Posolstvo 153

30.07.2011 15:30

Posolstvo 153

30.07.2011 - 15:30 hod

— Nepatríte Satanovi - patríte Mne a Môjmu Večnému Otcovi —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, sú obdobia, kedy si myslíš, že skúšky, ktoré so sebou prinášajú Moje posolstvá, nebudeš schopná vydržať. Nesmieš mať však strach. Strach nie je tým, čo musíš pociťovať. Až vtedy, keď mi dovolíš, aby Som z teba sňal strach a keď do Mňa vložíš svoju plnú dôveru, tak budeš slobodná.

 

Och, ako Moje deti zabudli na silu Božskej sféry, dcéra Moja. Keby len na chvíľku mohli odložiť svoj štíť (duchovný pancier – pozn. prekladateľa), tak by mohli jasne vidieť, ako sa časti Môjho Božského plánu, ktoré pre ľudstvo mám, práve odvíjajú. Tento štít – štít ľudskej inteligencie, ktorá sa riadi ľudskou logikou a táto zase stimuluje pokrok, ktorý človek dosiahol prostredníctvom vedy, je len suchá tráva. A hoci sa javí byť solídnym, je prázdny a bez substancie. Napriek tomu človek verí, že mu poskytuje ochranu proti pravde, ktorou je Božia prítomnosť.

 

Váš štít, deti Moje, ktorý Mi bráni ako i Môjmu učeniu vôjsť do vašich životov, bude príčinou vášho pádu. Postupom času vám už viac neposkytne ochranu, pričom rýchle a náhle zhorí ako suchá tráva a vy zostanete obnažení. Vaša nahota vám nakoniec odhalí podvod Satana a všetky jeho prázdne sľuby ohľadne svetských istôt, ktoré v skutočnosti neexistujú. Zatvrdlivosť ľudí, s akou odmietajú akceptovať existenciu Môjho Večného Otca, bude príčinou ich vyhnanstva do temnoty.

 

Keď uvidíte Moje svetlo – plamene Mojej láskyako sa nakrátko zjavujú na oblohe, tak nemajte pochybnosti. Nebude to žiadna ilúzia. Bude to skutočnosť a vy sa budete musieť pokoriť, aby ste otvorili oči pravde. Neodvracajte od strachu svoje oči, ani si ich nezakrývajte. Musíte uvítať Moju prítomnosť ako poslednú príležitosť na vašu záchranu. Budem to Ja, kto príde, aby vás objal vo Svojom náručí. Budem to Ja, váš Spasiteľ, ktorý znova príde, aby vás odviedol od pokraja tmy a zúfalstva. Povedal Som vám, že vás nikdy neopustím. Nikdy vás neprenechám napospas Satanovi, pretože mu nepatríte. Patríte Mne a Môjmu Večnému Otcovi, vášmu Stvoriteľovi.

 

Nech ste naplnený radosťou, keď na oblohe uvidíte plamene Mojej slávy. Akékoľvek pochybnosti, ktoré ste kedy o existencii Boha Otca mali, sa rozplynú. Nato, aby ste získali milosti z Varovania, ktoré vašej duši prinesú možnosť spásy, sa Mojim očiam musíte ukázať v pokore a prosbe, aby som vám odpustil vaše hriechy. Moja láska potom zaplaví vašu dušu a vy sa vrátite ku Mne a do vašej právoplatnej domoviny.

 

Ak sa kvôli arogancii alebo intelektuálnemu vzdoru budete spierať Môjmu milosrdenstvu, tak budete stratení.

 

S radosťou a s nadšením teraz očakávajte Moje milosrdenstvo, pretože vám prinesie uzdravenie. Bude to vašim znovuzrodením.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť