Život v duchu posolstiev

Dátum: 21.06.2013

Vložil: Ilka Veronika

Titulok: Re:Re:Re:Re:Navrh

Tak to jsem ráda, trochu jsem to nepochopila, omlouvám se. Těžké období asi prožívají všichni, kdo sledují tato poselství. Ale je možné, že se Pán na pár dní odmlčí, aby lidé jen nečekali na nové zprávy, ale konali to, co jim bylo uloženo. Musíme poslouchat, co nám Bůh a Matka Boží říkají, a podle toho i jednat.
Už roky se modlím za medžugorskou farnost, před lety to inicioval dr. Mráček, postupně jsem k tomu přidala i naši farnost, proroky a vizionáře. Každý den se modlím Otče náš, Zdráva Maria a Sláva Otci za naši a medžugorskou farnost, za proroky a vizionáře, za jejich příznivce i odpůrce.
Vypadá to jako malá modlitba, ale když se ji denně pomodlí tisíce lidí, už je to velká síla.
Bratři a sestry, vydržme. Je to těžké a bude hůř, ale Bůh může zkrátit ty časy. Bůh je vítěz. Jsme težce zkoušeni, vydáváni až na smrt, ale hojná je naše odměna v nebesích, když vytrváme až do konce. Kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

Späť na diskusiu