Život v duchu posolstiev

Dátum: 30.08.2013

Vložil: Katka

Titulok: Sv. František z Assisi o posledných časoch

Požehnaný deň, zrejme pri hľadaní ohľadne posolstiev MBM na internete som natrafila aj na posolstvo svätého Františka z Assisi a svätého Malachiáša. Viem, že toto fórum sa venuje čisto len posolstvám MBM, ale keďže toto posolstvo len pekne podčiarkuje a skôr dáva za pravdu tomu, že posolstvá od MBM sú pravé, rozhodla som sa ho uviesť pre tých, ktorí majú pochybnosti, alebo nie sú úplne presvedčení o tom, že posolstvá MBM sú z Božieho zdroja, prípadne sú si tým neistí.

Svätý František z Assisi krátko pred svojou smrťou zhromaždil svoje deti a varoval ich pred budúcimi útrapami hovoriac: "Konajte odvážne, bratia, buďte pevní a dôverujte Pánovi. Rýchlo sa blíži čas, keď nastanú veľké súženia a skúšky:

rozhojnia sa nejasnosti a nezhody v duchovných i svetských záležitostiach;
milosrdná láska bude čoraz chladnejšia a zloba hriešnikov bude stále viac narastať;
diabli budú mať neobvyklú moc, nepoškvrnená čistota nášho i ostatných rádov sa natoľko poškvrní, že bude len málo kresťanov, ktorí budú poslúchať pravého sv. otca a rímsku cirkev s úprimným srdcom a dokonalou láskou.

V čase tohto prenasledovania jeden, ktorý nebude zvolený kanonicky, dosiahne pápežstvo, ktoré sa bude rafinovane snažiť dotiahnuť do bludov a k smrti. Škandály sa potom veľmi znásobia, náš rád bude rozdelený a mnohé ďalšie rády budú úplne zničené, lebo budú súhlasiť s bludom namiesto toho, aby proti nemu bojovali.

Bude tak veľa rozličných názorov a rozkolov medzi ľuďmi, rehoľníkmi a kňazmi, že keby výnimočne tieto dni neboli podľa slov Evanjelia skrátené, tak aj vyvolení by upadli do bludov, i keby neboli výnimočne vedení uprostred takého veľkého zmätku nesmiernou Božou milosťou.

Potom niektorí budú prudko napádať naše pravidlá a spôsob života a prídu na nás hrozné skúšky. Tí, ktorí si zachovajú vieru, dostanú korunu života, ale beda tým, ktorí dôverujúc len v ich rád sa stanú vlažnými, lebo nebudú schopní prejsť cez pokušenia, dopustenými na skúšanie vyvolených. Tí, ktorí si zachovajú horlivosť a dodržiavanie čností s láskou a nadšením pre pravdu, budú trpieť zraneniami a prenasledovaním, ako rebeli a rozkolníci.

Ich prenasledovatelia, poháňaní zlými duchmi, budú tvrdiť, že poskytujú Bohu veľkú službu tým, že vyničia týchto ľudí ako morovú nákazu z povrchu zeme. Ale Pán bude útočiskom ubiedených a zachráni tých, ktorí v neho dúfali. A v snahe podobať sa svojej Hlave (Kristovej), budú títo vyvolení konať s dôverou a pri smrti získajú večný život. Tí, ktorí sa rozhodnú poslúchať radšej Boha ako človeka, nebudú sa ničoho báť a radšej budú uprednostňovať dočasnú skazu, ako by mali dať súhlas ku klamstvu a zrade.

Niektorí kazatelia budú pravdu zamlčovať, ostatní ju pošliapu a poprú. Svätosť života bude zosmiešňovaná i tými, ktorí sa navonok hrajú na veriacich. Preto v tých dňoch im Ježiš Kristus nepošle pravého pastiera, ale ničiteľa."

Works of the Seraphic Father St. Francis Of Assisi, London : R. Washbourne, 1882, st. 248-250.

Podobne uvádzam aj predpovede svätého Malachiáša o pápežoch.
Zjavenie sv. Malachiáša o posledných pápežoch:

Svätý Malachiáš z Armagh – biskup; sviatok 2. novembra - žil v rokoch 1094 – 1148.
Význam mena: "môj posol" (lat.-hebr. emblém = palma, koruna).

Vízia o pápežoch "Prophetia de summis pontificus":

To, čím sa sv. Malachiáš azda najviac preslávil, je spis "Prophetia de summis pontificus" (Predpovede o rímskych pápežoch). V proroctvách o pápežoch obrazne opísal budúcich pápežov. Predpovede so zašifrovaným posolstvom začínajú pri pápežovi Celestínovi II., ktorý bol v úrade v rokoch 1143 - 1144 a končia posledným pápežom "Petrom Rímskym". Proroctvá zapísal pravdepodobne benediktínsky kňaz "Wion". Toto dielo vyšlo prvý raz v roku 1595 pod názvom "Fassung" (v preklade "Rozpoloženie - duševný stav").

Napríklad blahoslavený Ján Pavol II. / Jemu bolo pridané: "De Labore Solis" (zatmenie slnka). Karol Wojtyla sa narodil v deň, keď bolo zatmenie slnka. Iný preklad ho nazýva: "Robotník slnka", čo si môžeme vysvetliť ako znamenie pre mnoho ciest a neúnavnú prácu tohto pápeža.

Pápež Benedikt XVI. / Jemu bolo pridané: "De gloria olivae" (Zo slávy olivy – oslava mieru). Jozef Ratzinger nosí pápežské meno podľa sv. Benedikta z Nursie, ktorý založil v 6. storočí rád Benediktínov a oliva je symbolom jednej z jeho odnoží, v tomto prípade tzv. "Olivetánov", ktorých založil v roku 1313 blahoslavený Bernard Ptolomei.

Podľa predpovedí sv. Malachiáša je súčasný pápež Benedikt XVI. PREDPOSLEDNÝM pápežom, pretože o nasledujúcom (poslednom) pápežovi sa píše toto:
"IN PERSECUTIONE EXTREMA SACRAE ROMANAE ECCLESIAE SEDEBIT PETRUS ROMANUS QUI PASCET OVES IN MULTIS TRIBULATIONIBUS; QUIBUS TRANSACTIS, CIVITAS SEPTICOLLIS DIRVETUR; ET JUDEX TREMENDUS JUDICABIT POPULUM."

Slovenský preklad:
"Počas posledného PRENASLEDOVANIA svätej rímskej Cirkvi bude sedieť na pápežskom stolci "Peter Rímsky", ktorý bude kŕmiť ovce uprostred MNOHÝCH PROTIVENSTIEV, ktoré keď pominú, bude mesto siedmych pahorkov úplne ZNIČENÉ a STRAŠNÝ sudca bude súdiť ľud."

Pozri:
https://1.bp.blogspot.com/-gV-6CZFl1yI/UUpoQTtvvoI/AAAAAAAAReo/keBiBOpantc/s1600/Works+of+the+Seraphic+Father,+Washbourne,+London,+1882,+248-250.jpg

Späť na diskusiu