Posolstvo 137

09.07.2011 16:00

Posolstvo 137

09.07.2011 - 16:00 hod

Nech Moji posvätení služobníci poznajú ich obsah, aby tak mohli pripraviť svoje stádo

 

Moja drahá milovaná dcéra, práve vtedy, keď presvedčivo napreduješ vo svojej schopnosti rozlišovania ohľadne Mojich posolstiev, sa zastavuješ a následne prepadáš pochybnostiam. V tejto fáze Mojej komunikácie ťa tieto pochybnosti môžu privádzať do rozpakov. Pretože každý krok späť je skúškou tvojej viery, dcéra Moja, nakoľko žiaden človek sa nemôže domnievať, že Ma bude vždy hoden. Prijmi toto utrpenie, dcéra Moja, pretože týmto skúškam budeš pri svojej práci vždy vystavená. Dôveruj Mi a odovzdaj svoju slobodnú vôľu trvalému fundamentu (základu), aby ti pomohol načerpať sily pri tejto práci.

 

Dcéra Moja, v tejto dobe existuje niekoľko vizionárov, s ktorými komunikujem za pomoci Mojej blahoslavenej Matky, Archanjela Michala a Najsvätejšej Trojice, no je ich menej, než si myslíš. Niektorí z apoštolov sú ukrytí pred zrakmi a ich práca je známa len Svätým v Nebi. Potom sú tu tí, ktorých svet napokon uzná za Mojich poslov – Ty si jedna z nich.

 

Dcéra Moja, nebude to ľahká misia a preto ti umožňujem, aby si zakúšala aj neúspechy, skúšky a pochybenia. Je to len do toho času, pokým si nezvykneš na tieto záležitosti, čím aj naďalej vzrastie tvoja sila, až si napokon takým či onakým spôsobom nebudeš robiť (viac) starosti, čo si o tebe myslia iní. Každý krok tejto misie kráčaš (spolu) so mnou a na toto nesmieš nikdy zabudnúť.

 

Je dôležité, aby si zabezpečila, aby sa pravda Môjho Slova dostala k čo možno najviac úbohým dušiam. Musíš Mojich zasvätených služobníkov oboznámiť s ich obsahom (s obsahom posolstiev – pozn. prekl.), aby mohli ešte pred Varovaním pripraviť svoje stádo (svojich veriacich – pozn. prekl.). Nie je dôležité, či Cirkev prehlási tieto posolstvá za autentické (pravé), nakoľko čas nie je na ich strane. Moji zasvätení služobníci budú potrebovať ešte veľa-veľa rokov, aby prijali Moje posolstvá – tak len pokračuj.

 

Ty, dcéra Moja, si narobíš v Mojom mene veľa nepriateľov. Je to niečo, čo budeš musieť akceptovať, preto nedovoľ, aby ti takéto prekážky stáli v ceste. Moje posolstvá už obracajú tisíce stratených duší. Je nanajvýš dôležité, aby si Mi vždy bola poslušná, aby tak bolo možné zachrániť viac duší.

 

Som si vedomí toho, že táto práca je pre teba spojená s osamelosťou a obavami, ale pamätaj si, že Ja si vyberám len takých, ktorí majú otvorené srdce a sú dostatočne silní, aby oznamovali Moje slovo. Naopak sila, ktorú obdržíš, ti pomôže, aby si tieto posolstvá rýchlo šírila medzi širšiu verejnosť.

 

Takže sa prosím nikdy necíť byť skleslá, pretože aj keď sa vo svojom srdci snažíš preciťovať radosť z toho, že nesieš Môj kríž, je tomu tak len málokedy. Vždy budeš trpieť v Mojom mene a zistíš, že si to bude vyžadovať nejaký čas, než budeš zažívať úplnú radosť. Tvoje utrpenie zachraňuje milióny duší, takže musíš byť za to povďačná.

 

Všetci svätí pracujú po tvojom boku, aby si bola silná a ochránená pred Satanom, ktorý urobí všetko, čo len bude môcť, aby ťa zastavil. To sa mu však nikdy nepodarí, pretože ruka Môjho Otca dopadne na tých, ktorí sa pokúšajú znemožniť Moju prácu na záchranu toľkého počtu duší, ktoré Som schopný cez teba zachrániť.

 

Opri sa o Mňa a Ja popoženiem túto prácu tak, aby Moje posolstvá boli počuté miliónmi veriacich aj neveriacich v každom kúte zemegule.

 

Váš milovaný Učiteľ

Spasiteľ ľudstva

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť