Život v duchu posolstiev

Dátum: 26.07.2013

Vložil: Blanka V.

Titulok: Oheň a kouř vystupující z podzemí Jemenu

Je zajímavý fakt, že výzkumy tohoto kráteru provedené jistým prof.Ianem Gassem již v roce 1964 prokázaly, že dosud probuzené sopky ve světě by byly jen zábavnou pyrotechnikou ve srovnání s probuzeným kráterem v Adenu, který je součástí šesti sopek v přilehlém okolí . Aden je přístavní město, jižní částí hl. města Jemenu, jehož přístavní část se rozkládá právě na tomto kráteru.

Pro duchovně laděné lidičky a předpokládám, že i v jisté míře obeznámené s proroctvími Písem svatých, by mělo být zajímavé to, že konce časů musí být nejprve projevené zvenčí. Tudíž viditelné každému oku. Což ovšem (tento výňatek z Nového zákona) je podmíněný faktem, že pouze probuzený (tj. hledající, obrácený na službu konání dobra, k Bohu ) je schopný vidět. Jinak, velmi obecně řečeno ( jako měřítko i těm, co si nejsou jisti svým postojem) se to dá zhrnout slovy, že něco se děje a dochází ke zvláštním úkazům, dějům.

Ještě toliko k videi, co pokládám za zajímavost je, že muslimové pokládají tento úkaz za jev, který jim byl prorokován jejich Mohamedem. Ten jim totiž na otázku toho, jak poznají poslední hodinu odpověděl, že "poslední hodina" nenastane, dokud nepřijde posledních 10 znamení. Mimo jiné ( pro křesťany známé jako posledních deset ran) se má objevit oheň, vystupující ze spodní části Adenu (arabsky slovo "aden" znamená ráj), znamení toho, aby byl jeho lid připravený na návrat proroka.. A tento "oheň ze země" je pro mnohé muslimy jasným znamením toho, že čas je blízko.

přikládám odkaz:
https://www.youtube.com/watch? v=W5-nkk9Wmvc

Späť na diskusiu