Život v duchu posolstiev

Dátum: 19.06.2013

Vložil: Katka :)

Titulok: Re:Re: Jaroslav alias Karla - aké podlosti tu na nás hráte?

Ako tak pozerám, tak Jaroslavovi/Davidovi OC/Kláre a asi aj Karle ide len o to, vnášať tu ducha nepokoja. Ako som si všimla, tak si aj sám odpovedá na vlastné príspevky pod iným nickom. Chce to tu všetko rozhádať a asi mu vadí toto fórum, že tu takto fungujeme a si nažívame. Podľa mňa tu má aspoň 10 rôznych nickov a prístupových hesiel, keby bol vymazaný z jedného, prihlási sa pod iným.

Admin Peter:

To by vysvetľovalo, prečo mám problém zistiť jeho pravé prihlasovacie údaje, ktoré sa javia ako od viacerých prihlásených osôb. Skutočne som sa ešte s niečim takým nestretol a začínam pochybovať o duševnom zdraví človeka, ktorý sa takto prezentuje a pritom cituje sv. Písmo a poučuje ostatných, čo majú a čo nemajú veriť. Avšak za najhoršie považujem jeho trúfalosť určovať a porúčať Ježišovi a Bohu Otcovi, čo majú oznámiť, kedy to majú oznámiť a v akých dňoch resp. na aké cirkevné sviatky to má byť svetu vyjavené. Ja na jeho mieste by som skutočne bol veľmi znepokojený sám nad sebou, pretože ako si to raz pred Božím majestátom takýto človek zodpovie? Napadli ma práve teraz tieto slová z Písma, keď pri poslednom súde budú mnohí kričať: "Pane, Pane, či sme snáď nehlásali v tvojom mene ...? Ježiš im však odpovie: "Odíďte odo mňa, vy zlorečení ... nikdy som vás nepoznal..." Spamätaj sa, človeče, odíď odtiaľto a nechaj nás v pokoji vo vzájomnej harmónii žiť, konať a zdieľať sa v duchu týchto posolstiev, ktorým my tu na fóre veríme a ktoré sa pre nás stali neodmysliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Verím, že tvoja duša a svedomie ťa nakoniec privedú k tomu, aby si v pokoji odtiaľto odišiel a viac nás neobťažoval.

Späť na diskusiu