Posolstvo 026

11.12.2010 09:15

Posolstvo 026

11.12.2010 - 09:15 hod

— Budúci život —

 

Moja najdrahšia dcéra, teraz si pripravená pohnúť sa dopredu a pokračovať v úlohe dokončenia Mojej svätej knihy pravdy. Dcéra Moja, prešla si očistou potrebnou na to, aby si dostala silu pre toto dielo.

 

Moje deti sú lapené v tomto svete, majúcom dve časti, nevedomé si toho, že čoskoro bude všetko len jedno. Tieto dve časti predstavujú smútok a radosť. Smútok existuje vo svete spôsobom, ktorý vyvoláva hlboký zmätok a zúfalstvo. Je to smútok, ktorý je odlišný od všetkých ostatných od vzniku zeme.

 

Smútok, pociťovaný dnes, je založený na strate, spôsobenej odňatím materiálnych vecí. Je tu tiež túžba po pokoji tela, ducha a duše. Tento sa dosiahne len cez pokoru, prijatie a lásku k Môjmu Večnému Otcovi, pretože tam je radosť. Usmievam sa v láske, keď sa Moje deti smejú, usmievajú a majú radosť. Toto je dar odo Mňa. Smiech a radosť sú dôležitými darmi pre ľudstvo, ak sú čisté a nie sú na úkor iných.

 

Moje maloverné deti, viem, že je ťažké sa zastaviť a povedať si - vraciam sa späť k Bohu. Tak veľa z vás si je vedomých, kto je Večný Otec. Len málokto chápe, že On bdie nad každým z nich každý jediný deň ich života. Usmieva sa, smeje sa a prežíva veľkú radosť, keď sú Jeho deti šťastné. Avšak nepozerá sa s láskavosťou na radosť tých, alebo na ich pokus o radosť, ak je dosiahnutá bez lásky v ich srdciach.

 

Takisto i Ja, váš Spasiteľ Ježiš Kristus, vás - všetky Moje deti - tiež milujem. Som jedno s Mojím Večným Otcom. Usmievam sa na vás všetkých a dúfam, že prídete späť ku Mne.

 

Poďte ku Mne, Moje deti, v jednote a priblížte sa ku Mne s otvoreným srdcom.

 

Posolstvá, ktoré sa vzťahujú na Môj Druhý príchod, vyvolávajú v srdciach mnohých Mojich detí strach. Netreba sa báť. Toto bude okamih absolútnej radosti, slávy a čistého šťastia, pretože všetkých tých, ktorí obrátia svoje srdce ku Mne, vezmem do svojho náručia a budem plakať slzy radosti.

 

Vy veriaci, prosím, prosím, modlite sa za tých, ktorí neveria alebo zišli zo svojej cesty. Pastier, ktorý sa stará o svoje stádo, sa vždy bude neúnavne snažiť nájsť tie, ktoré sú stratené. Radosť z víťazstva, ktoré pociťuje, keď sa vrátia do jeho stáda, je podobná pocitu, ktorý pociťujem, keď sa Moje stratené deti navrátia ku Mne.

 

Deti, aj vo chvíľach radosti a smiechu na tejto zemi, pamätajte prosím na jednu vec. Toto je len záblesk čistého šťastia a radosti, ktoré budú existovať na Novej zemi, keď sa znova objaví stratený raj. Keď sa to stane, tak sa vyvolení a všetci tí, ktorí žijú spravodlivý život a veria vo svojho Stvoriteľa, zjednotia so zmŕtvychvstalými. Tí ľudia, priatelia a rodina, ktorí odišli z tohto sveta, sa so Mnou zjednotia v tejto novej slávnej večnosti. Pamätajte si deti, že je dôležité nepovažovať túto zem za samozrejmosť a ani nepredpokladať, že všetko na nej je pod vašou kontrolou. Pretože tomu tak nie je. A hoci sa i naďalej oddávate sľubom, sklamaniam, radostiam a zázrakom, ktoré vám poskytuje, nezabúdajte, že je len dočasným miestom. Dočasným dejiskom pred vstupom do Kráľovstva Môjho Otca - nového Neba na Zeme, ktoré raz budú jedno.

 

Posledná výzva, deti Moje - modlite sa ku Mne vašimi vlastnými slovami. Proste Ma o vedenie. Proste Ma, aby som vám ukázal lásku a pravdu spôsobom, ktorý bude dávať zmysel. Nenechávajte vaše hlavy strčené do piesku, pretože sa nebudete radovať zo slávy Novej zeme.

 

Prázdna cesta do ničoty

Deti, ktoré sa Mi vysmievajú a popierajú Ma, budú tvrdiť, že neexistuje život po tomto živote. Dovoľte mi, aby som vás uistil, že si sami sebe uzatvárajú prístup do Raja. Namiesto toho kráčajú po prázdnej ceste do ničoty. V niektorých prípadoch nasledujú klam Podvodníka – Satana – ktorý sa pohybuje tak ticho a s takou smrteľnou šikovnosťou, že tí, ktorí v neho neveria, ho slepo nasledujú cez brány pekla, držiac sa jeho ruky.

 

Moje utrpenie v Getsemanskej záhrade

Keď Moji veriaci vidia týchto ľudí, ako sa arogantne naparujú a hrdia sa svojim ateizmom, tak pociťujú strašné utrpenie. Tí, ktorí zobrali na seba Môj kríž, pociťujú smrteľnú agóniu, ktorú som prežíval počas Môjho utrpenia v Getsemanskej záhrade. Toto je miesto, kde som vedel, že aj keď som dobrovoľne podstúpil ultimatívnu obeť tým, že som prijal smrť ako prostriedok na to, aby Moje deti dostali možnosť získať miesto v Kráľovstve Môjho Otca, som v hĺbke duše vedel, že niektorým deťom to bude ľahostajné. Toto mi spôsobovalo najhoršiu agóniu, kvôli ktorej som potil krv. Hrôza, ktorú som pociťoval kvôli týmto strateným dušiam, ešte vždy i dnes vo Mne pretrváva.

 

Tí z vás, ktorí sa pýtajú – ak si Boh alebo ak si Ježiš Kristus – tak určite môžeš niečo urobiť. Moja odpoveď je – samozrejme až na jednu vec – nemôžem zasahovať do vašej slobodnej vôle, danej ľudstvu ako dar. Bude to závisieť od Mojich detí, ako sa vo svojej slobodnej voľbe nakoniec rozhodnú.

 

Váš milujúci Kristus, Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Späť