Život v duchu posolstiev

Dátum: 22.06.2013

Vložil: Alena

Titulok: MOJ NAVRH V DOBROM UMYSLE

MÔJ NÁVRH V DOBROM ÚMYSLE

Milí bratia a sestry, dnes (21.6.) som mala celý deň veľa starostí, pretože som sa chcela, a teda musela postarať o moju ťažko chorú maminku. Chodila som s ňou po viacerých kontrolných vyšetreniach v mojom meste aj v inom meste, strávila som mnohé hodiny na ceste autom a čakaním, a v tomto hroznom teple som sa vrátila domov podvečer veľmi unavená. Postarala som sa ešte o maminku a tešila som sa na večer, na nové posolstvo a na nové veci na fóre.

Aké však bolo moje prekvapenie, keď som zistila, že na fóre nie je vôbec nič nového, pretože sa tu ešte stále a stále prepiera bielizeň (prádlo), ale nie každý svoje, ale vždy toho druhého... Ale prečo, ľudia, veď Pán Ježiš povedal: „Nesúďte, aby ste neboli súdení“.
Alebo:

Evanjelium podľa Matúša - kapitola 5
22 No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: "Hlupák," pôjde pred veľradu. A kto mu povie: "Ty bohapustý blázon," pôjde do pekelného ohňa.

Evanjelium podľa Matúša - kapitola 7
4 Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: "Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka" - a ty máš v oku brvno?!

A tak mám dve otázky:

1. Smerom k tebe, brat v Kristovi DávidOC alebo Jaroslav:
Kto ťa ustanovil za sudcu a hodnotiteľa pravosti posolstiev? Či vari máš absolútny dar rozlišovania? Či sa nebojíš Boha, že sa môžeš aj mýliť?
Lebo, ak si pokorný, iste uznáš, že sa môžeš mýliť! A v takom prípade, keď hovoríš, že Mária B.M. je inšpirovaná satanom, tak si možno práve odsúdil samotného Boha a nazval Ho satanom !!!
Miluješ nás, tvojich bratov a sestry, podľa vzoru Ježiša na kríži? Vieš nám odpustiť, že neprijímame tvoj názor tak, ako odpustil Ježiš horšie veci dokonca svojim katom?

2. K nám ostatným:
Bratia a sestry, Dávid či Jaroslav je náš brat. Milujeme ho? Prejavujeme - vysielame k nemu lásku? Sme k nemu trpezliví, ako je trpezlivý náš Pán k nám? Vieme mu odpustiť, ak sa nás dotkol? Koľkokrát sme mu odpustili? Azda raz, azda sedem raz? Či už sme v tomto dosiahli počet 77 raz? Či už sme ho celkom odsúdili a vykázali, lebo (podľa niekoho je inšpirovaný satanom)? Čo ak je to Božia skúška pre nás a Božia vôľa voči nemu, aby sa dostal znovu a znovu na fórum? Čo ak potrebuje pre svoju spásu čítať tieto príspevky na fóre a reaguje takto popudlivo aj kvôli našim sústavným karhaniam, poučovaniam a vyhadzovaniam spomedzi nás?

ODPOVEĎ PRE OBE STRANY SPORU SOM NAŠLA HNEĎ V ZVEREJNENOM posolstve 821:

„ Má drahá, milovaná dcero,

jak se vší mou mocí pokouším zažehnout duše věřících, především v těchto mých svatých poselstvích světu, musím zase znovu varovat ty, kteří mluví špatně o mém svatém Slovu. Zatímco vyhledávám duše vlažných ve své víře, proč musí ti, kteří tvrdí, že mluví v mém jménu, veřejně odsuzovat Pravdu, když je vám dávána Beránkem Božím skrze tato poselství?

Kdo by k vám mohl promlouvat tímto způsobem v mém svatém jménu a troufal si postavit se přede Mne? Nikdo. Jenom díky Boží moci vám může být mé Slovo oznámeno prostou a jasnou řečí.

