 

Iba vtedy môže byť odpustený hriech.

 

Iba vtedy sú duše spôsobilé na to, aby vošli do kráľovstva môjho Otca.

 

 

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 509

30.07.2012 01:00

Posolstvo 509

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 30.07.2012 - 01:00 hod.

 

Moja katolícka Cirkev bola roztrhaná na kusy, no aj napriek tomu
duša mojej Cirkvi nikdy nebude uchvátená ani pohltená satanom

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď som v Getsemanskej záhrade prežíval agóniu, bola pre Mňa najväčšou hrôzou, ktorú Mi ukázal satan, nevernosť katolíckej a apoštolskej Cirkvi na konci časov.

 

Vtedy Mi satan, ktorý Ma mučil víziami budúcnosti, ukázal vlažnosť služobníkov Cirkvi v týchto vašich časoch.

 

Ovládnutí svojou toleranciou k hriechu dovolili, aby ich pýcha a vykonštruované pravdy urobili slepými voči Božej pravde.

 

Ich previazanosť na svetské záležitosti má za následok, že mnohí z mojich vysvätených služobníkov už nemajú vo svojich dušiach súcit ani pokoru na to, aby mojich nasledovníkov viedli ku svätosti, ktorá je potrebná ku spáse ich duší.

 

Tak veľa sa ich obrátilo proti Mne, hoci hovoria, že milujú Božie deti.

 

Podporovaním tolerancie v Božom mene predkladajú falošné učenie, ktoré zahmlieva pravdu.

 

Tí rozvracači v mojej Cirkvi na zemi, ktorí sa v mene katolíckej Cirkvi prehlasujú za tvorcov nového typu jej nasledovania, ale ktorí pritom popierajú moje učenie, sú pokúšaní satanom, ktorý chce zničiť moju Cirkev.

 

On, zlý, už spôsobil strašný hriech tým, že poškvrnil moju Cirkev a teraz chce zatĺcť posledné klince, keď pribije moju Cirkev na kríž a následne uvrhne do pekla tých mojich vysvätených služobníkov, ktorí znesväcujú Božie slovo tým, že Božím deťom uľahčujú prijímať hriech.

 

Ich hriech, ktorí spočíva v tom, že Ma udierajú do tváre, keď vystavujú predo Mňa na obdiv obscénnosti, o ktorých vravia, že sú Bohom tolerované a pre Neho prijateľné, bude prísne potrestaný.

 

Skrze hriech pýchy a klamu sa opovažujú privádzať do omylu duše a smerovať ich do brlohu temnoty bez toho, aby si uvedomili, ako tým odsudzujú duše do ohnivého jazera.

 

Mnohí moji vysvätení služobníci sú zvádzaní a ani o tom nevedia. A predsa je veľa takých Božích služobníkov, ktorí sú zmätení, pokiaľ sú k sebe úprimní.

 

Potom sú tu takí, ktorí sa vydávajú za mojich vysvätených služobníkov, no prichádzajú z druhej strany. Sú to otroci šelmy, ktorí sa zámerne vydávajú za mojich pomazaných kňazov.

 

Oni Mi spôsobujú také strašné muky. Nielenže kazia duše, no vedome uzavreli spojenectvo so satanom, ktorý ich pohltí.

 

Dopúšťajú sa ohavných činov na mojich oltároch pred mojou najsvätejšou Sviatosťou, ale len máloktorí vedia o týchto ich prečinoch. No aj tak túžim po ich dušiach.

 

Moja katolícka Cirkev bola roztrhaná na kusy, no aj napriek tomu duša mojej Cirkvi nikdy nebude uchvátená ani pohltená satanom. Avšak služobníci mojej Cirkvi môžu byť zvedení a zničení šelmou.

 

Toto je pre Mňa čas, aby som zasiahol a pomohol im prekonať tieto strašné súženia.

 

Potrebujem vás, mojich nasledovníkov a tých vysvätených služobníkov spomedzi vás, ktorí chápu, čo sa medzi vami deje, aby ste sa v rámci Modlitbovej kampane (70) modlili túto modlitbu: "Za duchovenstvo, aby zostalo oddané a verné svätému Božiemu slovu":

 

 

"Ó, drahý Ježišu, pomôž svojim vysväteným služobníkom, aby rozpoznali rozkol, ku ktorému dochádza vo vnútri tvojej Cirkvi.

 

Pomôž svojim vysväteným služobníkom, aby zostali oddaní a verní tvojmu svätému slovu. Nikdy nedopusť, aby svetské ctižiadostivosti zatienili ich čistú lásku k tebe.

 

Udeľ im milosti, aby pred Tebou zostali čistí a pokorní a uctievali tvoju najsvätejšiu prítomnosť v Eucharistii.

 

Pomáhaj a sprevádzaj všetkých tých vysvätených služobníkov, ktorí by mohli byť vo svojej láske k Tebe vlažní a znova zapáľ v ich dušiach oheň Ducha Svätého.

 

Pomôž im, aby rozpoznali pokušenia, ktoré pred nich budú kladené, aby ich odvádzali. Otvor ich oči tak, aby vždy mohli vidieť pravdu. Žehnaj im, drahý Ježišu, v tomto čase a prikry ich svojou drahocennou krvou, aby si ich uchránil pred zlom.

 

Daj im silu odolávať zvádzaniu satanom, ak by boli zmätení pokušením poprieť existenciu hriechu. Amen."

 

 

Moji vysvätení služobníci sú nosným pilierom mojej Cirkvi.

 

Oni sú prednou líniou, aby odolávali strašnému náporu útokov zo strany satana v tomto čase.

 

Pomôžte Mi ich viesť na ceste ku záchrane zvyškov mojej Cirkvi, ktorá smeruje k rozkolu, ktorý bude už čoskoro spôsobený falošným prorokom.

 

Zhromaždite sa a modlite sa za jednotu mojich vysvätených služobníkov, ktorí sú potrební na to, aby moju Cirkev udržali pri sile v dňoch, ktoré sú pred ňou.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 510

31.07.2012 18:10

Posolstvo 510

Posolstvo Panny Márie, prijaté 31.07.2012 - 18:10 hod.

 

Neschopnosť ohlasovať pravdu učenia môjho Syna má za následok,
že Boh upadá do zabudnutia

 

Moje dieťa, prenasledovanie, ktoré znášaš, je kvôli zverejneniu Knihy pravdy.

 

Zlý ti kladie prekážky pozdĺž tvojej cesty a nezastaví sa pred ničím, len aby ťa zbavil síl.

 

Je dôležité, aby si ignorovala neustále hanebné lži, ktoré sú ti predkladané tými, ktorí o sebe prehlasujú, že sú znalí Božieho slova.

 

Ich odmietnutie týchto posolstiev nie je dôležité. Jedine slovo môjho Syna je to, na čo musíš odpovedať a na nič iné.

 

Musíš dôverovať môjmu Synovi a zachovávať mlčanlivosť, keď sa budú pokúšať na teba obracať tí, ktorí sú zaslepení lžami, aby ťa spochybnili. Nepočúvaj ich. Neodpovedaj im. Namiesto toho jednoducho iba ohlasuj Božie slovo.

 

Moje dieťa, tak veľa nasledovníkov Krista v tomto čase trpí. Ich hlasy sú len šepotom vo svete, ktorý hlasito kričí o veľkoleposti pozemských zázrakov.

 

Skutočné Božie slovo nie je už viac otvorene hlásané dokonca ani Božími služobníkmi v kostole.

 

Cítia sa trápne, keď sú videní, ako otvorene hlásajú pravdu, beznádejne blúdiac v snahe nájsť svoju cestu uprostred zmätku, spôsobeného sekularizmom (vylúčením náboženstva z verejného života – pozn. prekl.).

 

Pohoršenie, ktoré je vyvolané spomenutím Boha alebo môjho milovaného Syna Ježiša Krista, je široko rozšírené. Len veľmi málo duší je dostatočne odvážnych na to, aby sa postavili a o sebe prehlásili, že sú vojakmi Kristovej armády.

 

Dokonca aj sväté duše majú strach tak urobiť, pretože sa obávajú, že tým vyvolajú pohoršenie medzi neveriacimi.

 

Neschopnosť ohlasovať pravdu učenia môjho Syna má za následok, že Boh upadá do zabudnutia.

 

Ako len plačem, keď vidím úbohé malé deti, ktoré sú zanedbávané vo vývoji svojich duší zo strany tých, ktorí majú nad nimi dohľad.

 

Nedostáva sa im pokrmu Ducha Svätého, pretože ich nikto nenaučil, ako majú vyjadriť svoju lásku k Bohu. Mnohé z nich neveria v Boha Otca. To Ho zarmucuje.

 

Tebe, moje dieťa, bola zverená ťažká úloha. Keď svetu ohlasuješ obsah týchto posolstiev z neba, je na teba útočené z troch strán:

 

  • Tými, ktorí v Boha veria, no odmietajú počúvať Božie slovo tak, ako je teraz dávané svetu.

  • Tými, ktorí prehlasujú, že sú vodcovia v Cirkvi môjho Syna na zemi, no odmietajú počúvať, pretože odmietajú prijímať proroctvá.

  • A potom tými, ktorí v Boha vôbec neveria.

Tvoj hlas bude aj naďalej narážať na hluché uši, ale ty nesmieš dovoliť, aby ťa to odradilo.

 

Jediné, čo musíš spraviť je to, aby si sa vo všetkom riadila pokynmi môjho Syna a všetko ponechala v jeho svätých rukách.

 

Časom budú počúvať. Keď tak urobia, veľa duší sa obráti k môjmu Synovi s láskou a radosťou vo svojich srdciach.

 

Nikdy nesmieš váhať alebo otáľať so svojou odpoveďou, keď si požiadaná mojim Synom, aby si zabezpečila, že sa Božie slovo v tomto čase dostane ku každému vo svete.

 

Prosím všetky Božie deti, aby teraz odpovedali na moju výzvu a preukázali vernosť svätému slovu môjho Syna. On miluje všetky Božie deti a želá si pripraviť každú dušu na jeho dlho očakávaný Druhý príchod.

 

Neodmietajte Ho. Prijmite jeho milosrdnú ruku skôr, než bude na to už príliš neskoro.

 

 

Vaša milujúca Matka

Kráľovná Zeme

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 511

31.07.2012 20:00

Posolstvo 511

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 31.07.2012 - 20:00 hod.

 

Dovoľte Mi, aby som vás vyzdvihol do bezpečia,
preč od všetkého zla a mimo dosah antikrista

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, počúvaj Ma teraz, keď ti oznamujem, že môj čas je už takmer nad svetom (čas Varovania – pozn. prekl.).

 

Váš čas je krátky, keďže dni temna ubúdajú a na obzore sa už črtá nový úsvit, ktorý bude novým začiatkom.

 

Všetky vaše slzy strachu a útrap sú už takmer u konca a zostáva len málo času, než sa objaví nádherná éra pokoja a mieru.

 

Už čoskoro sa obnoví kráľovstvo zeme a moje panstvo nad všetkými Božími deťmi nahradí (terajšie) panstvo satana.

 

Moji nasledovníci, vaša zmätenosť ohľadne pravosti môjho súčasného volania k vám pominie.

 

Všetko sa stane jasným ako krištáľovo čistá voda, majúca zdroj v mojom nebeskom tele, ktorá teraz vytryskne, aby presiakla srdciami všetkých Božích detí.

 

Svet sa rozhorí svetlom pravdy aj napriek stále narastajúcej temnote, ktorá ako hnisavé ochorenie zachvátila každý kút zeme.

 

Už čoskoro vás pravda oslobodí, rozptýliac všetky vaše pochybnosti a vaše strachy a vyvolá vo vás uvoľnenie vďaka vyjasneniu mysle a duše. Potom, v naplnení mojim Duchom Svätým, sa uskutoční celosvetové obrátenie.

 

Viera sa obnoví u tých, u ktorých je slabá a zjavnou sa stane pravda novej kresťanskej armády.

 

Nádej, láska a modlitba vám budú dodávať silu, zatiaľ čo Ja povediem svet smerom k novému dedičstvu, ktoré vám bolo prisľúbené pred tak mnohými vekmi.

 

Tí z vás, ktorí máte z mojich posolstiev strach, si jednoducho pamätajte toto:

 

Svet, ktorý vás očakáva, je veľkým darom pre vás a vaše rodiny. Je to raj, po ktorom by ste mali túžiť, pretože nič na zemi tak, ako ju poznáte, sa mu nemôže vyrovnať.

 

Ak Ma milujete, potom dôverujte mojej dobrote, mojej láske a môjmu prísľubu, že vás dovediem do nádherného dedičstva, pre ktoré ste boli zrodení.

 

Odovzdajte Mi teraz všetky vaše starosti a obavy.

 

Dovoľte Mi, aby som vás vyzdvihol do bezpečia, preč od všetkého zla a mimo dosah antikrista.

 

Modlite sa v rámci Modlitbovej kampane (71) túto modlitbu: "Ochráň nás pred prenasledovaním":

 

 

"Ó, Ježišu, zachráň Božie deti pred antikristom. Ochráň nás pred plánmi kontroly nad zemou. Pane, ochráň nás pred prenasledovaním. Ochráň temné duše pred antikristom tak, aby mohli byť vykúpené v tvojich očiach.

 

Pomáhaj nám v našej slabosti. Posilňuj nás na duchu, aby sme povstali a vzájomne sa viedli, keď kráčame v tvojej armáde k bránam raja.

 

Potrebujem Ťa, drahý Ježišu. Milujem Ťa, drahý Ježišu. Velebím tvoju prítomnosť na zemi. Stránim sa temnoty. Zvelebujem Ťa a odovzdávam sa Ti telom i dušou, aby si mi mohol odhaliť pravdu tvojej prítomnosti tak, aby som vždy vo všetkých časoch dôveroval v tvoje milosrdenstvo. Amen."

 

 

Choďte teraz a pripravte si vaše duše tak, aby ste zostali silnými a zachovali si vašu vernosť ku Mne, zatiaľ čo Ja vás povediem k večnému životu.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 512

01.08.2012 16:45

Posolstvo 512

Posolstvo Panny Márie, prijaté 01.08.2012 - 16:45 hod.

 

Prosím všetky Božie deti, aby ešte raz zasvätili mesiac august záchrane duší

 

Moje dieťa, je tu veľa zmien, z ktorých mnohé, ktoré vám boli v minulosti odhalené, sa ukážu vo svete.

 

Bude veľa skazy, veľa nepokojov a trestov – všetky tieto veci prídu kvôli hriechom ľudstva.

 

Prosím všetky Božie deti, aby ešte raz zasvätili mesiac august záchrane duší.

 

To, čo musíte robiť, je nasledovné: Choďte každý deň na svätú omšu a prijímajte svätú Eucharistiu.

 

A potom sa každý deň o tretej hodine popoludní modlite ruženec Božieho milosrdenstva.

 

Tí z vás, ktorí môžete – mali by ste zachovávať v jednom dni v týždni pôst.

 

Moje deti budú otrasené, keď nastanú tieto zmeny, ale nikdy sa nesmiete obávať ruky môjho Otca, pokiaľ ste verní učeniu jeho milovaného Syna, Ježiša Krista.

 

Prosím, majte v nasledujúcich mesiacoch vo svojich domovoch blízko seba pečať živého Boha, pretože sa toho veľa udeje.

 

Telo môjho Syna Ježiša Krista, prítomné v jeho Cirkvi na zemi, je hanobené a bude strašne trpieť.

 

Mnohé plány, ako otriasť Cirkvou môjho Syna, sa už realizujú a už veľmi skoro dôjde v nej ku kríze.

 

Ďalšie udalosti, ktoré boli predpovedané, sa teraz prejavia v podobe ekologických katastrof, keď trestajúca ruka môjho Otca dopadne na tie národy, ktorých hriešne zákony nebudú už dlhšie tolerované.

 

Modlite, modlite, modlite sa v tomto čase za duše, ktoré môžu trpieť počas týchto udalostí.

 

Využite tento mesiac k modlitbám za všetky duše, ktoré môžu zahynúť vo vojnách, zemetraseniach, alebo pri nadchádzajúcom celosvetovom vyznaní hriechov, ktorým bude Varovanie.

 

Deti, moje srdce je v úzkom spojení s vašimi srdciami a spolu musíme usilovne pracovať na záchrane duší.

 

Tým, že sa modlíme za záchranu duší, konáme svätú vôľu môjho Otca.

 

 

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 513

02.08.2012 20:06

Posolstvo 513

Posolstvo Boha Otca, prijaté 02.08.2012 - 20:06 hod.

 

— Tak, ako bol ukrižovaný môj Syn, bude ukrižovaná aj jeho Cirkev na zemi —

 

Moja najdrahšia dcéra, (záverečná) skúška Cirkvi môjho Syna na zemi práve začala.

 

Už zakrátko bude bičovaná a prenasledovaná.

 

Tak, ako bol ukrižovaný môj Syn, bude ukrižovaná aj jeho Cirkev na zemi.

 

Táto skúška sa teraz začala.

 

Môj Syn bol poslaný, aby zachránil ľudstvo od plameňov pekla.

 

Jeho smrť na kríži – táto strašná a bezcitná ukrutnosť – bola Mnou dovolená ako prostriedok, aby som mojim deťom ponúkol budúcnosť.

 

Telo môjho Syna sa stalo jeho Cirkvou na zemi. Jeho kňazi a Bohu zasvätení služobníci zaujali miesto jeho apoštolov.

 

Teraz, keď sa znovu vracia kvôli vykúpeniu ľudstva a uplatneniu si svojho nároku na moje drahé deti tak, aby mohli vojsť do môjho raja, sa bude opakovať história.

 

Môj Syn kázal pravdu a sústredil okolo seba veľa ľudí, ktorí nasledovali jeho učenie a ktorí nepochybovali o jeho slovách.

 

Potom bol zradený tými, ktorí boli blízko Neho v jeho vlastných radoch a boli Mu oddaní.

 

Jeho Cirkev, ktorou je katolícka cirkev, bola tiež zradená zvnútra z jej vlastných radov.

 

Bolo to spôsobené pokušením satana a za smrť môjho Syna bolo zodpovedné veľké zlo.

 

Odumieranie v jeho dnešnej Cirkvi sa začalo už pred istým časom. Je to tak, ako to bolo i s mojim Synom, keď Ho opustili mnohí nasledovníci, oddaní Svätému slovu, ktoré som ustanovil.

 

Potom sa začal proces, počas ktorého bol môj Syn obvinený z kacírstva. Takisto musí aj Cirkev môjho Syna na zemi znášať rovnaký osud.

 

Pre zlobu tých spomedzi nich, ktorí sa dopustili ťažkých zločinov proti ľudstvu, opustilo Cirkev mnoho jej oddaných nasledovníkov. To viedlo k tomu, že opustili môjho Syna a zavrhli jeho učenie.

 

Skúška, ktorej je vystavená Cirkev môjho Syna na zemi, spôsobila, že jeho kňazi mlčia, hoci je dôležité, aby obraňovali učenie môjho Syna.

 

Obávajú sa pohoršenia vo vlastných radoch zo strany tých, ktorí kvôli hriechom odmietajú môjho Syna.

 

Cirkev môjho Syna je teraz vystavená najväčšej skúške zo všetkých, aká nebola doposiaľ videná od čias ukrižovania môjho milovaného Syna.

 

Jeho Cirkev je vystavená neľútostnému posmechu nielen zo strany jej vonkajších nepriateľov, ale aj zo strany tých, ktorí sú nepriateľmi v jej vlastných radoch.

 

Na hlavu Cirkvi môjho Syna bude teraz nasadená tŕňová koruna a len málo bude tých jeho stúpencov, ktorí budú pri Ňom stáť.

 

Rovnako, ako môjho Syna opustili apoštoli – s výnimkou apoštola Jána – počas jeho súdneho procesu a popravy, tak aj tí, ktorí zastávajú vysoké pozície vo Vatikáne, opustia môjho svätého vikára.

 

On, ako hlava katolíckej Cirkvi, bude bez svojho vlastného zavinenia prinútený kráčať strašnou cestou hanby a potupy.

 

A hoci budú do neho biť, vysmievať sa mu a zosmiešňovať ho, nebude to on, na ktorom si vylejú svoju zlosť. Celé to bude zamerané proti pravde Cirkvi – kresťanskej Cirkvi, ktorá sa vytvorila na základe obety môjho Syna – na ktorú budú chrliť svoju nenávisť.

 

Kresťanstvo bude bičované v každej svojej časti v každom národe, na každom mieste uctievania, až kým sa vysilením nezrúti.

 

Keď ho budú viesť cestou na Kalváriu, ako bol vedený môj Syn, sputnajú ho a zaistia povrazmi tak, aby mu bolo znemožnené uniknúť mukám.

 

Potom, keď bude vystupovať na kopec, budú po ňom hádzať kamene, pľuvať naň a posmešne na neho pokrikovať počas celej cesty na vrchol (Kalvárie).

 

Potom ho pribijú na kríž.

 

Tí, ktorí vinia Cirkev za jej hriechy voči nevinným, mu preukážu len málo súcitu, keď zavrhnú hlavu Cirkvi – môjho Syna.

 

Obvinia ho za hriechy iných, ktorých sa dopustili následkom pokúšania satanom.

 

Vtedy, keď Cirkev môjho Syna pribijú na kríž, vyšlú stovky stráží rovnako, ako tých šesťsto vojakov, ktorí boli rozostavaní na kalvárií na zabezpečenie toho, aby ani kúsoček tela neunikol trestu.

 

Ani jednému služobníkovi jeho Cirkvi, ktorý jej verejne vyzná svoju vernosť, nebude dovolené uniknúť.

 

Potom po ukrižovaní Cirkvi zabezpečia, aby nedostala pokrm a vodu až do jej posledného výdychu.

 

Práve tak, ako to bolo s apoštolmi môjho Syna, nebudú nikde videní ani žiadni jeho učeníci.

 

Zo strachu z odplaty sa budú ukrývať.

 

Vtedy sa v dôsledku toho, čo bude vyzerať ako jej posledný výdych, všetko utíši, až kým nebude búrlivý jasot tých, ktorí ukrižovali Cirkev, ohlušovať celý svet svojou falošnou doktrínou.

 

Hlasito sa bude rozliehať hlas novej hlavy Cirkvi – podvodníka, ktorým bude falošný prorok.

 

Všetci budú s úľavou a vo vďakyvzdaní padať na zem predo Mnou, Bohom Najvyšším, pretože to bude vyzerať tak, akoby to predstavovalo nový začiatok.

 

Potom nastane to, že oltáre tejto Cirkvi už viac nebudú omilosťované prítomnosťou môjho Syna, keďže to tak byť nemôže.

 

Vtedy nadíde čas, aby dopadla moja trestajúca ruka odplaty.

 

Bude to čas, kedy sa začne bitka u Harmagedonu.

 

Bude to čas, kedy prídem prostredníctvom môjho Syna, aby som zachránil duše.

 

Neodmietajte toto proroctvo.

 

Neskrývajte sa za falošné istoty, pretože ten deň musí prísť.

 

Kvôli poslednej zmluve musí dôjsť k ukrižovaniu Cirkvi môjho Syna.

 

Avšak slávne Zmŕtvychvstanie mojej Cirkvi – nového Jeruzalema – zotrie potom všetky slzy a ukončí všetko utrpenie a vtedy nastane nová éra.

 

Dôverujte môjmu Synovi v každom čase.

 

Nikdy nemajte strach, pretože Ja som váš Otec a prídem preto, aby som obnovil zem a zhromaždil všetky svoje deti v tomto konečnom zázraku, ktorý bol predpovedaný v knihe Daniela.

 

Teraz, deti, je vám odhaľovaná Kniha pravdy tak, ako to bolo prisľúbené.

 

Neodmietajte môj Boží zásah, pretože Ja hovorím pravdu.

 

 

Boh Najvyšší

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 514

03.08.2012 16:45

Posolstvo 514

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 03.08.2012 - 16:45 hod.

 

Odpadlíkom v katolíckej Cirkvi - budete potrestaní,
ak znesvätíte ustanovenia mojej Cirkvi

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, zem sa bude už čo nevidieť otriasať, keď hnev môjho Otca dopadne na tie národy, ktoré sa vzpierajú zákonom môjho Otca.

 

Nepreukáže žiadne zľutovanie, keďže jeho trpezlivosť je skúšaná až do krajnosti.

 

Ich hriechy v sebe zahŕňajú potraty, vraždy, zákony, snažiace sa podkopať kresťanstvo, manželstvá osôb rovnakého pohlavia a uctievanie falošných bohov.

 

Potom sú to odpadlíci v mojej Cirkvi, ktorí hrozia Ma zaprieť.

 

Zapierajú Ma, keď sa snažia vzdialiť od mojej Cirkvi a pokúšajú sa vytvárať nové zákony, ktoré sú v rozpore s mojou svätou vôľou.

 

Odvrhnem ich kvôli ich nevernosti. Ich pokusy zaviesť normy, zakladajúce sa na hriechu pýchy, zmyselnosti a svetskej ctižiadostivosti, nebudú tolerované.

 

Mysleli si snáď, že by im bolo dovolené, aby vzdialili Božie deti od mojej Cirkvi na zemi a vyhli sa pritom ruke môjho Otca?

 

Mysleli si snáď, že stoja nad zákonmi môjho Otca?

 

Oni nemilujú Boha, oni milujú seba.

 

Protivia sa Mi svojim verejným odmietaním ustanovení katolíckej Cirkvi, nemajúc v sebe dostatok pokory.

 

Znamená to, že svojimi nehanebnými požiadavkami, kde sa snažia nanútiť mojej Cirkvi, aby prijala nariadenia, ktoré Ma urážajú, sa sami uvrhli do temnoty.

 

Ich sľuby, ktoré dali Cirkvi, sú bezvýznamné.

 

Porušili svoj sľub, že si budu ctiť a poslúchať moju Cirkev.

 

Pokiaľ sa nebudú kajať a neprídu späť do môjho tela, mojej Cirkvi na zemi, nemajú právo samých seba nazývať služobníkmi v mojej Cirkvi.

 

Boli ste varovaní. Vyvrhnem vás do pustatiny.

 

Budete potrestaní, ak znesvätíte ustanovenia mojej Cirkvi.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 515

04.08.2012 10:35

Posolstvo 515

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 04.08.2012 - 10:35 hod.

 

Keď farizeji úmyselne podplatili luhárov, aby popreli moje zmŕtvychvstanie,
odopreli generáciám židov právo na pravdu

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, skôr ako sa ľudstvo bude môcť skutočne odovzdať do Božieho náručia, musí pochopiť slabosť ľudskej prirodzenosti.

 

Tým spomedzi vás, ktorí ste Mi verní, vedzte, že vaša viera a láska ku Mne, vášmu Spasiteľovi, Mi prináša veľkú radosť.

 

Lenže vtedy, keď hovoríte, že Ma milujete, to so sebou prináša aj veľkú zodpovednosť.

 

Nikdy nezabúdajte, že slabosť, ktorou sa vyznačuje vaša prirodzenosť – hoci nie z vašej vlastnej viny, keďže ste sa narodili s dedičným hriechom – môže spôsobiť, že zhrešíte práve vtedy, keď to budete najmenej očakávať.

 

Keď duše tých, ktorí hovoria, že Ma milujú, dosiahnu taký stupeň, že sú pohltené láskou ku Mne, vtedy prichádza okamih, kedy sa musia mať na pozore. Niekedy to spôsobí, že sa cítia byť v mojich očiach vyzdvihnutí, čo je aj pravda, pretože naozaj sú.

 

Ale potom prichádza pokušenie vidieť ostatných v menej priaznivom svetle.

 

Môžu byť v pokušení, že nebudú iba spolucítiť s tými úbohými dušami, ktoré sú v temnote alebo sú zmätené, ale sa na ne budú dívať zhora.

 

Niekedy im dáva ich silná viera a znalosť svätého Písma falošný pocit istoty.

 

Myslia si, že poznajú všetko, čo sa týka učenia Cirkvi, mojej Cirkvi - môjho tela na zemi.

 

Toto sa stalo farizejom.

 

Mysleli si, že poznajú všetko o Božích zákonoch. O Božej láske.

 

V čom však zlyhali bolo to, že nepochopili proroctvá, ktoré boli tak jasne predpovedané ohľadne príchodu Mesiáša. To však znamenalo, že odmietli Krista, Syna živého Boha, keď prišiel tak, ako sľúbil.

 

Ich ukrutnosť, ktorú preukázali voči Mne, Ježišovi Kristovi – Synovi človeka, bola v úplnom rozpore s ich proklamovanou láskou, ktorú (údajne) mali k Bohu.

 

Ak by skutočne milovali Boha, nikdy by so žiadnym Božím dieťaťom nezaobchádzali tak, ako to urobili oni.

 

Ich duch nebol prístupný proroctvám, daným svetu cez prorokov, ktorí ohlasovali pravdu.

 

Pravda je tá, že všetky proroctvá sa naplnia tak, ako boli prisľúbené Bohom.

 

Odmietli Mesiáša, ktorý bol prisľúbený, aby poskytol budúcu spásu pre celé ľudstvo.

 

Naopak kvôli ich klamstvám, keď farizeji úmyselne podplatili luhárov, aby popreli moje zmŕtvychvstanie, odopreli generáciám židov právo na pravdu.

 

Moja smrť na kríži nebola pre nich postačujúca. Chceli zabezpečiť, aby po Mne, Spasiteľovi sveta, neskôr neexistovala žiadna zmienka.

 

Potom sa vrátili späť a priviedli Božie deti k falošnej viere, v ktorej sa pravda stala lžou.

 

Nezabúdajte, že proroctvá, prichádzajúce od Boha, sa vždy vyplnia.

 

Môj Druhý príchod sa chystá teraz vyplniť. Tentoraz to budú predstavitelia v kresťanských Cirkvách, ktorí Ma odmietnu rovnako, ako to urobili farizeji.

 

Budú spôsobovať muky Mne, mojim prorokom, mojim ľuďom a každému, kto sa odváži šíriť pravdu o mojom Druhom príchode.

 

Tentoraz Ma neodmietnite.

 

Otvorte svoje srdcia.

 

Pozorne Ma počúvajte, keď vás pripravujem na poslednú kapitolu spásy sveta.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 516

05.08.2012 17:40

Posolstvo 516

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 05.08.2012 - 17:40 hod.

 

Ak veríte v existenciu satana, potom vedzte, že všetko,
čo je vo svete nespravodlivé a zlé, je spôsobené ním

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, volám na všetkých, mladých aj starých, ktorí si nie sú istí svojou vierou v Boha.

 

Apelujem na tých medzi vami, ktorí vo Mňa veríte, no nezhovárate sa so Mnou, alebo nevyužívate sviatosti, alebo sa nezúčastňujete bohoslužieb v kostoloch, aby ste Mi vzdávali úctu.

 

Milujem vás. Nikdy vás neopustím a už čoskoro dostanete mimoriadny dar.

 

Zakúsite to, čo sa bude podobať tomu, keď predo Mňa predstúpite v deň súdu (to, čo zakúsite, bude Varovanie – pozn. prekl.). Potom zabudnete na vaše pochybnosti.

 

Mnohí z vás Ma napriek svojmu nedostatku viery uctievate toľkými mnohorakými spôsobmi, aj keď si toho nie ste vedomí.

 

Vo vašich každodenných životoch pociťujete lásku, starostlivosť a náklonnosť k iným.

 

Pociťujete naliehavosť bojovať s nespravodlivosťou a odpudzuje vás, keď ste svedkami hanebných činov, ktorých sa dopúšťajú iní na tých, ktorí majú v živote menej šťastia, ako oni sami.

 

Preukazujete lásku k ostatným a staráte sa o tých, ktorí potrebujú vašu pomoc.

 

Protiví sa vám profitovať na iných a ste citliví voči potrebám druhých, ktorí trpia v tomto živote.

 

Cítite lásku ku svojej rodine.

 

Smejete sa a máte radosť, keď ste so svojimi priateľmi a pociťujete silnú lásku a priateľstvo k tým, ktorí sú blízki vášmu srdcu.

 

Keď uzavriete manželstvo, pociťujete nesmiernu lásku ku svojmu manželovi alebo svojej manželke. Potom, keď máte deti, prevyšuje láska, ktorú pociťujete, všetko ostatné, čo ste si kedy dokázali predstaviť.

 

Plačete slzami výčitiek, ak ste niekomu spôsobili bolesť alebo ak by ste niekomu ublížili. Odpúšťate iným, keď vás rania, urazia alebo vám spôsobia ujmu.

 

Odkiaľ, myslíte si, pochádzajú tieto emócie a táto láska? Či neviete, že môžu pochádzať len od Boha?

 

Je ťažké vysvetliť lásku. Je ťažké ju analyzovať a ona nemôže byť nikdy vedecky dokázaná, pretože je darom od Boha.

 

Naproti tomu nenávisť pochádza zo strany temnoty.

 

Pre mnohých ľudí sa satan môže zdať nereálny, no napriek tomu on existuje.

 

Mnohí z vás neveria v existenciu zla či zlých duchov, keďže oni si dávajú pozor na to, aby sa sami neprezradili.

 

Ak veríte v existenciu satana, potom vedzte, že všetko, čo je vo svete nespravodlivé a zlé, je spôsobené ním.

 

Je kráľom lží a má moc urobiť vás slepých voči pravde ohľadom vašej existencie.

 

Kvôli vašej slepote zostúpi teraz na svet moje milosrdenstvo (v podobe Varovania – pozn. prekl.), aby vám dokázalo, že Ja existujem.

 

Buďte na tento deň pripravení, lebo príde už čoskoro.

 

Keď sa vám na oblohe ukážu znamenia a stanete sa svedkami zrážky, burácania a otrasov zeme, potom vedzte, že som prišiel, aby som vás prebudil.

 

Prosím vás, aby ste sa potom, ako sa to stane, obrátili na Mňa, pretože vás chcem naplniť mojou láskou tak, aby som do vašich sŕdc mohol vniesť lásku a radosť.

 

Keď vás obklopí moje milosrdenstvo, konečne pocítite mier a pokoj.

 

Milujem vás a nikdy vás neopustím.

 

Očakávam vašu odpoveď, keď tento veľký deň nastane.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 517

06.08.2012 18:06

Posolstvo 517

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 06.08.2012 - 18:06 hod.

 

Keď takéto duše útočia na moje sväté slovo s takou zášťou, je to znamením,
že satan potvrdzuje pravosť týchto posolstiev

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, je mnoho mojich oddaných nasledovníkov, ktorí pripravujú kampaň na zničenie tejto misie.

 

Tí, ktorí si myslia, že to budú nekresťania a ateisti, ktorí odsúdia moje slovo v týchto posolstvách, nech vedia nasledovné:

 

Budú to tí, ktorí otvorene hlásajú svoju vieru vo Mňa, ich Ježiša, ktorí Ma budú zraňovať najviac.

 

Sú zatemnení klamom kráľa lží, ktorý k týmto dušiam rozposlal mnoho padlých anjelov. Oni sa neuspokoja s tým, aby boli moje sväté posolstvá odmietané, oni sa zamerajú na to, aby medzi mojimi kňazmi získali toľko podpory, koľko im len bude možné a pokúsili sa tak zastaviť túto misiu.

 

Takéto duše si nikdy nepoložia otázku, prečo to robia, alebo prečo pociťujú toľkú nenávisť voči tebe, dcéra moja, ani prečo im tak veľmi vadí moje sväté slovo.

 

Keď takéto duše útočia na moje sväté slovo s takou zášťou, je to znamením, že satan potvrdzuje pravosť týchto posolstiev.

 

Pretože ak je viditeľný taký veľký odpor a ak sú ľudia, ktorí sú vo svätosti, podnecovaní k tomu, aby útočili na Božie posolstvá, ako sú tieto, potom si môžete byť istí, že pochádzajú od Boha.

 

Keď odmietajú moje slovo, tak Ma to vtedy natoľko zraňuje, že od žiaľu plačem, pretože Ma nespoznávajú. To však nie je rozhodujúce, lebo časom spoznajú pravdu.

 

Ak sa však zámerne rozhodnú odvádzať duše preč od môjho milosrdenstva, vtedy Ma zraňujú obzvlášť silno.

 

Pokiaľ sú zodpovední za duše, ktorým je odopieraná spása, budú potrestaní.

 

Podstúpia jeden z najžalostnejších trestov, pokiaľ sa čo i len kvôli jednej stratenej duši budú pokúšať obhajovať svoje činy. Ich počínanie môže znamenať to, že tie duše, ktoré by sa inak obrátili, budú možno nakoniec znášať útrapy v plameňoch pekla.

 

Vtedy, keď sa pokúšajú prekaziť Božie slovo, sa stane to, že ich predošlé dobré skutky sa stávajú bezcennými. Pretože čo sú platné takéto dobré skutky, keď sú marené skutkami nenávisti voči Bohu?

 

Hovorím vám, že ten deň, keď predo Mňa predstúpite, aby ste sa zodpovedali z týchto tak zlých, s horlivosťou páchaných previnení, bude pre vás veľmi ťažký.

 

Nielenže sa budete musieť sami za to zodpovedať, ale budete sa musieť zodpovedať aj za klamstvá, ktoré ste o Mne a mojom svätom slove šírili ostatným.

 

Je to váš strach z môjho svätého slova, ktorý vás nabáda k takejto ohavnosti? Strach pochádza od satana. Pýcha tiež pochádza od satana. Neviete, že je to preto, lebo si myslíte, že ste natoľko zbehlí v mojom svätom Písme, že vás to privádza k presvedčeniu, že viete toho viacej, ako je tomu v skutočnosti?

 

Nachádzate chyby v mojom svätom slove práve tak, ako to robili farizeji. Keď tak robíte, hovoríte tým to, že o pravde viete toho viacej, než samotný Boh.

 

Pamätajte si, že čím viacej šírite klamstvá o mojom svätom slove, tým väčšmi hrešíte proti Božiemu slovu.

 

Takýto hriech proti prorokovi Pána je jedným z tých, ktoré sú najviac odsudzované mojim Otcom.

 

Všetci tí, ktorí zhrešili voči prorokom Pána, boli potrestaní, pretože keď sa pokúšajú zastaviť Božie sovo, dané svetu na spásu duší, zabraňujú tým spáse duší.

 

Preto budú zmietnutí, keďže nič nemôže zabrániť tomu, aby bolo Božie slovo odovzdávané jeho drahým deťom.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 518

07.08.2012 15:50

Posolstvo 518

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 07.08.2012 - 15:50 hod.

 

Toto je moja posledná misia na zemi, kedy sú svetu
dávané sväté posolstvá od Najsvätejšej Trojice

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, moja láska k tebe je rovnako silná ako aj vrúcna, aj keď sa ti to v tejto chvíli nemusí tak zdať.

 

Je potrebné, aby si viac času strávila v mojej prítomnosti, pretože len vtedy, keď tak urobíš, nájdeš pokoj v tejto misii.

 

Moje milosti teraz napĺňajú tvoju dušu, takže si schopná v čo možno najkratšom čase oznamovať moje posolstvá svetu.

 

Aký som práve teraz unavený a osamotený v mojom srdci, dcéra moja.

 

Trápim sa kvôli tým nevinným dušiam, ktoré nevedia o mojej existencii. Sú dobré srdcom a tým, ako sa správajú k ostatným, sú kresťania, aj keď neveria v moju existenciu.

 

Každý deň sa dívam, akým spôsobom žijú svoje každodenné životy bez viery v Božiu existenciu, ani v ich budúci život v novom raji.

 

Prosím, pomôžte Mi im povedať, že ich milujem.

 

Rozširujte moje slovo a Ja nechám v ich dušiach vzplanúť vedomie poznania.

 

Nevadí, ak si nimi odmietaná ty, dcéra moja, alebo moji milovaní nasledovníci, pretože jediné, čo je potrebné, je to, aby im bolo umožnené čítať moje posolstvá.

 

Zošlem Ducha Svätého, aby sa vďaka hoc i len nepatrnej iskierke vznietil plameň mojej lásky v ich dušiach.

 

Toto je moja posledná misia na zemi, kedy sú svetu dávané sväté posolstvá od Najsvätejšej Trojice.

 

V týchto posolstvách Božského pôvodu je prítomný Duch Svätý. Oni sú potravou na výživu vašich duší, aby vám pomohli pripraviť vás na boj.

 

Počúvajte sväté slovo Boha. Prijmite ho, zdieľajte ho s statnými a zjednocujte všetky Božie deti v príprave na boj.

 

Priveďte k môjmu veľkému milosrdenstvu všetkých vašich bratov a sestry, predovšetkým tých, ktorí zápasia s vierou v Boha.

 

Moje srdce prekypuje láskou k nim. Oni všetci, každý jeden z nich, sú Božími deťmi.

 

Potrebujem ich duše, aby som sa mohol postarať o ich budúcnosť tak, aby mali večný život a šťastie.

 

Nedokážem uniesť pomyslenie na to, čo sa im stane, ak ich nebudem môcť zachrániť.

 

A aj keď moje Božie milosrdenstvo zachráni veľkú časť ľudstva, dcéra moja, potrebujem teba a mojich nasledovníkov, mojich Bohu zasvätených služobníkov a obyčajných ľudí, aby rozhodili siete a našli všetkých tých úbohých, nešťastných a zmätených ľudí, ktorí potrebujú Božiu lásku.

 

Rozhoďte sieť mojej lásky ako rybár - široko ďaleko a obzvlášť na miesta, kde je Boh úplne odmietaný, opovrhovaný a nenávidený.

 

Potom choďte a nájdite vzácne mladé Božie deti, ktoré nevedia nič o kresťanstve aj napriek tomu, že žijú v takzvaných kresťanských krajinách.

 

Choďte do takých končín, ako sú Rusko, Čína a krajiny, kde nie je uctievaný Boh; choďte a získavajte duše.

 

Živte ich mojimi posolstvami. Nie je podstatné, ako s nimi budete komunikovať, no urobte to spôsobom, kde to nebude vyzerať tak, ako keby ste im kázali.

 

Prilákajte ich tým, čo by ich mohlo zaujať. Na to, aby ste to dosiahli, použite každý spôsob modernej komunikácie. Potrebujem ich rýchlo. Spolieham sa, že moje slovo bude šírené všetkými mojimi nasledovníkmi.

 

Budem vás viesť.

 

Vo svojich srdciach budete vedieť, čo máte robiť. Proste Ma, aby som vás urobil silnými pomocou tejto osobitej modlitby: "Modlitby služobníka" v rámci Modlitbovej kampane (72):

 

Drahý Ježišu, som pripravený šíriť tvoje sväté slovo. Daj mi odvahu, silu a poznanie na oznamovanie pravdy, aby čo najviac duší mohlo byť privedených k Tebe. Vezmi ma do svojho Najsvätejšieho srdca a prikry ma svojou drahocennou krvou, aby som bol naplnený milosťami, potrebnými na šírenie obrátenia do každej časti sveta na spásu všetkých Božích detí bez ohľadu na ich vierovyznanie. Vždy v Teba dôverujem. Tvoj milovaný služobník. Amen.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 519

08.08.2012 23:20

Posolstvo 519

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 08.08.2012 - 23:20 hod.

 

Prehlásením hlasu Ducha Svätého za zlo sa dopúšťate bohorúhačstva
takého rozsahu, že je to považované za neodpustiteľný hriech

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, dovoľ Mi, aby som objasnil to, keď sa ľudia pýtajú, čo chcem povedať pomocou Božieho slova.

 

Božie slovo tak, ako ho obsahuje rovnako Starý, tak aj Nový zákon vo svätej Biblii – Božie slovo, pravda, je dávané darom Ducha Svätého cez tieto posolstvá svetu.

 

Tieto posolstvá sú predkladané Najsvätejšou Trojicou a jediné svojho druhu, aké kedy boli ľudstvu dané skrze proroka.

 

Dôvod toho je ten, že toto je posledná misia, predstavujúca záverečnú formu Božej komunikácie a intervencie, ktorá je kvôli môjmu Druhému príchodu ponúknutá svetu.

 

Nikdy sa nestavajte do cesty moci Ducha Svätého, pretože to je veľký hriech.

 

V týchto posolstvách sa hlas Ducha Svätého vylieva, aby zachránil ľudstvo od večného zatratenia.

 

Môžte odmietnuť Mňa, vášho Ježiša, alebo Božie posolstvá, ktoré vám dáva moja milovaná Matka a bude vám odpustené.

 

Pretože vy všetci máte právo odsúdiť takéto sväté posolstvá kvôli vášmu daru slobodnej vôle.

 

Avšak vtedy, keď odmietate Ducha Svätého a verejne sa proti nemu rúhate, to je večný hriech a len zázrak so súhlasom Boha Otca môže zachrániť vašu dušu.

 

Musíte mlčať a modliť sa za vizionára, ak máte pochybnosti o akomkoľvek Božom posolstve, ktoré je dávané svetu. Modlite sa, riaďte sa vašou vierou a pokračujte vo vašom spôsobe uctievania Boha. Je veľmi dôležité, aby ste to robili.

 

Prehlásením hlasu Ducha Svätého za zlo sa dopúšťate bohorúhačstva takého rozsahu, že je to považované za neodpustiteľný hriech.

 

Musíte prosiť Boha teraz, aby vám odpustil, pretože pokiaľ by ste pokračovali v zámernej kampani s cieľom, aby ste zastavili hlas Ducha Svätého – hlas Najsvätejšej Trojice – a prehlásili ho za ducha, ktorý prezentuje zlo, tak vám nebude a ani nemôže byť odpustené, pretože toto je veľmi ťažký hriech.

 

Mnohí kresťania vo svojej dobromyseľnosti trhajú toto dielo na kusy. Vravia, že tieto posolstvá nie sú v súlade so Svätým písmom.

 

Keď toto hovoria, tak nepoznajú pravdu, ktorá je obsiahnutá vo svätej Biblii.

 

Buď napádajú tieto posolstvá na základe toho, čo počuli od ostatných, ktorí sa považujú za znalých pravdy, alebo ich prehlasujú za nepravdivé na základe svojej chybnej interpretácie pravdy.

 

Ešte horšie je však to, že prekrúcajú pravdu, keď porovnávajú tieto posolstvá s novými a zosmiešňujúcimi interpretáciami sv. Biblie.

 

Teraz počúvajte Mňa, vášho Ježiša, keď k vám hovorím nasledovné:

 

Za môjho času, keď som prebýval na zemi, sa veľkňazi pokúšali prekrúcať pravdu Božích zákonov tak, aby ospravedlnili svoje odmietanie voči mojej osobe.

 

Používali na to klamstvá, aby ľuďom bránili počuť môj hlas.

 

Prehlásili Ma za luhára, za falošného proroka a obvinili Ma z kacírstva.

 

Prehlásili, že som sa rúhal proti náboženským zákonom a previnil sa voči sabatu tým, že som usporiadal Veľkonočnú hostinu v iný deň ako ten, ktorý oni považovali za správny.

 

Nielenže Mi neporozumeli, ale oni Ma priamo zavrhli, pretože v tom čase neboli ešte ochotní privítať pravého mesiáša.

 

Neboli na to pripravení.

 

Nikdy nepomysleli na to, že by sa počas svojho života mohli stať svedkami príchodu skutočného Mesiáša.

 

Tak boli zabratí do svojich ceremónií, do svojich hierarchických pravidiel – ktoré v tej dobe velebili ich vodcov a stavali ich na piedestál ako skutočných kráľov ich cirkvi – že vo svojich srdciach už nemali žiadne miesto pre Mňa, Vykupiteľa ľudstva.

 

To isté sa udeje znova, zatiaľ čo Ja pripravujem svet na môj Druhý príchod.

 

Farizeji nemohli pochopiť dôležitosť pokory.

 

Nebolo pre nich možné, aby prijali to, ako Boh koná, keďže On nepovyšuje mocných a tých najskúsenejších náboženských vodcov vo svojej Cirkvi, aby odhalil svoje plány alebo varoval svoje deti.

 

Boh si zvolil jednoduchých, pokorných a veľkorysých srdcom, aby odovzdal svoje varovania ľudstvu.

 

On vyzdvihol slabých a povýšil ich cez utrpenie, aby sa stali čistými srdcom tak, aby mohol riadiť spôsob svojej komunikácie s nimi. Takto je sotva možné to, aby ľudská pýcha zo strany proroka vplývala na pravdu.

 

Odmietli Jána Krstiteľa a zavraždili ho. Usmrtili prorokov dávnych časov. Mučili vyvolené duše, skrze ktoré sa Boh ohlasoval svetu.

 

Myslíte si, že vo vašom dnešnom svete tomu bude nejak inak?

 

Či snáď vy, moji oddaní nasledovníci a tí z vás, ktorí tvrdíte, že ste znalcami kresťanských alebo iných cirkví, ktoré veria v môjho Večného Otca (odkaz na monoteistické náboženstvá - pozn. prekl.), prijmete Božie slovo dnes?

 

Nie. Urobíte presne to isté s prorokmi - pravými prorokmi, ako s nimi bolo urobené od počiatku. Budete ich hanobiť v mene môjho Otca.

 

Ale pamätajte si toto. Keď vám konečne bude odhalená pravda, nebude už cesty späť, pokiaľ budete uznaní za vinných z večného hriechu. To je vtedy, ak sa rúhate proti Duchu Svätému.

 

Pokiaľ by ste sa rúhali proti Mne, bude vám odpustené.

 

Takisto vám bude odpustené, ak odmietate dar proroctva.

 

Ak však blokujete konečný plán spásy tým, že ho verejne zosmiešňujete a zhromažďujete veriacich mojej Cirkvi kvôli tomu, aby ste neustále prehlasovali hlas Ducha Svätého za falošný a zlý, tak budete znášať útrapy večného zatratenia.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 520

10.08.2012 12:45

Posolstvo 520

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 10.08.2012 - 12:45 hod.

 

Nevieš snáď, že bezo Mňa si ničím? Prázdna nádoba, ktorú nič nemôže uspokojiť

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, vedz, že vtedy, keď odložíš na neskôr modlitbu ku Mne, tvojmu Božskému Ježišovi, tak sa stávaš slabšou a vzďaľuješ sa odo Mňa?

 

Nikdy nesmieš odložiť modlitbu na neskôr alebo posunúť čas, ktorý Mi máš venovať každý deň.

 

Keď to urobíš, tak ťa satan rozptýli a naplní tvoju myseľ svetskými záležitosťami, ktoré sú bez duchovnej hodnoty.

 

Následne budeš v sebe pociťovať prázdnotu a v tvojej duši dôjde k zjavnému boju.

 

Nevieš snáď, že bezo Mňa si ničím? Prázdna nádoba, ktorú nemôže nič uspokojiť bez ohľadu na to, aké silné sa zdá byť okúzlenie materiálnymi zázrakmi.

 

Keď pozdvihnem dušu, ona sama sa privinie k môjmu najsvätejšiemu srdcu.

 

Avšak na to, aby so Mnou zotrvávala v pevnom spojení, musí duša so Mnou komunikovať a neustále prejavovať jej lásku a vzdávať vďaku. V opačnom prípade môže nastať jej odlúčenie práve tak, ako sa od svojej matky oddelí dieťa pri narodení, keď je prestrihnutá pupočná šnúra.

 

Nespúšťaj ani na chvíľku zo Mňa oči, pretože zlý čaká len na to.

 

Lebo on uderí a schmatne ťa preč v momente, keď to budeš najmenej očakávať.

 

Využíva zmysly na to, aby pokúšal a iné duše na to, aby mučil svoje obete. Zameriava sa predovšetkým na mojich vojakov a oni sú tí, ktorí najviac trpia.

 

Dcéra moja, keď si bola zamestnaná mojou prácou, odvrátila si odo Mňa svoj zrak a to ti spôsobilo bolesť. Cítila si sa stratená a zmätená. Tvoj nepokoj vzrástol, pretože každé vyrušenie, spôsobené zlým, malo za následok, že si posunula svoj stanovený čas, ktorý venuješ Mne, tvojmu Ježišovi.

 

Keď sa to stane, musíš ísť ku spovedi, prijať moje telo a stráviť čas v modlitbe.

 

Nikdy nesmieš zabúdať modliť sa svätý ruženec mojej milovanej Matky, pretože ponúka ochranný val voči satanovi.

 

Teraz choď. Príď dnes ku Mne v modlitbe. Potom počas tvojho dňa sa so Mnou zhováraj ako s priateľom a zver sa Mi so všetkými svojimi starosťami. Potom Mi ich odovzdaj a všetky svoje obavy prenechaj Mne.

 

 

Tvoj Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 597

25.10.2012 21:50

Posolstvo 597

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 25.10.2012 - 21:50 hod.

 

Želám si, aby sa moja armáda modlila túto modlitbu
Modlitbovej kampane: "Za víťazstvo zvyšku Cirkvi"

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, musíš povzbudzovať všetkých mojich nasledovníkov, aby všade pokračovali v zakladaní modlitbových skupín.

 

Nadišiel pre mňa čas, aby som vás zavolal a všetkých vás zhromaždil, aby ste vytvorili moju armádu a aby sa tak mohol ešte dnes začať pochod k večnému víťazstvu.

 

Želám si, aby sa moja armáda 09.novembra – v deň druhého výročia, kedy som ťa povolal, dcéra moja – modlila túto modlitbu Modlitbovej kampane (82) "Za víťazstvo zvyšku Cirkvi".

 

Modlitba Modlitbovej kampane (82) "Za víťazstvo zvyšku Cirkvi":

 

 

"Ježišu, Kráľ a Spasiteľ sveta, zaväzujeme sa Ti našou cťou, našou vernosťou a našimi skutkami, že budeme všetkým ľuďom ohlasovať tvoju slávu. Pomôž nám získať silu a dôveru, aby sme povstali a ohlasovali pravdu v každom čase. Nikdy nedopusť, aby sme zaváhali, alebo sa oneskorili v našom pochode k víťazstvu a v našom pláne zachraňovať duše. Zaväzujeme sa, že sa Ti odovzdáme našimi srdciami a všetkým tým, čo nám je vlastné, aby sme sa oslobodili od prekážok, zatiaľ čo pokračujeme po tŕnistej ceste k bránam nového raja. Milujeme Ťa, najdrahší Ježišu, ty náš milovaný Spasiteľ a Vykupiteľ. Zjednocujeme sa telom, mysľou a duchom v tvojom Najsvätejšom Srdci. Vylej na nás tvoje milosti ochrany. Pokry nás svojou drahocennou krvou, aby sme, naplnení odvahou a láskou, povstali a ohlasovali pravdu tvojho nového kráľovstva. Amen."

 

 

Žiadam vás, moji drahí nasledovníci, aby ste sa zhromažďovali, rozrastali a šírili moje sväté slovo v každom národe. Žiadam vás, aby ste sa vždy sústredili na Mňa a pracovali so Mnou na konečnom víťazstve spásy.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 603

30.10.2012 19:10

Posolstvo 603

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 30.10.2012 - 19:10 hod.

 

V dnešnom svete už i len zmienka o viere vo Mňa,
vášho Ježiša, vyvoláva rozpaky

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, teraz už musíš vedieť, že utrpenie, ktoré znášaš v mojom mene, bude trvať až do posledného dňa tejto misie.

 

Je to pre teba ťažké počúvať, ale vedz: Toto je najťažšia misia zo všetkých, aké si kedy mala. Budeš vrhnutá do pustatiny a budeš sa cítiť izolovaná a osamelá. Tvoj hlas budú ignorovať, ale moje sväté slovo sa dotkne sŕdc miliónov.

 

Po celý čas budeš dbať na moju svätú vôľu, aj keď sa často nebudeš cítiť dosť silná.

 

Tvoja slabosť je tvojou silou, pretože Mi dôveruješ. Preto ťa nikdy neopustím, ani neponechám bez pomoci iných. Napriek tomu budeš v tejto misii kráčať sama. Tvojím jediným spoločníkom budem Ja. Naše utrpenie spojím v jedno.

 

Ty, dcéra moja, budeš neustále potrebovať moju milosť, aby si vytrvala. Vytrvať v tejto misii a hlásať moje sväté slovo nevďačnému svetu nebude ľahké. Bude to vyžadovať veľkú rozhodnosť a odvahu.

 

Toto platí pre všetkých mojich učeníkov, vrátane tých, ktorí ma milujú, no neprijímajú tieto posolstvá.

 

Prekážky, ktorým budete čeliť, moja oddaná armáda, budú v tejto fáze misie pre všetkých z vás zväčšovať.

 

Musíte dôstojne prijať, že keď Ma nasledujete, budete trpieť. Veľmi málo duší dokáže znášať utrpenie, ktoré zasiahne každého, kto sa stotožňuje s mojim učením.

 

V dnešnom svete už i len zmienka o viere vo mňa, vášho Ježiša, vyvoláva rozpaky.

 

Nielenže vám to spôsobí nepríjemnosti, ak sa verejne vyznáte zo svojej oddanosti ku Mne, ale budete pre Mňa aj trpieť.

 

Pamätajte však, že utrpenie je zvláštna milosť. Je veľmi ťažké ho znášať a mnoho duší sa kvôli tomu odo mňa odvracia. Ale vy si musíte pamätať toto: Keď trpíte v mojom mene, Ja vás podržím a vylejem na vás moje milosti. Napriek vášmu utrpeniu vám to prinesie do duše pokoj.

 

Dcéra moja, prosím, nikdy sa nevzdávaj. Nikdy sa necíť opustená, lebo Ja som ti vtedy, keď sa cítiš sama, ešte bližšie. V týchto časoch utrpenia som ti ešte viac nablízku. Musíš stále prosiť o všetku pomoc, ktorú môžeš dostať, tak, že budeš žiadať moju milovanú Matku a všetkých svätých, aby ti prišli na pomoc.

 

Čoskoro uznáš, že nárast utrpenia je priamym dôsledkom odporu Zlého voči tejto misii. Je mimoriadne zdesený, lebo jeho boj sa už končí. Nenávidí ťa kvôli dušiam, ktoré sú prostredníctvom tejto misie zachraňované.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 604

01.11.2012 18:00

Posolstvo 604

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 01.11.2012 - 18:00 hod.

 

Bola vám daná výzbroj. Používajte ju.

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, musíte teraz povstať a zhromaždiť sa zjednotení v láske, aby ste sa pripravili na ťažké časy, ktoré sú pred vami.

 

Vy, moja silná armáda, ste požehnaní a chránení pečaťou môjho Otca, pečaťou živého Boha.

 

Pri tom všetkom, čo na vás budú zo všetkých strán hádzať, pamätajte, že Ja som s vami.

 

Mnohé udalosti, vrátane prírodných otrasov, vojen, rozkolu v mojej Cirkvi na zemi, diktatúr v každom z vašich národov – v samom jadre prepojených do jedinej – sa odohrajú naraz.

 

Toľké rozkoly spôsobia mnoho sĺz a škrípanie zubami, ale jedna vec zostane nedotknutá. Bude to Božia moc a jeho láska ku všetkým jeho deťom.

 

Tento boj sa rozpúta pred celým svetom a vy, moja armáda, sa nesmiete triasť od strachu. V mojom kráľovstve je všetko tak, ako má byť a vy tam máte zaistené svoje miesto. To kvôli druhým sa musíte teraz znepokojovať.

 

Dostali ste výzbroj. Používajte ju. Modlitby mojej modlitbovej kampane pomôžu zmierniť mnohé hrôzy, zapríčinené hriechmi ľudstva. Prosím, modlite sa túto modlitbu na zmiernenie trestov.

 

Toto je modlitba "Za zmiernenie trestov" v rámci Modlitbovej kampane (83):

 

 

"Ó, drahý Otče, Najvyšší Bože, my, tvoje úbohé deti, padáme na tvár pred tvojím majestátnym trónom na nebesiach. Vrúcne Ťa prosíme, odstráň zo sveta zlo. Úpenlivo Ťa prosíme o milosrdenstvo pre tie duše, ktoré spôsobujú strašné útrapy tvojim deťom na zemi. Prosíme Ťa, odpusť im. Prosíme Ťa, zbav nás antikrista, len čo sa nechá spoznať. Prosíme Ťa, drahý Pane, zmierni svoju trestajúcu ruku. Prosíme, prijmi radšej naše modlitby a naše trápenia na zmiernenie utrpenia tvojich detí v týchto časoch. Dôverujeme Ti. Zvelebujeme Ťa. Ďakujeme Ti za nesmiernu obetu, ktorú si podstúpil, keď si poslal svojho jediného Syna, Ježiša Krista, aby nás oslobodil od hriechu. Opäť vítame tvojho Syna ako Spasiteľa ľudstva. Prosíme Ťa, ochraňuj nás. Zbav nás všetkého zlého. Pomáhaj našim rodinám. Zmiluj sa nad nami. Amen."

 

 

Vy, moja armáda, ste v každom smere pripravení. Jediné, čo musíte robiť, je dôverovať Mi. Keď Mi budete úplne dôverovať, dokážete Mi, vášmu Ježišovi, odovzdať všetku vašu lásku, vaše utrpenie, vaše starosti a bolesti.

 

Keď sa tak stane, potom musíte všetko ponechať v mojich svätých a milosrdných rukách.

 

Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 605

02.11.2012 14:00

Posolstvo 605

Posolstvo Panny Márie, prijaté 02.11.2012 - 14:00 hod.

 

Obráťte sa a proste môjho Syna, aby vás priviedol
ku svojmu veľkému milosrdenstvu

 

Moje dieťa, temnota, ktorá sa rozprestiera nad zemou, sa zviditeľní v mnohých podobách.

 

Prijaté zákony, ktoré budú rozbíjať jednotu rodiny, sa stanú dôkazom pôsobenia zlého vo vašich vládach.

 

Zákony, prijaté na legalizovanie potratov, lámu srdce môjho Otca. Nikto nemá právo zasahovať do Božieho stvorenia a práve to je to, čo ľudstvo denno denne robí bez akéhokoľvek pocitu hanby alebo viny.

 

Moje dieťa, musíš sa vytrvalo modliť za záchranu ľudstva, pretože už čoskoro bude rozdelené na dve polovice – na tých, ktorí veria v Boha a na tých, ktorí ho odmietajú. Brat bude oddelený od brata, susedstvá sa odcudzia a rodiny sa rozdelia na dve polovice. Tento čas bol predpovedaný.

 

Aby Boh zabezpečil, že bude môcť zachrániť toľké duše, ako to len bude možné, poskytne im veľa príležitostí k tomu, aby sa k nemu navrátili.

 

Modlite sa teraz za vaše rodiny, vašich priateľov a susedov skôr, než dôjde ku konečnému rozdeleniu. Deň Druhého príchodu môjho Syna bude potom blízko.

 

Vy, moje deti, ste také zmätené. Táto zmätenosť a prázdnota duše sú spôsobené nedostatkom viery v Boha. Žiadna duša nemôže prežiť bez Božej lásky v jej srdci.

 

Podobajú sa lodiam bez posádky, ktoré sa plavia na mori bez toho, že by mali tušenie o svojom konečnom cieli určenia. Bezcieľne sa plavia v široko-ďaleko sa rozprestierajúcej prázdnote, kde nič neprináša uspokojenie, kde nič na svete im nedokáže priniesť skutočný pokoj.

 

Obráťte sa a proste môjho Syna, aby vás priviedol k svojmu veľkému milosrdenstvu a on vám prinesie pokoj, po ktorom tak túžite. Jediné, čo musíte urobiť, je prosiť o to.

 

Proste mňa, vašu milovanú Matku, aby som vás priviedla k môjmu Synovi. Ja vás povediem a vždy ochránim na každom úseku vašej cesty.

 

 

Vaša milovaná Matka

Kráľovná mieru

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 606

03.11.2012 19:00

Posolstvo 606

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 03.11.2012 - 19:00 hod.

 

Čoskoro nebude hriechu. Trýzeň hriechu bude vecou minulosti

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď duše odo Mňa odpadnú a podľahnú hriechu, nikdy sa Ma nesmú báť.

 

Len čo zhrešíte, moji milovaní nasledovníci, musíte sa okamžite obrátiť ku Mne.

 

Nikdy nebuďte zahanbení alebo v rozpakoch, pribehnúť ku Mne po tom, čo spáchate hriech. To je jediný spôsob, ako môžete získať silu opäť so Mnou kráčať.

 

Ak sa ku Mne neobrátite, ale sa Mi namiesto toho budete vyhýbať, ochabnete ešte viac a vystavíte sa pokušeniam, ktoré vám každý deň predkladá zlý.

 

Hriech je čosi, s čím sa rodí každé dieťa. Dedičný hriech musí byť vymazaný pomocou sviatosti krstu. Avšak aj potom sú duše neustále pokúšané, dokiaľ ľudstvo zotrváva pod nadvládou satana.

 

Oslobodiť sa od hriechu je ľahké. Najskôr vo svojom srdci spoznáte, že ste spáchali hriech. Mnohí ľudia dnešného sveta hriech odmietajú ako niečo, čo nemá žiadne následky. Keby však mali otvorene priznať, ako sa cítia po tom, čo zhrešili, zistili by ste, že ich vnútorný pokoj je rozorvaný.

 

Hriech pociťuje väčšina duší, až kým sa natoľko nezatemnia, že už iba hriech dokáže uspokojiť ich žiadostivosť. Práve preto musíte hľadať Božie odpustenie zakaždým, keď zhrešíte. Ak to neurobíte, hriech bude vo vašom vnútri hnisať a bude pre vás oveľa ťažšie odolať pokušeniu.

 

Keď vo svojich srdciach cítite výčitky, volajte Ma, vášho milovaného Ježiša, aby som vám pomohol.

 

Nie je hriech, ktorý by nemohol byť odpustený, okrem hriechu rúhania sa proti Duchu Svätému. Vždy Ma volajte na pomoc bez ohľadu na to, ako sa hanbíte za spáchané hriechy.

 

Moje srdce ide v ústrety všetkým Božím deťom. Vy ste jeho vzácnym stvorením a On vás všetkých miluje napriek vašim hriechom. Bojujte proti hriechu tým, že budete hľadať vykúpenie zakaždým, keď zhrešíte.

 

Čoskoro nebude hriechu. Trýzeň hriechu bude vecou minulosti.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 607

04.11.2012 17:45

Posolstvo 607

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 04.11.2012 - 17:45 hod.

 

Cesta do môjho večného Kráľovstva je posiata ostrými kameňmi a balvanmi

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, nech si žiaden človek nikdy nemyslí, že môže zostať pevný vo svojej viere bez toho, že by nemusel za toto právo bojovať.

 

Je mnoho prekážok, ktoré bránia vašej viere v Boha a len tí, ktorí vytrvajú v modlitbe, si vo svojich dušiach môžu udržať živý plameň lásky k Bohu.

 

Cesta do môjho večného Kráľovstva je posiata ostrými kameňmi a balvanmi. Je to podobné tomu, ako keď kráčate celé kilometre bosí a zakúšate každé poranenie, každú ostrú bolesť a potkýnate sa na každom kroku. Preto mnohé dobre zmýšľajúce duše odpadnú na pokraji cesty, keďže cesta je taká namáhavá.

 

Keď Ma nasledujete, vaša cesta bude vždy bolestivá. Nikdy nebude ľahká, pokým nepoviete: "Ježišu, vezmi moju bolesť, uzdrav ma a vezmi môj kríž."

 

Len potom bude pre vás ľahšie nasledovať Ma na mojej ceste do môjho slávneho Kráľovstva.

 

Všetci, čo milujú Boha, budú teraz zakúšať ukrižovanie, každé jeho štádium – až do posledného dňa.

 

V čase, vedúcom k môjmu Druhému príchodu, budú musieť kresťania a všetci tí, ktorí milujú môjho Otca - Najvyššieho Boha, vytrpieť muky mojej agónie ukrižovania.

 

Začne to obvineniami, že Boh neexistuje.

 

Mňa odsúdili ako Božieho Syna. Teraz bude odmietnutý Najvyšší Boh.

 

Všetci veriaci budú trestaní a prenasledovaní, keď sa časom zavedú pohanské zákony. A predsa mnohí, ktorí nepoznajú cesty Pánove, si nebudú všímať toľkú zlobu, tak veľmi budú polapení vo svojej honbe za osobnými pôžitkami.

 

Potom budú vymerané tresty tým, ktorí sa odvážia verejne prejaviť oddanosť jedinému pravému Bohu. Nebudú ich trpieť a budú sa musieť skrývať, aby mohli uctievať môjho Otca.

 

Denné obety, sväté omše, nakoniec prestanú tak, ako to bolo predpovedané, pretože falošný prorok vyhlási, že sa bude slúžiť nová forma omše a povie, že jej stará podoba už viac nie je vhodná.

 

Moja prítomnosť vo svätej Eucharistii bude zrušená a Chlieb života už viac nebude sýtiť Božie deti. A potom padne Božia ruka na pohanov, ktorí sa opovážia tvrdiť, že hovoria v Božom mene. Ich oddanosť šelme ovplyvní mnohých a tých, ktorí sa nechajú oklamať, privedú do väzenia temnoty.

 

Rozdelenie bude narastať, až sa nakoniec budú musieť rozhodnúť všetky Božie deti. Buď budú nasledovať falošnú ilúziu, ktorú im predloží falošný prorok, tvrdiaci, že hovorí v mene Boha, alebo budú nasledovať pravdu.

 

Nikdy neverte tomu, že budete dostatočne silní na to, aby ste vydržali tento tlak zo strany tých falošných kňazov, ktorí budú reprezentovať šelmu. Ich vplyv bude obrovský. Bez mojej pomoci budete v pokušení odvrátiť sa od môjho učenia.

 

Zobuďte sa skôr, než nastanú tieto časy. Volajte ku Mne o pomoc každý deň.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 608

05.11.2012 18:50

Posolstvo 608

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 05.11.2012 - 18:50 hod.

 

Zem bude stenať v bolestiach, zatiaľ čo
sa antikrist pripravuje na svoj príchod

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, svet sa teraz musí prichystať na veľké zmeny, ktoré som dovolil, aby som pripravil ľudstvo na môj Druhý príchod.

 

Moji milovaní nasledovníci vykonali už množstvo práce na záchrane miliónov duší prostredníctvom modlitieb, ktoré som im dal.

 

Vaša vernosť Mne, vášmu Ježišovi, moji milovaní nasledovníci, znamená, že ste Mi odovzdali duše, ktoré sú teraz v bezpečí a ktoré by inak boli uvrhnuté do pekla.

 

Vaše modlitby sú také mocné, že časom, keď ďalšie milióny prijmú moje posolstvá lásky a nádeje, budú zachránené miliardy duší.

 

Moja práca prostredníctvom vás, moji učeníci, zachraňuje denne tisíce a tisíce duší. Preto nesmiete nikdy dovoliť, aby vám pochybnosti, ktoré vás, prirodzene, z času na čas prepadnú, bránili v modlitbe.

 

Teraz musíte počúvať.

 

Veľa sa toho teraz udeje. Búrky po celom svete budú pribúdať a zem bude stenať v bolestiach, zatiaľ čo sa antikrist pripravuje na svoj príchod. Nebude trvať dlho, kým sa predstaví.

 

Moja dcéra, sústreďuj sa na šírenie môjho slova, aj keď budeš čeliť mnohým prekážkam. Nedopusť, aby ťa čokoľvek zdržiavalo od toho, aby si každému dávala moje posolstvá.

 

Nebude záležať na tom, koľko ľudí dostane Knihu pravdy alebo moje posolstvá, ale na tom, koľkí sa budú modliť moje modlitby Modlitbovej kampane.

 

Modlitby oslabia moc antikrista.

 

Budú to tresty, zoslané na zem mojím Otcom, ktoré zahubia tých vodcov a skupiny, ktoré sa opovažujú ubližovať jeho deťom.

 

Božia moc pokryje tých, ktorí ho milujú.

 

Božia moc ochráni tých, ktorí sa obrátia.

 

Boh, môj Večný Otec, bude naďalej vylievať svoje milosti, až kým jeho moc nepokryje a neochráni všetky jeho deti na zemi.

 

Choďte v pokoji, nádeji a láske. Dôverujte Mi a všetko bude v poriadku.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 609

06.11.2012 22:45

Posolstvo 609

Posolstvo Boha Otca, prijaté 06.11.2012 - 22:45 hod.

 

Všetci anjeli nebeskej hierarchie sa v tomto čase
zhromažďujú v štyroch kútoch zeme

 

Moja najdrahšia dcéra, všetci anjeli nebeskej hierarchie sa v tomto čase zhromažďujú v štyroch kútoch zeme. Pripravujú sa na nápor trestov, ktoré dopadnú na ľudstvo.

 

Všetky tieto veci musia nastať – búrky, vojny, hlad a diktatúry postihnú zem, keď sa začne boj, ako je predpovedané.

 

Zem sa bude otriasať na všetkých štyroch stranách zemského glóbusu a mnohí budú šokovaní, pretože sa pred nimi rozpúta taký chaos, aký doposiaľ ešte nevideli.

 

Vy, moje deti, ste na konci časov a obdobie, ktoré je pred vami, bude ťažké. Tí z vás, ktorí sú Mi verní a vkladajú do Mňa všetku svoju dôveru, odolajú týmto otrasom.

 

Vo svete teraz prepuknú mnohé zmeny a vy, ktorí poznáte pravdu, buďte vďační. Pochopíte, že aj keď to bude znamenať koniec časov, aké ste doposiaľ poznali, bude to zároveň aj čas, ktorý tak, ako je predpovedané, bude predzvesťou nového začiatku. Nového štartu. Nového raja na zemi.

 

Bude to znamenať slobodu, deti. Náhle budete uchvátené do môjho náručia v očakávaní nového príbytku, ktorý som pre vás všetkých starostlivo pripravil.

 

Mnohí budú ťažko znášať tieto časy, no len tí, ktorí prijmú pravdu, vytrvajú a budú prospievať, pretože budú ochraňovaní.

 

Treba šíriť moju pečať (pečať živého Boha – pozn. prekl.). Moju lásku treba dať poznať každému môjmu dieťaťu každého náboženstva a vyznania a obzvlášť tým, ktoré Ma nepoznajú, ako aj tým, ktoré odmietajú moju existenciu.

 

Rovnako, ako pripravujem svoju armádu na zemi, pripravujem aj armádu v nebi.

 

Spoločne budeme bojovať proti zlu, ktoré sa chystá byť zavedené v každom národe voči jeho bezbrannému ľudu.

 

Ak povstanete a odmietnete prijať znak šelmy, ochránim vás.

 

Strediská, ktoré boli roky organizované mojimi prorokmi, vyrastú ako oázy na púšti. Tu budete môcť sľúbiť vernosť Mne, vášmu Otcovi. Tu sa budete môcť zhromažďovať, aby ste sa modlili za duše tých, ktorí budú stratení pod vládou antikrista.

 

Modlite, modlite, modlite sa. Váš čas bol už vymeraný a Druhý príchod môjho Syna sa čoskoro uskutoční.

 

Len Ja, váš milovaný Otec, poznám tento dátum. Dokonca ani môj predrahý Syn, Ježiš Kristus, ho nepozná. Ale vedzte toto:

 

Aj keď ste pripravovaní skrze túto a iné misie, vedzte, že to bude oznámené náhle, keď už bude pre mnohých príliš neskoro na obrátenie. Namiesto toho utečú.

 

Buďte silné, moje deti. Mojím plánom je zničiť šelmu a zachrániť každé jedno z mojich detí. Vaše modlitby Mi môžu pomôcť zachrániť každú jednu drahocennú dušu.

 

 

Najvyšší Boh

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 610

07.11.2012 21:28

Posolstvo 610

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 07.11.2012 - 21:28 hod.

 

Veľká časť ľudstva bude očistená a tak pripravená
na dlho očakávanú éru pokoja

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, celý svet bude pociťovať zmeny, keď každá krajina zakúsi pokoj a pocit očakávania, hoci mnohí nebudú chápať, prečo sa to deje.*

 

Život sa zmení a vy, čo Mi dôverujete, sa budete mať v budúcnosti na čo tešiť.

 

Predstavte si svet, akoby to bola živá bytosť, ktorá trpí na strašnú chorobu. Musí trpieť, pociťovať bolesť a znášať obdobie, počas ktorého jej chorobu lieči lekár.

 

Mnohí ľudia reagujú na liečbu rýchlo. Iní omnoho pomalšie. Niektorí vôbec. Niektorí pacienti majú nádej a zmieria sa s tým, že ich telo bude musieť vydržať občas aj bolestivú liečbu, kým sa opäť bude cítiť dobre a zdravo.

 

Svet trpí nákazou spôsobenou vplyvom Satana, kde on a jeho démoni vábia, zvádzajú a presviedčajú Božie deti o tom, že hriech neexistuje.

 

Rútia sa z jednej duchovnej krízy do druhej. Ako zarmucujú môjho milovaného Otca! Koľko bolesti budú musieť znášať skôr, než budú môcť žiť život tak, ako to prikazujú Božie zákony.

 

Keď sa však už raz táto choroba vylieči a bolesť ustúpi, väčšina ľudstva bude očistená a tak pripravená na dlho očakávanú éru pokoja. Éra pokoja, prisľúbená všetkým, ktorí nasledujú Božie učenie, bude očakávať tých, ktorí sa v mojich očiach vykúpili.

 

Každému z vás bude zjavená pravda.* Potom dokážete rozlišovať medzi ohavnosťou hriechu a čistotou, ktorá je potrebná na to, aby ste vošli do môjho slávneho kráľovstva.

 

Keď bude každému človeku zjavená pravda, nebude o nej už nikto pochybovať, no nie všetci ju prijmú.

 

Nastal čas, aby ľudstvo videlo, čo sa zo sveta stalo kvôli chamtivosti, sebectvu a sebaláske. Na blaho tých, ktorí nemajú v živote šťastie, sa neberie ohľad. Existuje už len malý rešpekt pred ľudským životom.

 

Musíte odhodiť vašu aroganciu, lebo ak nie, bude vám vzaté všetko, čo vlastníte.

 

Viacerí vodcovia rôznych národov sa už čoskoro spoja v jednotnej línii a pripravia sa zničiť kresťanstvo všade po celom svete.

 

Preto budú na svet vyliate misky ohňa a bleskov na potrestanie skazených.

 

Musíte však pochopiť, že mnohé z trestov, plánovaných mojím Otcom, boli zmiernené vďaka vašim modlitbám.

 

Zostaňte silní. Pokračujte v mojej modlitbovej kampani a nikdy sa nevzdávajte nádeje.

 

 

Váš Ježiš

 

 

 

____________________________________

 

* Počas Varovania nastane okamih, kedy sa všetko na celej zemi náhle stíši a zastaví, vrátane všetkých strojov, motorov a agregátov a všetci ľudia zeme nad sedem rokov v osobnom mimotelovom zážitku predstúpia pred Ježiša Krista, ktorý každému osvieti svedomie akoby vo filme života. Každému človeku bude takto zjavená pravda. Ani ateisti, ani iné vyznania a presvedčenia už nebudú môcť viacej popierať pravdu o Božej existencii a života za hranicami fyzického tela.

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 611

08.11.2012 15:50

Posolstvo 611

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 08.11.2012 - 15:50 hod.

 

Potrebujem vašu pomoc. Práve tak, ako som potreboval mojich
apoštolov a učeníkov, keď som chodil po zemi.

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, moji učeníci, Bohu zasvätení služobníci a príslušníci duchovenstva sa teraz zhromažďujú po celom svete v odozve na toto volanie z neba.

 

Ja, ich milovaný Ježiš, som prítomný v ich srdciach so svojimi mimoriadnymi milosťami.

 

Rozpoznávajú toto Božie volanie, pretože Duch Svätý ich zahalil poznaním, že som to skutočne Ja, Ježiš Kristus, Syn človeka, kto s nimi komunikuje.

 

Vy, moje milované a ochraňované spoločenstvo, ste v tomto čase v objatí môjho Najsvätejšieho srdca.

 

Nasmerovávam vás na cestu, aby ste mohli zvestovať pravdu strateným dušiam, ktoré potrebujú moje veľké milosrdenstvo.

 

Môj dar pre vás je tento: Dotknem sa vašich sŕdc takým spôsobom, že budete okamžite vedieť, že ide o Božskú inšpiráciu.

 

Vari neviete, ako veľmi vás milujem? Ako veľmi vás ochraňuje moc vášho Božského Vykupiteľa, ktorý prisľúbil spasiť svet?

 

Môj Druhý príchod je blízko a Ja túžim zachrániť všetkých hriešnikov bez ohľadu na to, aké temné sú ich duše.

 

Nezabúdajte, že to bude vďaka vašej oddanosti, umožňujúcej Mi vás viesť, že takéto úbohé duše môžu byť uvoľnené zo zovretia Zlého.

 

Neváhajte odpovedať na moje volanie, no vedzte, že musíte byť opatrní v tom, ako to robíte. Moju armádu musím vybudovať tak, aby sa mohla neverejne zhromažďovať a jednotne sa spájať tak, aby Mi mohla predkladať svoje modlitby.

 

Musíte konať rýchle a takéto duše, len čo sa budú modliť modlitby mojej modlitbovej kampane, budú k vám priťahované.

 

Potrebujem vašu pomoc. Práve tak, ako som potreboval mojich apoštolov a učeníkov, keď som chodil po zemi.

 

Teraz poďte. Nebojte sa. Nepočúvajte tých, ktorí vás napádajú, posmievajú sa vám, alebo očierňujú moje sväté slovo. Nadišiel čas, aby ste Mi slúžili. Odvážne povstaňte a nasledujte Ma. Ja naplním vaše srdcia láskou a radosťou. Čoskoro nebudete mať žiadne pochybnosti ohľadne toho, kto vás o to žiada.*

 

Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje volanie. Žehnám vám a sprevádzam vás po celý čas.

 

 

Váš Ježiš

 

 

 

____________________________________

 

* Ďalší z odkazov nášho Pána Ježiša Krista na blížiace sa Varovanie, po ktorom nebude už viac žiadnych pochybností o pôvode týchto posolstiev z Neba.

 

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 612

09.11.2012 21:00

Posolstvo 612

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 09.11.2012 - 21:00 hod.

 

Toto očkovanie bude jed a bude prezentované
v rámci celosvetového programu zdravia

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, len počas dvoch rokov sa prostredníctvom tejto misie obrátili a zachránili milióny duší. Len samotné tvoje utrpenie zachránilo desať miliónov duší, ako som ti sľúbil. Takže aj keď sa zdá, že útrapy sveta narastajú, vaše modlitby zachraňujú mnoho duší.

 

Utrpenie v mojom mene sa stále zhoršuje a stáva sa takým bolestivým, že je ťažké ho znášať. Najintenzívnejšie je vtedy, keď je satan rozzúrený. V súčasnosti jeho hnev narastá a preto sú jeho útoky na teda také mučivé. On a jeho démoni sú vôkol teba, no nemôžu ti fyzicky ublížiť, lebo ťa ochraňuje ruka môjho Otca. To ale nezmenšuje utrpenie, ktoré znášaš v tomto čase druhého výročia tejto misie. Ale vedz toto:

 

Utrpenie je najväčšie vtedy, keď misia alebo činnosť obetnej duše je úspešná. Čím viac duší je zachránených, tým brutálnejšie sú útoky Zlého. Jeho výčiny vo svete sa stávajú čoraz zjavnejšími. On, ktorý sa tak veľmi snaží o to, aby zatajil svoju existenciu, si nachádza spôsob, ako preniknúť k duchu tých úbohých ľudí, ktorí sa mu sami otvoria svojim bažením po svetských rozkošiach a svojou láskou k moci.

 

Satanova moc spočíva v jeho schopnosti oklamať ľudstvo vo viere, že on predstavuje iba symbol, ktorý používajú kresťania na to, aby vysvetlili rozdiel medzi dobrom a zlom.

 

Satan pozná nebezpečenstvo odhalenia jeho existencie. Ak by tak urobil, potom by viac ľudí prijalo skutočnosť, že Boh existuje.

 

Nechce to urobiť, a tak vytvára povedomie o svojej existencii iba medzi tými, ktorí mu vzdávajú poctu. Títo ľudia, ktorí prijímajú existenciu satana, ho uctievajú práve tak, ako ľudia, ktorí slúžia omše v katolíckych kostoloch alebo konajú bohoslužby v kostoloch, aby velebili Boha.

 

Tak veľa duší bolo ukradnutých. Boh, môj Večný Otec, ich zamýšľa získať späť prostredníctvom svojho Varovania a trestov, ktoré postihnú tých, ktorí sa zhromažďujú, aby uctievali šelmu.

 

Môj Otec odhalí satanových nasledovníkov, ktorí znesväcujú jeho Cirkev.

 

Oni sú cieľom jeho trestov, a ak neprestanú s tým, čo robia z vlastnej slobodnej vôle, dopadne na nich Božia ruka.

 

Vzostup týchto satanských skupín, ktoré sa prezentujú svetu prostredníctvom obchodných a vzájomne poprepájaných organizácií, je razantný.

 

Sú všade; snujú intrigy, spolčujú sa, kujú komploty a zločinecké plány na zničenie miliónov nevinných ľudí.

 

Chcú zaviesť určitú formu genocídy prostredníctvom povinného očkovania vašich detí, či už s vaším alebo bez vášho súhlasu.

 

Toto očkovanie bude jed a bude prezentované v rámci celosvetového programu zdravia.

 

Ich plány sa stali teraz skutočnosťou a začali ich už uvádzať v prax. Niektoré z ich plánov môj Otec zastavil v jednej európskej krajine kvôli modlitbám obetných duší.

 

Pozrite sa pred seba a za seba. Pozorne sa pozrite na zdanlivo nevinné zákony, zavádzané vo vašich krajinách a navrhnuté tak, aby vám dali pocit, ako keby mali zlepšiť váš život. Avšak mnohé z nich vás majú jednoducho zotročiť tým, že vás primäjú vzdať sa vašich práv pod rúškom zdanlivo demokratických zákonov.

 

Demokracia bude nahradená diktatúrami, tie však nebudú ako také prezentované národom. Keď sa milióny vzdajú všetkých svojich práv v mene nových, tolerantných zákonov, tak bude už príliš neskoro. Stanú sa z vás väzni.

 

Poprední vodcovia sveta pracujú spolu, aby uskutočnili svoje nové plány. Sú súčasťou elity, ktorej cieľom je zisk, bohatstvo, vláda a moc. Oni neuznávajú Božiu moc. Neveria, že moja smrť na kríži bola na to, aby ich zachránila pred plameňmi pekla.

 

Musím im ukázať, ako veľmi sa mýlia. Nadišiel čas, aby som im dokázal moje milosrdenstvo a moju lásku k nim.

 

Prosím, modlite sa v rámci Modlitbovej kampane (84) modlitbu za osvietenie duší elít, ktoré vládnu svetu. Toto je modlitba "Za duše elít":

 

 

"Ó, drahý Ježišu, úpenlivo Ťa prosím, osvieť duše elít, ktoré vládnu svetu. Ukáž im dôkaz tvojho milosrdenstva. Pomôž im, aby otvorili svoje srdcia a prejavili ozajstnú pokoru v úcte tvojej nesmiernej obety, ktorú si priniesol svojou smrťou na kríži, keď si zomrel za ich hriechy. Pomôž im, aby spoznali, kto je ich skutočným tvorcom, kto je ich Stvoriteľom a naplň ich milosťami, aby uvideli pravdu. Prosím, zabráň im, aby uskutočnili svoje plány spôsobiť utrpenie miliónom ľudí následkom očkovania, nedostatku potravín, násilnej adopcie nevinných detí a rozdelenia rodín. Uzdrav ich. Pokry ich svojim svetlom a priviň ich na svoje srdce, aby si ich zachránil z osídiel Zlého. Amen."

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 613

10.11.2012 23:45

Posolstvo 613

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 10.11.2012 - 23:45 hod.

 

Celosvetové očkovanie – jedna z najzlovestnejších foriem genocídy,
ktorá kedy bola videná od čias vyvražďovania Židov za Hitlera

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako vás len pravda dokáže šokovať. Aj keď prijimáte moje sväté slovo, tak len vtedy, keď sa vyplnia posolstvá, ktoré vám odhaľujem, chápete závažnosť tejto misie na záchranu ľudstva.

 

Zavedenie celosvetového očkovania, určeného pre dojčatá a malé deti, bude jednou z najzlovestnejších foriem genocídy, ktorá kedy bola videná od čias vyvražďovania Židov za Hitlera.

 

Tento zločinný plán bude možné uskutočniť len preto, lebo mnohé z vašich vlád prinútili svojich občanov prijať zmeny v ich zákonodarstve, ktoré vládam poskytujú právomoc uplatniť zákony v neprospech vašich nevinných detí.

 

Nezabúdajte, že jediná vec, ktorá môjmu Otcovi zabránila, aby ukončil existenciu tohto sveta, je láska jeho verných služobníkov, ktorí sú medzi vami.

 

Môj Otec zadržal svoju ruku kvôli svojej láske, ktorú prechováva ku každému svojmu dieťaťu a každému svojmu stvoreniu. Teraz však pre Neho nadišla chvíľa, aby učinil koniec týmto časom tak, aby svet, ktorý On stvoril z lásky a podľa svojej Božej vôle, mohol aj naďalej existovať v pokoji a mieri.

 

On zničí teraz tých, ktorí páchajú tieto ohavnosti na jeho deťoch. Nebude už viac znášať toto zlo a jeho ruka teraz dopadne, aby trestala.

 

Jeho hnev sa prejaví vo svete, ktorý bude zdesený rozsahom trestov, ktoré zasiahnu zem.

 

Tí z vás, ktorí ste zodpovední za strašné utrpenie, spôsobené vašim krajanom a spoluobčanom, vedzte toto:

 

Nakoniec budete zrazení na kolená ranou choroby a potom vy spolu s tými, ktorí zvelebujú skupinu jedného svetového poriadku (NWO), budete zmätení z povrchu zeme ešte skôr, než sa začne (záverečná) bitka Harmagedonu.

 

Môj Otec vás už nebude tolerovať a nedovolí vám, aby ste naďalej trápili jeho deti. Beda vám a tým z vás, ktorí teraz vyvolávate jeho hnev.

 

Čas pre môjho Otca je tu, aby vám teraz ukázal a dokázal, čia moc bude trvať na veky. Vaše teórie ohľadne vášho stvorenia, ktoré sú mylné, vám budú konečne ukázané ako tie, akými sú. Konečne vám bude zjavená pravda, ako vám bola prisľúbená v Knihe pravdy a predpovedaná prorokom Danielom.

 

Tak mnoho ľudí je nevšímavých voči Božej pravde. Mnohé duše s dobrým zmýšľaním nehľadajú vo svojich životoch nič iné okrem vzrušenia. Mnohí márnia čas, ktorý im bol v ich životoch na tejto zemi poskytnutý, pretože nepoznajú pravdu o existencii Boha.

 

Teraz sa pravda zjavuje. Nastal čas na zúčtovanie.

 

Môj Otec sa postará o to, aby sa pozornosť sveta konečne upriamila na pravdu. Tí, ktorí ignorujú pravdu, si sami zamedzia prístup do môjho nového kráľovstva na zemi.

 

Namiesto toho, aby žili večný nádherný život, plný zázrakov, radosti, lásky a prosperity, budú zavrhnutí, aby zahnívali v hlbinách pekla.

 

Naliehavo vyzývam všetky Božie deti, aby si vzali k srdcu toto varovanie.

 

Môže to vyznievať drsne. Mnohí z vás, ktorí tvrdíte: "Toto nemôže pochádzať od Boha, pretože On je milosrdný", venujte pozornosť tomuto:

 

Prišiel čas, aby boli oddelené plevy od zrna. Ten deň je veľmi blízko. Akékoľvek rozhodnutie, ktoré človek spraví, bude jeho konečným rozhodnutím.

 

Slobodnú vôľu si môj Otec bude vždy ctiť a to až do posledného dňa, ktorý bude dňom Posledného súdu.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 614

11.11.2012 18:00

Posolstvo 614

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 11.11.2012 - 18:00 hod.

 

— Slávnostne vám sľubujem, že váš prechod bude rýchly —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, je dôležité, aby si vždy mala na pamäti, že to nie je len tvoja bolesť, ktorú cítiš, keď trpíš. Je to aj moja bolesť, ktorú znášaš. Bolesť, o ktorej hovorím, nie je tá, ktorú som prežíval počas môjho ukrižovania, ale tá, ktorej čelím dnes, keď vidím a cítim bolesť ľudstva.

 

Ľudia vo svete trpia, pretože majú zatemnené duše. Ešte aj tí, ktorí žijú jednoduchými životmi a snažia sa nasledovať moje učenie, trpia. Môžu sa cítiť biedne, keď sa snažia milovať jeden druhého. Trpia aj kvôli pochybnostiam, ktoré zakúšajú vo svojej viere.

 

Toľkí nechápu význam večného života alebo skutočnosť, že život sa nekončí, keď človek na tejto zemi zomrie. Preto sa toľkí nepripravujú na ďalší život.

 

Mnohí v minulosti sa riadne nepripravili a sú buď v pekle alebo v očistci.

 

Táto generácia dostáva dar, z ktorého úžitok nemohla mať žiadna iná generácia (pred ňou). Mnohí budú mať jednoducho okamžitý prechod z tohto života bez toho, aby mali skúsenosť smrti, ako ju poznáte.

 

Tento výnimočný dar so sebou prinesie môj Druhý príchod. Tak sa nebojte. Tešte sa, lebo Ja k vám prichádzam, aby som vám priniesol budúcnosť, v ktorej vám nič nebude chýbať.

 

Premýšľajte o tom nasledovne: Aj keď budete musieť znášať mnohé ťažkosti a budete musieť byť svedkami toho, ako bude moja existencia spochybnená a zneuctená, dlho to trvať nebude.

 

Uvedomujem si, že mnohí z vás máte obavy, no Ja vám slávnostne sľubujem, že váš prechod bude rýchly. Potom, keď uvidíte, ako Nový Jeruzalem zostupuje na novú zem – nový raj, budete premožení neopísateľným nadšením.

 

Nijaké slová nedokážu opísať nádheru tohto stvorenia. Moje srdce prekypuje láskou, keď si pomyslím, ako budete vy a vaši milovaní v údive reagovať. Bude to vtedy, keď sa vám objasní tajomstvo poslednej zmluvy.

 

Pravdivosť môjho prísľubu, že znova prídem, bude konečne plne pochopená.

 

Svet bude žiť a prebývať v súlade a v spojení s jednou Božou vôľou môjho Otca ako jedna svätá rodina.

 

Bude to čas znovuzjednotenia, pretože dôjde k prvému vzkrieseniu mŕtvych. Tí, ktorí na tejto zemi prešli očistou a sú očistení, sa pripoja k tým, ktorí sa tiež očistili v očistci, aby žili v novom raji.

 

Mnohé sa zmení, no všetci tí, čo Ma nasledujú a pripoja sa ku Mne v mojej novej ére pokoja, nad ktorou budem vládnuť skrze svoje duchovné vedenie, nájdu pokoj duše.

 

Konečne na tejto zemi nebude viac utrpenia, zakúšaného pod nadvládou satana.

 

Každá bolesť, každé utrpenie, každá modlitba, každé úsilie, ktoré ste podstúpili pre to, aby ste zhromaždili duše, ktoré ochabujú, potkýnajú sa a namáhavo si kliesnia cestu, bude stáť za to.

 

Nový raj je pripravený. Jediné, čo musíte urobiť, je pripraviť si duše a kráčať smerom k jeho bránam. Tí z vás, ktorí sa v mojich očiach očistia, dostanú kľúče na otvorenie brán.

 

Vydržte počas tohto nadchádzajúceho súženia, pretože je to niečo, čo sa musí stať, keďže to bolo predpovedané v (svätej) Knihe môjho Otca.

 

Mnohé z toho zmiernia vaše modlitby a môj Otec bude zasahovať v každej možnej fáze, aby zabránil páchaniu zločinov na jeho predrahých deťoch.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 615

11.11.2012 22:20

Posolstvo 615

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 11.11.2012 - 22:20 hod.

 

Rímski katolíci budú musieť sláviť omše
v úkrytoch alebo bezpečných kostoloch

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, musíte sa zhromažďovať a vyhľadávať tie duše, ktorí sú neznalé pravdy.

 

Naťahujte k nim vaše ruky. Pozývajte ich, aby načúvali pravde. Ich životy a duše môžu byť stratené, ak im nepomôžete, aby ku Mne prišli.

 

Krížová výprava, misia zvyšku Cirkvi na zemi, bude rovnako náročná ako boli tie v stredoveku. Avšak jej súčasťou nebude fyzický konflikt, ako keď armáda zvádza boje v bežnej vojne.

 

Táto vojna bude duchovná, aj keď niektoré vojny budú impulzom pre milióny modlitbových skupín, zakladaných na oslabenie moci antikrista.

 

Tieto modlitby boli napísané v nebi a sľubujú mimoriadne milosti.

 

Majú len jediný cieľ, a to zachrániť duše všetkých; každého dieťaťa; každého vierovyznania; každého pohlavia; každého náboženstva, aj ateistov. To je mojou najväčšou túžbou.

 

Vy, moji nasledovníci, ste pod mojím vedením. Milosti, ktoré na vás vylievam, už prinášajú ovocie. Už čoskoro moc, ktorú vám vďaka modlitbám Modlitbovej kampane prostredníctvom milostí udelím, pritiahne tisíce nových duší.

 

Možno si myslíte, ako môže malá modlitbová skupina dosiahnuť také obrátenia? Odpoveď je jednoduchá. Úspešný budete preto, lebo vás ochraňuje môj Otec a vediem vás Ja sám. Nemôžete zlyhať. Aj keď zažijete mnohé protivenstvá a rozbroje ako aj vnútorné zápasy, ktoré sa pri tejto práci dajú očakávať, Ja budem vždy po vašom boku.

 

Pamätajte na to, že sa teraz pripravujeme na odpadnutie mojich úbohých vysvätených služobníkov, ktoré bude dôsledkom nastávajúceho rozkolu, ktorý čoskoro prepukne v kresťanských cirkvách.

 

Takže zatiaľ, čo moju zvyšnú armádu budú viesť kňazi a ostatní kresťanskí duchovní, bude aj veľa laických služobníkov, lebo v tom čase bude nedostatok kňazov.

 

Vy, moji učeníci, budete musieť nazhromaždiť a zásobiť sa svätými hostiami, pretože sa budú dať ťažko získať. Tí, ktorí sú medzi vami rímski katolíci, budú musieť sláviť omše v úkrytoch alebo bezpečných kostoloch.

 

Vznikne ťaženie, ktoré sa bude podobať prenasledovaniu Židov nemeckým nacizmom, aby vykynožilo takzvaných zradcov Nového svetového náboženstva, o ktorom vám budú hovoriť, že platí pre všetky náboženstvá.

 

Budú vás obviňovať zo znesväcovania omše a nimi vytvorenej novej podoby omšových obradov, kde Ja vo svätej Eucharistii nebudem prítomný, pretože to v očiach môjho Otca bude ohavnosťou.

 

Moje Telo a moja Krv budú prítomné na omšiach, slávených v tých centrách a úkrytoch, kde sľúbite vernosť transsubstanciácii,* aby ste urobili sviatosť Najsvätejšej obety svätej omše autentickou a prijímanou mojím Otcom.

 

Budem vám aj naďalej dávať inštrukcie, zatiaľ čo vy budete pokračovať v zakladaní modlitbových skupín "Ježiš ľudstvu" po celom svete.

 

Mnohí sa už teraz denne formujú. Ďakujem tým, ktorí nasledovali moje pokyny a prejavujú sa poslušnosťou.

 

Buďte pokojní. Musíte viac dôverovať. Zbavte sa strachu, lebo nepochádza odo Mňa. Teraz sa rozrastáme a rozširujeme do všetkých kútov zeme. Čoskoro nás budú nasledovať všetci, a keď sa tak stane, modlitby prostredníctvom obrátenia zmenia svet.

 

Milujem vás všetkých. Som vďačný a dojatý, že ste Mi okamžite odpovedali skrze túto dôležitú misiu, najväčšiu, aká bola kedy organizovaná, aby priviedla všetkých hriešnikov domov k Otcovi, do bezpečia pred vplyvom a pokušeniami šelmy.

 

 

Váš Ježiš

 

 

 

____________________________________

 

* Transsubstanciácia (prepodstatnenie) je úplná premena podstaty chleba a vína na Telo a Krv Kristovu pri sv. omši v okamihu ich premeny cez slová kňaza: "Toto je moje Telo … a toto je moja Krv ...“. Pritom celá substancia, podstata chleba a vína je doslovne premenená na substanciu, čiže podstatu Tela a Krvi Krista a ostáva iba vzhľad (akcident), čiže zmyslová kvalita pôvodného chleba a vína ako sviatostný symbol pozemského pokrmu. Pojem transsubstanciácia bol na štvrtom ekumenickom koncile v Lateráne (1215) označený ako jediný pojem, ktorý úplne a správne popisuje tajomstvo reálnej Kristovej prítomnosti. K transsubstanciácii dochádza skrze Boží zázrak.

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 616

13.11.2012 17:00

Posolstvo 616

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 13.11.2012 - 17:00 hod.

 

Korunovanie tŕním počas môjho ukrižovania je symbolické pre koniec časov

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, korunovanie tŕním počas môjho ukrižovania je symbolické pre koniec časov.

 

Práve tak, ako je Cirkev mojím telom na zemi, tak bude aj korunovaná tŕním utrpenia, ako to bolo počas mojej cesty na Kalváriu. Koruna z tŕňov symbolizuje hlavu mojej svätej Cirkvi na zemi. Pápež Benedikt bude veľmi trpieť, keď bude prenasledovaný za to, že hovorí pravdu.

 

Ako hlava mojej Cirkvi na zemi bude rozdrvený a nebudú s ním mať zľutovanie. Opozícia proti nemu rýchlo vzrastie, keď prehlásia, že už viac nie je vhodným (zastávať svoj úrad).

 

Tí, ktorí sa budú vyhlasovať za modernejších vo svojich prístupoch k (novým) spôsobom apoštolátu, ho napadnú a budú zosmiešňovať jeho slová. Potom bude hlava mojej Cirkvi nahradená hlavou hada.

 

Bičovanie, ktoré som znášal počas môjho ukrižovania, sa teraz znova odohrá v mojej katolíckej Cirkvi. Had sa teraz plazí rýchlo, lebo sa pokúša zhltnúť moje telo – moju Cirkev na zemi. Potom budú pohltené všetky kresťanské cirkvi a prinútené uctievať falošného proroka ako pravú ruku šelmy.

 

Aj keď sa možno mnohí z vás bojíte, nezabúdajte, že vaše modlitby tieto veci odďaľujú a v mnohých prípadoch takéto okolnosti zmierňujú.

 

Modlitby a ich dostatočné množstvo oddialia a oslabia prácu Zlého na zemi.

 

Sú protijedom na prenasledovanie, plánované zločinnou skupinou, ktorú riadi satan. Obrátením a vašimi modlitbami, moji učeníci, môže byť mnohé odvrátené. Modlitba dokáže zničiť toto zlo. Modlitba môže obrátiť, a aj obráti, ľudstvo. Potom, keď ma bude nasledovať dostatok duší, všetko bude ľahké. Prechod do môjho nového raja bude potom jednoduchší.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 617

14.11.2012 20:30

Posolstvo 617

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 14.11.2012 - 20:30 hod.

 

Na povrch začne vychádzať mnoho udalostí,
týkajúcich sa cirkví, ktoré Ma uctievajú

 

Moja drahá mystická nevesta, moja vrúcne milovaná dcéra, tvoje skúšky ti dodali novú silu a zápal, ktoré sú potrebné na to, aby si sa mohla dotknúť mnohých sŕdc.

 

Toto je jeden zo spôsobov, akým sa dotknem duší tých, ktorí potrebujú moje milosti. Urobím tak prostredníctvom tvojej práce pre Mňa, aby sa obrátenie mohlo rýchlo šíriť.

 

Počas tejto doby začne na povrch vychádzať mnoho udalostí, týkajúcich sa cirkví, ktoré Ma uctievajú.

 

Rozkol v katolíckej Cirkvi bude čoskoro verejný.

 

Keď sa to stane, budú tomu tlieskať tí, ktorí oddelili pravdu môjho učenia od prikázaní, ustanovených mojím Otcom.

 

Plánovanie a koordinácia tohto veľkolepého projektu si vyžadovala nejaký čas, ale už zakrátko oznámia v svetových médiách schizmu (cirkevný rozkol – pozn. prekl.).

 

Mnohí, ktorí najhlasitejšie kričia, prezentujú lži, ktoré nie sú len proti zákonom, majúcim základ v mojom učení. V skutočnosti im ide o to, aby vytvorili nového boha. Nová bábka mojej Cirkvi bude propagovaná podobným spôsobom, ako ktorákoľvek voľba politického predstaviteľa veľkého formátu.

 

Budú chcieť, aby ste uverili, že slová z dávnych časov sú nepravdivé. Potom vám povedia, aby ste im neverili. Zmenia obyčaje, akými žili moje učenie a spôsob, akým Ma uctievajú.

 

Moje zákony odsunú nabok a budú si ctiť zákony, ktoré si sami vytvoria.

 

Zmenia svoje slávnostné sľuby, aby si ospravedlnili účasť na budovaní nového chrámu – nového chrámu, zasväteného vláde falošného proroka.

 

Potom už viac nebudú mojimi služobníkmi, lebo dôjde k obratu v ich vernosti a začnú uctievať falošného proroka.

 

Potom sa budú klaňať falošnému bohu celkom nového ponímania, čo umožní, aby boli odstránené určité Božie zákony a nahradené pred mojimi očami za nehanebnosti.

 

Toto je moje varovanie tým kňazom medzi vami, ktorí sa odtrhnú od katolíckej Cirkvi:

 

Ak mi prestanete úplne dôverovať, odvrátite sa, aby ste uverili lžiam. Ak uveríte falošným vodcom, upadnete do hrozného hriechu. Budete uctievať šelmu, ktorá znesvätí moju Cirkev tým, že narazí tŕňovú korunu na hlavu mojej Cirkvi, môjho pravého svätého námestníka, pápeža Benedikta.

 

Ak budete slúžiť šelme, budete strašne trpieť, lebo budete odopierať Boha jeho deťom. Vráťte sa ku svojim pravým koreňom. Nedovoľte, aby bola moja Cirkev znesvätená hriechmi, ktoré plánujú ľudia, ktorí chcú zničiť kresťanstvo a ostatné náboženstvá, ktoré uctievajú môjho Otca.

 

Vy, moji vysvätení služobníci, ktorí neposlúchate vaše sväté prísahy, odtŕhate odo mňa svoje srdcia, zatiaľ čo títo podvodníci budú kradnúť vaše duše.

 

Najväčší hriech, ktorý sa chystáte spáchať, je uctievanie falošného boha. Odetý do drahokamov bude očarujúci, rafinovaný a zdanlivo dobre zbehlý v náukách Knihy môjho Otca. Podľahnete jeho čaru. Moje učenie prekrúti tak, že sa stane herézou.

 

Toto náboženstvo, náhrada Božej pravdy, je bezcenné. Navonok však bude pôvabné, láskyplné a úchvatné a odeté do nového zlata a drahých kameňov sa objaví ako nové celosvetové náboženstvo na všetkých oltároch.

 

Verným kňazom hovorím toto: Požehnám vás milosťami, aby ste po celý čas chápali pravdu.

 

Takéto modly, prezentované vám ako pravda, sú len prachom. Sú zhotovené z dreva. Sú bezcenné. Nemajú žiaden význam. Nevychádzajú z nich žiadne milosti. Boh, jediný pravý Boh, jednoducho nebude prítomný v ich kostoloch. Len živý Boh môže byť prítomný v mojich kostoloch.

 

Keď sa Boh Otec stane svedkom tejto poslednej urážky, vyženie tých, ktorí oživujú tieto pohanské praktiky. Potom bude žiadať vysvetlenie od tých, ktorí spôsobujú rozkol v jeho svätej Cirkvi na zemi – od tých istých služobníkov, ktorí tak ľahkovážne odmietajú Božie slovo.

 

Keď sa mi počas Varovania ocitnú tvárou v tvár, spoznajú, ako urazili môjho Otca. Nijaký človek, ani zasvätený služobník nemá moc, pretože je len jeden Pán. Len jeden Boh. Oni zavádzajú boha, vytvoreného ľudskou rukou. On neexistuje, no aj tak Mi budú kradnúť moje stádo. Bude im poskytnutá všetka milosť a preukázaná veľká trpezlivosť. Ak sa nebudú kajať, budú zničení.

 

Každý z vás bude musieť zaplatiť za každú dušu, ktorá sa kvôli vám pre Mňa stratila.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 618

17.11.2012 19:00

Posolstvo 618

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 17.11.2012 - 19:00 hod.

 

Mám posolstvo, ktoré musím oznámiť americkému ľudu

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, mám posolstvo, ktoré musím oznámiť americkému ľudu.

 

Moji drahí nasledovníci, teraz musíte venovať pozornosť môjmu svätému slovu a počúvať.

 

Čelíte mnohému prenasledovaniu kvôli hriechom vašich krajanov a tých, ktorí spravujú vaše zákony o potratoch. Tento najväčší hriech, ktorým ste sa po milióny krát previnili, sa sťaby meč zarezal do môjho srdca, prebodávajúc ho nespočetné razy.

 

Vaše hriechy nemorálnosti a vaša láska k materiálnemu bohatstvu Ma hlboko urážajú. Vaša oddanosť ku Mne nie je tá, aká sa od vás očakáva. Tí z vás, ktorí ste odpadli od pravdy, musíte ku Mne volať, aby som vám mohol otvoriť oči.

 

Milujem všetky Božie deti v Spojených štátoch amerických, ale obávam sa, že hriech sa zaklinil až natoľko hlboko, že mnohí z vás sa zrútite do priepasti zúfalstva, pokiaľ neprijmete existenciu Boha.

 

Je dôležité, aby ste sa vytrvalo modlili, lebo satanova moc už prenikla do mnohých vašich zákonov. Zákony, z ktorých mnohé majú byť zavedené tými, ktorí sú ateisti medzi vami, budú ohavné v očiach môjho Otca.

 

Ako plačem nad podvodom, ktorý vám je ponúkaný. Moji úbohí vysvätení služobníci, ktorí sú medzi vami, budú rozdrvení ako hmyz pod nohami tých vodcov, ktorí  Mňa, vášho Ježiša, odmietajú.

 

Toto je čas, kedy sa modlitba musí stať vaším každodenným cieľom, aby váš národ mohol byť zachránený a začlenený medzi mojich dvanásť národov v novom raji.

 

Tu je modlitba Modlitbovej kampane (85) "Za záchranu Spojených štátov amerických z rúk podvodníka":

 

 

"Ó, drahý Ježišu, prikry náš národ svojou najvzácnejšou ochranou. Odpusť nám naše hriechy proti Božím prikázaniam. Pomôž americkému ľudu obrátiť sa späť k Bohu. Otvor ich mysle poznaniu pravej cesty Pána. Otvor ich zatvrdnuté srdcia, aby prijali tvoju milosrdnú ruku. Pomôž tomuto národu vzoprieť sa rúhaniam, ktoré na nás budú doliehať, aby nás prinútili poprieť tvoju prítomnosť. Ježišu, úpenlivo Ťa prosíme, zachráň nás od všetkého zlého a prichýľ náš ľud do svojho najsvätejšieho srdca. Amen."

 

 

Choď, ľud môj, a nikdy sa neboj dávať najavo svoju lásku ku Mne; pretože inak poprieš svoje kresťanstvo.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 619

19.11.2012 09:00

Posolstvo 619

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 19.11.2012 - 09:00 hod.

 

Zmätok bude očividný vo všetkých kútoch zeme
a len slepý nebude vidieť zmeny

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, je len jedna cesta k večnému životu, a to cezo Mňa, Ježiša Krista. Je však veľa ciest, ktoré vedú ku Mne.

 

Pre mnohých, ktorí nasledujú moju pravdu, bude ľahšie ju nájsť, než pre tých, ktorí pravdu síce poznajú, ale Boha neuctievajú.

 

Vy, moji nasledovníci, musíte chápať, že tí medzi vami, ktorí poznáte pravdu, no len sa nečinne prizeráte a dovoľujete, aby sa Božie slovo pokladalo za lož, ste predo Mnou, vaším Ježišom, za to zodpovední.

 

Nikdy neprijímajte zákony, ktoré uctievajú satana. Vo vašich srdciach spoznáte, ktoré zákony tým mienim, keď ich pred vás postavia. Lebo vtedy vo vás vyvolajú rovnaký odpor, aký vyvolávajú vo Mne.

 

Nech je známe, že sa začal boj proti Božiemu slovu. Spôsob, akým sa to udeje, sa pre vás stane zrejmým.

 

Dôjde k mnohým zmenám v mojich cirkvách na zemi, k mnohým skúškam medzi mojimi Bohu zasvätenými služobníkmi, k bojom medzi národmi a ku konfliktu v Izraeli a to všetko bude súčasne naberať na intenzite.

 

Zmätok bude očividný vo všetkých kútoch zeme a len slepý nebude vidieť zmeny všade vôkol vás. Každého z vás sa to nejakým spôsobom dotkne, ale vedzte toto:

 

Sľúbil som vám, že budem s vami, že vás budem sprevádzať na každom kroku, zmierňovať vašu bolesť zakaždým, keď pri vašom hľadaní pokoja, lásky a harmónie narazíte na kameň.

 

Držte sa Ma. Prebývajte v blízkosti môjho Najsvätejšieho srdca a dovoľte Mi, aby som vás zachoval pri sile.

 

Kráčajte touto džungľou bolesti a zmätku s vierou vo vašom srdci a dôverou vo Mňa, vášho Ježiša a prežijete.

 

Nikdy nedovoľte, aby ktokoľvek vnášal pochybnosti do vášho svedomia alebo vašej vernosti k Božej pravde bez ohľadu na to, ako presvedčivo by tieto aj vyznievali. Bez ohľadu na to, koľko takzvaných tolerantných zákonov vám nanútia, aby ste ich prijali.

 

Vo svojich srdciach budete vedieť rozdiel medzi pravdou a výmyslom.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 620

20.11.2012 23:50

Posolstvo 620

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 20.11.2012 - 23:50 hod.

 

Táto skupina dvanástich, reprezentujúca mocné národy,
je urážkou existencie mojich dvanástich apoštolov

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, mnoho urážok, ukrývajúcich sa pod maskou klamu, je vznášaných prosti Mne, Spasiteľovi ľudstva.

 

Satan infikuje teraz predovšetkým kresťanov po celom svete. Robí to tým najrafinovanejším spôsobom. Presviedča ich, že musia svojim bratom a sestrám preukazovať oddanosť, keď ich navádza k tomu, aby uverili klamstvám.

 

Ľudia majú od prírody vrodenú lásku a starostlivosť k druhým. Je to dar od Boha. Satan využíva tento cit, aby ľudí vtiahol do siete lží, nad ktorými majú len malú kontrolu. Darí sa mu primäť ich k tomu, aby verili zákonom, ktoré predstavujú smrteľné hriechy voči Bohu.

 

Mnohí veria, že robia správnu vec, keď podporujú iných v ich úsilí zaviesť zákony, ktoré tolerujú vraždu, vojnu a rúhanie sa voči Bohu.

 

Keď veríte, že hriech je prijateľný a ospravedlniteľný, pretože je pre dobro ostatných, potom ste padli do starostlivo nastraženej pasce.

 

Nie je žiadna náhoda, že sa množia ospravedlnenia pre rozdelenie v kresťanských cirkvách. Nie je žiadna náhoda, že sa vám v tomto čase podsúvajú všemožné výhovorky na ospravedlnenie potratov.

 

Dotýka sa to každého národa a každé verejné volanie po zavedení potratu, ospravedlnení vojny a privodení zmien v kresťanských cirkvách je plánované jedinou skupinou. Táto skupina plánovala tieto udalosti po celé roky. Presne vedia, kto sú a čo robia. Sú veľmi mocní a nebezpeční.

 

Postojte, porozhliadnite sa a načúvajte, lebo teraz musíte akceptovať, že to, čo vám hovorím, je v mene Boha. Všetky tieto obludné a zavrhnutia hodné počínania, ktoré sú vám predstavované ako prijateľné a humánne zmeny vo vašej spoločnosti, boli plánované a koordinované na globálnej úrovni skupinou dvanástich.

 

Táto skupina dvanástich, reprezentujúca mocné národy, je urážkou existencie mojich dvanástich apoštolov.

 

Predstavia svetu antikrista a budú ho podporovať práve tak, ako predstavili na verejnosti Mňa moji dvanásti apoštoli v čase, keď som prebýval na zemi.

 

Ich moc znamená, že každý z týchto mocných národov podporuje všetky ostatné v zavádzaní hriešnych zákonov, aby sa tým zabezpečilo ich prijatie.

 

Moji nasledovníci, ako len budete trpieť pre váš prístup k pravde. Pravda vám otvorí oči voči zlu všade vôkol vás. Nikdy sa nesmiete báť pravdy. Len vtedy, keď ju prijmete, vás môže ochrániť pred týmito zlovestnými zákonmi, počínaniami a skutkami.

 

Vedzte, že tie národy, ktoré sa podieľajú na zavádzaní zlovestných zákonov, budú trpieť najviac počas záverečnej očisty.

 

Môžu si myslieť, že sú beztrestní, ale podarí sa im dosiahnuť len jediné. A tým bude trest, ktorý bude taký prísny, že sa nebudú môcť pred ním skryť, ani si zakryť tvár, aby sa mu vyhli. Predovšetkým sa budú musieť zodpovedať Mne. Mnohí Mi ešte aj vtedy napľujú do tváre. A potom sa pripoja k antikristovi, šelme a všetkým tým padlým anjelom, na celú tú bolestnú večnosť.

 

Teraz vás varujem. Vás, ktorí sa vo vašich národoch snažíte zaviesť potrat. Vás, ktorí znesväcujete moje kresťanské cirkvi a vás, ktorí uctievate šelmu. Vaše dni sú spočítané.

 

Pre vás nebude žiadna budúcnosť, žiadny večný život, žiadny vstup do môjho kráľovstva.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 621

21.11.2012 18:45

Posolstvo 621

Posolstvo Panny Márie, prijaté 21.11.2012 - 18:45 hod.

 

Musíte sa modliť, aby sa tie úbohé duše, ktoré neustále
pribíjajú na kríž môjho Syna, odvrátili od hriechu

 

Moje dieťa, všetky moje deti, ktoré milujú môjho Syna, sa v tomto čase svárov vo svete musia zjednotiť v modlitbe.

 

Musíte sa modliť, aby sa tie úbohé duše, ktoré neustále pribíjajú na kríž môjho Syna, odvrátili od hriechu a prosili môjho Syna, aby im odpustil.

 

Času je málo a len tí v stave milosti môžu vstúpiť do kráľovstva môjho Syna.

 

Kým v minulosti bolo potrebných veľa rokov modlitby, obiet a oddanosti mne, vašej blahoslavenej Matke, budete mať teraz už len veľmi málo času na hľadanie spásy.

 

Moji maličkí, vytrvale sa modlite za tých, ktorí urážajú môjho Syna a zneucťujú môjho Otca, Najvyššieho Boha.

 

Toľkí sa k Bohu obrátili chrbtom. Zlému sa podarilo premeniť ich srdcia na kameň.

 

Veľmi málo je tých, čo majú úctu k životu, ktorý bol daný Božím deťom. Vaše životy sú v Božích rukách. Ktokoľvek bude zasahovať do Božieho stvorenia, bude potrestaný.

 

Moje dieťa, musíš vyzývať všetkých, ktorí dostali Knihu pravdy, aby sa modlili ku mne, Matke Spásy. Bola mi zverená úloha, aby som môjmu Synovi pomáhala pri spáse ľudstva.

 

Deti, dovoľte mi, aby som vám s čistotou a láskou vo vašich srdciach pomohla nájsť cestu k môjmu Synovi.

 

Pomôžem vám prekonať každú prekážku, ktorá bráni vašej ceste k milosrdenstvu môjho Syna.

 

Prosím, pamätajte na to, že môj Syn je odpustenie samo. Miluje všetky Božie deti bez ohľadu na to, ako ho trápia.

 

Jediné, čo musíte urobiť, je obrátiť sa na Neho a prosiť Ho o milosť, aby vás priviedol do svojej blízkosti.

 

Modlite, modlite, modlite sa za všetkých tých, ktorí urazili môjho Syna a znesvätili jeho cirkvi, pretože oni potrebujú vašu pomoc.

 

Sú to stratené duše a treba ich priviesť naspäť do náručia môjho Syna. V opačnom prípade by Mu to zlomilo srdce.

 

Ďakujem, že ste odpovedali na toto volanie z nebies.

 

 

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 647

18.12.2012 18:45

Posolstvo 647

Posolstvo Panny Márie, prijaté 18.12.2012 - 18:45 hod.

 

Všetci, ktorí podporujú potraty a sú zodpovední za
ich zavádzanie, sú vinní smrteľným hriechom

 

Moje drahé dieťa, najposvätnejšie stvorenie môjho milovaného Otca, život detí v lone ich matiek, sa chystá byť zahubený po miliónoch všade vo svete.

 

Zloduch ovplyvnil vlády vo všetkých častiach sveta, aby zaistil nielen to, aby sa potraty akceptovali, ale aby sa na ne nazeralo ako na niečo dobré.

 

Koľko sĺz sa prelieva teraz v nebi. Všetci anjeli a svätí skláňajú v smútku svoje hlavy.

 

Božie deti budú zabíjané vo veľkom počte v čase, keď sa začína Veľké súženie.

 

Dôjde k nárastu vojenských konfliktov, hladomorov, vrážd a samovrážd. Avšak je to práve hriech potratu, ktorý u môjho Otca vyvoláva hnev, ktorý je omnoho väčší, ako je to takmer pri ktoromkoľvek inom hriechu.

 

Štáty, ktoré sú zástancami potratov, budú veľmi trpieť rukou Boha. Ich krajiny budú roniť slzy, keď uvidia svoj trest. Všetci tí, ktorí sú zodpovední za zavádzanie takéhoto ohavného zločinu, potrebujú veľa modlitieb.

 

Moje dieťa, je dôležité, aby sa každý modlil môj posvätný ruženec každý piatok až do posledného týždňa mesiaca januára 2013, aby sa zastavilo šírenie potratov.

 

Všetky deti, zabité v lone matiek, sa stávajú anjelmi v kráľovstve môjho Otca. Oni sa denno denne modlia za každú matku, ktorá vedome a bez váhania pristúpila k ukončeniu života svojho dieťaťa v nej. Ich modlitby sú použité na záchranu duší týchto ich matiek.

 

Všetci, ktorí podporujú potraty a sú zodpovední za ich zavádzanie, sú vinní smrteľným hriechom.

 

Modlite, modlite, modlite sa za takéto hriešnice, pretože ony potrebujú veľmi naliehavo Božie milosrdenstvo.

 

 

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 650

19.12.2012 21:00

Posolstvo 650

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 19.12.2012 - 21:00 hod.

 

Zomrel som pre vás; preto Mi teraz musíte dôverovať

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, musím ťa varovať, že kritika voči tebe a môjmu slovu, ktoré ti v tomto čase dávam, bude narastať.

 

Nesmieš dovoliť rozptyľovaniu alebo pochybnostiam, aby ti bránili v odovzdávaní každého jedného slova, ktoré ti dávam. Človek nesmie nikdy spochybňovať proroctvá, zosielané od čias Mojžiša. Ani jedno proroctvo neobsahuje nepravdy.

 

Neodvracajte sa teraz, keď svetu odhaľujem tajomstvá a moje plány ohľadom ľudstva, ktoré vám až doposiaľ boli zadržiavané. Pretože vám teraz predkladám mnohé veci, ktoré ešte majú prísť a o ktorých vy, moji učeníci, musíte vedieť, aby ste nepremeškali  prípravu na môj slávny návrat.

 

Nedopusťte, aby sa ktokoľvek sám zriekol daru večného života, ktorý prinášam. Tí spomedzi vás, ktorí budú mať šťastie vôjsť do novej éry, keď sa nebo a zem spoja, musia nasledovať cestu pravdy.

 

Teraz nadišiel čas, kedy vaša viera vo Mňa, vášho Spasiteľa, bude skutočne spochybnená a vystavená skúškam. Už čoskoro vás budú zastrašovať, aby ste odmietli moje posolstvá. Bude vyvinuté všetko úsilie na to, aby ste boli prinútení odmietnuť moje slovo a vyhlásiť pravdu za herézu.*

 

Obráťte teraz vaše myšlienky na moje narodenie. Na moje učenie, ktoré som dal ľuďom, aby sa mohli naučiť, ako si majú pripraviť svoje duše. Na obetu, ktorú som kvôli spáse duší priniesol smrťou na kríži.

 

Zomrel som pre vás; preto Mi teraz musíte dôverovať.

 

Ja som svetlo, ktoré osvetľuje cestu, po ktorej musíte kráčať. Po oboch stranách tejto cesty sa po vás budú naťahovať zlí duchovia, budú vás trápiť, pokúsia sa primäť vás k tomu, aby ste išli nazad po tej istej ceste, po ktorej ste prišli a do temnoty. Budú to robiť cez posmešky iných, ktorí vás kvôli vašej vernosti k týmto posolstvám budú trhať na kusy.

 

Je treba, aby ste zostali v tichej meditácií, čítali moje slovo a cítili moju prítomnosť. Dovoľte môjmu Svätému Duchu utešovať vaše srdce a cíťte sa obklopení mojou láskou. Vedzte, že vtedy ste v úplnej jednote so Mnou, vašim Ježišom, keď sa vaša bolesť kvôli tejto misii zintenzívni.

 

Nikdy sa nevzdávajte. Neodmietajte moju milosrdnú ruku. Dovoľte Mi, aby som vás objal a dodal vám odvahu, ktorú potrebujete na to, aby ste so Mnou pokračovali na tejto ceste až do dňa, kedy prídem, aby som vás odmenil.

 

 

Váš milovaný Ježiš

 

 

 

____________________________________

 

* Heréza, kacírstvo alebo blud (z gréckeho αιρεσις, hairesis v preklade svojvoľný výber) označuje pôvodne taký teologický názor, ktorý zastáva určitý odlišný pohľad, ktorý je nezlučiteľný so všeobecnou vierou danej cirkvi, tj. ortodoxiou. Zástanca herézy je touto cirkvou označovaný ako heretik, kacír alebo bludár.

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 651

20.12.2012 19:15

Posolstvo 651

Posolstvo Boha Otca, prijaté 20.12.2012 - 19:15 hod.

 

Nadišiel čas pre veľkú zmenu,
ktorá bude prospešná pre všetkých

 

Moja najdrahšia dcéra, volám ku všetkým mojím deťom, aby zvelebili meno môjho Syna Ježiša Krista a preukázali Mu úctu, ktorá Mu prináleží medzi ľuďmi.

 

Moji anjeli plesajú a radujú sa v mojom svätom kráľovstve kvôli milosrdenstvu, ktoré má byť vďaka môjmu Synovi poskytnuté všetkým.

 

Tento veľký Boží dar (Varovanie - pozn. prekl.) bude použitý na porazenie temnoty, ktorá pokrýva zem. Vďaka môjmu Božiemu zásahu budem schopný zachrániť väčšinu mojich detí.

 

Tieto Vianoce, ktoré sú časom veľkej radosti, kedy oslavujete narodenie Spasiteľa, ktorého som dal svetu, sú bodom obratu v dejinách ľudského rodu.

 

Ja, ako váš Otec, vám všetkým žehnám a s hlbokým súcitom vám udeľujem tento veľký dar milosrdenstva. Zhromažďujem vás, celé moje stvorenie, aby som vás mohol očistiť od každej pochybnosti, každého hriechu a každého rúhania sa proti zákonom môjho kráľovstva.

 

Táto veľká očista zeme potrvá nejaký čas, ale Ja urýchlim tieto časy prenasledovania.

 

Vaše utrpenie, vzišlé z rúk skorumpovaných vlád, ktoré neakceptujú moje zákony, bude ťažké, ale nepotrvá príliš dlho.

 

Poskytnem všetkým mojim nepriateľom čas, aby otvorili oči pre pravdu nádherného raja, na ktorý som čakal, aby bol odhalený svetu.

 

Radujte sa. Velebte môjho Syna, pretože kvôli Nemu vám ponúkam Nový raj, kde bude nastolené panstvo, ktoré som Mu prisľúbil.

 

Nadišiel čas pre veľkú zmenu, ktorá bude prospešná pre všetkých.

 

Svet sa stane svedkom mojej moci, ktorá sa mu ukáže v celej jej sile a nádhere.

 

Ja som začiatok. Ja som koniec. To staré bude nakoniec nahradené mojim novým kráľovstvom – Novým rajom.

 

Zem bola poškvrnená hriechom Adama a Evy. Dokonalé stvorenie človeka bolo zmarené vtedy, keď hriech privodil koniec daru nesmrteľnosti. Už čoskoro zvrátim všetko to, čo bolo poškvrnené zamorením, spôsobeným satan a jeho démonmi. Oni už viac nebudú pánmi pokušenia.

 

Teraz pošlem môjho Syna, aby si nárokoval trón, ktorý bol pre Neho vytvorený.

 

Boj o tento trón je urputný, no moja moc zvíťazí a každý zázrak sa použije na to, aby moja rodina bola bezpečne privedená späť do Najsvätejšieho Božského srdca môjho Syna.

 

Vy, moje deti, ste zblúdené a v bolesti. Posielam teraz môjho Syna, aby započal proces vašeho vzatia do vášho právoplatného domova.

 

Milujem vás, moje najdrahšie deti. Nikdy som vás neopustil, hoci by bolo odpustiteľné, ak by ste tomu uverili.

 

Teraz ste volaní. Žiaden človek nebude vylúčený z tohto oznámenia z neba.

 

Modlite sa, deti, aby všetci odpovedali na milosrdenstvo môjho Syna.

 

 

Váš milovaný Otec

Najvyšší Boh

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 652

21.12.2012 22:20

Posolstvo 652

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 21.12.2012 - 22:20 hod.

 

Moju lásku k ľudstvu pociťujú mnohí;
žiaľ tí, ktorí ju nehľadajú, ju ani nenájdu

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, je jednoduché milovať Ma. Nemusíte byť učení vo Svätých Písmach. Jediné, čo musíte robiť, je toto:

 

Volajte na Mňa, aj keď máte pochybnosti o mojej existencii. Naplním vás neočakávane mojou prítomnosťou. Pocítite lásku, ako ešte nikdy predtým. A potom poznáte pravdu.

 

Ja som skutočne reálny. Som tu a milujem každého z vás. Pravá láska prenikne vaše srdce silným pocitom náklonnosti. Je to dar dvojakého druhu. Budete Ma milovať a čudovať sa, ako je možné, že tomu tak je?

 

Moju lásku k ľudstvu pociťujú mnohí; žiaľ tí, ktorí ju nehľadajú, ju ani nenájdu. Vám, ktorým sa zdá, že sa Mi neustále vzďaľujete, hovorím: Jediné, čo musíte urobiť je to, že budete na Mňa volať, aby som mohol osvietiť vašu dušu.

 

Moje narodenie bolo oznámením dôkazu lásky môjho Otca k ľudskému rodu. On poslal Mňa, vášho Spasiteľa, kvôli svojej láske k vám.

 

Láska nie je niečo, čo by ste kedy mohli považovať za samozrejmosť, pretože ona je tým najväčším Božím darom. Prevyšuje každý iný pocit a dokáže poraziť zlo, len ak by ste ju skutočne prijali.

 

Môj Duch lásky, moja ochrana, vás zahaľuje v tomto mimoriadnom čase. Patríte Mi. Ja som vo vašich srdciach. Jediné, čo potrebujete urobiť je to, že dovolíte, aby vás naplnila moja láska, pretože ak tak urobíte, pocítite pravý pokoj.

 

Žehnám vás všetkých.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 656

24.12.2012 18:00

Posolstvo 656

Posolstvo Panny Márie, prijaté 24.12.2012 - 18:00 hod.

 

Deň, v ktorom som svetu priniesla Spasiteľa, zmenil osud ľudstva

 

Moje dieťa, deň, v ktorom som svetu priniesla Spasiteľa, zmenil osud ľudstva.

 

Ako každá iná matka i ja som vášnivo milovala toto malé dieťa. No tu sa jednalo o mimoriadnu milosť, ktorá mi bola daná mojim Otcom. Bola to milosť ochrany. Od začiatku som ochraňovala môjho Syna spôsobom, ktorý bol iný. Vedela som, že On je tým zasľúbeným Mesiášom, a preto mi bola udelená obzvlášť veľká zodpovednosť, hoci som nemala tušenie o miere zodpovednosti, ktorá by s tým mohla byť spojená.

 

Nebolo mi dané, aby som od začiatku poznala, že môj Syn, Spasiteľ, ktorý bol zoslaný Bohom, aby zachránil ľudstvo pred plameňmi pekla, bude zabitý. Táto časť mojej misie prišla ako strašný šok a moja bolesť bola taká veľká, že sa nedá opísať.

 

Trpela som skrze môjho Syna, v Ňom a s Ním. Dokonca ja dnes cítim jeho bolesť a zármutok kvôli neviere v existenciu môjho Syna v dnešnom svete. Moja zodpovednosť ako Matky Spásy spočíva v tom, aby som popri mojom Synovi mala spoluúčasť na jeho pláne spásy duší.

 

Toto je čas záplavy; je to čas pre rýchlu a náhlu zmenu. Keď prepuknú vojenské konflikty a z ich popola vzíde veľká vojna, Boží plán naberie na rýchlosti, aby jeho prítomnosť spôsobila prebudenie medzi všetkými národmi a ľudskými rasami.

 

Moje dieťa, naliehavo ťa prosím, aby si sa dnes, keď plačem, modlila môj najsvätejší ruženec. Moje slzy, ktoré si práve videla, sú kvôli tým dušiam, ktoré neuznajú môjho Syna. Práve tí kresťania, ktorí hovoria, že uznávajú Ježiša Krista ako Spasiteľa a ktorí Ho urážajú tým, že sa k Nemu nemodlia, Ho zarmucujú najviac.

 

Šírenie ateizmu je ako strašná epidémia, ktorá zachvacuje zem. Boh nebol zabudnutý, skôr sa jeho existencia zámerne ignoruje. Jeho zákony boli odstránené z vašich krajín. Jeho cirkvi nie sú ctené. Jeho vysvätení služobníci sú príliš plachí a nemajú dosť odvahy na to, aby verejne hlásali jeho sväté slovo.

 

Zem sa teraz zmení, ako fyzicky tak aj duchovne. Očista sa začala. Bude zvedený boj medzi tými, ktorí nasledujú zloducha a zvyškom Božej Cirkvi.

 

Vy, ktorí ste verní môjmu Synovi, musíte vždy volať na mňa, vašu milovanú Matku Spásy, aby som vás mohla zasvätiť môjmu milovanému Synovi kvôli udeleniu mnohých potrebných milostí. Musíte byť pripravení ako vojak Ježiša Krista. Vaše brnenie musí byť zosilnené, pretože ste svojim poslaním Boží bojovník a budete musieť kráčať oproti veľkej ukrutnosti a nespravodlivosti.

 

Choďte v pokoji, deti a vytrvajte v každodennej modlitbe, pretože začínajú zmeny, aby tak mohla byť dosiahnutá spása ľudstva.

 

Všetko sa stane podľa svätej vôle môjho Otca prostredníctvom jeho jednorodeného Syna Ježiša Krista. Vám, mojim deťom, ktoré prosíte o moju pomoc, bude udelená veľká pomoc pre vaše národy.

 

 

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 657

25.12.2012 19:20

Posolstvo 657

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 25.12.2012 - 19:20 hod.

 

Príde veľká záplava; tiež budete svedkami
menších záplav naprieč ostatnými krajinami

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, môj plán záchrany sveta začal v mojom čase 22. decembra 2012.

 

Tento čas vo svete je mojim časom, kedy jednotne zhromažďujem všetky Božie deti, pretože sa začína veľká bitka.

 

Toto obdobie Veľkého súženia potrvá nejaký čas. Vojenské konflikty sa budú stupňovať až do vyhlásenia veľkej vojny* a svet sa zmení.

 

Všetky národy budú svedkami zmien. Musíte byť na to pripravení a prijať skutočnosť, že všetky tieto veci sa musia udiať ešte pred mojim Druhým príchodom.

 

Príde veľká záplava; tiež budete svedkami menších záplav naprieč ostatnými krajinami.

 

Všade sa začnú meniť klimatické pomery a vaše počasie bude odlišné v takej miere, ktorá sa vám môže zdať cudzou a neobvyklou.

 

To je čas pre všetkých tých, ktorí svoje oči otvorili pravde, aby zarovnali cestu ku Mne tak, aby som mohol privítať všetkých vo svojom svätom náručí.

 

Nemajte strach, pretože mnohé z toho oslabí moja láska a vaše modlitby môžu zmierniť a aj zmiernia mnohé z týchto vecí ako aj z ohavností, plánovaných šelmou (antikristom – pozn. prekl.).

 

 

Váš Ježiš

 

 

 

 

____________________________________

 

* Pravdepodobne sa tým myslí 3. svetová vojna, ku ktorej má prísť

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 658

27.12.2012 18:20

Posolstvo 658

Posolstvo Boha Otca, prijaté 27.12.2012 - 18:20 hod.

 

Čoskoro bude vidno nové svetlo, nové slnko

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, toto je posolstvo veľkej nádeje pre všetky moje deti.

 

Nadišiel čas predpovedaných zmien, kedy sa zmení zem ako i planéty a kedy nebudú viac možné klimatické predpovede.

 

Moja veľká moc sa teraz prejavuje v nebi, ako to je na zemi, keď zvádzam boj proti mojim nepriateľom. Satan a jeho démoni sú odsúdení na porážku, budujú si však strašnú obranu. Pomocou nej sú nimi tie moje úbohé deti, ktorých srdcia sú naplnené politickými alebo svetskými ambíciami, vťahované do roly, ktorú majú zohrať, keď sa budú pokúšať ukrižovať moje deti.

 

Človek je slabý. Človek ľahko podlieha zvádzaniu. Človek verí lžiam pre svoju slepotu voči pravde, ktorú som ustanovil od počiatku stvorenia. Človek verí lžiam, ktoré šíri zloduch (satan), pretože ho priťahujú vidiny moci a pôžitkárstva.

 

Moje deti musia prejaviť vďačnosť za nádherné a úchvatné svetlo môjho kráľovstva. Ty, moja dcéra, si videla toto svetlo a vieš, akú má moc. Ty poznáš Božiu moc a vieš, ako si ňou obklopená. Dokážeš si predstaviť, aké to bude, keď sa objaví môj Nový raj? Ty, moja dcéra, si iba letmo zazrela len nepatrnú časť toho nádherného žiarivého svetla.

 

Je dôležité, aby ste svetlo môjho Syna vítali vo svojich srdciach. Keď Ho požiadate, aby vás zachránil a vzal do svojho Najsvätejšieho srdca, budete toto svetlo pociťovať.

 

Svetlo nového úsvitu – novej éry – pomaly ale iste osvieti zem. Čoskoro bude vidno nové svetlo, nové slnko. Bude väčšie a bude príčinou mnohého žasnutia.

 

Toto je znak mojej moci a môjho majestátu. Bude to zázrak a bude dôkazom toho, že človek úplne nerozumie tajomstvu stvorenia.

 

Jedine Ja, Boh, Stvoriteľ vesmíru, ovládam všetko, čo je. Všetko, čo bude. Všetko, čo môže byť. Žiaden človek, žiaden vedec, nie je schopný objasniť tieto najsvätejšie tajomstvá, pretože človeku v tomto čase neprináleží, aby im rozumel.

 

Zázraky môjho stvorenia a sila mojej moci sa ukážu (neveriacemu) svetu. Nech nikto neurobí chybu, aby uveril, že satan a jeho zlovestní nasledovníci majú nejakú moc na to, aby vám poskytli zázraky, ktoré som stvoril pre každú jednotlivú bytosť. Sľúbil som, že odhalím pravdu, aby ste si vy, moje deti, mohli sňať pavučinu, ktorá zakrýva vaše oči.

 

Až nastane deň, keď konečne prijmete pravdu, poskytnem vám najnádhernejšie bohatstvá, milosti a život, aký by ste si nikdy nedokázali ani len predstaviť, pretože je to nad rámec vašej obrazotvornosti.

 

Som šťastný, že vám dnes odovzdávam toto posolstvo nádeje. Dúfam, že vám prinesie mnoho potešenia a pokoja.

 

Moje zasľúbenie toho, že vás privediem k vášmu konečnému dedičstvu, sa už onedlho stane skutočnosťou.

 

 

Váš milujúci Otec

Najvyšší Boh

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 659

28.12.2012 06:05

Posolstvo 659

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 28.12.2012 - 06:05 hod.

 

Vedomosti vás veľmi často môžu zaslepiť voči pravde

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, len vtedy, keď ste Mi úplne otvorení svojimi srdciami, môžete zakúšať moje svetlo a poznať pravdu.

 

Mnohí vravia, že prosili o dar rozlišovania a že sa kvôli tomu, aby ho dostali, modlili k Duchu Svätému. Avšak nie všetci, ktorí prosia, dostanú poznanie, ktoré je potrebné na to, aby im bol udelený tento vzácny dar. Napriek tomu budú tvrdiť, že ho majú. Potom Ma urážajú tým, keď hovoria, že moje slová na nich pôsobia znepokojujúco. Tvrdia, že tento ich nepokoj musí nevyhnutne znamenať to, že moje sväté posolstvá pochádzajú od zlého ducha.

 

Tým z vás, ktorí v pýche verejne vyhlasujete za falošné vaše prekrútené interpretácie môjho svätého slova, dávaného vám cez tieto posolstvá, musím povedať toto:

 

Kedy ste naposledy prišli predo Mňa duchovne nahí? Bez pláštika pýchy, ktorým by ste sa prikrývali? Kedyže ste prišli predo Mňa na kolenách volajúc na Mňa, aby som vás naozaj viedol bez toho, že by ste si najskôr nezapchávali rukami vaše uši, odmietajúc Ma počúvať? Či snáď neviete, že len vtedy vás osvietim darom rozlišovania, keď predo Mňa predstúpite bez akýchkoľvek vašich vlastných predpojatých názorov? Nemôžte byť predsa sprostení okov intelektuálnej pýchy, ktorá vás zaslepuje voči pravde duchovného poznania, dokiaľ sa nezbavíte všetkej ľudskej pýchy.

 

Tí medzi vami, ktorí ste sa roky venovali štúdiu Svätého Písma a ktorí sa v ňom považujete naozaj za zbehlých a tým aj za viac hodných toho, aby ste vysvetľovali moje slovo, musíte sa opätovne zamyslieť.

 

Znalosť knihy môjho Otca vás neoprávňuje o nič viac ako žobráka na ulici, nemajúceho vzdelanie v duchovných veciach. Vedomosti vás veľmi často môžu zaslepiť voči pravde. Znalosť, zakladajúca sa na vašej vlastnej ľudskej interpretácií Knihy môjho Otca neznamená nič, pokiaľ ide o pochopenie Božieho slova.

 

Tí z vás, ktorí si zakladáte na vašich vedeckých postupoch pri chápaní Božieho Svätého Písma a potom to používate na to, aby ste popierali moje slová, ktoré sú dávané dnešnému svetu, ste vinní hriechom. Vašim hriechom je hriech pýchy. Urážate Ma, pretože vaša pýcha má pre vás väčšiu hodnotu ako samotná láska ku Mne v jej najjednoduchšej forme.

 

Láska ku Mne, vášmu Ježišovi, vychádza zo srdca. Duše, ktoré sú hodné môjho kráľovstva, rýchlo poznajú môj hlas. Duše, ktoré broja proti môjmu slovu a podnecujú iných k tomu, aby Ma navonok odmietali, sú pod vplyvom ducha zla. Ste príčinou môjho rozhorčenia. Vaše odporné hlasy, ktorými vykrikujete a pyšne prehlasujete, akú máte kvôli svojej znalosti Svätého Písma hodnotu, budú umlčané.

 

Moja trpezlivosť je nekonečná ale tí z vás, ktorí sa proti Mne vedome stavajú a zámerne škodia môjmu plánu spásy, budú mihnutím oka vyvrhnutí do pustatiny.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 660

29.12.2012 19:36

Posolstvo 660

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 29.12.2012 - 19:36 hod.

 

Nikdy sa Ma neobávajte, pretože prichádzam v mieri

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, znova hovorím všetkým vám, mojim drahým učeníkom, aby ste nemali strach. Aj keď sa stanete svedkami nadchádzajúcich udalostí, ktoré vás môžu znepokojovať, zapamätajte si tieto moje sväté slová, ktoré vám teraz dávam.

 

Moja láska k ľudstvu je taká veľká, že odpúšťam ľahko každý hriech bez ohľadu na to, aký je urážlivý, pokiaľ hriešnik prejaví skutočnú ľútosť. Nikdy sa Ma neobávajte, ak Ma naozaj milujete, pretože Ja vás vždy ochránim. Áno, budete trpieť v mojom mene, keď pôjdete za Mnou. Je to však niečo, čo musíte prijať. Je to taká malá cena, ktorú musíte zaplatiť za slávu, ležiacu pred vami.

 

No obávať by sa mali tí, ktorí predo Mnou kráčajú v mylnom presvedčení, že vo svojich životoch nepotrebujú Božiu prítomnosť. Tí hriešnici, ktorí nikdy neprejavia výčitky svedomia, pretože sú presvedčení, že majú pod kontrolou svoj vlastný osud, padnú do priepasti. Túto pascu, ktorú na nich nastražil zloduch, je možné prirovnať k tykajúcej bombe. Každou minútou, ktorou sa Ma naďalej zriekajú, sa kráti ich čas. Zostáva im už len málo času na to, aby sa vykúpili v mojich očiach.

 

Vedzte, že sa teraz kvôli boju o duše rozostavili dve armády, aby sa pripravili na boj. Čas napreduje, tak buďte prosím vždy pripravení.

 

Nikdy sa Ma neobávajte, pretože prichádzam v mieri. Obávajte sa ale šelmy, ktorá vytvorí zdanie, akoby prichádzala v pokoji, no v skutočnosti prichádza preto, aby vás zničila. On, zloduch a jeho nasledovníci na zemi sú tí, ktorých by ste sa mali obávať. Nie však Mňa.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 661

30.12.2012 17:50

Posolstvo 661

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 30.12.2012 - 17:50 hod.

 

Pomocou okultných síl bude predvádzať čosi,
čo bude vyzerať ako liečenie smrteľne chorých

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, mojim prianím je, aby som ti oznámil, že zmeny, ktoré pripravia svet na môj Druhý príchod, sa čoskoro zviditeľnia po celom svete.

 

Ozbrojené konflikty na Blízkom východe sa budú naďalej stupňovať a rozširovať. Zasiahnu tak západ, ako aj východ. Tento vojnový chaos bude zastavený "mužom mieru", šelmou, antikristom. Mnohí časom uveria, že je Bohom, Mesiášom; až takou mocou bude zdanlivo oplývať. Jeho schopnosti mu poskytne otec všetkého zla – satan.

 

Pomocou okultných síl bude predvádzať čosi, čo bude vyzerať ako liečenie smrteľne chorých. Budú dočasne vyliečení zo svojich chorôb a ľudia uveria, že jeho schopnosti pochádzajú z neba; že je Mnou, Ježišom Kristom. Uveria, že prichádza, aby pripravil svet na novú éru a že (Kristov) Druhý príchod sa naplňuje pred ich očami.

 

Bude konať aj iné zázraky, ktoré však budú len ilúziou. Niektorí moji vysvätení služobníci padnú pred ním na kolená a budú ho uctievať. Politickí vodcovia mu budú verejne aplaudovať. Bude sa javiť ako dobrý a pokorný mesiáš a bude napodobňovať všetky moje povahové rysy. Žiaľ zvedie mnohých.

 

Naliehavo vás prosím, moji stúpenci, aby ste varovali ľudí, že Ja, Ježiš Kristus, neprídem už viac v tele. To sa nemôže stať. Už som prišiel na zem v tele a to sa nemôže udiať po druhý raz. Keď znova prídem, bude to spôsobom, akým som opustil zem a potom budú vyhnaní bezbožníci a môj Nový raj nahradí zem.

 

Nenechajte sa oklamať. Buďte ostražití. Naďalej vás budem varovať pred antikristom a lžami, ktoré bude predkladať svetu. Týmto spôsobom Mi môžete pomôcť zachrániť tie úbohé duše, ktoré ho budú otrocky nasledovať do hlbín pekla.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 662

31.12.2012 19:25

Posolstvo 662

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 31.12.2012 - 19:25 hod.

 

Staneš sa terčom veľkej nenávisti

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, bremeno, ktoré znášaš ako posol, ktorý bol zoslaný preto, aby pripravil cestu pre môj Druhý príchod, sa stane ťažším.

 

Staneš sa terčom veľkej nenávisti a mnohí, vrátane kňazov z radov mojej Cirkvi, sa ťa pokúsia zničiť.

 

To samé bude platiť aj pre tých, ktorí rozširujú moje posolstvá. Ako nositeľov pravdy aj ich budú verbálne napádať.

 

Je to čas, kedy musíte zostať sami sebou a jednoducho pokračovať v robení toho, čo je potrebné, aby ste zaistili, že toľkí ľudia, ako to len bude možné, sa dostanú k týmto posolstvám.

 

Keď moje sväté slovo začne prenikať do mnohých kútov sveta, prehĺbi sa aj hnev proti nemu. Vtedy, keď budú tieto posolstvá trhať na kusy a v niektorých prípadoch ich vyhlásia za kacírstvo, musíte zostať činní. Zotrvajte pospolu a nepočúvajte jedovaté reči, ktoré na vás budú chrliť.

 

Zostaňte silní a odvážni. Držte sa po mojom boku, keď pôjdeme touto cestou na Kalváriu. Nedajte sa pomýliť, pretože táto obtiažna misia bola predpovedaná a pre mnohých z vás bude veľmi ťažká.

 

Všetkým vám žehnám a zároveň vás varujem, že sa nesmiete znepokojovať, keď sa útoky zosilnia. To, že sa ukáže toľko nenávisti, je preto, lebo je to moje sväté slovo. Je to cena, ktorá musí byť zaplatená za záchranu duší vrátane tých, ktoré vám spôsobujú najväčšie utrpenie.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 663

01.01.2013 19:20

Posolstvo 663

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 01.01.2013 - 19:20 hod.

 

Boží chrám bude znesvätený na nepoznanie

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, nastal nový úsvit a začali sa zmeny v príprave na môj Druhý príchod.

 

Vojnové konflikty na Blízkom východe sa teraz budú stupňovať a mnohí zomrú rukami zlovestnej skupiny. No oni, táto zlovestná skupina, budú zastavení rukou môjho Otca. Každý jeden z nich bude zrazený k zemi, pretože sú veľkou hrozbou pre Božie deti.

 

Moje plány sa už stávajú zjavnými a tí, ktorých som si vybral medzi vami na to, aby viedli zvyšok mojej Cirkvi, rýchle vybudujú základne po celom svete. Budú to miesta, kam pôjdete, aby ste Ma v pokoji uctievali v čase, keď vo vašich kostoloch už nebudete vítaní takým spôsobom, ako by ste mali byť.

 

Vaše kostoly už nebudú viac ničím iným, ako len miestom zábavy, kde sa budú predvádzať pohanské rituály a hudba v starostlivo zinscenovaných ceremóniách. Tieto budú pôsobiť zdaním, ako by sa nimi uctieval Boh. Žiaľ, namiesto toho budú vzdávať poctu hriešnym úkonom, o ktorých prehlásia, že sú v súlade s mojim učením.

 

Mnohí sa už čo nevidieť sami predstavia ako noví Boží služobníci. Veľa z nich nebolo nikdy pripravovaných v kresťanských cirkvách a preto ani nebudú schopní podávať sviatosti Božím deťom. Budú to podvodníci. Všetkým budú diktovať údajnú pravdu toho, o čom budú tvrdiť, že je to Božím učením vo svete dneška. Ich lži sa dostanú do uší ľudí na celom svete.

 

Mnohých bude priťahovať to, čo budú vnímať ako nový, svieži prístup k môjmu učeniu a Božej láske. To všetko bude hrozné klamstvo. Mnohí budú oklamaní, keď prímu nové jednotné svetové náboženstvo.

 

Zatiaľ, čo sa falošná cirkev bude rozrastať a priťahovať mnohé celebrity, médiá a mnohých politických vodcov, bude rásť aj zvyšok mojej Cirkvi. Mnohí moji vysvätení služobníci Mi budú neverní a pripoja sa k novému svetovému náboženstvu, kde ich budú vítať s otvorenou náručou.

 

Títo podvodníci budú všade spôsobovať hrozné útrapy kresťanom, ak nepríjmu túto novú, politicky schválenú kultúrnu organizáciu, ktorá sama seba nazve Božou cirkvou.

 

Aj keď sa kresťania stanú hlavným cieľom nenávisti, dom Izraela bude tiež prenasledovaný a zo židov spravia obetných baránkov v tejto vojne o duše.

 

Nič z toho, čo budete zo začiatku vidieť, sa vám nebude zdať navonok iné. Avšak už čoskoro uvidíte honosnú a impozantnú budovu v Ríme, ktorá sa stane miestom stretnutí. Budú tam vítané všetky náboženstvá, až kým im nebude nanútené, aby zhltli lži, ktoré im budú predkladané Novým svetovým poriadkom.

 

Časom nebude prípustné, aby sa verejne prevádzali určité kresťanské zvyky a obyčaje.

 

Bude sa to vzťahovať na sviatosť krstu a svätého prijímania. Budú ich považovať za neprijateľné v modernom a sekulárnom svete a vy zistíte, že vám nie je umožnené, aby ste ich prijímali. Sviatosť manželstva bude zmenená a manželstvo sa stane dostupným už len v zmenenej forme. Jediný spôsob, ako bude v tom čase možné prijímať pravé sviatosti, bude cez moju zvyšnú Cirkev.

 

Vám, mojim vysväteným služobníkom, ktorí budete znášať utrpenie v mojom mene, keď budete bojovať za zachovanie sviatostí a svätej omše, dávam na vedomie toto: Vašimi posvätnými sľubmi máte voči Mne záväzok a preto nesmiete byť nikdy v pokušení, aby ste sa odklonili od pravdy. Bude na vás vyvíjaný nátlak, aby ste opustili cesty Pánove. Váš hlas bude iba nepatrným šepotom, keď sa bude nepriateľ pokúšať prehlušiť pravdu Božieho slova.

 

Zhromažďujte sa. Spájajte sa. Pretože už veľmi skoro bude znesvätený Boží chrám na nepoznanie. Jediné, čo musíte urobiť, je to, že Ma budete nasledovať a počúvať vaše srdce a svedomie. Buďte vždy pripravení na túto ťažkú cestu, ktorá je pred vami. Budete potrebovať všetku vašu odvahu, silu a výdrž.

 

Vedzte, že na konci tejto cesty budem na vás čakať, aby som vás privinul do svojej svätej náruče a priviedol do bezpečného útočiska môjho Nového raja.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 664

02.01.2013 16:29

Posolstvo 664

Posolstvo Panny Márie, prijaté 02.01.2013 - 16:29 hod.

 

Nie všetci prijmú slobodu; mnohí budú na
strane zloducha a odmietnu môjho Syna

 

Moje dieťa, mnohé sa teraz udeje vo svete a mnohé udalosti sú nevyhnutné kvôli očiste Božích detí.

 

Je dôležité, aby srdcia všetkých boli otvorené pre pravdu, pre sväté Božie slovo. Dokiaľ neotvoria svoje srdcia, nebudú schopní prijať pravdu zasľúbenia, ktoré dal môj Syn ľudstvu.

 

On znovu príde a to už onedlho, aby na zemi získal nazad svoje kráľovstvo, ktoré bude vyslobodené zo zlovestného satanovho zovretia. Všetkým Božím deťom bude ponúknutá sloboda, ktorú potrebujú na to, aby boli v jednote s mojim Synom.

 

Nie všetci prijmú slobodu; mnohí budú na strane zloducha a odmietnu môjho Syna. Budú takí slabí, že nepríjmu jeho zasľúbenie a budú aj naďalej vedení svetskými ambíciami.

 

Prosím vás, deti, buďte veľkorysé k týmto dušiam. Oni nielenže odmietnu milosrdenstvo môjho Syna, ale budú aj prenasledovať a zosmiešňovať všetky tie statočné duše, ktoré povstanú a budú hlásať Božiu pravdu.

 

Deti, vytrvajte v každodenných modlitbách a potom všetky vaše obavy, ktoré by ste mohli mať, odovzdajte môjmu Synovi. On vás miluje a praje si z vás sňať všetky tieto starosti a bolesti. Poďte ku mne, vašej milovanej Matke a ja Ho poprosím, aby vás posilnil vo vašej vernosti a oddanosti k Nemu.

 

 

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 665

02.01.2013 20:00

Posolstvo 665

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 02.01.2013 - 20:00 hod.

 

Milujte všetkých, ktorí vás prenasledujú v mojom mene; potom sa za nich modlite

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, musíš informovať všetkých mojich nasledovníkov, že ich modlitby pomôžu zmierniť mnohé z toho, čo bolo predpovedané.

 

Modlitba má takú moc, že vtedy, keď sa modlievate dostatočne veľa modlitieb, ktoré dávam cez modlitbovú kampaň svetu, môžete skrátiť mnoho ťažkých útrap.

 

Tiež musím poukázať na silu odpustenia. Keď ste prenasledovaní v mojom mene, potom sa musíte modliť za tie duše, ktoré vám spôsobujú utrpenie. Prikryjem ich vašou láskou, keď sa budete za ne modliť srdcom. Vtedy, keď sa modlíte za vašich nepriateľov, zadržiavate satanovu misiu, ktorá odo Mňa odvádza duše.

 

Dcéra moja, musím teraz poučiť teba a mojich nasledovníkov, aby ste tvárou v tvár toľkému odporu voči týmto posolstvám zachovali kľud. Nikdy nesmiete mať strach z Božieho slova, dokonca ani vtedy, keď vám tým vonkajší svet spôsobuje veľa bolesti.

 

Nemyslite si, že je jednoduché vôjsť do môjho kráľovstva. Za každého z vás, kto Ma skutočne miluje, budú ďalší, jeden alebo dvaja, ktorí sa vás pokúsia odviesť od vašej oddanosti ku Mne. Tak je to od mojej smrti na kríži a tak to zostane až do môjho Druhého príchodu.

 

Moji stúpenci budú priťahovať tie duše, ktoré Ma hľadajú. Potom moji stúpenci objímu tieto duše tak, aby pribúdali moji nasledovníci, ktorí budú ako jeden v spojení so Mnou. Táto osamelá cesta do môjho kráľovstva nebude nikdy bez utrpenia.

 

Keď na vás budú vrhať obvinenia, tak si spomeňte na moju vlastnú cestu na Kalváriu. Každou sekundou, ktorou budete znášať výsmech v mojom mene, myslite na moje mlčanie a na dôstojnosť, s akou som sa jednoducho upriamil na môj jediný cieľ záchrany duší.

 

To spôsobí, že vaša cesta bude pre vás viac znesiteľnou. Nechajte vašich kritikov, aby na vás vykrikovali a urážali vás. Nechajte ich, aby vás nazývali bláznami. Nechajte ich, aby moje posolstvá označili za kacírstvo. Pretože vtedy, ak tak urobíte, ich zlorečiace jazyky nebudú mať nad vami moci.

 

Milujte všetkých, ktorí vás prenasledujú v mojom mene; potom sa za nich modlite. A keď im odpustíte, zničíte moc, ktorú nad nimi má satan.

 

Toto je tajomstvo pokory.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 666

03.01.2013 21:00

Posolstvo 666

Posolstvo Panny Márie, prijaté 03.01.2013 - 21:00 hod.

 

Príčina toho, prečo sú toľkí ľudia v takej bolesti
a temnote, tkvie v tom, že neveria v Boha

 

Moje dieťa, príčina toho, prečo sú toľkí ľudia v takej bolesti a temnote, tkvie v tom, že neveria v Boha.

 

Viera, ktorá mala byť vštepovaná do každej duše tými, ktorí na to boli určení, upadla. Tak veľa sa ich odvrátilo od Boha a teraz zisťujú, že ich životy sú prázdne a bez zmyslu. Vtedy, keď sa duša Bohu otočí chrbtom, sa z nej vytratí pokoj. Toto vákuum vypĺňa záľubou k falošným veciam, ktoré však nikdy neuspokoja jej túžbu po pokoji a mieri.

 

Pravý pokoj možno nájsť len skrze Najsvätejšie srdce môjho Syna. Ak prijmete Ježiša Krista za svojho Spasiteľa, nikdy nezomriete, ani nezostane duchovne vyprahnutými. Môj Syn vám prinesie spásu a dokonca aj ten najslabší spomedzi vás nájde vnútornú silu, keď budete na Neho volať.

 

Tým, ktorí nikdy neboli učení pravde, pretože im bola odoprená, bude ponúknutá ruka milosrdenstva mojim Synom. On ich osvieti, pretože oni sú tí, ktorých si praje pritiahnuť do svojho nádherného kráľovstva.

 

Božia sláva vás spasí, ak s otvoreným srdcom dovolíte, aby vám bola poskytnutá pravda. Vtedy, keď spoznáte Božiu dobrotu, nebudete nikdy znova môcť uprednostniť niekoho alebo niečo pred Ním.

 

Prosím, modlite sa, aby svetlo pravdy otvorilo myseľ, srdce, telo a dušu každého z vás počas Varovania. To je dôvod, prečo Boh posiela taký dar milosrdenstva. Prosím, odpovedzte na jeho volanie.

 

 

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 667

03.01.2013 21:10

Posolstvo 667

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 03.01.2013 - 21:10 hod.

 

Obraciam sa na všetkých, ktorí si nie sú istí, či existujem alebo nie

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, obraciam sa na všetkých, ktorí si nie sú istí, či existujem alebo nie.

 

Uvedomujem si, aké ťažké je pre vás uveriť v iný život ako ten, ktorý teraz žijete. Viem, že je to pre vás ťažké, aby ste akceptovali moju Božiu prítomnosť. Avšak vedzte, že keď niekoho milujete, že je to Božia prítomnosť vo vašej duši, ktorá umožňuje tento dar. Využite túto lásku tým, že na Mňa zavoláte a ja prehovorím k vášmu srdcu.

 

Toto je doba, kedy inštinktívne už veľmi skoro poznáte, že mnohé udalosti vo svete spôsobuje zlo, prítomné v srdciach ľudí spolu s ukrutnosťou v ich dušiach.

 

Toto je čas, kedy spôsobím, aby bolo počuť môj hlas medzi vami. Hovorím cez mojich prorokov, aby som vás osvietil a mohol vám tak ukázať moju lásku, ktorú pre vás prechovávam. Neodťahujte sa odo Mňa. Vo vašej duši je iskra poznania, ktorou Ma spoznáte. Teraz pre vás nastal čas, aby ste sa zamysleli nad svojou budúcnosťou, pretože musíte vedieť toto. Bezo Mňa, bez mojej lásky a môjho milosrdenstva nikdy nenájdete pokoj.

 

Ja som pravda. Prinášam správy, ktoré vám nemusia lahodiť, ale hovorím pravdu. Pravda sa spočiatku ťažko prijíma, pretože odhaľuje zlo práve tak, ako aj dobro. Ľudia túžia vidieť len príjemnú stránku, ale veľmi často sa pravda ukrýva za zovňajškom prívetivých zdvorilostí. Mnohí nedokážu zniesť pravdu – existenciu Boha, stvoriteľa všetkých vecí – no sú ochotní prijať lži, ktoré sa im podsúvajú.

 

Sú to len povrchné, bezvýznamné formulky na pozdvihnutie nálady. Dokážu vás rozptýliť a dať vám falošný pocit istoty. Avšak nemajú žiadnu substanciu.

 

Nezabúdajte, že váš čas na zemi je jednoducho len exilom, ktorého príčinou je hriech.

 

Prišiel som spasiť ľudstvo od hriechu, keď som prišiel prvý raz. Žiaľ, nebol som vítaný. Bol som zavraždený a zomrel som na kríži skôr, ako som mohol uplatniť svoj nárok na moje kráľovstvo. Teraz prídem znova, ako bolo predpovedané, aby som si vyžiadal moje kráľovstvo, ktoré Mi bolo prisľúbené mojim milovaným Otcom. Tento raz vás všetkých pripravím na túto udalosť, pretože vám teraz dávam prísľub najväčšieho daru zo všetkých.

 

Vy ste Božie deti a je jedno, či túto skutočnosť akceptujete alebo nie. Ste nesmierne milovaní. Osvietim vás, ak ku Mne prídete a poprosíte Ma, aby som vám pomohol. Nie je sa čoho obávať, pretože Ja som váš milovaný Ježiš a pre vás som zomrel smrťou nesmiernych múk. Vaše vlastné utrpenie, keď zmätene blúdite a keď je pre vás nemožné nájsť pokoj, je už takmer u konca.

 

Poďte, nasledujte Ma. Mám veľké plány a všetci uvidia dôkaz môjho Božstva. Dokonca aj tí, ktorí Ma naďalej odmietajú, budú konfrontovaní s pravdou, keď môj slávny Druhý príchod uvidí viac ako sedem miliárd ľudí.

 

Potom už nikto nebude popierať moju existenciu. Nebudú to môcť, no napriek tomu mnohí odmietnu prijať nové kráľovstvo, ktoré zjavím všetkým Božím deťom.

 

Neodvracajte sa, pretože Ja túžim po tom, aby som vás zachránil a vzal vás a celé ľudstvo do dedičstva, pre ktoré ste boli všetci zrodení.

 

 

Váš milovaný Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 668

04.01.2013 12:30

Posolstvo 668

Posolstvo Panny Márie, prijaté 04.01.2013 - 12:30 hod.

 

Nadchádzajúce časy budú výzvou pre všetkých kresťanov

 

Moje drahé deti, musíte sa modliť, aby kresťanské cirkvi precitli k pravde týchto posolstiev. Bude to vďaka sile ich veľkého počtu, že budú pokračovať v zachovávaní učenia môjho Syna.

 

On, môj predrahý Syn, požaduje vernosť od všetkých svojich nasledovníkov. Musíte sa modliť za tých z radov jeho cirkví, ktorí sú zodpovední za každodenné hlásanie jeho svätého slova, aby Mu vždy zostali verní.

 

Musím vás naliehavo varovať, aby ste nepočúvali žiadne nové učenie, ktoré bude predkladané v mene môjho Syna Ježiša Krista, ktoré nebude prichádzať v jeho svätom mene.

 

Nadchádzajúce časy budú výzvou pre všetkých kresťanov. Budete potrebovať veľkú výdrž, pokiaľ si budete priať zostať verní Bohu.

 

Keď vás budú ostatní kresťania osočovať, prenasledovať a vyzývať, aby ste prijali nové zákony, o ktorých budete vo svojom srdci vedieť, že nie sú od Boha, potom sa musíte modliť túto modlitbu za zachovanie vernosti vašej viere.

 

Modlitbová kampaň (91) "Zachovaj ma verným mojej viere":

 

"Ó, Blahoslavená Matka Spásy, ochraňuj ma v hodine núdze, keď čelím zlu. Pomôž mi, aby som mocne a odvážne bránil Božie slovo bez strachu vo svojej duši. Oroduj za mňa, aby som zostal verný Kristovmu učeniu a odovzdal Mu všetky moje obavy, starosti a trápenia. Pomôž mi, aby som na tejto osamelej ceste mohol nebojácne kráčať vpred a aby som ohlasoval pravdu svätého Božieho slova dokonca aj vtedy, keď Boží nepriatelia takmer znemožnia plniť túto úlohu. Ó, Blahoslavená Matka, prosím, aby skrze tvoj príhovor zostala silná viera všetkých kresťanov počas celého obdobia prenasledovania. Amen."

 

Deti, musíte si pamätať, že vtedy, keď je vaša viera neustále napádaná, urážaná a zosmiešňovaná, môj Syn trpí s vami. Toto utrpenie a prenasledovanie je rovnaké ako to, ktoré bolo počas jeho krutého procesu, v priebehu ktorého bol obvinený z kacírstva jednoducho len preto, že hovoril pravdu.

 

Pravda, keď sa vypovie, priťahuje rozkol, hnev a niekedy aj násilie. Vedzte, že môj Syn vám dodá silu, ktorú budete potrebovať na to, aby ste vydržali toto veľmi ťažké obdobie.

 

Deti, počúvajte moje volanie. Budem sa za vás prihovárať, aby ste zostali silné a môj Syn vás zaplaví mimoriadnymi milosťami, aby ste sa vďaka nim mohli vyhnúť šikanovaniu v prijatí rúhavých zákonov, ktoré spôsobia veľký rozkol v kresťanských cirkvách a to predovšetkým v katolíckej Cirkvi.

 

Milujem vás a ponúkam vám moje modlitby v každej etape vášho putovania po ceste pravdy.

 

 

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Všetky články

—————