DEVIATNIK K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU

Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu pred sviatkom Božieho milosrdenstva

Podľa denníčka sestry Faustíny Kowalskej. Modlitby začínajú od Veľkého piatku po nedeľu Božieho milosrdenstva.

 

 

Túžim, aby si počas týchto deviatich dní privádzala duše k prameňu môjho milosrdenstva, aby načerpali silu, úľavu a všetky milosti, ktoré budú potrebovať v ťažkostiach života, a zvlášť v hodine smrti. Každý deň privedieš do môjho srdca inú skupinu duší a ponoríš ich do mora môjho milosrdenstva. A ja všetky tieto duše privediem do domu môjho Otca. Budeš to robiť v tomto aj v budúcom živote. A duši, ktorú privedieš k prameňu môjho milosrdenstva, nič neodmietnem. Každý deň budeš prosiť môjho Otca pre moje bolestné umučenie o milosti pre tieto duše. Odpovedala som: Ježišu, neviem, ako sa mám tú novénu modliť, a ktoré duše mám ako prvé priviesť do Tvojho najľútostivejšieho Srdca. A Ježiš mi odpovedal, že mi každý deň povie, ktoré duše mám priviesť do jeho Srdca.

 

 

Prvý deň

Dnes mi priveď celé ľudstvo, zvlášť všetkých hriešnikov, a ponor ho do mora môjho milosrdenstva. Tým ma potešíš v trpkom smútku, ktorý mi spôsobuje strata duší.

 

Najmilosrdnejší Ježišu, ktorý sa zľutúvaš nad nami a odpúšťaš nám, nehľaď na naše hriechy, ale na našu dôveru, ktorú máme v Tvoju nekonečnú dobrotu, a prijmi nás do príbytku svojho najľútostivejšieho Srdca a nedovoľ, aby sme sa z neho niekedy stratili. Pokorne Ťa prosíme pre Tvoju lásku, ktorá Ťa spája s Otcom i Duchom Svätým. Ó, Všemohúcnosť Božieho milosrdenstva, záchrana hriešneho človeka, Ty si milosrdenstvo a more zľutovania, pomáhaš tomu, kto Ťa pokorne prosí.

 

Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na celé ľudstvo, a zvlášť na úbohých hriešnikov. Toto ľudstvo prebýva v najmilostivejšom Ježišovom Srdci a pre jeho bolestné umučenie preukáž nám svoje milosrdenstvo, aby sme oslavovali všemohúcnosť Tvojho milosrdenstva na veky vekov. Amen. Ježišu, dôverujem v Teba.

 

Potom sa pomodlíme Korunku Božieho milosrdenstva (ruženec k Božiemu milosrdenstvu) takto:

Na "klasickom" ruženci sa na začiatku modlíme:

Otčenáš + Zdravás Mária + Verím v Boha

Na desiatkových malých zrnkách sa modlíme nasledovné:

"Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom."

Na piatich veľkých zrnkách sa modlíme nasledovné:

"Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i Božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta."

Na konci sa modlíme 3x po sebe nasledovné:

"Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami aj nad celým svetom."