Posolstvo 143

17.07.2011 15:40

Posolstvo 143

17.07.2011 - 15:40 hod

Ktokoľvek sa prehlasuje za Mňa je luhár, pretože sa nikdy neprejavím v inom človeku

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, čoskoro nastane jedno z najviac mätúcich období, kedy nielen tí, ktorí tvrdia, že prichádzajú v Mojom mene, budú falošní, ale budú aj takí, ktorí budú prehlasovať, že Som to Ja. Moje deti musia pochopiť toto – prvýkrát Som prišiel ako človek, aby Som zachránil ľudstvo od hriechu. Teraz prídem ako sudca. Zatiaľ čo Ma počas Varovania mnohí uvidia tvárou v tvár, druhýkrát neprídem skôr, ako v Deň Posledného Súdu.

 

Ktokoľvek sa prehlasuje za Mňa, je luhár. Takéto duše – a je ich mnoho – dcéra Moja, nemajú v úmysle škodiť. Takýto ľudia sú natoľko oklamaní Podvodníkom (Satanom), že ich presvedčí o tom, že majú nielen Božské sily, ale že sú aj inkarnovaným (vteleným) Božím Synom. Ale to je klam. Pretože Ja sa už nikdy nebudem manifestovať v inej ľudskej bytosti na tejto zemi. To sa nikdy nemôže stať. Žiaden človek nie je hodný takej pocty, pretože to nebolo predpovedané.

 

Mnohí teraz predstúpia a budú tvrdiť, že sú Mnou – Ježišom Kristom – Synom Božím. Týmto úbohým dušiam hovorím toto: Padnite teraz na kolená a proste Boha Otca, aby vás uchránil od Podvodníka. On (Satan) vás chce zmiasť, aby ste nielenže spôsobili zmätok v Mojich deťoch, ktoré očakávajú Môj návrat na Zem, ale chce aj zintenzívniť posmech, ktorým sa chvália ateisti. Nielenže tým hanobíte Moje meno, ale nevedomky obraciate ľudí proti ich (vlastnej) viere v Boha – Všemohúceho Otca.

 

Tiež by Som chcel varovať tých, ktorí prehlasujú, že konajú zázraky. Ktokoľvek, kto (o sebe) tvrdí, že je nositeľom takýchto síl, nebude pochádzať od Boha, pretože je len jeden Boh a len On alebo Ja – Jeho milovaný Syn Ježiš Kristus – môžeme robiť také veci. Na druhej strane aj Satan vlastní moc. Môže vyvolávať klamlivé zdanie. V prípade zázračných uzdravení cez takzvaných náboženských liečiteľov, ktorých sily pochádzajú z okultizmu, môže Satan privodiť dočasné výsledky, ktoré môžu vzbudzovať zdanie, že boli dosiahnuté pomocou zázraku. Avšak tieto (výsledky uzdravenia – pozn. prekl.) dlho nepretrvajú. Satan bude takisto pôvodcom takzvaných zázrakov, vrátane zrakových fikcií (vnemov), videných mnohými na oblohe. Opäť sa jedná o preludy (ilúzie), ktoré nepochádzajú od Boha.

 

Deti, aj keď sa budete snažiť preukazovať Mi vašu vernosť, aj tak budete pokúšané silami zla každý jeden deň. Musíte sa zamerať len na Mňa a Môjho Večného Otca. A pamätajte si, že po tejto zemi (už viac) nekráčam ako ľudská bytosť. Ja môžem byť na zemi prítomný v duchu (ako duchovná bytosť – pozn. prekl.), ale nikdy (viac) sa neprejavím v podobe nejakého človeka.

 

Modlite sa každý deň za vedenie a schopnosť rozlišovania, aby ste boli schopní rozlišovať klamstvá od pravdy.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť