Život v duchu posolstiev

Dátum: 21.06.2013

Vložil: Ilka Veronika

Titulok: Re:pokračování - nesmíme zoufat

Také máme Pečeť. Má být vystavena na čestném místě.
Situace ve světě je šílená. Ale nezoufejme, vždyť to bylo předpovězeno. Máme naději v lepší život a v lepší svět.
Máme větší moc, než si myslíme. My totiž vítězíme, a také zvítězíme, Boží mocí. Bůh je mocnější než ďábel. I ten nejslabší z nás je silný, když se spojí se Všemohoucím Bohem, s anděly a svatými. I ten nejslabší a nejvíc nemocný z nás se může modlit, třeba i v tichosti svého pokojíku. Modlitba, a zvl. modlitba růžence, svazuje ďábla a vykazuje démony do pekla. Tím můžou méně škodit.

Späť na diskusiu