Život v duchu posolstiev

Dátum: 01.08.2013

Vložil: Mária K.

Titulok: Pro povzbudenie

Mária Balašková
Nový Raj

Končí sa život a je mi veselo,
bude tu svet, akého nikdy nebolo,
bez zvady, hnevu, nenávisti,
hriech stratí sa ako konár listy.

Kdekoľvek pozrieš, tvoja sestra, brat,
každý každého bude mať rád,
anjeli tvojimi bratmi stanú sa,
z oblohy zostúpia nebesá
a na Tróne uprostred seba
uzrieš Pána zostupovať z neba.


Boha - Otca v troch osobách,
zo smrti už nebudeš mať strach.
Nuž, duša nesmúť za týmto svetom,
veď zima stane sa letom.

Láska rozkvitne v srdciach ľudí,
nebude duše, ktorá smúti.
Všade len krása, šťastie, čaká nás,
každý bude počuť boží hlas.

Nebo so zemou splynie v jednu zem,
zloba, nešťastie už neprídu sem.
Aký to krásny život čaká na ľudí,
nech každý z nás sa v raji prebudí,
čo dnes je snom, zajtra skutočnosťou bude,
keď obstojíme, Pane, pri poslednom súde.


Túto krásnu báseň, ktorú mi poslala moja priateľka a ktorá ma tak povzbudila, posielam aj vám, možno vás tiež povzbudí.


Požehnaný večer všetkým.

Späť na diskusiu