Život v duchu posolstiev

Dátum: 24.06.2013

Vložil: Chané

Titulok: Re:Re:prosba o preklad

Děkuji ti, Václave, za tuto reakci, protože i mně se nelíbí postoj naprostého odmítání ostatních vizionářů, protože je chápu jako "předskokany" MBM.
Pokud splňují podmínky, které nám MBM předala skrze poselství, nemáme důvod jim přestat věřit. Ještě nenadešel čas, kdy bude promlouvat Bůh POUZE skrze MBM. Já jsem např. téměř vyrostla na poselstvích z Medjugorje a nevidím důvod je najednou nepřijímat, když dosud trvají.
Musíme pouze respektovat to, že si Pán Ježíš nepřeje ostatní vize uvádět spolu s poselstvími MBM.
Reagujme v lásce. Copak umíme vyložit všechna poselství? Neměli bychom v pokoře připustit to, že nemusíme všemu dokonale rozumět, proč je něco řečeno tak a ne tak, a proč Bůh vyzývá k tomu a tomu, když to zrovna my sami(!?) to logicky nechápeme?
(Zde narážím právě na Enocha - vyzývá k podpoře papeže Františka a to tak, že se za něj máme modlit - copak nás k tomu nevyzývá i MBM?)
Omlouvám se všem, kterým zvednu adrenalin, ale napsala jsem jen to, co cítím ve svém srdci.
Požehnaný týden v přímluvách velkého Předchůdce Pána Ježíše - Jana Křtitele, všem!

Späť na diskusiu