Život v duchu posolstiev

Dátum: 26.06.2013

Vložil: Ilka Veronika

Titulok: Re:Re:Re:dnešní poselství Panny Marie z Medžugorje

Žádám všechny diskutující, když se chtějí k IP vyjadřovat, aby si je nejprve pořádně přečetli!
Nejsvětější srdce Ježíšovo je zmíněno v IP např. v modlitební kampani hned v modlitbě č.1: "Ó, Nejsvětější srdce Ježíšovo, vždy slibuji svou věrnost Tvé nejsvětější vůli. Amen." Dále v č.9, 11.
Neposkvrněné srdce Panny Marie je zmíněno např. v MK č.17: "Ó, Neposkvrněné srdce Marie, Matko Spásy a Prostřednice všech milostí, Ty, která se účastníš na spáse lidstva od zkaženosti satana, oroduj za nás."
Znovu opakuji: čtěte pořádně!
PS: nechci nikomu křivdit a předem se omlouvám, kdyby tomu tak bylo, ale nepřipomíná Vám tón některých příspěvků styl "starého známého" Jaroslava? Není zase "převlečený", tentokrát za nějakou ženu?

Späť na diskusiu