Život v duchu posolstiev

Dátum: 11.08.2013

Vložil: Blanka V.

Titulok: Marie Juli

V letech 1991-92 Julie dostala od Pána Ježíše tato poselství:

„Dcero! Uč horlivě Proroctví svaté eucharistie děti, které ho nechápou, ať může být pro tvé krvavé oběti mé lásky zachráněno co nejvíce lidí, kteří žijí v nemilosti. I když se velmi snažím dát jim najevo svoji lásku, nemůžu je nutit ji příjmout, jestliže jsem jim dal svobodou vůli. Já jsem přítomen ve svaté eucharistii, jsem pramenem, jenž nikdy nevysychá, jsem lékem, který může uzdravit nemocné duše, jsem lékařem trpělivých.

Moje láska patří dokonce i těm duším, které jsou znetvořeni a pošpiněni hříchem, protože já jsem láska. Když tedy přijdou ke mně ve svátosti smíření, očistím je od všech vin, které je tíží, aby mohli zůstat v mé milosti.

Moje srdce je plné obrovské bolesti, když vidím, jak mnoho lidí na světě se klaní a pochlebuje vládcům tohoto světa a jen jejich mizivá část pokleká před Pánem nebes a Králem vesmíru, vzývá ho a prosí o milost. Čas se blíží ke konci, neboť svět je plný hříchu...

Na tomto světě, který je zahalen klamem a v temnotách, se držte Písma svatého, které obsahuje všechny svaté pravdy. Následujte příklad evangelia, abyste slova mé matky uváděli v život, neboť ona se zjevuje na mnoha místech po celém světě a se slzami v očích posílá své vroucí prosby, protože čas se blíží ke konci. Pověz všem, že přijímají-li slova mé matky, přijímají mě a drží-li ji za ruku a následují ji, přicházejí ke mně tou nejkratší cestou.

Okamžik vítězství mé matky Marie se blíží. Neotálejte s projevy lítosti a vstupte na palubu její záchranné archy. Moje matka na tento svět přišla jako nebeský prorok a moje pomocnice, která vás přivede k mě. Dělejte, co vám řekne. Budu vždy s vámi."

V roce 1991 řekla Marie Julii:

„Protože tak mnoho dětí na světě neposlouchá má slova a ignoruje je, míra Božího hněvu se pomalu začíná završovat [...]. Přirozený pořádek je narušen a objevují se často poruchy a neštěstí: povodně, požáry, hlad, zemětřesení, sucha, autonehody, škody ve velkém měřítku, přírodní pohromy různého druhu a neobvyklé anomálie počasí. Mnoho lidí umírá v důsledku válek, nevyléčitelných nemocí a nakažlivých chorob. Když padá sníh a vane studený vítr, víte, že začíná zima. Když se objevují pupeny, víte, že začíná jaro. Proč tedy nechápete, že všechny tyto katastrofy jsou příznaky nadcházejícího trestu? Díky těmto znamením byste měli vědět, že tento čas se blíží. Těmi, kdo trpí nejvíce, jsou nevinné děti, zabíjené v lůnech svých matek. Proč musí být stále tolik krutosti a nelidského zla?"

Späť na diskusiu