Život v duchu posolstiev

Dátum: 19.07.2013

Vložil: Ilka Veronika (vložené 01.07.2013)

Titulok: Rekapitulace důležitých bodů z irských poselství

Milí přátelé,
chtěla bych shrnout podstatné body irských poselství (zvláště pro nové čtenáře IP, kteří si ještě nestihli všechna poselství přečíst).
Z praktických důvodů je rozdělím na duchovní rady a na předpovědi budoucích událostí.

Duchovní rady a doporučení:

Mít pevnou víru v našeho Boha, který je jeden ve třech osobách: Otec, Syn a Duch svatý. Mít lásku, důvěru a úctu k Matce Boží, Panně Marii.
Dodržovat Desatero, nepodléhat módním trendům, liberalismu a svodům konzumní společnosti. Nezbožňovat idoly.
Často a s velikou úctou přistupovat ke svátostem (kdo může). Svátost smíření přijímat častěji, třeba i každý týden. Vážit si Eucharistie, dokud Ji máme, protože jsou snahy (i ze strany některých teologů) devalvovat její hodnotu.
Zasvětit se Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Svěřit se pod moc a ochranu Svaté Ježíšovy Krve.
Modlit se Růženec a Korunku k Božímu milosrdenství.
Modlit se Modlitební kampaň.
Číst Bibli. (Není pravda, že IP chtějí nahrazovat Bibli - naopak opakovaně vybízejí k její četbě a pořízení, dokud je k sehnání).
Mít doma na čestném místě vystavenou posvěcenou Pečeť.

Proroctví, dávaná Marii Božského milosrdenství (irská poselství), nehovoří o žádném konci světa. Připomínají ale dávno předpovězené události o Druhém příchodu Ježíše Krista a o tom, co mu bude předcházet.

Učení o druhém příchodu Kristově a o příchodu Božího království není žádnou herezí.

Vždyť se za to i modlíme:

V modlitbě Otče náš je "Přijď království Tvé."
V modlitbě Credo je "a znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a Jeho království bude bez konce."
Při mši po proměňování se modlíme: "Tvou smrt zvěstujeme, Tvé vzkříšení vyznáváme, na Tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste."

Přesné datum, kdy Ježíš přijde, zná jen Bůh Otec. Nám ale dává znamení doby, podle kterých můžeme poznat, že příchod Božího království je blízko:

Destrukce společnosti v mnoha směrech (úpadek morálky, rozbíjení rodin, kultura smrti).
Úpadek víry a zesílení pronásledování křesťanů.
Šíření satanského kultu, nejen přímo, ale i skrze východní nauky, jógu, reiki, okultismus, spiritismus, esoteriku.
Známky prokletí společnosti: ekonomický propad, neplodnost, nemoci, přírodní katastrofy.

Jestliže nám Bůh dává poselství, jak přežít tuhle těžkou dobu, není to proto, aby nás strašil, ale naopak aby od nás odvrátil katastrofy, zbytečné utrpení a hlavně aby zachránil naše duše pro věčnost.

Ti, kteří se oddali satanovi, skončí v pekle. Tvrdá slova? Buďme rádi, že nás varuje zavčas, v hodině smrti už může být pozdě.

Proto IP obsahují výzvy k modlitbě, obrácení a pokání. Jen ten, kdo se obrátí, lituje svých hříchů a prosí Boha o odpuštění, může být spasen.

Předpovězené události se naplňují, o tom nemůže nikdo pochybovat. Např. klimatické změny - vždyť už si toho všimli i ateisté.

Událost Varování má být něco jako klinická smrt - oddělení duše od těla a uvědomění si svých hříchů. Člověk při této události pozná, kde by po smrti skončil, pokud by právě teď zemřel: v nebi, očistci nebo v pekle. Dle jiných proroctví (Faustyna, apod.) je peklo plné lidí, kteří v jeho existenci nevěřili.

Späť na diskusiu