Život v duchu posolstiev

Dátum: 19.07.2013

Vložil: Adrika (vložené 30.06.2013)

Titulok: Pre všetkých na povzbudenie k modlitbám Modlitebnej kampane

Hľa, ako nás povzbudzuje a nabáda k tomu náš Pán Ježiš Kristus:

Pán mi povedal: "Strata každej duše ma ponára do smrteľného smútku. Vždy ma potešíš, keď sa modlíš za hriešnikov. Modlitba za obrátenie hriešnych duší je mi najmilšia. Vedz, dcéra moja, že tá modlitba je vždy vyslyšaná." (Sestra Faustína, Denníček 1397)

Späť na diskusiu