Život v duchu posolstiev

Dátum: 02.08.2013

Vložil: Kasu41

Titulok: Udalosti

Drahý bratia a sestry v prvom rade ďakujem administrátorom za pevné úsilie prekladov posolstiev, či už na Českej stránke, kde sú všetky posolstvá momentálne dané k lepšej orientácií a vytlačeniu - ak vám niektoré chýba - a za podstránku na Slovenskej stránke "Biblia a koniec časov". Vidíme, že v poslednej dobe sa veľmi málo zdieľame, možno, že aj preto, lebo je čas dovoleniek a tiež, že nemáme priamy prístup na stránku. Na druhej strane z posolstiev môžme usúdiť, že všetko sa dosť rýchlo stupňuje, čo všetko nám odhaľuje Boh a ešte odhalí, aby sme boli pripravení na mnohé udalosti a zmeny, ktoré nastanú. Z posolstiev vieme, že udalosti budú mať rýchly spád - viď posolstvo z 1.11.2012. "... bude to všetko prepojené a dôjde k tomu naraz." Pán skráti tieto dní, aby sme boli zachránení z rúk šelmy a čo najviac duší prišlo do raja skrze najväčšiu misiu - modlitby kampane. Boh nás potrebuje pre záchranu všetkých duší. Preto sa modlime ako len môžme.

Keď nad všetkým uvažujem, tak v posolstve z 13.7.2012 nám Pán dáva sled udalosti, kde sa píše: "Dopad svetovej vojny nebude ten istý, pokiaľ sa po Varovaní väčšina ľudí bude kajať. Po svetovej vojne príde hlad a potom pohromy. Napriek tomu môžu naše modlitby zmierniť trest."

Z toho vyplýva, že Varovanie príde pred vojnou. Posolstvo z 25.11.2012: "Moje Milosrdenstvo sa skoro prevalí cez ľudstvo, podobné plameňom ohňa... až sa to stane, svet sa zmení v kľudnejšie miesto... ale Antikrist príde ako nočná búrka a odstráni tento pocit mieru..."

Najnovšie z posolstiev 25.7.2013 hovorí, že akonáhle sa objaví antikrist, tak začnú zmeny v Cirkvi. Počas vojny vystúpi antikrist - mierotvorca. Pripomínam, že prvá pečať je odpadlíctvo - pos. z 7.3.2012., kde bude prekrútená Pravda učenia Ježiša Krista. Posolstvo z 3.12.2012 hovorí: "...skúšky mojich nasledovníkov budú pred Varovaním narastať a budú ťažšie." V posolstve z 23.7.2013 sa píše: "Čoskoro odmietnu pravdu a nebudú schopní prijať moje Varovanie, dané svetu v tomto čase." Druhá pečať je svetová vojna a tretia hlad - viď posolstvo z 16.5.2012. Pečaťou Živého Boha máme byť označení až pri rozlomení druhej pečate - viď posolstvo z 8.3.21012 - a to znamená, že ešte dovtedy nemôžme byť ani očipovaní.

Niekoľko slov o antikristovi z posolstiev o čipovaní:
V posolstve z 1.6.2012 sa hovorí : "666 bude skryté číslo, vložené do čipu, ktorého prijatie vám nanútia podobne ako hocaké iné očkovanie. Keď už raz bude vložený do tela, otrávi nielen vašu myseľ a dušu, ale aj vaše telo. Pretože spôsobí (smrteľnú) epidémiu, určenú na to, aby vyhladila väčšiu časť svetovej populácie". A tu antikrist využije situáciu, kedy bude nedostatok potravín, alebo sa vyskytnú choroby. O očkovaní sa hovorí aj v posolstve z 17.6.2012, "lebo nás zabije." Pravdepodobne to bude jed, ktorý bude spôsobovať pomalé umieranie. Ďalej sa píše: "Vytrvalo sa modlite za tie duše, ktoré sa nebudú môcť vyhnúť znaku šelmy. Tie nevinné duše, ktoré budú v čase, kedy budú prinútené prijať čip, v stave milosti, budú zachránené." Udalosti sa stupňujú a času je málo. Pane ochraňuj nás!

Koľká neúcta voči Pánovi počas stretnutia v Riu - Eucharistia, podávaná v plastových pohároch(!): https://fratresinunum.com/2013/07/31/nao-se-tratava-de-copo-plastico

Svätý František z Assisi hovorí:
"Cirkev svätá je tu predovšetkým na to, aby Boha Všemohúceho chválila, ctila a zvelebovala. A to v neposlednom rade aj krásou a vznešenosťou vonkajšej prezentácie. Ten, kto chce na Bohu šetriť, ten nevzbudzuje prílišnú dôveru. Ako veriť, že dá chudobným ten, čo sa Bohu nebál nedať?"

V posolstvách z 20.7.2013 a z 15.7.2013 sa píše o zmene kríža, kde do neho bude pevne zasadená hlava šelmy! Pozrite si toto:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=203665543131819&set=gm.423539027761474&type=1

Zneuctenie chrámu a skrývanie sa za Božie "veci" (viď posolstvo č. 841):
https://www.gloria.tv/?media=472862

Späť na diskusiu