Život v duchu posolstiev

Dátum: 24.06.2013

Vložil: Ludka

Titulok: Re: Podekování

Pochválený buď Ježiš Kristus. Pokúsim sa to v krátkosti povedať, pokiaľ vám nepomôžu vaši kolegovia v práci. Tento deviatnik pozostáva z deviatich svätých prijímaní v ľubovoľných časových odstupoch, pričom sa treba počas týchto deviatich sv. prijímaní aspň raz vyspovedať. Ak môžete chodiť do kostola častejšie a prijímať sv. prijímanie, ale ak môžete iba vtedy, keď ste doma. Ja napríklad chodím do práce na dennú a nočnú a keď mám nočnú a sv. omša je ráno, tak idem ráno, alebo som po nočnej a sv. omša je večer. Úmysel má vždy byť napr. za brata, sestru, kamaráta a pod. Povedzte meno napríklad: Obetujem túto sv. omšu a sv. prijímanie na uctenie Krista kráľa celého ľudstva za syna (meno).'' Za každým sv. prijímaním Pán Ježiš povedal "že zošle po jednom anjelovi z deviatich chórov" a to nezávisle od toho, kto si tento deviatnik prisvoji a bude ho obetovať aj za iné duše. Aby aj ony mali na jeho prísľuboch podiel. Kto si tento deviatnik osvojí, dostane osobitnú milosť. Nezávislé od toho, čo požiadajú cez tento deviatnik, ak to bude v súlade z Božou vôľou, potom to dostanú. Akonáhle vam pomôžu, tak vám ten deviatnik pošlem. Je to jedna modlitba, ktorá sa modlí deväť krát. Požehnané ráno.

Späť na diskusiu