Život v duchu posolstiev

Dátum: 24.09.2013

Vložil: Katka

Titulok: Modlite sa za Slovensko - už sú mnohé zákony o rodovej rovnosti (otec a otec) schválené aj u nás!

Požehnaný deň,

okrem toho, že sa na Slovensku vykoná približne 35 potratov za deň, som sa dočítala, že najnovšie chce vláda SR schváliť zákony podobné tým v zahraničí,mnohé už schválila a ani o tom nevieme, kde bude rovnosť pohlaví a rodičia už nebudú viac nazývaní otec a mama, ale budú označení ako rodič 1 a rodič 2. Prosím, kto môže, modlite sa modlitbu za Slovensko každý deň, stačí aj večer, nemusí to byť o 3. hodine, keď vtedy pracujete. Podobne si myslím, že by sme sa mali viac zaujímať o náš občiansky život, čo sa deje vo vláde, byť aktívnymi občanmi SR, nie len pasívnymi, pokým sa dá bojovať, musíme: Posielam prekopírované plány vlády SR :

Vláda SR rozhodla o zriadení Rady vlády Slovenskej republiky pre rodovú rovnos ť s účinnosťou od januára 2008. Rada ako koordinačný, konzultačný, poradný a iniciatívny orgán vlády pre uplatňovanie princípu rodovej rovnosti v súlade so zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorého úlohou bude navrhovať opatrenia a usmerňovať činnosti zamerané na podporu rodovej rovnosti s cieľom predchádzať diskriminácii z dôvodu pohlavia.

Prvé odporúčania vláde SR a iným štátnym orgánom verejnej správy

■ Prijať zákon o rodovej rovnosti.

■ Prijať národnú stratégiu rodovej rovnosti.

■ Vyčleniť dostatočné množstvo finančných prostriedkov v kapitolách štátneho rozpočtu na činnosť Slovenského národného strediska pre ľudské práva ako „gender equality body", Rady vlády SR pre rodovú rovnosť, Exekutívneho výboru Rady vlády SR pre rodovú rovnosť a Konzultačného výboru Rady vlády SR pre rodovú rovnosť.V hore uvedenom kontexte je nevyhnutné objasniť tiež obdobia vládnutia našich čelných predstaviteľov:

■ Prvá vláda Róberta Fica: 4.7.2006 - 8.7.2010.

■ Vláda Ivety Radičovej: 8.7.2010 - 4.4.2012

■ Druhá vláda Róberta Fica 4.4.2012 -

V akých krokoch pokračuje súčasná vláda od 4.4. 2012?1. Vlada SR schválila 3.10. 2012 vznik Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (skratka LGBTI)

https://sk.wikipedia.org/wiki/LGBT

2. Vlada SR v roku 2012 poskytla finančné prostriedky pre LGBTI vo výške 197 000 Eur.

Finančné prostriedky pridelené Úradom vlády na podporu:

■ sexualizácie mládeže,

■ gender mainstreaming,

■ LGBTI,

■ potratovú tabletku

v celkovej výške 417 917 Eur. https://www.lifenews.sk/node/3950.

3. Ministerstvo zahraničných vecí - 5.4.2013 príprava Celoštátnej stratégie ochrany ľudských práv na Slovensku. 4.9.2013 vďaka mnohým iniciatívam občianskych združení, cirkví, politických strán, spoločenských organizácii i jednotlivcov, minister Lajčák predĺžil termín prerokovania stratégie na jún 2014

4. Národná rada Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti - 22. mája 2013 NRSR schválila vládny návrh novely Trestného zákona, ktorým bola doplnená o nenávisť pre sexuálnu orientáciu. ( to znamená, že keď budú ľudia napríklad štrajkovať proti tomu, aby bola matka a matka alebo otec a otec uznaní za rodičov, ktorí sa budú môcť strať o dieťa a vychovávať ho, bude trestné takýto názor vyjadriť- hrozí väzenie) Hlasovanie poslancov:

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasklub&ID=32416

5. Ministerstvo zahraničných vecí (MZV) podporilo vydanie novej učebnice pre stredoškolákov sumou 15.000 eur. Učebnica má slúžiť ako pomôcka pre sexuálnu výchovu na stredných školách. Súvisí vo všeobecnosti s otázkou Rodovej identity alebo inak povedané Gender teórie / teória o rovnosti pohlaví (mtak a matka, otec a otec považovaní za rodičov). 100 stranová učebnica je v ponuke pre stredné školy na školský rok 2013/2014.

6. Ministerstvo školstva - Pokyny, usmernenia, odporúčania ministra školstva: Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2013/2014. V časti 1.6.10 Ľudské a detské práva - „Do ŠkVP sa odporúča zapracovať témy rodovej rovnosti". https://www.minedu.sk/data/att/4966.pdf

7. Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Sociálnoprávna ochrana deti, vstup do obydlia.. Budeme sa inšpirovať systémom vo Veľkej Británii, kde rodičia prichádzajú násilne o deti alebo vytvoríme priestor pre prípravu zákonov, ktoré spôsobia demontáž rodiny i spoločnosti? Reakcia ministra práce na vlnu protestov..

https://www.employment.gov.sk/vyhlasenie-k-aktualnym-otazkam-socialnopravnej-ochrany-deti.htmlČítajte viac: https://szitova.blog.sme.sk/c/337489/Bude-vlada-Slovenskej-republiky-chranit-tradicnu-rodinu-pokrac.html?fb_action_ids=711777445516031&fb_action_types=og.likes&fb_ref=like_clanok_dole_blog&fb_source=hovercard#ixzz2f54HnrJ0

Späť na diskusiu