Posolstvo 147

23.07.2011 17:30

Posolstvo 147

23.07.2011 - 17:30 - 17:40 hod

— August 2011 - mesiac Spásy Duší —

 

Moja milovaná dcéra, robíš Ma tak veľmi šťastným. Tvoja úplná odovzdanosť teraz znamená, že môžem všade zachraňovať viacej duší. Čo znamená byť obetnou dušou, dcéra Moja, ti zatiaľ ešte nie je v plnom rozsahu jasné, ale časom ti bude. Do tej doby budeš natoľko silná, že trpieť pre Mňa bude pre teba radostné a nie smutné. Nebude to ľahké, pretože pracovať pre Mňa, tvojho milovaného Spasiteľa, nemôže byť ľahké.

 

Vnuknutím od Boha, Môjho Večného Otca, ti bola daná odvaha, aby si pre Mňa priniesla túto konečnú obetu. Dcéra Moja, toto je veľmi zvláštna milosť, aj keď sa to v ľudskom ponímaní tak nezdá, pretože Moje milosti nie vždy prinášajú pre váš život radosť a šťastie. Môžu priniesť utrpenie, no zároveň vám umožnia, aby ste bezprostredne nahliadli do Môjho Slávneho Kráľovstva.

 

Veľa ľudí vo svete sa teraz formuje do Mojej vzácnej armády. Modlitbou, osobným utrpením a šírením Môjho slova budú zachraňovať duše. Čím silnejšia bude Moja armáda pri zachraňovaní duší, tým menší bude dopad trestu.

 

Prosím všetky Moje deti, aby strávili mesiac august v dennej modlitbe (ruženca) k Božiemu milosrdenstvu za tie stratené duše, ktoré neprežijú Varovanie. Takisto je potrebné sa jeden deň v týždni postiť ako i mať účasť na dennej Svätej omši a prijímaní Mojej Najsvätejšej Eucharistie.

 

Ak dostatočne veľa z vás bude takto konať v mesiaci, ktorý Ja nazývam mesiacom "Spásy duší", potom budú na celom svete zachránené milióny duší. Urobte to pre Mňa, deti Moje, a získate podiel na Mojom Oslávenom Kráľovstve. Vaše duše sa v okamihu smrti spoja so Mnou v Raji. Toto je Môj nanajvýš slávnostný prísľub.

 

Milujem vás, deti. Tak choďte a vytvorte najsilnejšiu armádu sveta. Armádu lásky. Armádu spásy.

 

Váš milujúci Spasiteľ – Vykupiteľ ľudstva

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť