Život v duchu posolstiev

Dátum: 21.06.2013

Vložil: Milan

Titulok: Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re: Prosba

Drahá sestra Hedviga, navrhujem aby sme sa jeden za druhého pomodlili dnes jeden desiatok a tak v pokoji mohli isť spať.To je to najlepšie ako sa rozlúčiť.
Nech nás Pán všetkých žehná.
Milan.

Späť na diskusiu