Život v duchu posolstiev

Dátum: 20.06.2013

Vložil: Ilka Veronika

Titulok: MK 13

Ještě se aspoň stručně zmíním o zkušenosti s modlitební kampaní, modlitbou č. 13: párkrát jsem se modlila dle instrukcí celý měsíc za určité konkrétní lidi. Poslední měsíc to bylo dost náročné, spojené s bolestmi a utrpením, které jsem zkusila za ty lidi obětovat. A nejen že se mi ulevilo poslední den kampaně, ale začala jsem mít ráda některé lidi, za které jsem se modlila. Dokonce mi Pán ukázal, že mé setkání s nimi bylo pro mě prospěšné a přínosné, i když tehdy dost nepříjemné. Zdravotní problémy náhle přestaly během jednoho dne.
Využívejme (nejen) tuto modlitbu, je mocná a silná. Je asi dobré zaměřit se na nějakou skupinu lidí, např. příbuzní, kněží, zatvrzelí hříšníci, vlažné duše. Zkuste "duchovně adoptovat" nějakou celebritu - je jedno, jak hříšnou - aby se obrátila. Když se obrátí slavný člověk, řada lidí jej bude následovat. Bylo by ale dobré si zde na fóru nesdělovat konkrétní jména, ponechat je spíše v tajnosti, není potřeba, aby se tomu druzí lidé a narušitelé vysmívali.

Späť na diskusiu