Život v duchu posolstiev

Dátum: 21.06.2013

Vložil: Chané

Titulok: Potraty už nestačí

https://www.hlavnespravy.sk/terorizmus-s-ludskou-tvarou-holandsko-a-belgicko-umozni-vykonavanie-eutanazie-na-postihnutych-babatkach/110753/

Späť na diskusiu