Posolstvo 136

08.07.2011 15:30

Posolstvo 136

08.07.2011 - 15:30 hod

Večný Otec odvráti záverečné prenasledovanie Jeho detí Novým Svetovým Poriadkom

 

Moja drahá milovaná dcéra, uvedomujem si, že táto práca si na tebe vyberá svoju daň a že si na ďalší týždeň potrebuješ oddýchnuť, ale počúvaj, čo musím povedať.

 

Povedz Mojim deťom, aby sa teraz prebudili a pohliadli na zmätok vo svete, v ktorom sa rozmáha finančná kríza. Povedz im, že i keď za ich uvrhnutie do dlhov bola čiastočne zodpovedná ľudská chamtivosť, banková kríza bola zámerne plánovaná Novým Svetovým Poriadkom.

 

Mnohí, ktorí čítajú toto posolstvo, sa budú usmievať a spochybňovať túto skutočnosť, avšak mali by tiež vedieť, že ak nepovstanú a nebudú hájiť svoje práva, budú nútení prijať Znak Šelmy, aby mali prístup k svojim peniazom.

 

Nová svetová mena bude predstavená neveriacemu svetu

 

Táto mena Nového Svetového Poriadku, ktorá bude predstavená neveriacemu spoločenstvu, je určená na vaše ovládanie. Potom, ako to nastane, sa budú snažiť pripraviť vás o potraviny. Lenže ak si teraz Moje deti túto skutočnosť neuvedomia, budú bezmocné, keď už raz budú kontrolované Novým Svetovým Poriadkom, vedeným slobodomurárskymi silami.

 

Pripravte sa teraz, deti Moje, pretože aj keď Varovanie privedie k obráteniu milióny – vrátane tých, ktorí prejavujú lojalitu voči Novému Svetovému Poriadku – nebude to stačiť na zastavenie týchto diabolských otrokov Satana a Antikrista. Ak teraz nezačnete hlasito protestovať, potom vzhľadom na kontrolu vašich peňazí bude pre vás ťažké, aby ste uhájili vaše právo na majetok, potraviny a zdravie – tri veci, nad ktorými budú mať dozor. Zastavte vašich vodcov v ich konaní. Nenechajte sa od nich tyranizovať. Ak dostatočný počet z vás bude bdelých voči tomuto ohavnému diabolskému plánu, potom budete môcť varovať aj ostatných.

 

Plánujte si teraz zásoby vašich potravín

 

Teraz si naplánujte zásoby vašich potravín. Kúpte si osivo a dopestujte si (potraviny), ktoré vás udržia pri živote. Kúpte si strieborné alebo zlaté mince, aby ste si mohli kúpiť to, čo je nevyhnutné. Ale najdôležitejšie je nájsť miesta, kde sa ako skupina môžete stretávať, aby ste prinášali Najsvätejšiu Obetu svätej omše, pretože časom budú vaše kostoly do základov vypálené.

 

Satanovi obľúbenci sú ako mravce, ktorých pribúdajú tisíce

 

Nikdy neprijmite Znak – čip Šelmy. Modlite, modlite sa, aby sa vášmu domovu dostalo zvláštneho požehnania na vašu ochranu pred armádou, ktorá sa bude snažiť dostať vás z vášho domova. Satanovi obľúbenci sú ako mravce. Rozmnožujú sa po tisícoch v priebehu hodiny. Vy, deti Moje, sa musíte teraz modliť a bojovať proti tejto sérii zverstiev, ktoré sú naplánované Novým Svetovým Poriadkom, ktorý už slintá pri vyhliadke, že ovládne svet.

 

Postarajte sa, aby ste mali vo svojich domovoch posvätené sviečky. Zásobte sa nimi teraz, pretože oni vás udržia vo svetle ochrany. Pokiaľ sa nechcete stať otrokmi tejto ohavnej doktríny, potom musíte plánovať už teraz.

 

Kúpte si plynové variče, prikrývky, sušené a konzervované potraviny, tabletky na čistenie vody, sviečky spolu s náboženskými obrázkami, aby ste vy a vaše rodiny prežili počas Veľkého trestu, ktorý bude nasledovať po Varovaní.

 

Modlitby už oslabujú dopad Veľkého súženia, ale vy, deti Moje, musíte byť neustále ostražité. Ak budete vo vašich prípravách dôslední, budete schopní prežiť veľké bombardovanie, ktoré bude nariadené a ktoré bude horšie ako to, ktoré postihlo Židov za vlády Hitlera – Satanovho žiaka.

 

Posudzujte toto varovanie s rozvážnou mysľou, pretože ak sa včas pripravíte, ušetríte sami seba od rozhorčenia, s ktorým ráta a plánuje Nový Svetový Poriadok. Tí z vás, ktorí ste spriahnutí s Novým Svetovým Poriadkom – teraz Ma počúvajte. Konajte pokánie. Dbajte na Veľké Varovanie kvôli tomu, čo vám ponúka – príležitosť, aby ste sa odvrátili od Satana a vyhli sa plameňom Pekla.

 

Rada pre služobníkov cirkvi

 

Moji posvätení služobníci – vás musím informovať o tomto: Upriamte teraz svoje oči na Mňa a modlite sa k Duchu Svätému, aby vás udržiaval v ostražitosti a aby ste tak ihneď rozpoznali Falošného Proroka, akonáhle sa ukáže vo vašom strede. Potom bude potrebné, aby ste sa zhromažďovali v skupinách a zabezpečili, že Moje deti budú môcť dostávať Moju Najsvätejšiu Eucharistiu aj počas prenasledovania.

 

Ruka Môjho Otca je teraz pripravená dopadnúť s veľkou silou na tých podlých a arogantných predstaviteľov bánk ako i západných a východných mocností, ktoré v tajnosti snujú svoj zámer nadvlády nad vami všetkými. Môj Večný Otec zničí všetko, čo stojí za nimi, aby im zabránil v konečnom prenasledovaní, ktoré plánujú proti Jeho deťom. Nebude to viac tolerovať. Pamätajte si deti, že Boh – Večný Otec – chce ochrániť vás všetkých. Jeho trpezlivosť je u konca. Až do poslednej minúty bude prijímať tých, ktorí sa k Nemu obrátia s prosbou o odpustenie. Avšak teraz musí zastaviť tie zlovestné režimy, ktoré spôsobujú hrôzu a utrpenie ostatnej časti Jeho stvorenia.

 

Koná tak pre lásku Svojich detí. Vy, ktorí hovoríte, že Boh Otec sa nemôže hnevať, pretože miluje všetkých – vedzte: Áno, On je nahnevaný a Jeho hnev je oprávnený kvôli diabolskej nespravodlivosti, ktorá je páchaná na Jeho drahej rodine. On opäť zjednotí všetky Svoje deti, aby konečne žili v pokoji po celú večnosť.

 

Pripomínam vám, deti, aby ste si všade okolo seba všímali znamenia – množstvo vojen, nedostatok peňazí, nedostatok potravín, nedostatok zdravotnej starostlivosti – preto akceptujte skutočnosť, že je to dielo Zlého – Satana. To nie je dielo Boha – Večného Otca. On už dlhšie nebude tolerovať takéto správanie. Buďte povďační, že začína konať, pretože keby nekonal, tak by Jeho stvorenie bolo zničené. A on nepripustí, aby sa to stalo.

 

Váš milovaný Ježiš

Spasiteľ ľudstva

Vykupiteľ sveta

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť