Život v duchu posolstiev

Dátum: 19.07.2013

Vložil: kasu41 (vložené 04.07.2013)

Titulok: Odpoveď kritikom môjho príspevku

Túto kázeň mám so stránky:

https://www.grkatvt.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=474%3A15062013-frantiek-kresan-nemysli-na-svoj-pokoj-ale-vydava-sa-na-cestu-&catid=39%3Apape-frantiek&Itemid=43

Milá Alena, zrejme ste nepochopili, že táto kázeň bola hneď po vydaní stiahnutá a cenzúrovaná. Dnes už ju máte uvedenú ináč. Potrebujete aj nahrávku, alebo aj meno kňaza, ktorý je priamo vo Vatikáne? Mnohí už spozorovali, že niečo nie je v poriadku. Dostali sme aj posolstvo od Nebeského Otca č. 827, v ktorom nám hovorí, že považovať Jeho Syna za hriešnika je najhoršie rúhanie! Ďalej - tieto lži, ktoré už začali, sú akoby pokorná reč, ale skrývajú najväčšie lži proti učeniu Cirkvi. Z posolstiev vieme, kto je FP, máme si dávať pozor a modliť sa za dar rozlišovania - modlitba č. 74 modlitbovej kampane a prosiť Ducha Svätého, aby nás viedol.

Posielam odkaz, kde bola táto kázeň zverejnená po anglicky:

https://www.news.va/en/news/pope-the-christian-life-proclaims-the-road-to-reco

https://www.famvin.org/en/2013/06/15/collection-of-papal-one-liners-saying
__________________________________________________________________________

Admin Peter:

Je to skutočne tak, ako píšeš kasu41, pretože Vatikánom necenzúrovaný originál naozaj doslovne cituje slová pápeža Františka takto:

"Christian life is not a spa therapy to be at peace until Heaven, but it calls us to go out into the world to proclaim that Jesus "became the sinner" to reconcile men with the Father."

Verný a necenzúrovaný slovenský preklad znie: "Kresťanský život nie je kúpeľná liečba (myslené obrazne v zmysle rekreácie, jednoduchého života) na prebývanie v pokoji (v nečinnosti), až kým sa nedostaví nebo, ale je pre nás výzvou (resp. nás vyzýva), aby sme išli do sveta a ohlasovali, že Ježiš sa stal hriešnikom, aby zmieril človeka s Otcom."

Za povšimnutie stojí, ako cenzúra pozmenila tento pôvodný Františkov výrok na túto upravenú verziu, kde sú jasne znateľné rozdiely oproti pôvodnému výroku:

"Kresťanský život nie je byť v pokoji, až kým sa nedostaneme do neba, ale znamená ísť do sveta a ohlasovať Ježiša, ktorý zobral na seba naše hriechy, aby nás zmieril s Otcom."

Porovnajme obe verzie, tú pôvodnú - nezmenenú a tú cenzúrovanú - zmenenú:

Originálny pôvodný výrok: ... aby sme ohlasovali, že Ježiš sa stal hriešnikom, aby zmieril človeka s Otcom.

Cezúrovaný pozmenený výrok: ... znamená ohlasovať Ježiša, ktorý zobral na seba naše hriechy, aby nás zmieril s Otcom.

Je predsa veľký rozdiel, keď sa namiesto biblicky správneho a logického výroku "zobral na seba naše hriechy, aby nás zmieril s Otcom" povie niečo tak absurdné ako "stal sa hriešnikom, aby zmieril človeka s Otcom." Sú dve možnosti - buď to František vyslovil nevedomky, vytvoriac takúto absurdnú "skomoleninu", alebo si bol plne vedomí toho, čo hovorí, a potom je to proste rúhavá provokácia, urážajúca všemohúceho Boha v jeho milovanom Synovi, našom Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Každý Biblie znalý kresťan, milujúci Ježiša Krista, predsa musí dobre vedieť, že Ježiš sa nikdy nestal hriešnikom, proste sa nikdy ním stať ani nemohol, pretože vo všetkom (ľudskom) sa nám síce podobal s výnimkou hriechu !!!

Pôvodný Františkov výrok obsahuje slovné spojenie: "Jesus became the sinner" a to v slovenskom preklade jednoznačne znamená: "Ježiš sa stal hriešnikom". Vatikán si dobre uvedomil, čo vlastne týmto pápež František vypustil z úst a preto jeho homíliu bezprostredne nato cenzuroval a vydal jej pozmenené, upravené znenie. Každopádne dávajú takéto Františkove výroky dôvod na vážne zamyslenie sa, koho to vlastne máme v jeho osobe na Petrovom stolci?! Už zrejme nepotrvá dlho a Kristovi verná a oddaná časť duchovenstva v našej rímskokatolíckej Cirkvi si tieto veci začne viac a viac uvedomovať a zrejme začne aj vyjadrovať v tej či onej forme svoje znepokojenie a nesúhlas. Čas to iste ukáže ... Buďme pripravení a pozorne rozlišujme. Ak veríme týmto posolstvám, tak vieme, k čomu dôjde. Rozkol v našej sv. Cirkvi sa už črtá na obzore. O to viac platí aj tu to známe: >>Modlite sa a zostávajte bdelí !!<<

Späť na diskusiu