Život v duchu posolstiev

Dátum: 25.06.2013

Vložil: Zuzana O.

Titulok: Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:prosba o preklad

Draha Hedvigo, podle mne jste to vystihla velice přesně a já za sebe musím říct, že s Vami souhasim. Ostatně Pan Ježíš i Panna Maria nám nabídli v poselstvích několik (a ne málo) modliteb za kněžství a klérum, které se může e a máme modlit, já osobně to dělám taky, protože mi na našich kněžích záleží, a to se vztahuje i na Vatikán. Nepotřebujeme se dohadovat, kdo z proroků má pravdu, ale věřit Pánu Ježíši a hlavně se modlit a zbytečně neztrácet čas filozofováním, Tady jde o čas a o dobře využitý čas, jak to Pán Ježíš v jednom z posledních poselství řekl. A On říká i komplikované věci jednoduše, aby tomu rozuměli všichni nejenom filozofové či teologové. Toto je Boží Moudrost, před kterou se musíme sklonit a přijmout a ne rozebírat. Požehnaný večer všem! Chvála Kristu! Zuzana

Späť na diskusiu