Posolstvo 151

28.07.2011 14:25

Posolstvo 151

28.07.2011 - 14:25 hod

— Posolstvo Panny Márie "Obetnej Duši" —

 

Moje dieťa, je pre mňa veľkou radosťou, že Ti v tvojom poslaní môžem prichádzať na pomoc, aby som Môjmu milovanému Synovi pomohla zachrániť čo najviac duší. Tvoje definitívne odovzdanie sa Najvyššiemu Bohu Otcovi a tvoj súhlas, stať sa obetnou dušou, sú v Nebi prijaté s veľkou radosťou.

 

Ty, dieťa Moje, budeš teraz nápomocná pri záchrane tých duší, ktoré by sa inak prepadli do hlbín temnoty. Za túto ochotu budeš obdarená zvláštnymi milosťami, ktoré ti dajú silu vydržať skúšky s väčšou ľahkosťou. Tvoj duch bude posilnený a záležitosti, týkajúce sa materiálneho sveta, stratia v tvojich očiach na význame.

 

Vždy sa na mňa – svoju Matku a učiteľku – obracaj a ja ťa privediem do lona môjho vrúcne milovaného Syna – Ježiša Krista a Najvyššieho Boha. Modli sa teraz, aby si sa zodpovedne pripravila na náležité zasvätenie sa tomuto dôležitému poslaniu.

 

Vždy ťa budem prikrývať svojim Svätým plášťom – a ty, moje drahé dieťa, budeš vždy v blízkosti môjho srdca.

 

Tvoja milujúca Matka – Kráľovná anjelov

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť