Život v duchu posolstiev

Dátum: 19.06.2013

Vložil: Petr Syp.

Titulok: Re: falošný prorok

Slyšela jsem z více stran, jak tento papež často mluví o mučednictví a o prolití krve. Ale čí krve? Když odmítl nosit rudou mozetu - symbol nejen jurisdikce, ale i odhodlání vyznat víru až k prolití krve - a červené boty - znak toho, že papež má hlásat všude Kristovo evangelium, ať vhod či nevhod, tak s jeho odhodláním zemřít pro katolickou víru to asi nebude tak horké. To, že odmítl hermelín, který má odkazovat na Kristovu královskou pravomoc se slovy, že "karneval skončil", zřejmě značí, že Kristus již není Král Králů, protože je v ekumenickém společenství s ostatními božstvy světových náboženství. Kontinuita ekumenického procesu bude pokračovat, dokud nezůstane kámen na kameni.
Iva Marie

Späť na diskusiu