Posolstvo 146

23.07.2011 17:15

Posolstvo 146

23.07.2011 - 17:15 hod

Každý človek bude počuť slovo Môjho Syna skôr, ako príde čas pre Jeho návrat

 

Druhé posolstvo od Boha Otca

 

Prichádzam v mene Môjho milovaného predrahého Syna Ježiša Krista.

 

Moja vyvolená dcéra, aj keď si vo svojej pozornosti voči volaniu Môjho Syna, aby si počúvala, čo ti hovorí, občas váhavá, predsa si v Mojich očiach stúpla a to vďaka daru, ktorý si Mu dala. Tvoj dar – stať sa obetnou dušou – na pomoc zachraňovať milióny duší, ho dojíma k slzám radosti a úľavy, pretože každým dňom, každou sekundou a každým dychom, ktorý spravíš, sa v plameňoch pekla strácajú duše.

 

Dcéra Moja, Môj Syn teraz od teba požaduje, aby si sa Mu úplne podriadila. Neváhaj uposlúchnuť každý Jeho príkaz. Tvoje srdce je plné lásky a súcitu a to nielen k Môjmu drahému Synovi, ale aj ku všetkým Mojim deťom. Dotykom Ducha Svätého budeš odteraz schopná okamžite pociťovať lásku k cudzím ľuďom, v ktorých uvidíš Moje svetlo. Teraz ti, dcéra Moja, boli udelené milosti, aby si vo všetkých (ľuďoch) videla oboje – dobro aj zlo. Taktiež budeš schopná rýchlo rozpoznať hriech v úbohých zvedených dušiach.

 

Znamená to, že je potrebné, aby si sa pri tejto práci obklopila akoukoľvek dostupnou ochranou. Dcéra Moja, budem ochraňovať teba aj tvojich milovaných, nakoľko sa teraz pre Zlého staneš vysloveným terčom. Modli sa každý deň a pros Ma o túto ochranu a tak sa vyhneš intenzívnemu prenasledovaniu. Musíš Ma teraz privolávať na pomoc pri šírení týchto posolstiev, aby bol náležitým spôsobom počutý a uctievaný hlas Môjho Syna.

 

Si Mojim poslom, dcéra Moja, no ešte máš málo pochopenia pre to, čo sa od teba vyžaduje. Preto ti môže byť naraz odovzdané len určité množstvo informácií. Teraz ťa budem inšpirovať a ty naplníš pod Mojim vedením predpovedané proroctvá, keď sa slovo Môjho Syna bude rovnako šíriť medzi ľuďmi ako Sväté Evanjelium. Každý človek bude počuť slovo Môjho Syna skôr, ako príde čas pre Jeho návrat. Bola si poverená touto úlohou a v ocenení tejto slávnej požiadavky Neba musíš za tento dar (s vďakou) skloniť svoju hlavu.

 

Dcéra Moja, dostane sa ti podpory v každom ohľade, ale vždy musíš poslúchať Môjho Syna. Teraz povstaň, dcéra Moja, pretože človek potrebuje počuť slovo Varovania, ktoré oznamuje Môj Syn, aby duše nemuseli trpieť pekelné muky, ak by zomreli v smrteľnom hriechu bez toho, že by predtým nedostali príležitosť byť spasené Mojim Synom počas Varovania.

 

Dovoľ, aby Môj pokoj teraz zaplavil tvoju dušu. Si obklopená Mojim srdcom pri každom tvojom pohybe. Nikdy nemaj pri tejto práci pocit osamelosti, pretože každou minútou dňa si vedená.

 

Boh Otec

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť