Život v duchu posolstiev

Dátum: 20.06.2013

Vložil: Ludka

Titulok: Re:Re:Sen

To bol sen nie villadanie sna ale pán Boh zaplať nech nás všetkých ochranuje a milosti vyprosuje Nebeská Mamička a nech nás žehna Boh Otec i Syn i Duch Stävy. Požehnany večer prajem.

Späť na diskusiu