Život v duchu posolstiev

Dátum: 19.07.2013

Vložil: Blanka (vložené 27.06.2013)

Titulok: Re: Fórum bolo zrušené

Dobrý den bratře v Kristu, nátlak Zlého narůstá, jak je neustále Pánem Ježíšem Kristem připomínáno.V Bibli je napsáno Jeho proroky jaký náš Pán byl, jak myslel, jaké měl povahové vlastnosti a takový náš Pán byl před dvěma tisíci lety, zůstane na věky věků. Amen. Jak je psáno v poselství, náš Otec nebeský i Jeho Syn jsou nejen Boží Láska, ale je tam i přísnost, která je pro nás zároveň Boží ochranou. Protože zná Zlého, jak je proradný, a snadno si získá Jeho ovečky na hezké pozitivní řečičky, které vyvěrají samozřejmě z New Age učení a jeho proroků. S láskou, pravdou, vírou a pokorou v našeho Otce, Syna i Ducha svatého a Pannu Marii. Tvoje sestra v Kristu Blanka.

Späť na diskusiu