Posolstvo 155

01.08.2011 23:30

Posolstvo 155

01.08.2011 — 23:30 hod

— Otázky Ježišovi —

 

Po prijatí posolstva pod titulom "Buďte pripravení v každom čase" uvidela vizionárka obraz Ježiša, kde vyzeral byť smutný. Položila Mu preto niekoľko otázok, na ktoré odpovedal.

 

Otázka na Ježiša: "Si smutný?"

Odpoveď: "Ano a unavený. Hriechy človeka trhajú Moje srdce vo dvoje."

 

Otázka na Ježiša: "Čo by mohlo pomôcť?"

Odpoveď: "Modlitba a to veľmi veľa. Oddanosť Mojich nasledovníkov dennou modlitbou ruženca k Božiemu Milosrdenstvu a Svätého ruženca zachráni Moje deti. Moji stúpenci musia vytrvať, aj keď to bude ťažké."

 

Otázka na Ježiša: "Čo Ťa najviac trápi?"

Odpoveď: "Tí, ktorí Ma nielen nenávidia, ale ktorí sa rozhodli uctievať Satana obscénnymi rituálmi, pričom nemôžu vidieť, ako sú klamaní.

 

Moji svätí služobníci, ktorí stratili ku Mne lásku.

Tí, ktorí prenasledujú iných.

Vrahovia, ktorí nemajú úctu k životu Mojich detí.

Potraty, ktoré sú najhoršou formou genocídy. Neustále prelievam slzy za Moje malé duše, ktoré sa nikdy nedočkajú prvého nádychu.

 

Vojna a ľahkosť, s ktorou je rozpútaná tými, ktorí, ak by sa sami ocitli v strede bojového poľa, by zbabelo utiekli. Mnohí z tých, ktorí vyhlasujú vojny, robia tak len preto, aby získali moc. Títo Ma veľmi urážajú."

 

Otázka na Ježiša: "Čo Ťa robí šťastným?"

Odpoveď: "Viera Mojich nasledovníkov a tí, ktorí sa rozhodli, že Mi budú pomáhať zachraňovať duše. Milujem ich s takou nehou a súcitom. V Kráľovstve Môjho Otca budú bohate odmenení."

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť