Posolstvo 141

15.07.2011 17:30

Posolstvo 141

15.07.2011 - 17:30 hod

— Poprava, eutanázia, potrat a samovražda —

 

Vtedy, dcéra Moja, keď Moje deti cítia lásku vo svojich srdciach, si môžu byť isté, že Som v ich dušiach prítomný. Moja láska dodáva Mojim deťom silu, keď to najmenej očakávajú. To sa týka aj zatvrdilých hriešnikov, za ktorých vonkajšou fasádou sa často skrýva mäkké srdce.

 

Každý jeden človek na zemi je dieťa, ktoré bolo stvorené Bohom Otcom. Preto vo vnútri každej osoby existuje svetlo, aj keď môže byť veľmi slabé, ak sú duše vťahované do tmy. Napriek tomu Moje svetlo je stále prítomné. Pretože bez neho by vládla úplná tma, kde by nemohlo pôsobiť. Je to vtedy, ak sa duše ocitnú v hrozivom stave temnoty, kedy sa veľmi často uchyľujú k samovražde. Je to spôsobené slabosťou duše a ducha, keď Satan, ktorý kradne ich duše, ich presviedča, aby ukončili svoje životy. Mnohí z Mojich stúpencov, ktorí nechápu, aký vplyv môže mať takáto temnota na dušu, sa musia veľa modliť za tieto deti, ktoré sa nachádzajú v tomto zúfalom stave.

 

Boh, Môj večný Otec, je vždy milosrdný a vždy pomôže takýmto dušiam, z ktorých mnohé trpia do tej miery, že ich mysle nie sú v stave zabezpečiť plnú funkciu rozumu. Smrteľný hriech môže byť spáchaný iba vtedy, keď osoba, ktorá je plne duševne spôsobilá, má jasný zámer, pričom on alebo ona si uvedomuje, že to, čo koná, je nesprávne. Takže sa prosím nedomnievajte, že takéto duše sú úplne stratené, pretože mnohé nevedia, čo robia.

 

Buďte si vedomí toho, že eutanázia je Mojim Otcom odsudzovaná a nie je tolerovaná, pretože žiaden človek nemôže vedome vziať život inému. Nie je možné uviesť žiaden dôvod, ktorý by k tomuto oprávňoval v mene Môjho Otca. Na ospravedlnenie tohto činu sa môže poukazovať na toleranciu s odkazovaním na humánne zaobchádzanie, avšak nikto okrem Všemohúceho Otca nemôže rozhodnúť o dátume smrti, pretože nato človek nemá právo. Nikdy nedostane oprávnenie, aby spáchal tento smrteľný hriech.

 

Človek ma naporúdzi všelijaké ospravedlnenia, keď berie život inému, no ani jedno nebude za žiadnych okolností akceptované ako oprávnené. Týka sa to popravy, hriechu interrupcie a eutanázie. Zastavte sa teraz všetci a pamätajte si, že budete prísne súdení, ak porušíte najsvätejšie zo všetkých prikázaní Môjho Otca, ktoré znie – Nezabiješ. Zapamätajte si, že je len jeden Boh a len On môže rozhodnúť o ukončení života. Ak porušíte toto prikázanie pri plnom vedomí toho, čo robíte, potom budete po celú večnosť trpieť v pekle.

 

Prosím, snažne vás prosím, nepodľahnite nátlakom Satana, ktorý vás neustále navádza vziať (inému) život, aby tak mohol kradnúť duše, ktoré by inak boli určené pre Slávne Kráľovstvo Môjho Otca.

 

Váš Božský Spasiteľ

Učiteľ a Vykupiteľ – Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť