Život v duchu posolstiev

Dátum: 20.06.2013

Vložil: Martina

Titulok: poľutovaniahodný paranoik Jaroslav

Je to paranoik, duševne chorý človek a preto sa za neho modlime, aby bol oslobodený od pokušiteľa, ducha temnoty, ktorý mu nedá pokoj, lebo ten pokušiteľ ho úplne ovládol a nevie už inak, ako by narušil, osočil a pošpinil tieto posolstvá a prorokyňu Máriu aj nášho admina a odradil nás všetkých, aby sme nechodili na fórum. Ale dosiahne práve opak, ešte viac nás to všetkých zomkne a verím, že nakoniec bude s Božou pomocou toto zlo z fóra odstránené.

Späť na diskusiu