Život v duchu posolstiev

Dátum: 20.06.2013

Vložil: Ala

Titulok: Re:"drobnosť" na potešenie

Ahoj Lucia, Je úžasné akú radosť majú ad.rodičia, ktorí dostali dieťatko ako dar od Pána. Som v kontakte s rodičmi, ktorí majú tiež adoptované dieťa a aj keď mu venujú všetku lásku a starostlivosť začínajú sa prejavovať určité problémy v správaní dieťaťa. Je to práve preto, lebo nevedia čím je to dieťatko rodovo zaťažené, alebo poviazané. A veľmi ich potešilo, že sa to dá riešiť a to práve cez modlitbu, ktorou to dieťa nechávame uzdraviť a oslobodiť Bohu. Modlí sa 20 dní a má to úžasnú silu. Autor: Mária Vicenová „Modlitbová reťaz rodičov za deti“ niekedy je potrebné sa túto modlitbu pomodliť aj viackrát. Ja som sa to modlila nielen za svoje deti, ale som si duchovne adoptovala deti z našej rodiny, lebo viem, že sa rodičia za nich vôbec nemodlia. Odporúčam každému. Knižočku kúpite v katolíckej predajni – Lúč, František, sv.Vojtech. S láskou ostáva verná účastníčka tohto fóra. Ala

Späť na diskusiu