Člověk bude stále hřešit, ať už se dopouští hříchů, které jsou stejné u vás všech na světě, nebo které jsou závažného druhu. Všichni jste hříšníci.

Jeden hříšník nemůže nikdy omlouvat jiného v mém jménu, pokud by to nebylo z mého oprávnění skrze skutek zpovědi, která vás na krátkou chvíli osvobozuje od hříchu.

Žádný hříšník nemůže odsoudit jiného hříšníka v mém jménu, neboť k tomu nemá právo. Když odsoudíte jiného hříšníka, ať už je vinen i tím nejtěžším skutkem proti Bohu, stanete se v duši zčernalí, jako ona osoba, kterou veřejně odsuzujete v mém jménu.

Cožpak nevíte, jakou Mi působíte bolest a žal, když se navzájem zraňujete? Cožpak jste Mi vůbec neporozuměli? Neučili jste se snad, proč jsem pro vás zemřel? Vy, kteří ještě nechápete Pravdu, musíte nyní naslouchat. Neodsuzuji vás kvůli vašim hříchům, protože vás miluji a odpustím vám každý hřích, a nezáleží na tom, jak strašný může být.

Ale když se prohlásíte v mém jménu na roveň Mně a soudíte jiného hříšníka za použití mého jména, odsoudím vás také.

Ani jeden z vás, bez ohledu na to, jak vás miluji, nemůže soudit jiného. Jenom Mně, Ježíši Kristu, bylo mým Otcem dáno právo soudit lidstvo – nikomu jinému. Dopustíte-li se takového hříchu, budete čelit mému Soudu. Nikdy to nedělejte, protože je to takový hřích, který se Mi hnusí svým pokrytectvím. (koniec citátu)


A TAK MÁM TAKÝTO NÁVRH PRE NÁS VŠETKÝCH:

DavidOC či Jaroslav, tvoj záujem o fórum je možno dobre myslený, ale v hĺbke duše a v pokore sám posúď, či ti tvoje konanie prináša ten nádherný Boží pokoj do duše a lásku k Bohu a k nám, tvojim blížnym. A skúmaj, či sa nebojíš Pána, keďže sa môžeš mýliť vo svojich výrokoch, lebo aj ty si hriešnik.

My ostatní, keďže sme tiež hriešnikmi, skúmajme svoje vyslovené slová, súdy a rozsudky na adresu nášho brata, svoje pocity k nemu a schopnosti odpúšťať mu v takej trpezlivosti, akú si od nás želá Ježiš. Možno nám ho dal Ježiš na fórum, aby sme sa cvičili a učili, a hlavne sa modlili a zachránili ho od horšieho..., ale my sa ho proste potrebujeme a chceme zbaviť a hotovo.

A tak, ak náš brat (z nám neznámeho dôvodu a rozpoloženia jeho viery a jeho duše) neprestane tzv. „provokovať“ na fóre, urobme, ale naozaj už bez ďalšej debaty toto:

Keď zbadáme jeho provokačný príspevok na fóre, nečítajme ho! Jednoducho zabrzdime svoju zvedavosť a chuť mu to „vytmaviť“ a zakaždým namiesto čítania jeho príspevku sa zaňho pomodlime:
1, slovom jeden Otčenáš:
Robme to dôkladne, s dôrazom na slová: ...buď vôľa tvoja .... a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom .... ale zbav nás od zlého.

Tým zlým v žiadnom prípade nemyslím DavidaOC, či Jaroslava, ale toho odporného zlého ducha, ktorý pokúša aj nás, aj jeho, proste každého Bohom stvoreného človeka, ktorý je nositeľom nesmrteľnej duše, najcennejšieho to pokladu pre nebeského Otca.

K tomu privolávajme na pomoc našu Nebeskú Matku - Kráľovnú pokoja a našich svätých anjelov. Ovocie možno uvidíme skôr, či neskôr, v každom prípade ho uvidíme. Tak verím, tak i vyznávam.

Ďakujem vám všetkým, že ste mali trpezlivosť si to prečítať. Rozhodnutie je na každom.

V pokoji a láske Alena

Späť na diskusiu