Posolstvo 150

25.07.2011 21:00

Posolstvo 150

25.07.2011 – 21:00 hod

— Výzva ku kňazom a rehoľným sestrám v rímskokatolíckej Cirkvi —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, slovo sa teraz rýchlo šíri v súlade s tým, ako bolo ohľadne Varovania predpovedané.

 

Moji úbohí svätí služobníci trpia, dcéra Moja. Prosím ťa, popros všetkých tých, ktorí čítajú tieto posolstvá, aby sa intenzívne modlili za Bohu zasvätených služobníkov, kňazov, rehoľníčky, pastorov a všetkých tých, ktorí vedú kresťanské kongregácie na celom svete.

 

Katolícka Cirkev prežíva neznesiteľné prenasledovanie. Satan a jeho armáda napadli rímskokatolícku Cirkev ako mor. Jeho túžbou je podkopať Moju Cirkev cez nehanebnosť klerikálneho zneužívania, ktoré viedlo k tejto situácii.

 

Úbohé deti, ktoré boli sexuálne zneužité, boli cez svätých služobníkov napadnuté Satanovými prisluhovačmi, lebo Zlému dovolili, aby ich zviedol.

 

Satan prechádza Mojou Cirkvou, pretože chce privodiť jej pád. Čo sa týka Mojich úbohých nevinných rehoľných sestier a kňazov, aj oni sa stali obeťou predsudkov tých, ktorí ich obviňujú z hriechov iných.

 

Moje prosby k Mojim milovaným kňazom, rehoľníkom a zasväteným služobníkom sú tieto: Nevzdávajte sa. Pamätajte si, že cez tieto skúšky budete v Mojich očiach vyzdvihnutí, keď dokážete pretrpieť tieto predsudky. Dovoľte Mi, aby Som vám teraz zotrel slzy, pretože také prenasledovanie, akému čelíte, Moja Cirkev v tejto forme ešte nikdy predtým nezažila.

 

Vy, Moji milovaní služobníci, ste Mojimi apoštolmi a nikdy sa nesmiete poddať tomuto vonkajšiemu nátlaku. Nikdy sa nesmiete zrieknuť toho, k čomu ste boli povolaní – aby ste Ma nasledovali. Pamätajte si, že Ja Som vaša Cirkev. Vo veľkom zármutku prelievam za vás slzy. Trpíte teraz za hriechy vašich bratov a sestier, ktorí podľahli Zlému. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste mali teraz odvahu dôstojne povstať a ďalej šíriť Moje Sväté Slovo.

 

Potrebujem vašu pomoc viac, ako kedykoľvek predtým. Potrebujem vás, aby ste spravovali sviatosti hladujúcej (duchovne hladujúcej – pozn. prekladateľa) a sklamanej kongregácie. Prosím vás, neopúšťajte Ma, hlavne nie teraz, keď sa Satan a jeho stúpenci infiltrovali do Kresťanskej Cirkvi.

 

Obráťte sa a veľa sa modlite, aby ste sa zachránili pred Falošným Prorokom, ktorý sa prechádza v koridoroch moci vnútri Vatikánu. Už čoskoro povstane. Neobracajte sa k nemu, pretože ak tak spravíte, budete pre Mňa navždy stratení. Toto je Môj prísľub. Pokorne si pokľaknite a vzývajte Ducha Svätého, aby osvietil vašu dušu a dal vám schopnosť rozlíšiť pravdu od lží, ktoré budete z donútenia od Falošného Proroka musieť prehĺtať.

 

Nenechajte sa nikdy znechutiť kvôli skúškam, ktoré musíte vystáť. Akceptujte ich, pretože tým získa vaša myseľ i duša na sile. Potom ku koncu časov budete v pokore, dôstojnosti a sile viesť Moje deti. Buďte teraz statoční. Ja vás vediem. Teraz sa obráťte a modlite sa za mimoriadne milosti, aby ste boli posilnení vo vašom Božskom poslaní.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť