Posolstvo 154

01.08.2011 23:00

Posolstvo 154

01.08.2011 - 23:00 hod

— Buďte vždy pripravení —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, konečne si teraz so Mnou skutočne zjednotená. Teraz uvidíš, prečo je tak naliehavé, aby si pomohla ľuďom otvoriť oči, čo by im umožnilo obrátiť sa a vojsť do kráľovstva Môjho Otca.

 

Tak mnoho ľudí sa mi dnes vysmieva. Keď veriaci v hlbokej úcte vyslovujú Moje meno, tak aj oni sú predmetom posmeškov, narážok a výsmechu. Potom sú takí, ktorí sa rozhnevajú, keď sú vyzvaní k rozhovoru o Mne. Sú aj takí, ktorí Ma nielenže popierajú ale dokonca aj nenávidia. Nikdy predtým nebolo vo svete toľko ľudí, ktorí by sa k viere obracali chrbtom.

 

Tak veľa duší sa rozhodlo odmietnuť akúkoľvek myšlienku, že Ja a Môj Večný Otec existujeme. Myslia si, že na tom nezáleží, či veria alebo neveria a že to je v ich životoch úplne nepodstatné. Mnoho takzvaných vlažných veriacich sporadicky odmieta Moje učenie, zmieňujúc sa o ňom len spomedzi úst. Myslia si, že v živote budú mať neskôr ešte spústu času na to, aby ho venovali svojej viere. To sa dotýka najmä mladej generácie, ktorá si myslí, že ich viera nie je niečo, čo by si vyžadovalo, aby sa s ňou museli zapodievať už teraz. Myslia si, že pred sebou majú ešte veľa rokou nato, aby si ctili Mňa, svojho milujúceho Spasiteľa, ako i Môjho Večného Otca. Preto starší ľudia tiahnu k tomu, aby v neskoršom období svojho života opäť oživovali svoju vieru, keď začínajú premýšľať o posmrtnom živote.

 

Čo si však človek neuvedomuje je tá skutočnosť, že môže zomrieť v ktoromkoľvek okamihu, čase a veku, počnúc narodením až po vek staroby. To nie je rozhodujúce. Musí byť pripravený v každom okamihu.

 

Snažne prosím všetkých veriacich, aby sa modlili za schopnosť poznania, ako všade poučiť mladých ľudí o naliehavej potrebe otvoriť ich oči láske, ktorú Ja a Môj večný Otec ku každému jednému z nich prechovávame. Pomôžte im otvoriť ich oči pre zasľúbenie Raja. Je to váš záväzok voči Mne, aby Som kvôli lžiam, ktoré dnes Satan rozširuje vo svete, nestratil Moje mladšie deti.

 

Pomôžte Mi zachrániť všetkých tých, ktorí sa domnievajú, že majú spústu času na to, aby venovali pozornosť svojim dušiam v príprave na Nový Raj na Zemi, ktorý sa približuje a ktorý sa mihnutím oka stane realitou vtedy, keď to väčšina z vás bude najmenej očakávať.

 

Váš milujúci učiteľ a Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť