Život v duchu posolstiev

Dátum: 19.06.2013

Vložil: František z Prahy

Titulok: Rozpor mezi slovem a skutkem

Duševní nemoc se jasně rozpozná podle toho, že člověk chce nařizovat Bohu, jak se má k člověku chovat, co má Bůh dělat a co naopak nesmí, aby člověka neurazil.
My však víme, že pokora a utrpení je cesta do nebe a svobodně přijímaná Boží vůle je útěchou, kterou darujeme Bohu.
Poselství dávaná MBM jsou tak věrná a pravdivá, až dech beroucí. Poselství 818 předjímá a odhaluje nekatolické smýšlení papeže Františka.

V promluvě ze dne 16. 6. papež říká, cituji článek: ” následování idolů vede ke smrti”, ale na konci článku se dozvídáme, a opět cituji článek: “Nakonec zdravím početné účastníky moto-cyklistického setkání Harley-Davidson.

Takže tento papež, místo aby modlo služebníky modly Harley Davidson napomenul jako správný otec, že se klání nepravému idolu, jak naznačil na začátku své promluvy, který vede ke smrti, tak naopak, tyto modláře, aby si nerozházel jejich přízeň, vřele pozdravuje. Toto je nejen jasný rozpor mezi slovem a skutkem, ale navíc dokazuje, že tomuto papeži na spáse duší jednoho každého z nás vůbec nezáleží a jen se stará o dvě věci. O svou popularitu a o to, jak rozvrátit katolickou Církev svatou.

818. Poselství Ježíše ze dne 8. června 2013 v 23:00.

POSEDLOST MÝCH DĚTÍ SVĚTSKÝMI STATKY A ZBOŽŇO-
VÁNÍ OSOBNÍHO BOHATSTVÍ JE ODDĚLUJE OD BOHA
Posedlost mých dětí světskými statky a zbožňování osobního bohatství je odděluje od Boha. Vaše vlastní láska k majetku ničí vaši lásku k vašemu bližnímu. Stanete se natolik sobeckými, že vás nebude zajímat neštěstí druhých. To proto, že nejste poslušní Božího Slova.

Späť na diskusiu