Posolstvo 142

16.07.2011 23:00

Posolstvo 142

16.07.2011 - 23:00 hod

— Zjednoťte svoje rodiny, aby ste sa tešili z Nového Raja na Zemi —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď sú duše stratené, môžu sa navonok zdať plné radosti, naplno si užívajúc život. A predsa môžu byť pre Mňa stratené a to Mi spôsobuje veľký žiaľ. Toľkí vo svete si žijú svoje každodenné životy, vykonávajúc plno vecí a zaneprázdnení starosťami, až zabúdajú, že táto Zem je vytvorená z hliny, že čas, strávený tu, je tak krátky, že všetko osobné vlastníctvo sa nakoniec stane ničím. Pretože ľudia, keď zomrú, sa obrátia na prach. A predsa ich duše zostávajú živé a nikdy nezomrú. Duša zostáva existovať na veky.

 

Hovorím vám teraz, deti Moje – zjednoťte vaše rodiny a priateľov, aby ste boli ako jeden v blízkosti Môjho srdca, lebo ak tak urobíte, potom sa budete – aj naďalej zjednotení – radovať z Nového tisíc rokov trvajúceho Raja na Zemi. Toto je Môj prísľub, ktorý vám všetkým dávam. Žite svoje životy zodpovedne. Už na tejto Zemi dávajte svoje rodiny na prvé miesto. Vždy vkladajte vašu dôveru do Mňa.

 

Priveďte ku Mne svoje rodiny. Ak neprídu dobrovoľne, modlite sa ku Mne a Ja ich patrične povzbudím. Ja vždy odpoviem na modlitby, ktoré prosia za záchranu duší.

 

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť