Život v duchu posolstiev

Dátum: 21.06.2013

Vložil: Ilka Veronika

Titulok: pokračování

Základní přikázání zní: "Miluj Boha nade všechno a bližního jako sám sebe." Podrobněji je to rozebrané v Desateru.
Važme si toho nejdražšího, co máme, a to je Eucharistie. Je třeba mít k ní hlubokou úctou, s úctou a často přijímat svátosti (kdo může).
Modlitba, obrácení a pokání - to vše může zmírnit nastávající útoky zlého a tím i pronásledování. Važme slova a efektivně využívejme čas.
Víc než kdy jindy je třeba se modlit za dar rozlišování duchů a celkově za světlo Ducha sv.
Nezapomeňte mít zásobu Biblí - časem nebudou k sehnání.
Mějte doma posvěcené, a ještě lépe exorcizované, předměty: vodu, sůl, olej, kříže, medailky, ikony, obrázky, růžence.
Kromě Eucharistie je velkým pilířem naší víry Panna Marie, jí byl dán vznešený úkol rozdrtit hlavu satana. Modlitba růžence je velmi silná.
Velmi nám pomůže přímluva svatých. Také vzývání andělů s prosbou o pomoc a ochranu, zvl. sv. archanděla Michaela. Dřív se k němu lidé modlili po každé mši, před koncilem.

Späť na diskusiu