Život v duchu posolstiev

Dátum: 19.07.2013

Vložil: Katka (vložené 04.07.2013)

Titulok: Juvenilná justícia už aj na Slovensku

Ukradnuté Vianoce, alebo terorizmus tzv. sociálnych úradov:

Publikované dňa 02. júla 2013

Vianoce. Tiché očakávanie. Jemné tajomstvo, visiace v ovzduší. Deti sa tešia a pripravujú. Na prekvapenie. Príde Ježiško! Mamina s ockom sa usmievajú a pošepkávajú si niečo príjemné. Detské oči žiaria. Sú predsa Vianoce…

Zvonček. Vo dverách chlad a nebezpečenstvo. Prepuká strach. Prichádza niekto ako úder päsťou.

Detský sen zaplače. Ocko! Nie, ja nechcem! Krik, slzy. Márne. Ruky zlodejov sú neúprosné. Nie, neberú peniaze. Neberú šperky. Berú to najvzácnejšie. Tie malé žiariace oči, ten smiech, najväčší poklad každej rodiny. Berú deti. Namiesto Tichej a Svätej Noci nastáva zúfalstvo. Na Vianoce sadla temnota…

Zlá rozprávka? Nie. Takto Vianoce v roku 2011 prežila rodina Lenky a Petra Spáčilovcov.

Žiadne Anglicko, žiadne Nemecko. Stalo sa to na Slovensku, vo Vieske pri Radošovciach, malej obci na Záhorí.

Milí priatelia, to čo sa stalo rodine Spáčilovcov, sa môže stať aj vám. Niekto proste dostane zálusk na vaše deti, zahlási modrinu, skutočnosť, že vaše dieťa je večer náhodou na ulici. A vaša rodina je v troskách. Takto sa to robí v krajinách EÚ, a dokonca aj iných. Podľa všetkého táto zákerná móda dorazila aj na Slovensko.

Čo si o tom myslíte a ako sa pozeráte na rodinu, ktorú štátni úradníci Slovenskej republiky okradli o deti, môžete napísať, odmailovať alebo zatelefonovať priamo ľuďom, ktorí sú do prípadu osobne zainteresovaní, resp. s ním rezortne súvisia:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Vajanského 17, 905 01 Senica, Tel. kontakt:
034/2440101. Fax: 034/2440109
upsvr_se@upsvar.sk

Ing. Ján Kovár, riaditeľ úradu kancelária 81, tel.č. 034 24 40 100
PhDr. Zita Kubaláková vedúca oddelenia kance lária 8, tel. č.:034 24 40 600
Ústav práce a sociálnych vecí, Gorkého 2, 909 01 Skalica Tel.: 034/2441329, 034 / 6648 272 Fax 034 / 6645 345
Bc. Anna Šimková 034 24 41 608 kancelária 24
PhDr. Svetlana Schäferová 034 24 41 610 kancelária 21 Skalica
Mgr. Jana Smoleňáková 034 24 41 611 kancelária 25 Skalica
Obecný úrad Radošovce:
Matrika, evidencia obyvateľstva : Mgr. Paulína Pekarová
e-mail: matrika@radosovce.sk, 034/669 3101
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8 816 43 Bratislava tel.: 02/ 2046 0000
JUDr. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny, minister@employment.gov.sk
Mgr. Branislav Ondruš, štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, tel.: 0917 837 052 branislav.ondrus@employment.gov.sk
Ing. Jozef Burian, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny jozef.burian@employment.gov.sk
Mgr. Michal Stuška, – riaditeľ tlačového odboru, hovorca ministra 02/2046 1808, 0918 963 394, michal.stuska@employment.gov.sk
Mgr. Michal Jurči, hovorca 02/ 2046 1835 0917 846 637 tlacove@employment.gov.sk
Mgr. Barbora Petrová, (tel. + 421 2 2046 1827) 0918 963 395 tlacove@employment.gov.sk
JUDr. Nadežda Šebová, generálna riaditeľka sekcie rodinnej politiky nadezda.sebova@employment.gov.sk
JUDr. Ivana Mrázová riaditeľka sekcie sociálnej politiky MPS Ivana.mrazova@employment.gov.sk
Ing. Marián Valentovič, ústredný riaditeľ ústredia práce pre ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny marian.valentovic@employment.gov.sk
Mgr. Erik Tomáš, hovorca premiéra SR JUDr. Roberta Fica, tel.: 0918 820767 erik.tomas@vlada.gov.sk

Podpora rodine Lenke a Petrovi Spáčilovým:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Zároveň vám odporúčame vyjadriť svoju podporu manželom Spáčilovcom na e-mailovú adresu: spacil.peter@centr um.sk

Späť na diskusiu