Posolstvo 156

02.08.2011 20:15

Posolstvo 156

02.08.2011 - 20:15 hod

— Boh Otec dáva jedno z najnaliehavejších posolstiev ľudstvu —

 

Prichádzam v mene Môjho Syna Ježiša Krista. Som Boh Otec a chcem prehovoriť k celému svetu. Zamýšľam zmierniť dopad závažnosti trestu, aby ľudstvo dostalo možnosť otvoriť svoje srdcia pravde o Mojej existencii. Moje drahé deti musia spoznať, že Som v prvom rade Bohom milosrdenstva a až potom Bohom spravodlivosti.

 

Udeľovanie Môjho milosrdenstva dosiahlo najvyššiu mieru. Kvôli sile modlitby zadržím v milosrdenstve Svoju ruku, aby človek zmiernil nenávisť, ktorá panuje v mnohých dušiach po celom svete.

 

Dávajte si pozor, Moje deti, keď vás varujem, lebo ak nezastavíte šírenie hriechu, dopadne na vás trest, ktorý zničí veľkú časť ľudstva. Taký trest nebol videný od dní potopy, ktorá zničila Zem za čias Noema.

 

Moje nevďačné deti, nedovolím vám dlhšie ničiť tých, ktorí preukázali ku Mne vernosť. Ani nebudem nečinne prizerať a nedovolím, aby Jedna Svetová Vláda [the One(New) World Order – pozn.prekl.] zničila moje stvorenie, Moje deti a Moju Zem.

 

Vezmite si k srdcu toto varovanie, dávané ľudstvu ako jedno z posledných. Odvráťte sa od cesty hriechu a budete spasení. Odvráťte sa od vašej slepej oddanosti voči vábeniu Satana a jeho zvodnému šarmu, ktorý si vás získava cez lásku k vám samým a cez materiálne zázraky. Ak aj naďalej budete pokračovať v znesväcovaní tohto krásneho sveta, stvoreného z lásky pre vás, spôsobom ako doposiaľ, potom nezostane z neho nič a vám nebude umožnené páchať na ňom ďalšie škody.

 

Som Bohom lásky, pomalý v hneve, no Moja trpezlivosť je teraz u konca. Vy, ktorí pokračujete v mrzačení a ničení Mojich detí vojnou a kontrolou svetových financií, vedzte, že vaše dni sú spočítané. Teraz máte poslednú príležitost na vašu záchranu. Ak nebudete primerane reagovať počas veľkého daru milosrdenstva, ktorým je Varovanie, potom budete vy i vaši prisluhovači zničení.

 

Moja sláva bude zjavená každému mužovi, žene a dieťaťu. Tí, ktorí sa rozhodnú pre cestu, vedúcu do Môjho Kráľovstva, získajú večný život. Tí, ktorí si ju nezvolia, zakúsia takú temnotu, akú by si nikdy nechceli a ani nedokázali predstaviť.

 

Stúpenci Satana, ktorí vedome zbožňujete jeho Zlo, teraz počúvajte, aký Mám pre vás prísľub. Vám, Moje stratené deti, bude počas Varovania ešte raz ponúknutá ruka lásky a pokoja. Chopte sa jej, lebo ona bude vašim záchranným lanom, ako sa dostať späť do lona Mojej lásky. Ak budete Moju prosbu ignorovať, potom budete naveky trpieť a nikdy viac sa už nebudete môcť navrátiť do náručia Mojej drahocennej rodiny.

 

Toto, Moja dcéra, je teraz jedno z najdôležitejších varovaní na záchranu tvojich bratov a sestier od múk ohňa večného zatratenia.

 

Najvyšší Kráľ

Boh – Všemohúci Otec

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť