Posolstvo 157

03.08.2011 09:45

Posolstvo 157

03.08.2011 - 09:45 hod

— Posolstvo Panny Márie - už sa zjavím vo svete len niekoľkokrát —

 

Moje dieťa, nemusíš mať strach pri tejto práci, pretože bolo predpovedané, že obrátenie sa uskutoční. Žiaľ, nie všetci budú alebo môžu byť spasení. Tí, ktorí v dnešnom svete prenasledujú Môjho Drahého Syna, sú horší ako tí, ktorí Ho počas ukrižovania usmrtili. Môj syn preto zomrel, aby mohlo byť ľudstvo zachránené od hriechu a aby sa celý svet naučil lekciu potreby oddať sa Môjmu Synovi. Mnohí, ktorí poznajú pravdu, sa rozhodnú ju ignorovať.

 

Bola som veľakrát vyslaná do celého sveta, aby som povzbudzovala k modlitbe, avšak moje varovania sa časom dostali do zabudnutia. Dnes, keď v rozličných krajinách prostredníctvom vizionárov na seba upozorňujem, sú títo nielen ignorovaní ale trpia aj zosmiešňovanie. Moja prítomnosť a znaky, ktoré ukazujem na oblohe a tiež iné prejavy, sú odmietané. Dokonca aj kňazi a biskupi ignorujú moje varovania. Aj oni sa odvrátili od viery v Božie zásahy. Ako sú len zaslepení, keď odmietajú Moju pomoc, ktorá je od ich milovanej Matky.

 

Môj syn tak strašne trpí, že je srdcervúce vidieť Ho dnes v agónii kvôli zlu, páchanému z hriechu. Moje deti si nevedia predstaviť, aké muky prežíva, keď musí byť svedkom ukrutnosti človeka.

 

Dieťa moje, pripomeň mojím deťom, že sa vo svete zjavím už len niekoľkokrát, pretože nadišiel čas pre záverečnú bitku, keď rozdrvím hlavu Hada.

 

Moje deti musia vedieť, ako veľmi sú Mojim predrahým synom milované a ctené. Vyzývam ich, aby otvorili svoje srdcia a preukázali Mu lásku a súcit, ktoré si zaslúži. On, váš Spasiteľ, ktorý na vašu záchranu ochotne prijal smrť v jej najkrutejšej forme, chce teraz zachrániť túto generáciu z osídiel Satana.

 

Podvodník sa smeje, moje dieťa, lebo vie, že sa mu podarilo ukradnúť vzácne duše. Modlite, modlite, modlite sa teraz, aby bol Môj Syn počas Varovania vypočutý a aby dar vykúpenia bol prijatý v pokore a s otvorenou náručou.

 

Pamätajte si, že ako vaša Matka vždy budem prosiť o milosť pre svoje deti. Moje slzy tiekli pre tých, ktorí nechcú počuť pravdu a tieto nešťastné duše môžu byť vykúpené len prostredníctvom vytrvalej modlitby.

 

Vaša milujúca Matka

Prebolestná Panna Mária

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť