Život v duchu posolstiev

Dátum: 20.06.2013

Vložil: Eva

Titulok: Modlitebná kampaň

Moji drahí "spoludiskutovatelia", chcem vás poprosiť, aby sme začali bojovať proti Zlému, ktorý neustále napáda naše fórum prostredníctvom provokatérov. Bojovať proti Zlému sa nedá slovami, ako to spomína náš Pán v týchto posolstvách, pretože on je až veľmi inteligentný, aby sme ho premohli. Zlý nenávidí modlitby a Pannu Máriu, pretože Ona má nad ním nepredstaviteľnú moc. Preto vás prosím, spojme sa dnes (štrvrtok) aj zajtra (piatok) večer v čase od 19:00 do 21:00 (kto ako bude stíhať) v spoločnej modlitbe Sv. ruženca ZA OCHRANU TOHTO FÓRA A ZA OSOBU, KTORÁ SA VYDÁVA ZA JAROSLAVA A DAVIDAOC, ABY HO OSVIETIL DUCH SVATÝ A ZA JEHO OBRÁTENIE A POZNANIE PRAVDY.
Modlitba je veľmi silná, my vieme, že Pán nad zlom zvíťazí.

Späť na diskusiu