Život v duchu posolstiev

Dátum: 25.06.2013

Vložil: Ala

Titulok: Re:prosba o modlitbu

Prajem Ti aby sa Pán oslávil pri Tvojich štátniciach ako pri sv. Ján Mária Vianei alebo na sv.Jozefovi Kupertínskom. Pomodlí sa za Teba. Dôveruj a s dôverou sa odovzdaj do Božej vôle a prozreteľnosti.Vieš Pán sa vždy postará o svojich verných a to som povedala tiež dcére, keď mala 11.6. štátnice a za veľmi komplikovaných podmienok. Veľa ľudí sa za ňu modlilo a ja som sa pomodlila ruženec Kráľovnej pokoja za pokoj pre ňu a všetkých skúšajúcich, za požehnané otázky atď. Požehnávala som skúšajúcich a prikrývala ich plášťom Panny Márie a Presvätou Krvou a ruženec Božieho Milosrdenstva a iné. Výsledok, štátnice jej prebehli v pokojnom duchu, dobrej atmosfére a dostala dobré otázky a štátnice jej dopadli nad očakávanie výborne. Pán sa oslávil.Ale bolo to vďaka modlitbe a milostiam,ktoré Pán zoslal na všetkých prítomných. Dcéra pozvala Pána Ježiša aj Pannu Máriu, aby tam boli spolu s ňou. Všetci ostatní, ktorí boli v ten deň na štátniciach to mali veľmi ťažké a s problémami to zvládali a dokonca hovorili, že skúšajúci mali zlú náladu. Modlitba robí zázraky. Pán hovorí dôveruj Mi a Ja sa postarám. S požehnaním a s láskou v Kristovi ostáva Ala

Späť na diskusiu