Život v duchu posolstiev

Dátum: 19.06.2013

Vložil: admin Peter

Titulok: Jaroslav alias Karla - aké podlosti tu na nás hráte?

Takže ste sa chytil vo vlastnej lži, pane Jaroslave. Chcel ste sa vydávať za Karlu. Ale preriekol ste sa - ako Karla ste sa chcel poopraviť potom, ako ste odoslal príspevok údajnej Karly, no napísal ste to už ako Jaroslav. Viete čo, poviem vám, je to skutočne od vás podlé, čo tu na nás hráte, toto vaše divadielko. To nemáte v sebe ani štipku cti a charakteru? To sa vo vás skutočne nič nepohne, vo vašom svedomí ?! Je to podlé, pane Jaroslave, či snáď pane DavideOC, alebo najnovšie pani Karla ... Hanbite sa !!!

Späť na diskusiu