Posolstvo 140

14.07.2011 14:30

Posolstvo 140

14.07.2011 - 14:30 hod

— Moje posolstvá prinesú slzy obrátenia —

 

Moja drahá milovaná dcéra, nikdy nesmiete zabúdať, že tí, ktorí hovoria v Mojom mene, budú zosmiešňovaní, budú sa z nich smiať a robiť z nich hlupákov. Je to kríž, o ktorom hovorím. Nikdy nebuďte rozčarovaní, keď sa to stane.

 

Pre mnohých je teraz Moje najsvätejšie slovo výzvou. Niektoré námietky sú vo forme prirodzených otázok, ktoré pramenia z lásky ku Mne, kým iné sú zamerané tak, aby Moje slovo bolo považované za hlúpe a nezmyselné. Moje deti musia akceptovať, že vzhľadom na nedostatok času teraz zintenzívnim Moju komunikáciu s vami všetkými. Nevadí, že Moje slovo je spochybňované — namiesto toho sa radujte, pretože viete, že keď s Mojimi deťmi komunikujem týmto spôsobom, tak sa automaticky vyskytnú aj prekážky. Podľa toho spoznáte, že Som to Ja. Ak pri čítaní Mojich posolstiev Moje deti cítia slzy, potom budú vedieť, že sú to slzy obrátenia – dar pre každého jedného z vás prostredníctvom moci Ducha Svätého.

 

Mnohé z Mojich detí sa cíti byť zmätené, pretože ich to môže vyviesť z miery, ak je Moje slovo dávané týmto spôsobom. Moje slovo neprinesie šťastie každej duši, pretože pravda môže byť niekedy desivá. Ak sa najprv posadia a dovolia, aby Môj pokoj zaplavil ich duše a odovzdajú sa Mojej Svätej vôli, potom zažijú skutočnú útechu. Dôverujte Mi, deti. Neodmietajte Ma. Pozorne počúvajte, čo hovorím a Ja vás zoberiem na Moju cestu, ktorá vedie k večnej spáse.

 

Pamätajte si, že Boh Otec teraz riadi Svoje Kráľovstvo a žiaden človek ho nedokáže rozvrátiť. Akýkoľvek pokus o to sa skončí neúspechom. Nakoľko hriešnici aj naďalej urážajú Mňa a Môjho Večného Otca, bude Jeho ruka pripravená, aby rýchlo dopadla. Kvôli Varovaniu ju zadrží, kým nebude dosiahnuté obrátenie. Medzitým musia všetci tí, ktorí neakceptujú pravdu, vedieť, že im už nezostáva veľa času, aby si pripravili svoje duše.

 

Modlite sa za každého jedného z vás, aby mohli byť zachránené duše.

 

Váš milujúci Spasiteľ – Kráľ ľudstva

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť